Gå til sidens indhold

AJO_SMALT_LOENBELOEB_OPREGNET

Langt navn

Det smalle lønbeløb, opregnet, omfatter lønindkomst uden ATP-bidrag og personalegoder og er som regel lig med jobbets arbejdsmarkedsbidragspligtige a-indkomst. Beløbet er opregnet.

Generel Beskrivelse

Det smalle lønbeløb, opregnet

Detaljeret beskrivelse

Smalt lønbeløb er hentet fra AJO_SMALT_LOENBELOEB og herefter opregnet. En opregningsfaktor korrigerer for, at registret mangler nogle af de nyeste lønindberetninger. Opregningsfaktoren kan korrigere ud fra jobbets branche og sektor.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel