Gå til sidens indhold

AJO_ARB_KOMKODE_KILDE_KODE

Langt navn

Kode for kilden til dannelse af jobbets kommunekode

Generel Beskrivelse

Kode for kilden til dannelse af jobbets kommunekode

Detaljeret beskrivelse

Værdisæt: 1= Komkoden findes vha. 10-cifret ARBNR_SENR, hvis den findes og er valid. Hvis den er 8-cifret anvendes adressekommunen på OK-enhed, der matcher med se-nummeret 2 = Ellers anvendes adressekommunen på den angivne ØK-enhed, hvis den findes og er valid. 3 = Hvis dette heller ikke lykkes, så tages bopælskommune, hvis den er valid 4 = Hvis dette heller ikke giver resultat, så sættes kommunekoden til "UKENDT_KOMKODE". 5 = Arbejdsstedskommune sættes til bopælskommune, hvis den er valid. 6 = Hvis bopælskommune = "KOMKODE UDLAND" (950) eller den ikke findes, sættes arbejdsstedskommune dog til arbejdsstedets kommune, hvis den er findes og er valid. 7: Eller den sættes til kommunekoden fra den økonomiske enhed, hvis den findes og er valid. 8: Ellers sættes kommunen til "UKENDT_KOMKODE". FIKTIV_ARB_KODE = 3 9: Hvis arbejdsstedet har en valid kommunekode, som ikke er 88 anvendes denne. 10: Hvis arbejdsstedet fra ESR er 88 eller ikke findes i ESR eller kommu-nekoden ikke er gyldig, så anvendes en valid bopælskommune. 11: Hvis den ikke findes eller er "KOMKODE UDLAND" (950), så anven-des ØK-enheden, hvis den findes og er valid. 12: Hvis denne ikke findes så benyttes "UKENDT_KOMKODE". FIKTIV_ARB_KODE = 4 eller 5 13: Arbejdsstedskommune for det pågældende job til "KOMKODE UDLAND" (950). 14: Kommunekoden er fundet gennem en rettelse af arbejdsstedet. Hændelsen har indtil 19.12.2013 været sat til værdien 8.

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel