Gå til sidens indhold
Tirsdag den 7.12. lancerer vi en ny navigationsmenu her på dst.dk. Der kan derfor forekomme uregelmæssigheder fra kl. 14 og frem.
Hvidt kryds
Tirsdag den 7.12. lancerer vi en ny navigationsmenu her på dst.dk. Der kan derfor forekomme uregelmæssigheder fra kl. 14 og frem.
Hvidt kryds

AENDRGRUNDLAG

Langt navn

Ændring i anbringelsesgrundlaget

Generel Beskrivelse

Ændring i anbringelsesgrundlaget (foranstaltningen).

Følgende oplysninger skal indberettes af kommunalbestyrelesn ved ændring af lovgrundlaget for anbringelsen: 1) Dato for ændring af lovgrundlaget for anbringelsen. 2) Angiv ændringsgrundlag (det nye lovgrundlag for anbringelsen): a) Forvaltningsafgørelse med samtykke, jf. § 52, stk. 1, jf. stk. 3, nr. 7, i lov om social service. b) Afgørelse truffet af Ungdomskriminalitetsnævnet med samtykke, jf. § 14, stk. 1, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. c) Afgørelse truffet af børn og unge-udvalget uden samtykkekrav, jf. § 74, stk. 1, nr. 2, jf. § 58 stk. 1-3, i lov om social service. d) Afgørelse truffet af Ungdomskriminalitetsnævnet uden samtykkekrav, jf. § 14, stk. 2-4, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. e) Afgørelse truffet af børn og unge-udvalget uden samtykkekrav, jf. § 62 l, stk. 1, i udlændingeloven. f) Foreløbig afgørelse, truffet af formanden for børn og unge-udvalget, jf. § 75, stk. 1, jf. § 58 stk. 1-3, i lov om social service. g) Foreløbig afgørelse truffet af formanden for børn og unge-udvalget, jf. § 75, stk. 1, i lov om social service, jf. § 14, stk. 2-4, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. h) Foreløbig afgørelse truffet af formanden for børn og unge-udvalget, jf. § 62 l, stk. 3, i udlændingeloven. i) Dom, ungdomssanktion, jf. straffelovens § 74 a. j) Dom, afsoning, jf. § 78, stk. 2, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v. k) Surrogat for varetægtsfængsling, jf. retsplejelovens § 765. l) Frihedsberøvelse, jf. udlændingelovens § 36, stk. 1-8. m) Ankestyrelsens egendriftsbeføjelse, jf. § 65 i lov om social service.

Detaljeret beskrivelse

AENDRGRUNDLAG har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1970 31-12-2020 1 Ændring af tvangsanbringelse til frivillig anbringelse
01-01-2021 31-12-9999 10 Frihedsberøvelse (udlændingelovens § 36, stk. 1-8)
01-01-2021 31-12-9999 11 Ankestyrelsens egen driftsbeføjelse (§ 65 i lov om social service)
01-01-2021 31-12-9999 12 Afgørelse truffet af Ungdomskriminalitetsnævnet med samtykke (§ 14, stk. 1, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet)
01-01-2021 31-12-9999 13 Afgørelse truffet af Ungdomskriminalitetsnævnet uden samtykkekrav (§ 14, stk. 2-4, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet)
01-01-2021 31-12-9999 14 Foreløbig afgørelse, formanden for børn og unge-udvalget (§ 75, stk. 1, i lov om social service, § 14, stk. 2-4, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet)
01-01-1970 31-12-2020 2 Ændring af frivillig anbringelse til tvangsanbringelse
01-01-1970 31-12-2020 3 Anden Ændring i anbringelsesgrundlag
01-01-2021 31-12-9999 4 Forvaltningsafgørelse med samtykke (§ 52, stk. 1, jf. stk. 3, nr. 7, i lov om social service)
01-01-2021 31-12-9999 5 Børn og unge-udvalget, uden samtykkekrav (§ 74, stk. 1, nr. 2, jf. § 58 i lov om social service)
01-01-2021 31-12-9999 6 Foreløbig afgørelse, formanden for børn og unge-udvalget (§ 75, stk. 1, jf. § 58 i lov om social service)
01-01-2021 31-12-9999 7 Dom (ungdomssanktion, jf. straffelovens § 74 a)
01-01-2021 31-12-9999 8 Dom (afsoning, jf. § 78, stk. 2 i lov om fuldbyrdelse af straf m.v.)
01-01-2021 31-12-9999 9 Surrogat for varetægtsfængsling (retsplejelovens § 765)