Gå til sidens indhold

SEKTORKODE_OK

Langt navn

Sektorkode for økonomisk enhed (OK-nr.)

Generel Beskrivelse

Sektorkode for økonomisk enhed (OK-nr.)

Detaljeret beskrivelse

Sektorkoden klassificerer OK-enhedens sektorplacering. I Danmarks Statistiks erhvervsregister (ESR) dannes ensektorkode for alle arbejdssteder på baggrund af oplysning om: - arbejdsstedets branche og - den virksomhedsform (virkform) som er registreret på CVR-niveau for arbejdsstedet. Der er udarbejdet et sæt maskinelle regler for fastsættelse afsektorkoden i ESR, og derudover foretages kontrol af fx store enheder.

På firmaniveau (ØK-enheden) fastsættes sektorkoden som den mest udbredte målt på beskæftigede på de til ØK'en hørende arbejdssteder. Værdisættet pr. 1.1.2013 er anvendt for perioden 2008-2012, hvor den nye sektorplacering er tilbageført til i beskæftigelse for lønmodtagere.

1.1.2013 erstattede sektorkoden den hidtidige sektorklassifikation vha. funktionskoden. Det indebærer, at udfaldrummet for variablen er ændret pr. 1.1.2013, jf. værdisæt. Sektorkoden er i Beskæftigelse for lønmodtagere ført tilbage til 1. kvartal 2008. Samtidig med overgang til sektorkode blev kvaliteten forbedret, idet en ny algoritme til maskinelt at bestemme sektorkoden er implementeret. Sektorplaceringen bestemmes dog stadig af virksomhedsform og branche. Et stort antal enheder blev gennemgået samtidig med implementering af den nye sektorkode, hvilket har bidraget til en kvalitetsforbedring.

Værdisæt

U892505.TXT_FUNKKODE_VIW - Funktionskode til sektorplacering af arbejdsstedet
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1900 31-12-2007 32
01-01-1900 31-12-2007 33
01-01-1900 31-12-2012 34
01-01-1900 31-12-2012 41
01-01-1900 31-12-2007 42
01-01-1900 31-12-2012 31
01-01-1900 31-12-2007 43
01-01-1900 31-12-2012 51
01-01-1900 31-12-2007 52
01-01-1900 31-12-2007 53
01-01-1900 31-12-2012 61
01-01-1900 31-12-2012 62
01-01-1900 31-12-2012 63
01-01-1900 31-12-2012 70
01-01-1900 31-12-2012 80
01-01-1900 31-12-2012 90
01-01-1900 99
01-01-2008 31-12-2012 33
01-01-2008 31-12-2012 43
01-01-2008 31-12-2012 53
01-01-2013 11
01-01-2013 12
01-01-2013 13
01-01-2013 14
01-01-2013 15
01-01-2013 16
01-01-2013 18
01-01-2013 21
01-01-2013 27
01-01-2013 28
01-01-2013 31
01-01-2013 32
01-01-2013 37
01-01-2013 38
01-01-2013 41
01-01-2013 42
01-01-2013 47
01-01-2013 48
01-01-2013 51
01-01-2013 52
01-01-2013 57
01-01-2013 58
01-01-2013 61
01-01-2013 62
01-01-2013 71
01-01-2013 72
01-01-2013 74
01-01-2013 75
01-01-2013 76
01-01-2013 77
01-01-2013 79
01-01-2013 81
01-01-2013 89
01-01-2013 91