Gå til sidens indhold

AJO_LOENTIME_KODE

Langt navn

Kode for, om løntimer er indberettet eller imputeret

Generel Beskrivelse

Kode for, om løntimer er indberettet eller imputeret

Detaljeret beskrivelse

AJO_LOENTIME_KODE angiver en kode for, om løntimer (variablen AJO_LOENTIMER) er indberettet eller imputeret. Værdisæt: 0 = Imputeret 1 = Indberettet AJO_LOENTIME_KODE hentes i Danmarks Statistiks eIndkomstregister (eIR), hvor variablen hedder: VJO_LOENTIME_KODE. Imputeringen af løntimer sker i eIR efter et regelsæt, som er beskrevet under AJO_LOENTIMER: Løntimer imputeres i de komprimerede job i de tilfælde, hvor løntimer enten er invalide (usandsynlige) eller ikke findes i forvejen. Opretning af de indberettede summerede løntimer pr. job omfatter sammenligning med timeløn og joblængde/arbejdsomfang. Oprettede timetal, som fx ændring af timetal fra 160 til 160,33, regnes ikke som imputerede.

Særlige variable i eIR angiver, hvilken slags imputering der er tale om - fra hvilket niveau (AJO_LOENTIME_IMPUT_NIVEAU) og med brug af hvilken metode (AJO_LOENTIME_IMPUT_KODE). Variablene stammer fra de tilsvarende variable i eIndkomstregisteret.

ANVENDELSE af AJO_LOENTIME_KODE:
AJO_LOENTIME_KODE kan danne grundlag for beregning af usikkerhed i forbindelse med løntimetallet (AJO_LOENTIMER).

DATABRUD inden for AJO_LOENTIME_KODE: Der er ingen databrud.

VALIDERING af AJO_LOENTIME_KODE: Variablen valideres ikke. Variablen ændres normalt ikke i beskæftigelse for lønmodtagere.

Værdisæt

D191014.TXT_LOENTIME - Kode for, om løntimer er indberettet eller imputeret
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
0 Imputeret
1 Indberettet