Gå til sidens indhold

AJO_ATP_BELOEB

Langt navn

Indbetalt ATP-bidrag

Generel Beskrivelse

ATP-bidrag

Detaljeret beskrivelse

AJO_ATP_BELOEB er det indbetalte ATP-bidrag (Arbejdsmarkedets Tillægs Pensions bidrag) for det pågældende job. Arbejdsgiveren indbetaler ATP-bidrag for sine ansatte, når de: * er lønmodtagere * er fyldt 16 år * arbejder i Danmark eller er udsendt af en dansk arbejdsgiver til kortvarigt arbejde i udlandet * arbejder mindst 9 timer om ugen * arbejder mindst 18 timer i 14-dages periode * arbejder mindst 39 timer pr. måned For løsarbejdere gælder en særlig regel, idet der skal betales ATP-bidrag, uanset hvor få timer løsarbejderen arbejder. En løsarbejder er en person, der er ansat hos flere forskellige arbejdsgivere inden for én enkelt uge. Det vil typisk være en person, der er ansat og aflønnes fra dag til dag. Arbejdsgiveren skal indberette både virksomhedens og den ansattes del af ATP-bidraget til SKAT's eIndkomst fire gange årligt, når ATP sender en opkrævning ud. Lønmodtagerens andel udgør 1/3 og arbejdsgiverens andel 2/3 af det samlede bidrag. Satserne på det enkelte job registreres i variablen AJO_ATP_BIDRAG_SATS_KODE i beskæftigelse for lønmodtagere. Satsernes størrelse afhænger af: * om virksomheden er privat eller offentlig * om lønmodtageren er måneds-, 14-dages- eller ugelønnet eller løsarbejder. * antal timer, der er arbejdet Satserne reguleres med mellemrum og fremgår på ATP's hjemmeside: ATP - satser for 2009-2013

AJO_ATP_BELOEB laves i Danmarks Statistiks eIndkomstregister (eIR), hvor variablen hedder: VPJ_ATP_BELOEB

ANVENDELSE af AJO_ATP_BELOEB:
ATP-beløbet er en del af det brede lønbeløb (AJO_BREDT_LOENBELOEB), men ikke det smalle (AJO_SMALT_LOENBELOEB). AJO_ATP_BELOEB indgår sammen med AJO_ATP_BIDRAG_SATS_KODE i datagrundlaget for arbejdstidsregnskabet, nationalregnskabet og arbejdsmarkedsregnskabet. I Danmarks Statistiks eIndkomstregister (eIR) indgår ATP-beløbet (VPJ_ATP_BELOEB) sammen med bidragssatsen (VPJ_ATP_BIDRAG_SATS_KODE) i en række sammenhænge: * Til beregning af smalt og bredt lønbeløb * Ved dannelse/afgrænsning af job, som forudsætter indberetning af positive værdier af enten ATP, smalt og bredt lønbeløb eller løntimer. * Ved imputering af løntimer på job, hvor løntimerne enten er invalide/usandsynlige eller ikke findes i forvejen.

DATABRUD inden for AJO_ATP_BELOEB: 1. januar 2010 blev den øvre aldersgrænse for betaling af bidrag til ATP fjernet, således at der også skal betales ATP-bidrag for de ansatte, der fortsætter med at arbejde, selvom de får pension. Indtil 1. januar 2010 skulle der ikke betales ATP-bidrag for ansatte, når de fyldte 67 år. Satserne reguleres fra tid til anden. De historiske satser kan ses på ATP's hjemmeside: Gamle satser for offentlig virksomhed: http://www.atp.dk/wps/wcm/connect/13ad6b004859cec6b95af9431711949c/Alle+ATP-satser+til+www+-+opdateres+p%C3%A5+excell.pdf?MOD=AJPERES Gamle satser for private virksomheder: http://www.atp.dk/X5/wps/wcm/connect/26923300486f22bbb6f0ff431711949c/Alle+ATP-satser+private+virksomheder+til+www+-+opdateres+p%C3%A5+excell.pdf?MOD=AJPERES

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel