Gå til sidens indhold

AJO_FULDTID_BESKAEFTIGET

Langt navn

Fuldtidsbeskæftigelse

Generel Beskrivelse

Variabel til sammentælling af antal fuldtidsbeskæftigede

Detaljeret beskrivelse

AJO_FULDTID_BESKAEFTIGET angiver, hvor mange fuldtidsbeskæftigede jobbet svarer til. Det beregnes som antal betalte timer (AJO_LOENTIMER) divideret med 160,33.

ANVENDELSE af AJO_FULDTID_BESKAEFTIGET:
Variablen anvendes til offentliggørelse af beskæftigelsestal i beskæftigelse for lønmodtagere. Antal fuldtidsbeskæftigede bruges i Danmarks Statistiks erhvervsstatistiske register (ESR) som grundlag for stikprøveudvælgelse af erhvervsstatistikker, opregningsgrundlag mv. Antal fuldtidsbeskæftigede bruges endvidere i arbejdstidsregnskabet, nationalregnskabet m.fl.

DATABRUD inden for AJO_FULDTID_BESKAEFTIGET: der er ingen databrud

VALIDERING af AJO_FULDTID_BESKAEFTIGET: Løntimetallet valideres og imputeres i de tilfælde, hvor løntimerne er invalide (usandsynlige) eller ikke findes i forvejen, ligesom imputerede timetal erstattes af nye imputeringer; jf. variablen AJO_LOENTIMER. Antallet af fuldtidsbeskæftigede valideres inden offentliggørelse vha. analyser af fuldtidsbeskæftigelsen over tid fordelt på sektorer og brancher samt geografisk og på passende detaljeringsniveauer.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel