Gå til sidens indhold

FAG_HOVED_BRA_DB07

Langt navn

Hovedbranche for FAG_enhed - DB07

Generel Beskrivelse

Branchekode jf. DB07 (Dansk Branchekode 2007) fra 1. januar 2008.

Detaljeret beskrivelse

FAG_HOVED_BRA_DB07 har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

U892505.TXT_DB07_VIW - DB07 branche knyttet til jobbets arbejdssted
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-2007 -1 Ikke relevant - oprettet af hensyn til Statens Arkiv
01-01-2007 11100 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø
01-01-2007 11200 Dyrkning af ris
01-01-2007 11300 Dyrkning af grøntsager og meloner, rødder og rodknolde
01-01-2007 11400 Dyrkning af sukkerrør
01-01-2007 11500 Dyrkning af tobak
01-01-2007 11600 Dyrkning af tekstilplanter
01-01-2007 11900 Dyrkning af andre etårige afgrøder
01-01-2007 12100 Dyrkning af druer
01-01-2007 12200 Dyrkning af tropiske og subtropiske frugter
01-01-2007 12300 Dyrkning af citrusfrugter
01-01-2007 12400 Dyrkning af kernefrugter og stenfrugter
01-01-2007 12500 Dyrkning af andre træfrugter, bær og nødder
01-01-2007 12600 Dyrkning af olieholdige frugter
01-01-2007 12700 Dyrkning af planter til fremstilling af drikkevarer
01-01-2007 12800 Dyrkning af krydderiplanter, aromaplanter og lægeplanter
01-01-2007 12900 Dyrkning af andre flerårige afgrøder
01-01-2007 13000 Planteformering
01-01-2007 14100 Avl af malkekvæg
01-01-2007 14200 Avl af andet kvæg og bøfler
01-01-2007 14300 Avl af heste og dyr af hestefamilien
01-01-2007 14400 Avl af kameler og dyr af kamelfamilien
01-01-2007 14500 Avl af får og geder
01-01-2007 14610 Avl af smågrise
01-01-2007 14620 Produktion af slagtesvin
01-01-2007 14700 Fjerkræavl
01-01-2007 14910 Kenneler
01-01-2007 14920 Avl af pelsdyr mv.
01-01-2007 15000 Blandet drift
01-01-2007 16100 Serviceydelser i forbindelse med planteavl
01-01-2007 16200 Serviceydelser i forbindelse med husdyravl
01-01-2007 16300 Forarbejdning af afgrøder efter høst
01-01-2007 16400 Forarbejdning af frø/sædekorn til udsæd
01-01-2007 17000 Jagt, fældefangst og serviceydelser i forbindelse hermed
01-01-2007 21000 Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter
01-01-2007 22000 Skovning
01-01-2007 23000 Indsamling af vildtvoksende forstmateriale undtagen træer
01-01-2007 24000 Serviceydelser til skovbrug
01-01-2007 31100 Havfiskeri
01-01-2007 31200 Ferskvandsfiskeri
01-01-2007 32100 Havbrug
01-01-2007 32200 Ferskvandsbrug
01-01-2007 51000 Indvinding af stenkul
01-01-2007 52000 Indvinding af brunkul
01-01-2007 61000 Indvinding af råolie
01-01-2007 62000 Indvinding af naturgas
01-01-2007 71000 Brydning af jernmalm
01-01-2007 72100 Brydning af uran- og thoriummalme
01-01-2007 72900 Brydning af andre ikke-jernholdige metalmalme
01-01-2007 81100 Brydning af pynte- og bygningssten, kalksten, gips, kridt og skifer
01-01-2007 81200 Grus- og sandgravning; indvinding af ler og kaolin
01-01-2007 89100 Indvinding af mineraler til fremstilling af kemiske produkter og gødningsstoffer
01-01-2007 89200 Indvinding og agglomerering af tørv
01-01-2007 89300 Saltindvinding
01-01-2007 89900 Anden råstofindvinding i.a.n.
01-01-2007 91000 Serviceydelser i forbindelse med indvinding af råolie og naturgas
01-01-2007 99000 Serviceydelser i forbindelse med anden råstofindvinding
01-01-2007 101110 Forarbejdning af svinekød
01-01-2007 101190 Forarbejdning af andet kød
01-01-2007 101200 Forarbejdning og konservering af fjerkrækød
01-01-2007 101300 Produktion af kød- og fjerkrækødprodukter
01-01-2007 102010 Fremstilling af fiskemel
01-01-2007 102020 Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr, undtagen fiskemel
01-01-2007 103100 Forarbejdning og konservering af kartofler
01-01-2007 103200 Fremstilling af frugt- og grøntsagssaft
01-01-2007 103900 Anden forarbejdning og konservering af frugt og grøntsager
01-01-2007 104100 Fremstilling af olier og fedtstoffer
01-01-2007 104200 Fremstilling af margarine o.l. spiselige fedtstoffer
01-01-2007 105100 Mejerier samt ostefremstilling
01-01-2007 105200 Fremstilling af konsumis
01-01-2007 106100 Fremstilling af mølleriprodukter
01-01-2007 106200 Fremstilling af stivelse og stivelsesprodukter
01-01-2007 107110 Industriel fremstilling af brød; kager mv.
01-01-2007 107120 Fremstilling af friske bageriprodukter
01-01-2007 107200 Fremstilling af tvebakker og kiks; fremstilling af konserverede kager, tærter mv.
01-01-2007 107300 Fremstilling af makaroni, nudler, couscous og lignende dejvarer
01-01-2007 108100 Fremstilling af sukker
01-01-2007 108200 Fremstilling af kakao, chokolade og sukkervarer
01-01-2007 108300 Forarbejdning af te og kaffe
01-01-2007 108400 Fremstilling af smagspræparater og krydderier
01-01-2007 108500 Fremstilling af færdigretter
01-01-2007 108600 Fremstilling af homogeniserede produkter og diætmad
01-01-2007 108900 Fremstilling af andre fødevarer i.a.n.
01-01-2007 109100 Fremstilling af færdige foderblandinger til landbrugsdyr
01-01-2007 109200 Fremstilling af færdige foderblandinger til kæledyr
01-01-2007 110100 Destillation, rektifikation og blanding af alkohol
01-01-2007 110200 Fremstilling af vin af druer
01-01-2007 110300 Fremstilling af cider og anden frugtvin
01-01-2007 110400 Fremstilling af andre ikke-destillerede gærede drikkevarer
01-01-2007 110500 Fremstilling af øl
01-01-2007 110600 Fremstilling af malt
01-01-2007 110700 Fremstilling af læskedrikke; fremstilling af mineralvand og andet vand på flaske
01-01-2007 120000 Fremstilling af tobaksprodukter
01-01-2007 131000 Forbehandling og spinding af tekstilfibre
01-01-2007 132000 Vævning af tekstiler
01-01-2007 133000 Efterbehandling af tekstiler
01-01-2007 139100 Fremstilling af trikotagestoffer
01-01-2007 139210 Fremstilling af boligtekstiler
01-01-2007 139220 Fremstilling af færdige tekstilvarer undtagen boligtekstiler og beklædningsartikler
01-01-2007 139300 Fremstilling af tæpper
01-01-2007 139400 Fremstilling af reb, tovværk, sejlgarn og netstoffer
01-01-2007 139500 Fremstilling af fiberdug og varer af fiberdug undtagen beklædningsartikler
01-01-2007 139600 Fremstilling af andre tekniske og industrielle tekstiler
01-01-2007 139900 Fremstilling af andre tekstiler i.a.n.
01-01-2007 141100 Fremstilling af beklædningsartikler af læder
01-01-2007 141200 Fremstilling af arbejdsbeklædning
01-01-2007 141300 Fremstilling af anden yderbeklædning
01-01-2007 141400 Fremstilling af underbeklædning
01-01-2007 141900 Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør
01-01-2007 142000 Fremstilling af varer af pelsskind
01-01-2007 143100 Fremstilling af strikkede og hæklede strømpevarer
01-01-2007 143900 Fremstilling af andre strikkede og hæklede beklædningsartikler
01-01-2007 151100 Garvning og beredning af læder; beredning og farvning af pelsskind
01-01-2007 151200 Fremstilling af tasker, kufferter, sadelmagervarer mv.
01-01-2007 152000 Fremstilling af fodtøj
01-01-2007 161000 Udsavning og høvling af træ
01-01-2007 162100 Fremstilling af finerplader og træbaserede plader
01-01-2007 162200 Fremstilling af sammensatte parketstave
01-01-2007 162300 Fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler i øvrigt
01-01-2007 162400 Fremstilling af træemballage
01-01-2007 162900 Fremstilling af andre træprodukter; fremstilling af varer af kork, strå og flettematerialer
01-01-2007 171100 Fremstilling af papirmasse
01-01-2007 171200 Fremstilling af papir og pap
01-01-2007 172100 Fremstilling af bølgepap og pap og emballage af papir og pap
01-01-2007 172200 Fremstilling af husholdningsartikler og hygiejneartikler samt toiletartikler af papir og pap
01-01-2007 172300 Fremstilling af kontorartikler af papir
01-01-2007 172400 Fremstilling af tapet
01-01-2007 172900 Fremstilling af andre papir- og papvarer
01-01-2007 181100 Trykning af dagblade
01-01-2007 181200 Anden trykning
01-01-2007 181300 Prepress- og premedia-arbejde
01-01-2007 181400 Bogbinding og lignende serviceydelser
01-01-2007 182000 Reproduktion af indspillede medier
01-01-2007 191000 Fremstilling af koks mv.
01-01-2007 192000 Fremstilling af raffinerede mineralolieprodukter
01-01-2007 201100 Fremstilling af industrigasser
01-01-2007 201200 Fremstilling af farvestoffer og pigmenter
01-01-2007 201300 Fremstilling af andre uorganiske basiskemikalier
01-01-2007 201400 Fremstilling af andre organiske basiskemikalier
01-01-2007 201500 Fremstilling af gødningsstoffer og nitrogenprodukter
01-01-2007 201600 Fremstilling af plast i ubearbejdet form
01-01-2007 201700 Fremstilling af syntetisk gummi i ubearbejdet form
01-01-2007 202000 Fremstilling af pesticider og andre agrokemiske produkter
01-01-2007 203000 Fremstilling af maling, lak og lignende overfladebehandlingsmidler, trykfarver samt tætningsmaterialer
01-01-2007 204100 Fremstilling af sæbe, rengørings- og rensemidler samt poleremidler
01-01-2007 204200 Fremstilling af parfume, hårshampoo, tandpasta mv.
01-01-2007 205100 Fremstilling af sprængstoffer
01-01-2007 205200 Fremstilling af lim
01-01-2007 205300 Fremstilling af æteriske olier
01-01-2007 205900 Fremstilling af andre kemiske produkter i.a.n.
01-01-2007 206000 Fremstilling af kemofibre
01-01-2007 211000 Fremstilling af farmaceutiske råvarer
01-01-2007 212000 Fremstilling af farmaceutiske præparater
01-01-2007 221100 Fremstilling af gummidæk og gummislanger; vulkanisering af dæk
01-01-2007 221900 Fremstilling af andre gummiprodukter
01-01-2007 222100 Fremstilling af plader, ark, rør og slanger samt profiler af plast
01-01-2007 222200 Fremstilling af plastemballage
01-01-2007 222300 Fremstilling af bygningsartikler af plast
01-01-2007 222900 Fremstilling af andre plastprodukter
01-01-2007 231100 Fremstilling af planglas
01-01-2007 231200 Formning og forarbejdning af planglas
01-01-2007 231300 Fremstilling af flasker, drikkeglas mv.
01-01-2007 231400 Fremstilling af glasfiber
01-01-2007 231900 Fremstilling og bearbejdning af andet glas (herunder teknisk glas)
01-01-2007 232000 Fremstilling af ildfaste produkter
01-01-2007 233100 Fremstilling af keramiske teglsten og gulvfliser
01-01-2007 233200 Fremstilling af mursten, teglsten og byggematerialer af brændt ler
01-01-2007 234100 Fremstilling af keramiske husholdningsartikler og pyntegenstande
01-01-2007 234200 Fremstilling af keramiske sanitetsartikler
01-01-2007 234300 Fremstilling af keramiske isolatorer og isoleringsdele
01-01-2007 234400 Fremstilling af andre keramiske produkter til teknisk brug
01-01-2007 234900 Fremstilling af andre keramiske produkter
01-01-2007 235100 Fremstilling af cement
01-01-2007 235200 Fremstilling af kalk og gips
01-01-2007 236100 Fremstilling af byggematerialer af beton
01-01-2007 236200 Fremstilling af byggematerialer af gips
01-01-2007 236300 Fremstilling af færdigblandet beton
01-01-2007 236400 Fremstilling af mørtel
01-01-2007 236500 Fremstilling af fibercement
01-01-2007 236900 Fremstilling af andre beton-, gips- og cementprodukter
01-01-2007 237000 Tilhugning, tilskæring og færdigbearbejdning af sten
01-01-2007 239100 Fremstilling af slibemidler
01-01-2007 239910 Fremstilling af asfalt og tagpap
01-01-2007 239990 Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter i.a.n.
01-01-2007 241000 Fremstilling af råjern og råstål samt jernlegeringer
01-01-2007 242000 Fremstilling af rør og hule profiler og tilhørende fittings af stål
01-01-2007 243100 Fremstilling af stænger ved koldtrækning
01-01-2007 243200 Fremstilling af stålbånd ved koldvalsning
01-01-2007 243300 Koldbehandling
01-01-2007 243400 Fremstilling af tråd ved koldtrækning
01-01-2007 244100 Fremstilling af ædelmetaller
01-01-2007 244200 Fremstilling af aluminium
01-01-2007 244300 Fremstilling af bly, zink og tin
01-01-2007 244400 Fremstilling af kobber
01-01-2007 244500 Anden fremstilling af ikke-jernholdige metaller
01-01-2007 244600 Oparbejdning af nukleart brændsel
01-01-2007 245100 Støbning af jernprodukter
01-01-2007 245200 Støbning af stålprodukter
01-01-2007 245300 Støbning af letmetalprodukter
01-01-2007 245400 Støbning af andre ikke-jernholdige metalprodukter
01-01-2007 251100 Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf
01-01-2007 251200 Fremstilling af døre og vinduer af metal
01-01-2007 252100 Fremstilling af radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg
01-01-2007 252900 Fremstilling af andre tanke og beholdere af metal
01-01-2007 253000 Fremstilling af dampkedler undtagen centralvarmekedler
01-01-2007 254000 Fremstilling af våben og ammunition
01-01-2007 255000 Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal; pulvermetallurgi
01-01-2007 256100 Overfladebehandling af metal
01-01-2007 256200 Maskinforarbejdning
01-01-2007 257100 Fremstilling af bestik, skære- og klipperedskaber
01-01-2007 257200 Fremstilling af låse og hængsler
01-01-2007 257300 Fremstilling af håndværktøj
01-01-2007 259100 Fremstilling af metaltønder og lignende beholdere
01-01-2007 259200 Fremstilling af letmetalemballage
01-01-2007 259300 Fremstilling af trådvarer, kæder og fjedre
01-01-2007 259400 Fremstilling af lukkeanordninger, bolte, skruer og møtrikker
01-01-2007 259900 Fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n.
01-01-2007 261100 Fremstilling af elektroniske komponenter og plader
01-01-2007 261200 Fremstilling af printplader o.l.
01-01-2007 262000 Fremstilling af computere og ydre enheder
01-01-2007 263000 Fremstilling af kommunikationsudstyr
01-01-2007 264000 Fremstilling af elektronik til husholdninger
01-01-2007 265100 Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol
01-01-2007 265200 Fremstilling af ure
01-01-2007 266010 Fremstilling af høreapparater og dele hertil
01-01-2007 266090 Fremstilling af bestrålingsudstyr og elektromedicinsk og elektroterapeutisk udstyr
01-01-2007 267000 Fremstilling af optiske instrumenter og fotografisk udstyr
01-01-2007 268000 Fremstilling af magnetiske og optiske media
01-01-2007 271100 Fremstilling af elektriske motorer, generatorer og transformere
01-01-2007 271200 Fremstilling af elektriske fordelings- og kontrolapparater
01-01-2007 272000 Fremstilling af batterier og akkumulatorer
01-01-2007 273100 Fremstilling af lyslederkabler
01-01-2007 273200 Fremstilling af andre elektroniske og elektriske ledninger og kabler
01-01-2007 273300 Fremstilling af tilbehør til ledninger og kabler
01-01-2007 274000 Fremstilling af elektriske belysningsartikler
01-01-2007 275100 Fremstilling af elektriske husholdningsapparater
01-01-2007 275200 Fremstilling af ikke-elektriske husholdningsapparater
01-01-2007 279000 Fremstilling af andet elektrisk udstyr
01-01-2007 281110 Fremstilling af vindmøller og dele hertil
01-01-2007 281190 Fremstilling af motorer og turbiner undtagen motorer til vindmøller, flyvemaskiner, motorkøretøjer og knallerter
01-01-2007 281200 Fremstilling af hydraulisk udstyr
01-01-2007 281300 Fremstilling af andre pumper og kompressorer
01-01-2007 281400 Fremstilling af andre haner og ventiler
01-01-2007 281500 Fremstilling af lejer, tandhjul, tandhjulsudvekslinger og drivelementer
01-01-2007 282100 Fremstilling af ovne, ildsteder og fyringsaggregater
01-01-2007 282200 Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr
01-01-2007 282300 Fremstilling af kontormaskiner og -udstyr (undtagen computere og ydre enheder)
01-01-2007 282400 Fremstilling af motordrevet håndværktøj
01-01-2007 282500 Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug)
01-01-2007 282900 Fremstilling af andre maskiner til generelle formål i.a.n.
01-01-2007 283000 Fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner
01-01-2007 284100 Fremstilling af metalforarbejdende værktøjsmaskiner
01-01-2007 284900 Fremstilling af andre værktøjsmaskiner
01-01-2007 289100 Fremstilling af maskiner til metallurgi
01-01-2007 289200 Fremstilling af maskiner til råstofindvindingsindustrien samt bygge og anlæg
01-01-2007 289300 Fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien
01-01-2007 289400 Fremstilling af maskiner til produktion af tekstiler, beklædningsartikler og læder
01-01-2007 289500 Fremstilling af maskiner til produktion af papir og pap
01-01-2007 289600 Fremstilling af maskiner til produktion af plast og gummi
01-01-2007 289900 Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n.
01-01-2007 291000 Fremstilling af motorkøretøjer
01-01-2007 292000 Fremstilling af karosserier til motorkøretøjer; fremstilling af påhængsvogne og sættevogne
01-01-2007 293100 Fremstilling af elektrisk og elektronisk udstyr til motorkøretøjer
01-01-2007 293200 Fremstilling af andre dele og tilbehør til motorkøretøjer
01-01-2007 301100 Bygning af skibe og flydende materiel
01-01-2007 301200 Bygning af både til fritid og sport
01-01-2007 302000 Fremstilling af lokomotiver og andet rullende materiel til jernbaner og sporveje
01-01-2007 303000 Fremstilling af luft- og rumfartøjer o.l.
01-01-2007 304000 Fremstilling af militære kampkøretøjer
01-01-2007 309100 Fremstilling af motorcykler
01-01-2007 309200 Fremstilling af cykler og invalidekøretøjer
01-01-2007 309900 Fremstilling af andre transportmidler i.a.n.
01-01-2007 310100 Fremstilling af kontor- og butiksmøbler
01-01-2007 310200 Fremstilling af køkkenmøbler
01-01-2007 310300 Fremstilling af madrasser
01-01-2007 310900 Fremstilling af andre møbler
01-01-2007 321100 Prægning af mønter
01-01-2007 321200 Fremstilling af smykker i ædle metaller og relaterede produkter
01-01-2007 321300 Fremstilling af bijouteri og lignende varer
01-01-2007 322000 Fremstilling af musikinstrumenter
01-01-2007 323000 Fremstilling af sportsudstyr
01-01-2007 324000 Fremstilling af spil og legetøj
01-01-2007 325000 Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil
01-01-2007 329100 Fremstilling af koste og børster
01-01-2007 329900 Anden fremstillingsvirksomhed i.a.n.
01-01-2007 331100 Reparation af jern- og metalvarer
01-01-2007 331200 Reparation af maskiner
01-01-2007 331300 Reparation af elektronisk og optisk udstyr
01-01-2007 331400 Reparation af elektrisk udstyr
01-01-2007 331500 Reparation og vedligeholdelse af skibe og både
01-01-2007 331600 Reparation og vedligeholdelse af luft- og rumfartøjer
01-01-2007 331700 Reparation og vedligeholdelse af andre transportmidler
01-01-2007 331900 Reparation af andet udstyr
01-01-2007 332000 Installation af industrimaskiner og -udstyr
01-01-2007 351100 Produktion af elektricitet
01-01-2007 351200 Transmission af elektricitet
01-01-2007 351300 Distribution af elektricitet
01-01-2007 351400 Handel med elektricitet
01-01-2007 352100 Fremstilling af gas
01-01-2007 352200 Distribution af gas
01-01-2007 352300 Handel med gas gennem rørledninger
01-01-2007 353000 Varmeforsyning
01-01-2007 360000 Vandforsyning
01-01-2007 370000 Opsamling og behandling af spildevand
01-01-2007 381100 Indsamling af ikke-farligt affald
01-01-2007 381200 Indsamling af farligt affald
01-01-2007 382110 Behandling og bortskaffelse af ikke-farligt affald
01-01-2007 382120 Bortskaffelse af affald med energiproduktion
01-01-2007 382200 Behandling og bortskaffelse af farligt affald
01-01-2007 383100 Demontering af udtjente køretøjer, skibe, maskiner mv.
01-01-2007 383200 Genbrug af sorterede materialer
01-01-2007 390000 Rensning af jord og grundvand og anden form for forureningsbekæmpelse
01-01-2007 411000 Gennemførelse af byggeprojekter
01-01-2007 412000 Opførelse af bygninger
01-01-2007 31-12-2013 421000 Anlæg af veje og jernbaner
01-01-2013 421100 Anlæg af veje og motorveje
01-01-2013 421200 Anlæg af jernbaner og undergrundsbaner
01-01-2013 421300 Anlæg af broer og tunneller
01-01-2007 31-12-2013 422000 Anlæg af ledningsnet
01-01-2013 422100 Anlæg af ledningsnet til væsker
01-01-2013 422200 Anlæg af ledningsnet til elektricitet og kommunikation
01-01-2007 31-12-2013 429000 Anden anlægsvirksomhed
01-01-2013 429100 Anlæg af vandveje, havne, diger og dæmninger
01-01-2013 429900 Anden anlægsvirksomhed i.a.n.
01-01-2007 431100 Nedrivning
01-01-2007 431200 Forberedende byggepladsarbejder
01-01-2007 431300 Funderingsundersøgelser
01-01-2007 432100 El-installation
01-01-2007 432200 VVS- og blikkenslagerforretninger
01-01-2007 432900 Anden bygningsinstallationsvirksomhed
01-01-2007 433100 Stukkatørvirksomhed
01-01-2007 433200 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed
01-01-2007 433300 Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning
01-01-2007 433410 Malerforretninger
01-01-2007 433420 Glarmestervirksomhed
01-01-2007 433900 Anden bygningsfærdiggørelse
01-01-2007 439100 Tagdækningsvirksomhed
01-01-2007 439910 Murere
01-01-2007 439990 Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering
01-01-2007 451110 Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser
01-01-2007 451120 Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser
01-01-2007 451910 Engros- og detailhandel med campingkøretøjer, små trailere mv.
01-01-2007 451920 Engros- og detailhandel med lastbiler og påhængsvogne mv.
01-01-2007 452010 Autoreparationsværksteder mv.
01-01-2007 452020 Karosseriværksteder og autolakererier
01-01-2007 452030 Undervognsbehandling
01-01-2007 452040 Dækservice
01-01-2007 453100 Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer
01-01-2007 453200 Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer
01-01-2007 454000 Salg, vedligeholdelse og reparation af motorcykler og reservedele og tilbehør hertil
01-01-2007 461100 Agenturhandel med landbrugsråvarer, levende dyr, tekstilmaterialer og halvfabrikata
01-01-2007 461200 Agenturhandel med brændstoffer, malme, metaller og kemiske produkter til industrien
01-01-2007 461300 Agenturhandel med tømmer og andre byggematerialer
01-01-2007 461400 Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe og flyvemaskiner
01-01-2007 461500 Agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram
01-01-2007 461600 Agenturhandel med tekstiler, beklædning, pelsværk, fodtøj og lædervarer
01-01-2007 461710 Fiskeauktioner
01-01-2007 461790 Anden agenturhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer
01-01-2007 461800 Agenturhandel med specialiseret varesortiment i.a.n.
01-01-2007 461900 Agenturhandel med blandet sortiment
01-01-2007 462100 Engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstoffer
01-01-2007 462200 Engroshandel med blomster og planter
01-01-2007 462300 Engroshandel med levende dyr
01-01-2007 462400 Engroshandel med huder, skind og læder
01-01-2007 463100 Engroshandel med frugt og grøntsager
01-01-2007 463200 Engroshandel med kød og kødprodukter
01-01-2007 463300 Engroshandel med mejeriprodukter, æg samt spiselige olier og fedtstoffer
01-01-2007 463410 Engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft
01-01-2007 463420 Engroshandel med vin og spiritus
01-01-2007 463500 Engroshandel med tobaksvarer
01-01-2007 463600 Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer
01-01-2007 463700 Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier
01-01-2007 463810 Engroshandel med fisk og fiskeprodukter
01-01-2007 463890 Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n.
01-01-2007 463900 Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer
01-01-2007 464100 Engroshandel med tekstiler
01-01-2007 464210 Engroshandel med beklædning
01-01-2007 464220 Engroshandel med fodtøj
01-01-2007 464310 Engroshandel med hårde hvidevarer
01-01-2007 464320 Engroshandel med radio og tv mv.
01-01-2007 464330 Engroshandel med indspillede videoer, cd'er, dvd'er mv.
01-01-2007 464340 Engroshandel med fotografiske og optiske artikler
01-01-2007 464350 Engroshandel med elektriske husholdningsartikler
01-01-2007 464410 Engroshandel med porcelæns- og glasvarer
01-01-2007 464420 Engroshandel med rengøringsmidler
01-01-2007 464500 Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik
01-01-2007 464610 Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler
01-01-2007 464620 Engroshandel med læge- og hospitalsartikler
01-01-2007 464700 Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler
01-01-2007 464800 Engroshandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer
01-01-2007 464910 Engroshandel med cykler, sportsartikler og lystbåde
01-01-2007 464920 Engroshandel med bøger, papir og papirvarer
01-01-2007 464930 Engroshandel med kufferter og lædervarer
01-01-2007 464990 Engroshandel med andre husholdningsartikler
01-01-2007 465100 Engroshandel med computere, ydre enheder og software
01-01-2007 465210 Engroshandel med elektronisk udstyr
01-01-2007 465220 Engroshandel med telekommunikationsudstyr
01-01-2007 466100 Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil
01-01-2007 466200 Engroshandel med værktøjsmaskiner
01-01-2007 466300 Engroshandel med maskiner til minedrift og bygge- og anlægsvirksomhed
01-01-2007 466400 Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til tekstilindustrien
01-01-2007 466500 Engroshandel med kontormøbler
01-01-2007 466600 Engroshandel med andre kontormaskiner og andet kontorudstyr
01-01-2007 466900 Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr
01-01-2007 467100 Engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende varer
01-01-2007 467200 Engroshandel med metaller og metalmalme
01-01-2007 467310 Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer
01-01-2007 467320 Engroshandel med lak, maling, tapet, gulvbelægning mv.
01-01-2007 467400 Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør
01-01-2007 467500 Engroshandel med kemiske produkter
01-01-2007 467600 Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata
01-01-2007 467700 Engroshandel med affaldsprodukter
01-01-2007 469000 Ikke-specialiseret engroshandel
01-01-2007 471110 Købmænd og døgnkiosker
01-01-2007 471120 Supermarkeder
01-01-2007 471130 Discountforretninger
01-01-2007 471900 Anden detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger
01-01-2007 472100 Frugt- og grøntforretninger
01-01-2007 472200 Slagter- og viktualieforretninger
01-01-2007 472300 Fiskeforretninger
01-01-2007 472400 Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer
01-01-2007 472500 Detailhandel med drikkevarer
01-01-2007 472600 Tobaksforretninger
01-01-2007 472900 Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger
01-01-2007 473000 Servicestationer
01-01-2007 474100 Detailhandel med computere, ydre enheder og software
01-01-2007 474200 Detailhandel med telekommunikationsudstyr
01-01-2007 474300 Radio- og tv-forretninger
01-01-2007 475100 Detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv.
01-01-2007 475210 Farve- og tapetforretninger
01-01-2007 475220 Byggemarkeder og værktøjsmagasiner
01-01-2007 475300 Detailhandel med tæpper, vægbeklædning og gulvbelægning
01-01-2007 475400 Detailhandel med elektriske husholdningsapparater
01-01-2007 475910 Møbelforretninger
01-01-2007 475920 Boligtekstilforretninger
01-01-2007 475930 Detailhandel med køkkenudstyr, glas, porcelæn, bestik, vaser, lysestager mv.
01-01-2007 475940 Forhandlere af musikinstrumenter
01-01-2007 475990 Detailhandel med møbler og belysningsartikler samt husholdningsartikler i.a.n.
01-01-2007 476100 Detailhandel med bøger
01-01-2007 476200 Detailhandel med aviser og papirvarer
01-01-2007 476300 Detailhandel med musik- og videooptagelser
01-01-2007 476410 Forhandlere af sports- og campingudstyr
01-01-2007 476420 Cykel- og knallertforretninger
01-01-2007 476430 Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil
01-01-2007 476500 Detailhandel med spil og legetøj
01-01-2007 477110 Tøjforretninger
01-01-2007 477120 Babyudstyrs- og børnetøjsforretninger
01-01-2007 477210 Skotøjsforretninger
01-01-2007 477220 Lædervareforretninger
01-01-2007 477300 Apoteker
01-01-2007 477400 Detailhandel med medicinske og ortopædiske artikler
01-01-2007 477500 Detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje
01-01-2007 477610 Blomsterforretninger
01-01-2007 477620 Planteforhandlere og havecentre
01-01-2007 477630 Dyrehandel
01-01-2007 477700 Detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer
01-01-2007 477810 Optikere
01-01-2007 477820 Fotoforretninger
01-01-2007 477830 Forhandlere af gaveartikler og brugskunst
01-01-2007 477840 Kunsthandel og gallerivirksomhed
01-01-2007 477890 Detailhandel med andre varer i.a.n.
01-01-2007 477900 Detailhandel med brugte varer i forretninger
01-01-2007 478100 Detailhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer fra stadepladser og markeder
01-01-2007 478200 Detailhandel med tekstiler, beklædningsartikler og fodtøj fra stadepladser og markeder
01-01-2007 478900 Detailhandel med andre varer fra stadepladser og markeder
01-01-2007 31-12-2013 479110 Detailhandel fra postordreforretninger
01-01-2014 479111 Detailhandel med dagligvarer via internet
01-01-2014 479112 Detailhandel med elektroniske eller elektriske apparater samt fotoudstyr via internet
01-01-2014 479113 Detailhandel med husholdnings- eller boligudstyr, bortset fra elektriske apparater, via internet
01-01-2014 479114 Detailhandel med bøger, kontorartikler, musik eller film via internet
01-01-2014 479115 Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet
01-01-2014 479116 Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet
01-01-2014 479117 Detailhandel med medicin og produkter til personlig pleje via internet
01-01-2014 479119 Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet
01-01-2007 479120 Detailhandel via Internettet med digitale produkter
01-01-2007 479900 Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder
01-01-2007 491000 Passagertransport med regional- eller fjerntog
01-01-2007 492000 Godstransport med tog
01-01-2007 493110 Rutebuskørsel, by- og nærtrafik
01-01-2007 493120 S-togstrafik, metro og andre nærbaner
01-01-2007 493200 Taxikørsel
01-01-2007 493910 Rutebuskørsel, fjerntrafik og skolebusser
01-01-2007 493920 Turistkørsel og anden landpassagertransport
01-01-2007 494100 Vejgodstransport
01-01-2007 494200 Flytteforretninger
01-01-2007 495000 Rørtransport
01-01-2007 501000 Sø- og kysttransport af passagerer
01-01-2007 502000 Sø- og kysttransport af gods
01-01-2007 503000 Transport af passagerer ad indre vandveje
01-01-2007 504000 Transport af gods ad indre vandveje
01-01-2007 511010 Ruteflyvning
01-01-2007 511020 Charter- og taxiflyvning
01-01-2007 512100 Lufttransport af gods
01-01-2007 512200 Rumfart
01-01-2007 521000 Oplagrings- og pakhusvirksomhed
01-01-2007 522110 Stationer, godsterminaler mv.
01-01-2007 522120 Parkering og vejhjælp mv.
01-01-2007 522130 Drift af betalingsveje, -broer og -tunneler
01-01-2007 522210 Erhvervshavne
01-01-2007 522220 Bugserings-, bjærgnings- og redningsvæsen mv.
01-01-2007 522300 Serviceydelser i forbindelse med luftfart
01-01-2007 522400 Godshåndtering
01-01-2007 522910 Skibsmæglere
01-01-2007 522920 Speditører
01-01-2007 522990 Andre tjenesteydelser i forbindelse med transport
01-01-2007 531000 Posttjenester omfattet af forsyningspligten
01-01-2007 532000 Andre post- og kurertjenester
01-01-2007 551010 Hoteller
01-01-2007 551020 Konferencecentre og kursusejendomme
01-01-2007 552000 Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold
01-01-2007 553000 Campingpladser
01-01-2007 559000 Andre overnatningsfaciliteter
01-01-2007 561010 Restauranter
01-01-2007 561020 Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.
01-01-2007 562100 Event catering
01-01-2007 562900 Anden restaurationsvirksomhed
01-01-2007 563000 Caféer, værtshuse, diskoteker mv.
01-01-2007 581100 Udgivelse af bøger
01-01-2007 581200 Udgivelse af telefonbøger og adresselister
01-01-2007 581300 Udgivelse af aviser og dagblade
01-01-2007 581410 Udgivelse af ugeblade og magasiner
01-01-2007 581420 Udgivelse af distrikts- og annonceblade
01-01-2007 581900 Anden udgivervirksomhed
01-01-2007 582100 Udgivelse af computerspil
01-01-2007 582900 Anden udgivelse af software
01-01-2007 591110 Produktion af film og videofilm
01-01-2007 591120 Produktion af tv-programmer
01-01-2007 591200 Aktiviteter, der udøves efter produktion af film, video- og tv-programmer
01-01-2007 591300 Distribution af film, video- og tv-programmer
01-01-2007 591400 Biografer
01-01-2007 592000 Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik
01-01-2007 601000 Radiovirksomhed
01-01-2007 602000 Tv-virksomhed
01-01-2007 611000 Fastnetbaseret telekommunikation
01-01-2007 612000 Trådløs telekommunikation
01-01-2007 613000 Satellitbaseret telekommunikation
01-01-2007 619000 Anden telekommunikation
01-01-2007 620100 Computerprogrammering
01-01-2007 620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi
01-01-2007 620300 Computer facility management
01-01-2007 620900 Anden it-servicevirksomhed
01-01-2007 631100 Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser
01-01-2007 631200 Webportaler
01-01-2007 639100 Pressebureauer
01-01-2007 639900 Andre informationstjenester i.a.n.
01-01-2007 641100 Centralbanker
01-01-2007 641900 Banker, sparekasser og andelskasser
01-01-2007 642010 Finansielle holdingselskaber
01-01-2007 642020 Ikke-finansielle holdingselskaber
01-01-2007 642030 Gennemløbsholdingselskaber
01-01-2007 643010 Investeringsforeninger
01-01-2007 643020 Pengemarkedsforeninger
01-01-2007 643030 Investeringsselskaber
01-01-2007 643040 Ventureselskaber og kapitalfonde
01-01-2007 649100 Finansiel leasing
01-01-2007 649210 Realkreditinstitutter
01-01-2007 649220 Andre kreditinstitutter
01-01-2007 649230 Andre kreditselskaber
01-01-2007 649240 FVC-selskaber
01-01-2007 649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.
01-01-2007 651100 Livsforsikring
01-01-2007 651200 Anden forsikring
01-01-2007 652000 Genforsikring
01-01-2007 653010 Pensionskasser
01-01-2007 653020 Anden pensionsforsikring
01-01-2007 661100 Forvaltning af kapitalmarkeder
01-01-2007 661200 Værdipapir- og varemægling
01-01-2007 661900 Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling
01-01-2007 662100 Risiko- og skadesvurdering
01-01-2007 662200 Forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed
01-01-2007 662900 Andre hjælpetjenester i forbindelse med forsikring og pensionsforsikring
01-01-2007 663000 Formueforvaltning
01-01-2007 681000 Køb og salg af egen fast ejendom
01-01-2007 682010 Almennyttige boligselskaber
01-01-2007 682020 Private andelsboligforeninger
01-01-2007 682030 Anden udlejning af boliger
01-01-2007 682040 Udlejning af erhvervsejendomme
01-01-2007 683110 Ejendomsmæglere
01-01-2007 683120 Boliganvisning, ferieboligudlejning mv.
01-01-2007 683210 Administration af fast ejendom på kontraktbasis
01-01-2007 683220 Ejerforeninger
01-01-2007 691000 Juridisk bistand
01-01-2007 692000 Bogføring og revision; skatterådgivning
01-01-2007 701010 Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed
01-01-2007 701020 Finansielle hovedsæders virksomhed
01-01-2007 702100 Public relations og kommunikation
01-01-2007 702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse
01-01-2007 711100 Arkitektvirksomhed
01-01-2007 711210 Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder
01-01-2007 711220 Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik
01-01-2007 711230 Opstilling og levering af færdige fabriksanlæg
01-01-2007 711240 Geologiske undersøgelser og prospektering, landinspektører mv.
01-01-2007 711290 Anden teknisk rådgivning
01-01-2007 712010 Kontrol af levnedsmidler
01-01-2007 712020 Teknisk afprøvning og kontrol
01-01-2007 712090 Anden måling og teknisk analyse
01-01-2007 721100 Forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi
01-01-2007 721900 Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik
01-01-2007 722000 Forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber
01-01-2007 731110 Reklamebureauer
01-01-2007 731190 Anden reklamevirksomhed
01-01-2007 731200 Reklameplads i medier
01-01-2007 732000 Markedsanalyse og offentlig meningsmåling
01-01-2007 741010 Industriel design og produktdesign
01-01-2007 741020 Kommunikationsdesign og grafisk design
01-01-2007 741030 Indretningsarkitekter og rumdesign
01-01-2007 742000 Fotografisk virksomhed
01-01-2007 743000 Oversættelse og tolkning
01-01-2007 749010 Landbrugskonsulenter
01-01-2007 749090 Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n.
01-01-2007 750000 Dyrlæger
01-01-2007 771100 Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer
01-01-2007 771200 Udlejning og leasing af lastbiler
01-01-2007 772100 Udlejning og leasing af varer til fritid og sport
01-01-2007 772200 Udlejning af videobånd og videodisks
01-01-2007 772900 Udlejning og leasing af andre varer til personlig brug og husholdningsbrug i.a.n.
01-01-2007 773100 Udlejning og leasing af landbrugsmaskiner og -udstyr
01-01-2007 773200 Udlejning og leasing af entreprenørmateriel
01-01-2007 773300 Udlejning af kontormaskiner og -udstyr, computere og it-udstyr
01-01-2007 773400 Udlejning og leasing af skibe og både
01-01-2007 773500 Udlejning og leasing af luftfartøjer
01-01-2007 773900 Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n.
01-01-2007 774000 Leasing af intellektuelle ejendomsrettigheder og lignende, dog ikke ophavsretsbeskyttede værker
01-01-2007 781000 Arbejdsformidlingskontorer
01-01-2007 782000 Vikarbureauer
01-01-2007 783000 Anden personaleformidling
01-01-2007 791100 Rejsebureauer
01-01-2007 791200 Rejsearrangører
01-01-2007 799000 Andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed
01-01-2007 801000 Private vagt- og sikkerhedstjenester
01-01-2007 802000 Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer
01-01-2007 803000 Overvågning
01-01-2007 811000 Kombinerede serviceydelser
01-01-2007 812100 Almindelig rengøring i bygninger
01-01-2007 812210 Vinduespolering
01-01-2007 812220 Skorstensfejning
01-01-2007 812290 Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler
01-01-2007 812900 Andre rengøringsydelser
01-01-2007 813000 Landskabspleje
01-01-2007 821100 Kombinerede administrationsserviceydelser
01-01-2007 821900 Fotokopiering, dokumentbehandling og anden specialiseret kontorservice
01-01-2007 822000 Call centres virksomhed
01-01-2007 823000 Organisering af kongresser, messer og udstillinger
01-01-2007 829100 Inkassovirksomhed og kreditoplysning
01-01-2007 829200 Pakkerier
01-01-2007 829900 Anden forretningsservice i.a.n.
01-01-2007 841100 Generelle offentlige tjenester
01-01-2007 841200 Administration af sundhedsvæsen, undervisning, kultur og sociale forhold undtagen social sikring
01-01-2007 841300 Administration af og bidrag til erhvervsfremme
01-01-2007 842100 Udenrigsanliggender
01-01-2007 842200 Forsvar
01-01-2007 842300 Domstole og fængselsvæsen
01-01-2007 842400 Politi
01-01-2007 842500 Brandvæsen
01-01-2007 843000 Lovpligtig socialsikring mv.
01-01-2007 851000 Førskoleundervisning
01-01-2007 852010 Folkeskoler o.lign.
01-01-2007 852020 Specialskoler for handicappede
01-01-2007 853110 Ungdoms- og efterskoler
01-01-2007 853120 Gymnasier, studenter- og HF-kurser
01-01-2007 853200 Tekniske skoler og fagskoler
01-01-2007 854100 Videregående uddannelser ikke på universitetsniveau
01-01-2007 854200 Videregående uddannelser på universitetsniveau
01-01-2007 855100 Undervisning inden for sport og fritid
01-01-2007 855200 Undervisning i kulturelle discipliner
01-01-2007 855300 Køreskoler
01-01-2007 855900 Anden undervisning i.a.n.
01-01-2007 856000 Hjælpeydelser i forbindelse med undervisning
01-01-2007 861000 Hospitaler
01-01-2007 862100 Alment praktiserende læger
01-01-2007 862200 Praktiserende speciallæger
01-01-2007 862300 Praktiserende tandlæger
01-01-2007 869010 Sundhedspleje, hjemmesygepleje og jordemødre mv.
01-01-2007 869020 Fysio- og ergoterapeuter
01-01-2007 869030 Psykologisk rådgivning
01-01-2007 869040 Kiropraktorer
01-01-2007 869090 Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n.
01-01-2007 871010 Plejehjem
01-01-2007 871020 Institutionsophold med sygepleje i.a.n.
01-01-2007 872010 Døgninstitutioner for personer med psykiske handicap
01-01-2007 872020 Behandlingshjem for stofmisbrugere og alkoholskadede
01-01-2007 873010 Døgninstitutioner for personer med fysisk handicap
01-01-2007 873020 Beskyttede boliger o.l.
01-01-2007 879010 Døgninstitutioner for børn og unge
01-01-2007 879020 Familiepleje
01-01-2007 879090 Andre former for institutionsophold
01-01-2007 881010 Hjemmehjælp
01-01-2007 881020 Dagcentre mv.
01-01-2007 881030 Revalideringsinstitutioner
01-01-2007 889110 Dagplejemødre
01-01-2007 889120 Vuggestuer
01-01-2007 889130 Børnehaver
01-01-2007 889140 Skolefritidsordninger og fritidshjem
01-01-2007 889150 Aldersintegrerede institutioner
01-01-2007 889160 Fritids- og ungdomsklubber
01-01-2007 889910 Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål
01-01-2007 889920 Flygtninge- og asylcentre
01-01-2007 889990 Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n.
01-01-2007 900110 Teater- og koncertvirksomhed
01-01-2007 900120 Selvstændigt udøvende scenekunstnere
01-01-2007 900200 Hjælpeaktiviteter i forbindelse med scenekunst
01-01-2007 900300 Kunstnerisk skaben
01-01-2007 900400 Drift af teater- og koncertsale, kulturhuse mv.
01-01-2007 910110 Biblioteker
01-01-2007 910120 Arkiver
01-01-2007 910200 Museer
01-01-2007 910300 Historiske monumenter og bygninger og lignende attraktioner
01-01-2007 910400 Botaniske og zoologiske haver samt naturreservater
01-01-2007 920000 Lotteri- og anden spillevirksomhed
01-01-2007 931100 Drift af sportsanlæg
01-01-2007 931200 Sportsklubber
01-01-2007 931300 Fitnesscentre
01-01-2007 931900 Andre sportsaktiviteter
01-01-2007 932100 Forlystelsesparker o.l.
01-01-2007 932910 Lystbådehavne
01-01-2007 932990 Andre forlystelser og fritidsaktiviteter
01-01-2007 941100 Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer
01-01-2007 941200 Faglige sammenslutninger
01-01-2007 942000 Fagforeninger
01-01-2007 949100 Religiøse institutioner og foreninger
01-01-2007 949200 Politiske partier
01-01-2007 949900 Andre organisationer og foreninger i.a.n.
01-01-2007 951100 Reparation af computere og ydre enheder
01-01-2007 951200 Reparation af kommunikationsudstyr
01-01-2007 952100 Reparation af forbrugerelektronik
01-01-2007 952200 Reparation af husholdningsapparater og redskaber til hus og have
01-01-2007 952300 Reparation af skotøj og lædervarer
01-01-2007 952400 Reparation af møbler og boligudstyr
01-01-2007 952500 Reparation af ure, smykker og guld- og sølvvarer
01-01-2007 952900 Reparation af andre varer til personligt brug og husholdningsbrug
01-01-2007 960110 Erhvervs- og institutionsvaskerier
01-01-2007 960120 Renserier, selvbetjeningsvaskerier mv.
01-01-2007 960210 Frisørsaloner
01-01-2007 960220 Skønheds- og hudpleje
01-01-2007 960300 Bedemænd og begravelsesvæsen
01-01-2007 960400 Aktiviteter vedrørende fysisk velvære
01-01-2007 960900 Andre personlige serviceydelser i.a.n.
01-01-2007 970000 Husholdninger med ansat medhjælp
01-01-2007 981000 Private husholdningers produktion af varer til eget brug, i.a.n.
01-01-2007 982000 Private husholdningers produktion af tjenesteydelser til eget brug, i.a.n.
01-01-2007 990000 Eksterritoriale organisationer og organer
01-01-2007 999999 Uoplyst