Gå til sidens indhold

AENDRARSAG4

Langt navn

Årsag til ændret anbringelsessted 4

Generel Beskrivelse

Årsag til ændring af anbringelsessted. 4. Andre årsager

Hovedårsag til ændring af anbringelsessted skal indberettes af kommunalbestyrelsen. Angives ved én eller flere af følgende kategorier: a) Formålet med anbringelsen på anbringelsesstedet er opnået. b) Formålet med anbringelsen på anbringelsesstedet kan ikke opnås. c) Anbringelsen ændres på barnets, forældrenes eller anbringelsesstedets foranledning. d) Anbringelsen ændres efter afgørelse i Ungdomskriminalitetsnævnet. e) Anbringelsen ændres efter afgørelse i børn- og ungeudvalget. f) Andre årsager.

Detaljeret beskrivelse

Angiver 6 årsagskategorier, som benyttes til at klassificere årsagen til ændring af anbringelsessted. Der kan angives flere årsager til ændring af en anbringelse og aendrarsag' indberettes derfor via 6 variable benævnt 'aendrarasg1' til og med 'aendrarsag6'. Flere svar er mulige. Gælder for de 0-17 årige.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel