Gå til sidens indhold

AJO_SMALT_LOENBELOEB

Langt navn

Smalt lønbeløb, som omfatter lønindkomst uden ATP-bidrag og personalegoder

Generel Beskrivelse

Smalt lønbeløb, dvs. ekskl. ATP-bidrag og personalegoder

Detaljeret beskrivelse

AJO_SMALT_LOENBELOEB omfatter lønindkomst inkl. arbejdsmarkedsbidrag og de personalegoder, som er arbejdsmarkedsbidragspligtig A-indkomst, men ekskl. ATP-bidrag, øvrige personalegoder og indbetalinger til arbejdsmarkedspension. Det smalle lønbeløb er som regel lig med jobbets arbejdsmarkedsbidragspligtige A-indkomst. AJO_SMALT_LOENBELOEB er det summerede smalle lønbeløb fra det eller de til jobbet hørende indberetninger. Variablen hentes i Danmarks Statistiks eIndkomstregister (eIR), hvor den hedder VJO_SMALT_LOENBELOEB. Det smalle lønbeløb defineres og beregnes som summen af: * A-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag (eIR-variablen VMO_A_INDK_AM_BIDRAG_BETAL) * A-indkomst, hvoraf der ikke skal betales arbejdsmarkedsbidrag (eIR-variablen VMO_A_INDK_AM_BIDRAG_FRI), hvor lønnen ikke er bidragspligtig, fx for visse søfolk i international fart. I eIR-systemet bruges det smalle lønbeløb ud over til statistikbrug også til kontrol og evt. imputering af løntimetallet samt i forbindelse med dannelse af job, idet der kun dannes et job i eIndkomstregisteret hvis der er et positivt smalt lønbeløb.

Personalegoder, som indgår i smalt lønbeløb omfatter værdi af fri bil, værdi af telefon (multimedieskat), værdi af kost og logi samt værdi af sundhedsforsikring.

ANVENDELSE af AJO_SMALT_LOENBELOEB: Det smalle lønbeløb anvendes i arbejdstidsregnskabet til fremskrivning af lønsummen fra seneste år, for vhilket der foreligger strukturstatistikker.

DATABRUD inden for AJO_SMALT_LOENBELOEB: Fra 1.9.2019 indgår feriepenge, der ikke beskattes ved optjening, ikke længere i det smalle lønbeløb.

Det smalle lønbeløb korrigeres normalt ikke. I tilfælde af alvorlige fejl vil beløbet kunne korrigeres i beskæftigelse for lønmodtagere.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel