Gå til sidens indhold

AJO_INDKOMST_TYPE_KODE

Langt navn

Indkomsttypekode på prodjob

Generel Beskrivelse

Indkomsttypekode på prodjob

Detaljeret beskrivelse

AJO_INDKOMST_TYPE_KODE angiver, om der gælder særlige forhold vedrørende indkomstindberetningen. Indkomsttypekoden kommer fra det eller de prodjob, der indgår i jobbet. Hvis der i et job indgår flere indkomsttypekoder fra flere prodjob, vælges indkomsttypekoden fra det prodjob, der har det højeste lønbeløb (AJO_SMALT_LOENBELOEB). Variablen hentes fra prodjob-tabellen i eIR, hvor den hedder VPJ_INDKOMST_TYPE_KODE. Findes der mere end én værdi på de prodjob, der indgår i jobbet, prioriteres ud fra det største smalle lønbeløb (AJO_SMALT_LOENBELOEB).

ANVENDELSE af AJO_INDKOMST_TYPE_KODE:
Variablen beskriver typen af indkomst.

DATABRUD inden for AJO_INDKOMST_TYPE_KODE: der er ingen databrud

VALIDERING af AJO_INDKOMST_TYPE_KODE: SKAT foretager validering efter modtagelse af indberetning til eIndkomst, hvor indkomsttypekoden indgår i en del af valideringerne. Indkomsttypekoden valideres ikke i Danmarks Statistiks eIR.

Værdisæt

D191010.TXT_INDKOMST_TYPE - Indkomst type kode på prodjob
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
00 Alm. lønmodtagere/indkomst. Herunder kan også indberettes G-dages-godtgørelse og sygedagpenge, hvis lønnen er hovedbestanddelen, og beløbene udbetales samlet.
01 Personer der modtager SU.
02 Udlændinge som er ansat under reglerne for arbejdsudleje. Udgået 31.12.2008.
03 Ansatte under reglerne vedr. Grønlandsskat.
04 Personer der modtager anden personlig indkomst, hvoraf der ikke skal betales AM-bidrag fx dagpenge, G-dagesgodtgørelse, pension, flekslønstilskud, ressourceforløbsydelse på baggrund af andet end kontanthjælp og anden overoverførselsindkomst
05 Personer der alene får udbetalt B-indkomst. Hvis personen også har fået A-indkomst, bruges værdien 00.
06 Personer, der får kontanthjælp og ressourceforløbsydelse på baggrund af kontanthjælp
07 Sygedagpenge udbetalt af det offentlige, direkte til personen.
08 Personer der beskattes efter KSL §48E - F (forskerordningen).
09 AM-bidragsfri og A-skattefri løn i ansættelsesforhold fx DIS-indkomst, danske virksomheders udenlandske medarbejderes løn for arbejde udført i udlandet og løn udbetalt uden brug af eSkattekort.
10 Lønmodtagernes garantifond
11 Udbetaling af opgjort bo (bruges kun af Skattestyrelsen)
20 Indkomst fra AFU-fonden. Må udelukkende anvendes af AFU-fonden
24 Som kode 04, men for ydelser, hvori der ikke kan ske lønindeholdelse. Denne kode skal bl.a. bruges til VEU-godtgørelse og forsikringsydelser, der er A-skattepligtige, men hvori der ikke må lønindeholdes.
26 A-indkomst mv. fra aldersopsparing. Indkomsttypen skal indtil videre kun bruges af udbydere af arbejdsgiveradministrerede aldersopsparinger, soammen med felt 57 og 58
28 Lønmodtagernes Feriemilder (feriefonden)
29 A-indkomst - feriepenge fra FerieGarantOrdning
30 Løn under særlige forhld (kan kun indberettes af Skattestyrelsen)