Gå til sidens indhold

AJO_BREDT_LOENBELOEB_OPREGNET

Langt navn

Bredt lønbeløb er en summering af al lønindkomst i eIR inkl. ATP-bidrag og personalegoder.

Generel Beskrivelse

Bredt lønbeløb, opregnet

Detaljeret beskrivelse

Bredt lønbeløb er hentet fra AJO_BREDT_LOENBELOEB og herefter opregnet. En opregningsfaktor korrigerer for, at registret mangler nogle af de nyeste lønindberetninger. Opregningsfaktoren kan korrigere ud fra jobbets branche og sektor.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel