Gå til sidens indhold

CVR_NR

Langt navn

Enhedsnummer for CVR_enhed

Generel Beskrivelse

CVR-nummeret er det entydige nummer en juridisk enhed er optaget i CVR med. Dette nummer skal bruges til at identificere den juridiske enhed over for alle offentlige myndigheder.

Detaljeret beskrivelse

CVR_NR har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

Der findes ingen værdisæt til denne variabel