Gå til sidens indhold

AJO_FULDTID_BESKAEFTIGET_OPR

Langt navn

Antal fuldtidsbeskæftigede, opregnet.

Generel Beskrivelse

Antal fuldtidsbeskæftigede, opregnet.

Detaljeret beskrivelse

Summen af antal fuldtidsbeskæftigede beregnet som antal løntimer / 160,33. og derefter opregnet.

En opregningsfaktor korrigerer for, at registret mangler nogle af de nyeste lønindberetninger. Opregningsfaktoren kan korrigere ud fra jobbets branche og sektor.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel