Gå til sidens indhold

AJO_FUNKTIONSKODE_OK

Langt navn

Funktionskode på den økonomiske enhed (OK-nr)

Generel Beskrivelse

Funktionskode på den økonomiske enhed (OK-nr)

Detaljeret beskrivelse

Funktionskoden klassificerer OK-enhedens sektorplacering. I ESR dannes en funktionskode for alle arbejdssteder på baggrund af oplysning om: - arbejdsstedets branche og - den virksomhedsform (virkform) som er registreret på CVR-niveau for arbejdsstedet. Der er udarbejdet et sæt maskinelle regler for fastsættelse af funktionskoden i ESR, og derudover foretages kontrol af fx store enheder.

På firmaniveau (ØK-enheden) fastsættes funktionskoden som den mest udbredte målt på beskæftigede på de til ØK'en hørende arbejdssteder.

Værdisæt

U892505.TXT_FUNKKODE_VIW - Funktionskode til sektorplacering af arbejdsstedet
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1900 31-12-2007 32 Integ. juridisk ikke stats-ejet insti.
01-01-1900 31-12-2007 33 Ikke integ. statslig inst. (quasi)
01-01-1900 31-12-2012 34 Sociale kasser eller fonde
01-01-1900 31-12-2012 41 Integ. juridisk amtkommunaltejet inst.
01-01-1900 31-12-2007 42 Integ. juridisk ikke amtkom.ejet inst.
01-01-1900 31-12-2012 31 Integ. juridisk statsligt ejet insti.
01-01-1900 31-12-2007 43 Ikke integ. amtkom.ejet inst. (quasi)
01-01-1900 31-12-2012 51 Integ. juridisk kommunalt ejet inst.
01-01-1900 31-12-2007 52 Integ. juridisk ikke komm. ejet inst.
01-01-1900 31-12-2007 53 Ikke integ. kommunal inst. (quasi)
01-01-1900 31-12-2012 61 Integ. juridisk stats.selskabslign.virk.
01-01-1900 31-12-2012 62 Integ. jur. amtskom. selskabslign. virk.
01-01-1900 31-12-2012 63 Integ. jur. primær kom. selskabs. virk.
01-01-1900 31-12-2012 70 Ikke integ. off. virk.org. som selskab
01-01-1900 31-12-2012 80 Private område
01-01-1900 31-12-2012 90 Udland
01-01-1900 99 Ikke oplyst
01-01-2008 31-12-2012 33 Statslige og kvasi-statslige selvej. ins
01-01-2008 31-12-2012 43 Reg. og kvasi-reg. selvej. institutioner
01-01-2008 31-12-2012 53 Komm. og kvasi-komm. selvej. inst.
01-01-2013 11 Statslige ikke-finansielle kvasi-selskaber
01-01-2013 12 Kommunale ikke-finansielle kvasi-selskaber
01-01-2013 13 Regionernes ikke-finansielle kvasi-selskaber
01-01-2013 14 Statsligt ejede ikke-finansielle selskaber
01-01-2013 15 Kommunalt ejede ikke-finansielle selskaber
01-01-2013 16 Regionsejede ikke-finansielle selskaber
01-01-2013 18 Private ikke-finansielle selskaber
01-01-2013 21 Centralbanken
01-01-2013 27 Offentlige penge- og realkreditinstitutter
01-01-2013 28 Private penge- og realkreditinstitutter
01-01-2013 31 Offentlige pengemarkedsforeninger
01-01-2013 32 Private pengemarkedsforeninger
01-01-2013 37 Offentlige investeringsforeninger
01-01-2013 38 Private investeringsforeninger
01-01-2013 41 Andre offentlige finansielle formidlere, undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser
01-01-2013 42 Andre private finansielle formidlere, undtagen forsikringsselskaber og pensionskasser
01-01-2013 47 Offentlige finansielle hjælpeenheder
01-01-2013 48 Private finansielle hjælpeenheder
01-01-2013 51 Offentlige koncerntilknyttede finansielle enheder
01-01-2013 52 Private koncerntilknyttede finansielle enheder
01-01-2013 57 Offentlige forsikringsselskaber
01-01-2013 58 Private forsikringsselskaber
01-01-2013 61 Offentlige pensionskasser
01-01-2013 62 Private pensionskasser
01-01-2013 71 Statslig forvaltning og service - integrerede enheder
01-01-2013 72 Statslig forvaltning og service - ikke-integrerede enheder
01-01-2013 74 Regionernes forvaltning og service - integrerede enheder
01-01-2013 75 Regionernes forvaltning og service - ikke-integrerede enheder
01-01-2013 76 Kommunal forvaltning og service - integrerede enheder
01-01-2013 77 Kommunal forvaltning og service - ikke-integrerede enheder
01-01-2013 79 Sociale kasser og fonde
01-01-2013 81 Personligt ejede virksomheder
01-01-2013 89 Non-profit institutioner rettet mod husholdninger
01-01-2013 91 Internationale organisationer (internationale organisationer, fx EU institutioner og udenlandske ambassader i DK)