Gå til sidens indhold

AJO_JOB_SLUT_DATO

Langt navn

Slutdato for det komprimerede job.

Generel Beskrivelse

Slutdato for det komprimerede job. Start- og slutdato er altid i samme måned.

Detaljeret beskrivelse

Slutdato for det komprimerede job. Start- og slutdato er altid i samme måned.

Variablen dannes i Danmarks Statistiks eIndkomstregister (eIR), hvor variablen hedder VJO_JOB_SLUT_DATO. I eIR-systemet komprimeres lønindberetninger til SKAT's eIndkomst til månedlige job (komprimerede job), idet job med samme person og arbejdssted inden for en måned sammenlægges, hvis startdatoen for det efterfølgende job ligger mindre end fem dage efter slutdatoen for det foregående.

ANVENDELSE af AJO_JOB_SLUT_DATO: Startdato anvendes sammen med slutdato til: * Periodemæssig afgrænsning af job * Periodemæssig afgrænsning af statistikvariable som fx løntimer, smalt og bredt lønbeløb. Perioden afspejler ofte den periode, der er betalt løn for eller i. Det er dermed ikke nødvendigvis de dage, hvor lønmodtageren har været på arbejde.

DATABRUD indenfor AJO_JOB_SLUT_DATO: Start- og slutdato i indberetninger fra SKATs eIndkomst modtaget fra 2008 til og med 27.11.2009 indeholdt ikke et årstal, hvorfor dette blev estimeret. Enkeltindivider og delpopulationer kan være påvirket i nogen grad, mens det vurderes at have mindre betydning på publiceret aggregeringsniveau.

VALIDERING af AJO_JOB_SLUT_DATO: Start- og slutdato valideres i eIR-systemet, hvor 0,12 pct. af alle indberetninger blev ændret i 2012 mht. startdato, slutdato eller begge datoer.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel