Gå til sidens indhold

AJO_FOEDDATO_KILDE_KODE

Langt navn

Kode for kilden til dannelse af lønmodtagerens fødselsdato

Generel Beskrivelse

Kode for kilden til dannelse af lønmodtagerens fødselsdato

Detaljeret beskrivelse

Lønmodtagerens fødselsdato hentes ved opslag i PSD, hvor kilden kan antage flg. værdier: Værdisæt: 1 = Via moduldata ultimo kvartalet. 2 = Via opslag i personnummertabellen (D101200.BEF_PERSONNUMMER) i PSD med validt personnummer opdateret af befolkningskontoret. 3 = Via opslag i personnummertabellen (D101200.BEF_PERSONNUMMER) i PSD med andet personnummer. 4 = Via fødselsdatoen i eIR's versionsregister (YYYYMMDD). 5 = Via fødselsdatoen i eIR's versionsregister (00DDMMYY). 6 = Via fødselsdatoen i eIR's versionsregister (DDMMYYYY).
7 = Via fødselsdatoen i eIR's versionsregister (00YYMMDD). 8 = I andre tilfælde sættes fødselsdatoen NULL.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel