Gå til sidens indhold

AJO_OK_NR

Langt navn

Økonomisk enhed (statistisk enhed)

Generel Beskrivelse

Økonomisk enhed (statistisk enhed)

Detaljeret beskrivelse

OK_NR står for økonomisk enhed, der er en statistisk enhed, som dannes maskinelt i Danmarks Statistiks erhvervsstatistiske register (ESR). En økonomisk enhed er en kombination af færrest mulige juridiske enheder (CVR-enheder) under den samme ejer og således, at den dannede enhed har så stor økonomisk selvstændighed, at den i betydeligt omfang selv beslutter, hvordan den indkomst, som skabes i enheden, skal anvendes. Den økonomiske enhed svarer til definitionen af enterprise i Eurostats forordning om statistiske enheder. Variablen hentes fra eIR (eIndkomstRegistret), hvor den hedder: VJO_OK_NR. eIR henter variablen i ESR, hvor den hedder OK_NR.

ANVENDELSE af AJO_OK_NR: Hvis AJO_ARBNR_SENR (arbejdsstedsnummer) indeholder et 8-cifret SE-nr. (fordi det ikke har været muligt at finde et arbejdsstedsnr. i ESR), bruges den økonomiske enhed i stedet for arbejdsstedsnr. til opslag i ESR til at hente relevante variable fra ESR til beskæftigelse for lønmodtagere. DATABRUD inden for AJO_OK_NR: Der er ingen databrud

VALIDERING af AJO_OK_NR: AJO_OK_NR kan ændres manuelt i systemet for beskæftigelse for lønmodtagere, hvilket er sket i enkelte tilfælde, hvor fejl i den økonomiske enhed er importeret fra eIR og ESR.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel