Gå til sidens indhold

AJO_PROD_NR_FRA_PROD_JOB

Langt navn

Produktionsenhedsnummer indberettet på et komprimeret prodjob

Generel Beskrivelse

Produktionsenhedsnummer indberettet på et komprimeret prodjob

Detaljeret beskrivelse

AJO_PROD_NR_FRA_PROD_JOB er et ti-cifret entydigt produktionsenhedsnummer (P-nr.), som arbejdsgiveren ved indberetning af løn til SKATs eIndkomst angiver som det sted, lønmodtageren er tilknyttet, hvis virksomheden har to eller flere P-numre. Nummeret skal ikke indberettes, hvis virksomheden alene har én produktionsenhed. Ud over et CVR-nr. får en virksomhed tildelt ét P-nr. for hver fysisk beliggenhed, som virksomheden driver virksomhed fra. Da virksomheden tildeles et P-nr. for hver fysisk beliggenhed, hvorfra der drives virksomhed, kan der således være tilknyttet flere P-numre til samme CVR-nr. En P-enhed er en del af virksomhedens stamdata og er reguleret i CVR-loven med tilhørende bekendtgørelse. Virksomheden har pligt til selv at vedligeholde sine oplysninger om P-enheder. AJO_PROD_NR_FRA_PROD_JOB hentes i Danmarks Statistiks eIndkomstregister (eIR), hvor den hedder VPJ_PROD_NR. Hvis der indgår mere end ét P-nr. i de indberetninger, der indgår i jobbet, prioriteres efter største smalle lønbeløb.

ANVENDELSE af AJO_PROD_NR_FRA_PROD_JOB: Variablen anvendes, hvis man ønsker at vide, hvilket P-nr. virksomheden har indberettet.

DATABRUD inden for AJO_PROD_NR_FRA_PROD_JOB: der er ingen databrud.

VALIDERING af AJO_PROD_NR_FRA_PROD_JOB: Variablen valideres ikke. Hvis beskæftigelse for lønmodtagere ændrer arbejdsstedet, ændres hverken AJO_PROD_NR_FRA_PROD_JOB eller AJO_PROD_NR_FRA_APP.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel