Gå til sidens indhold

AJO_LOENTIME_IMPUT_KODE

Langt navn

Løntime imputerings kode som er en markering af, om løntimer er indberettet eller imputeret.

Generel Beskrivelse

Kode for om løntimer er indberettet eller imputeret.

Detaljeret beskrivelse

Systemet markerer, om løntimer er indberettet eller imputeret og i tilfælde af imputering, hvilken form for imputering, der er foretaget.

Variablen er hentet fra eIR, hvor den hedder VJO_LOENTIME_IMPUT_KODE.

Fejlretning af løntimer i eIR: Løntimer oprettes og imputeres i de komprimerede job i de tilfælde, hvor løntimer enten er invalide (usandsynlige) eller ikke findes i forvejen. Endvidere skal tidligere imputerede timetal erstattes af nye imputeringer. Opretning af de indberettede summerede løntimer pr. job omfatter sammenligning med timeløn og joblængde/arbejdsomfang. Oprettede timetal regnes ikke som imputerede. Vurderingen af om indberettede løntimer er invalide (usandsynlige) baseres på beregning af gennemsnit for timeløn og løntimetal pr. job pr. dag på 7 klassifikationsvariable. Beregningerne forudsætter, at der er mindst 50 observationer. Klassifikationsvariablerne er: - Køn - Arbejdsomfang (Under 39 løntimer pr. måned, mellem 39 og 78 løntimer pr. måned, mellem 78 og 117 løntimer pr. måned, 117 løntimer pr. måned og derover) - Aldersgruppe (under 18 år, 18-24 år, 25-59 år, 60 år og derover) - Stillingsgruppe (ledere, elever, lærlinge ol., alm. medarbejdere) - Marked (privat eller offentlig ansættelse) - Arbejdsgivers branche - Virksomhedsstørrelse (under 20, 20-49, 50-99, 100-249, 250 og derover). Usandsynlige timetal og tidligere imputerede timetal nulstilles, hvorefter beregnede timetal imputeres. I imputeringen tages hensyn til særlige personalegrupper. Hvis løntimetal mangler på jobbet, forsøges så vidt muligt at benytte personens tidligere eller fremtidige indberetninger (op til et år). Hvis dette ikke er muligt, imputeres timetallet ud fra oplysninger fra repræsentativee grupper (jf. ovenstående klassifikationsvariable). Imputeringerne sker på basis af gennemsnitsberegninger af løntimetal pr. dag og timeløn, som foretages månedligt for de seneste 6 måneders indberetninger til eIndkomst. Gennemsnitsberegningerne foretages på faktiske indberetninger, der er afgrænset vha. antal daglige løntimer (max 10 timer), antal månedlige løntimer (mellem 3 og 240), timeløn (justeres årligt med min-og-max grænse) samt månedlig lønsum (justeres årligt med min-og-max grænse). Der vil være en markering i VJO_LOENTIME_IMPUT_KODE om hvilken slags imputering der er tale om - fra hvilket niveau og med brug af hvilken metode.

Værdisæt

D191010.TXT_LOENTIME_IMPUT - Løntime imputerings kode som er en markering af, om løntimer er indberettet eller imputeret.
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
cldmd colddeck imputering alle - uc13 punkt 11a1
cldmdint Uc13 intern brug kun - opretning - uc13 punkt 3a i punkt 11a1
cldmdned Uc13 intern brug kun - opretning - uc13 punkt 3c i punkt 11a1
cldmdug1 Uc13 intern brug kun - opretning - uc13 punkt 3b1 i punkt 11a1
cldmdug2 Uc13 intern brug kun - opretning - uc13 punkt 3b2 i pounkt 11a1
cldug colddeck imputering uge/fjortenddags lønnede - uc13 punkt 11a2
hothd123 hotdeck arb.omf. 1,2 og 3 - uc13 punkt 11b1
hothd4 hotdeck arb.omf. 4 - uc13 punkt 11b2
impsgr imputering af særlige grupper - uc13 punkt 9a
indb indberettet
nulneg nulstilling af negative - uc13 punkt 12
oprint opretning - uc13 punkt 3a
oprmdned opretning - uc13 punkt 3c
oprug1 opretning - uc13 punkt 3b1
oprug2 opretning - uc13 punkt 3b2