Gå til sidens indhold

AJO_FUNKTIONSKODE

Langt navn

Funktionskode til sektorplacering af arbejdsstedet

Generel Beskrivelse

Funktionskode på arbejdssted

Detaljeret beskrivelse

AJO_FUNKTIONSKODE er en klassificering af jobbets sektorplacering. AJO_FUNKTIONSKODE hentes ved opslag i den seneste version af Danmarks Statistiks erhvervsstatistiske register (ESR) vha. jobbets arbejdssted (AJO_ARBNR_SENR). Sektorkoden (AJO_FUNKTIONSKODE) dannes i ESR på basis af arbejdsstedets branche og den kode for virksomhedsform, som den til arbejdsstedet hørende juridiske enhed (CVR-nr.) er registreret med i CVR. Der er udarbejdet et sæt maskinelle regler for fastsættelse af funktionskoden i ESR, og derudover foretages kontrol af alle nye og fx store enheder. Sektorkoden er fra 1.1.2013 opbygget i overensstemmelse med ESA 2010 (European System of Accounts), hvor sektorplaceringen primært bestemmes af, hvem der har den organisatoriske kontrol over enheden. Dette er nyt i forhold til tidligere, hvor en enhed blev sektorplaceret primært på baggrund af finansieringen af aktiviteten i enheden. Værdisættet for sektorplaceringen af enheder fremgår af AJO_FUNKTIONSKODE i TIMES. Værdisættet for funktionskoden, der var gældende indtil 31.12.2012, er flg.: 31 Integreret statsligt ejet institution 32 Integreret ikke-statsligt ejet institution 33 Ikke-integreret statslig institution (quasi) 34 Sociale kasser og fonde 41 Integreret regionalt ejet institution 42 Integreret ikke-regionalt ejet institution 43 Ikke-integreret juridisk regionalt ejet institution (quasi) 51 Integreret kommunalt ejet institution 52 Integreret ikke-kommunalt ejet institution 53 Ikke-integreret juridisk kommunalt ejet institution (quasi) 61 Integreret statslig selskabslignende virksomhed 62 Integreret regionalt selskabslignende virksomhed 63 Integreret kommunal selskabslignende virksomhed 70 Ikke-integreret offentlig virksomhedsorganisation som selskab 80 Privat virksomhed 90 Udland 99 Ikke oplyst

ANVENDELSE af AJO_FUNKTIONSKODE:
AJO_FUNKTIONSKODE anvendes til offentliggørelse af beskæftigelsestal i beskæftigelse for lønmodtagere, hvor beskæftigelsen fordeles på sektorer.

DATABRUD inden for AJO_FUNKTIONSKODE: 1.1.2013 er en ny sektorkodeklassifikation som nævnt implementeret i ESR til erstatning af den tidligere funktionskode. Det indebærer, at udfaldsrummet for variablen er ændret pr. 1.1.2013, jf. værdisæt.

Samtidig med overgang til den ny sektorkode blev kvaliteten forbedret, idet en ny algoritme til maskinelt at bestemme sektorkoden er implementeret. Sektorplaceringen bestemmes dog stadig af virksomhedsform og branche. Et stort antal enheder er samtidig gennemgået med henblik på sektorplacering, hvilket også har bidraget til en kvalitetsforbedring af enhedernes sektorplacering.

VALIDERING af AJO_FUNKTIONSKODE: ESR foretager kvartalsvis en systematisk kvalitetskontrol af sektorkoden, hvor sektorplaceringen på alle nye og større arbejdspladser vurderes, og det fx sikres, at alle arbejdssteder uden for den kommunale sektor har samme sektorkode som den tilhørende økonomiske enhed. Ved analyser af udviklingen i antallet af fuldtidsbeskæftigede fordelt på sektorer over tid valideres ESR's oplysninger. I tilfælde af betydelige fejl i ESR's sektoroplysninger, kan sektoroplysningen blive korrigeret i beskæftigelse for lønmodtagere. Det samme gælder i tilfælde af betydelige fejl i ESR's brancheoplysninger. Pga. manglende fejlopretning i ESR forekommer ikke-gyldige værdier af funktionskoden (32, 42 og 52 i perioden 01-01-2008 til 31-12-2012). Der er imidlertid kun ganske få forekomster, og fejlen er derfor ikke blevet rettet.

Værdisæt

U892505.TXT_FUNKKODE_VIW - Funktionskode til sektorplacering af arbejdsstedet
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1900 31-12-2007 32
01-01-1900 31-12-2007 33
01-01-1900 31-12-2012 34
01-01-1900 31-12-2012 41
01-01-1900 31-12-2007 42
01-01-1900 31-12-2012 31
01-01-1900 31-12-2007 43
01-01-1900 31-12-2012 51
01-01-1900 31-12-2007 52
01-01-1900 31-12-2007 53
01-01-1900 31-12-2012 61
01-01-1900 31-12-2012 62
01-01-1900 31-12-2012 63
01-01-1900 31-12-2012 70
01-01-1900 31-12-2012 80
01-01-1900 31-12-2012 90
01-01-1900 99
01-01-2008 31-12-2012 33
01-01-2008 31-12-2012 43
01-01-2008 31-12-2012 53
01-01-2013 11
01-01-2013 12
01-01-2013 13
01-01-2013 14
01-01-2013 15
01-01-2013 16
01-01-2013 18
01-01-2013 21
01-01-2013 27
01-01-2013 28
01-01-2013 31
01-01-2013 32
01-01-2013 37
01-01-2013 38
01-01-2013 41
01-01-2013 42
01-01-2013 47
01-01-2013 48
01-01-2013 51
01-01-2013 52
01-01-2013 57
01-01-2013 58
01-01-2013 61
01-01-2013 62
01-01-2013 71
01-01-2013 72
01-01-2013 74
01-01-2013 75
01-01-2013 76
01-01-2013 77
01-01-2013 79
01-01-2013 81
01-01-2013 89
01-01-2013 91