Gå til sidens indhold

AJO_JOB_START_DATO

Langt navn

Startdato for det komprimerede job.

Generel Beskrivelse

Startdato for det komprimerede job.

Detaljeret beskrivelse

Startdato for det komprimerede job. Start- og slutdato er altid i samme måned.

Variablen dannes i Danmarks Statistiks eIndkomstregister (eIR), hvor variablen hedder VJO_JOB_START_DATO. I eIR-systemet komprimeres lønindberetninger til SKAT's eIndkomst til månedlige job (komprimerede job), idet job med samme person og arbejdssted inden for en måned sammenlægges, hvis startdatoen for det efterfølgende job ligger mindre end fem dage efter slutdatoen for det foregående.

ANVENDELSE af AJO_JOB_START_DATO: Startdato anvendes sammen med slutdato til: * Periodemæssig afgrænsning af job * Periodemæssig afgrænsning af statistikvariable som fx løntimer, smalt og bredt lønbeløb. Perioden afspejler ofte den periode, der er betalt løn for eller i. Det er dermed ikke nødvendigvis de dage, hvor lønmodtageren har været på arbejde.

DATABRUD inden for AJO_JOB_START_DATO: Start- og slutdato i indberetninger fra SKAT's eIndkomst modtaget fra 2008 til og med 27.11.2009 indeholdt ikke et årstal, hvorfor dette blev estimeret. Enkeltindivider og delpopulationer kan være påvirket i nogen grad, mens det vurderes at have mindre betydning på publiceret aggregeringsniveau.

VALIDERING af AJO_JOB_START_DATO: Start- og slutdato valideres i eIR-systemet, hvor 0,12 pct. af alle indberetninger blev ændret i 2012 mht. startdato, slutdato eller begge datoer.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel