Gå til sidens indhold

Bilregister DMR

Beskrivelse

Bilregistrets basis er det Digitale Motorregister, DMR, som leveres fra Skat månedligt. DMR er en Oracle-database med ca. 400 forskellige db-tabeller, som opdateres online af brugerne (importører, forhandlere, forsikringsselskaber, Trafikstyrelsen, Skat og politi mv.) ved enhver transaktion i forbindelse med registrering af et nyt køretøjer eller ændringer for allerede registrerede køretøjer. Størstedelen af db-tabellerne indeholder såvel aktuelle som historiske data.

En transaktion kan fx være: - nyregistrering, genregistrering og ejer-/brugerskifte - opkrævning af afgifter - indkaldelse til syn - ændring af forsikringsforhold

Ud fra en række af basistabellerne dannes der hver måned nogle bearbejdede SAS-datasæt til anvendelse i produktionen af de løbende offentliggørelser og i produktionen af diverse interne og eksterne serviceopgaver. Datasættene er også tilgængelige for serviceproduktionen i DST Consulting og for dannelsen af udtræk til forskningsbrug.

Der dannes SAS-datasæt med: - nyregistreringer - bestande - ejerskifter - genregistreringer

Delopgaver

Der findes ingen variable under Bilregister DMR