Gå til sidens indhold

AENDRGRUNDLAG

Langt navn

Nyt lovgrundlag ved ændring i lovgrundlaget for anbringelsen

Generel Beskrivelse

Ændring i anbringelsesgrundlaget (foranstaltningen).

Detaljeret beskrivelse

Følgende oplysninger skal indberettes af kommunalbestyrelesn ved ændring af lovgrundlaget for anbringelsen: 1) Dato for ændring af lovgrundlaget for anbringelsen. 2) Angiv ændringsgrundlag (det nye lovgrundlag for anbringelsen): a) Forvaltningsafgørelse med samtykke, jf. § 52, stk. 1, jf. stk. 3, nr. 7, i lov om social service. b) Afgørelse truffet af Ungdomskriminalitetsnævnet med samtykke, jf. § 14, stk. 1, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. c) Afgørelse truffet af børn og unge-udvalget uden samtykkekrav, jf. § 74, stk. 1, nr. 2, jf. § 58 stk. 1-3, i lov om social service. d) Afgørelse truffet af Ungdomskriminalitetsnævnet uden samtykkekrav, jf. § 14, stk. 2-4, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. e) Afgørelse truffet af børn og unge-udvalget uden samtykkekrav, jf. § 62 l, stk. 1, i udlændingeloven. f) Foreløbig afgørelse, truffet af formanden for børn og unge-udvalget, jf. § 75, stk. 1, jf. § 58 stk. 1-3, i lov om social service. g) Foreløbig afgørelse truffet af formanden for børn og unge-udvalget, jf. § 75, stk. 1, i lov om social service, jf. § 14, stk. 2-4, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. h) Foreløbig afgørelse truffet af formanden for børn og unge-udvalget, jf. § 62 l, stk. 3, i udlændingeloven. i) Dom, ungdomssanktion, jf. straffelovens § 74 a. j) Dom, afsoning, jf. § 78, stk. 2, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v. k) Surrogat for varetægtsfængsling, jf. retsplejelovens § 765. l) Frihedsberøvelse, jf. udlændingelovens § 36, stk. 1-8. m) Ankestyrelsens egendriftsbeføjelse, jf. § 65 i lov om social service.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel