Gå til sidens indhold

BRANCHE_77

Langt navn

Dansk branchekode 1977 til 1993 (AKM)

Generel Beskrivelse

Variablen har skiftet navn fra "BRANCHE" til "BRANCHE_77" (indhold uændret).

Danmarks Statistiks femcifrede brancheopdeling (nomenklatur) 1977 til 1993 for selvstændige erhvervsdrivende og lønmodtagere.

For lønmodtagere er branchekode for det arbejdssted, hvor de har haft størst indkomst i løbet af året. For selvstændigt erhvervsdrivende er det branchekode for deres virksomhed.

Detaljeret beskrivelse

Variablen BRANCHE er dannet for perioden 1980 til 1996.

Den femcifrede branche nomenklatur afløses i 1993 af den 6-cifrede NACE - den fælles EU-branchenomenklatur.

Koden er uoplyst for alle øvrige personer end erhvervsaktive.

For årene 1994,1995 og 1996 dannes koden BRANCHE ud fra den 6-cifrede NACE-kode, jf. vedlagte konverteringstabel mellem 5-cifret BRANCHE-kode og 6-cifret NACE- kode: "nace til DST77".

Fra 1992 er de erhvervsaktive også klassificeret efter den 6-cifrede NACE-kode, der ligger i variablen NACE.

Værdisæt

Dansk branchenomenklatur 77
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1600 31-12-9999 00000 Branche-oplysning mgl.
01-01-1600 31-12-9999 10000 Brancher uden indhold
01-01-1600 31-12-9999 10001 Landbrug
01-01-1600 31-12-9999 11101 Landbrug
01-01-1600 31-12-9999 11102 Gartnerier, frugtplant. og planteskoler
01-01-1600 31-12-9999 11103 Anlægsgartnerier
01-01-1600 31-12-9999 11104 Pelsdyravl
01-01-1600 31-12-9999 11105 Biavl
01-01-1600 31-12-9999 11106 Stutterier
01-01-1600 31-12-9999 11107 Kenneler
01-01-1600 31-12-9999 11201 Landbrugsmaskinstationer
01-01-1600 31-12-9999 11202 Drift af afvandingssyst. for landbrugsjord
01-01-1600 31-12-9999 11209 Servicevirksomhed for landbrug, gartneri o.l
01-01-1600 31-12-9999 11300 Jagt og vildtpleje
01-01-1600 31-12-9999 12000 Skovbrug
01-01-1600 31-12-9999 13010 Hav- og kystfiskeri
01-01-1600 31-12-9999 13021 Dambrug
01-01-1600 31-12-9999 13029 Diverse fiskerivirksomhed(herunder fiskeri-se
01-01-1600 31-12-9999 21000 Brunkulslejer
01-01-1600 31-12-9999 22000 Udvinding og efterforskn.af olie og naturgas
01-01-1600 31-12-9999 23000 Malmgravning
01-01-1600 31-12-9999 29011 Ler- og grusgrave samt stenbrud
01-01-1600 31-12-9999 29012 Stenfiskeri
01-01-1600 31-12-9999 29013 Kalk- og kridtbrud
01-01-1600 31-12-9999 29020 Udvinding af mineraler t.gødnings- og kemisk
01-01-1600 31-12-9999 29030 Saltudvinding
01-01-1600 31-12-9999 29090 Udvinding af ikke-metall.råstoffer, + brikett
01-01-1600 31-12-9999 30000 Fremstillingsvirksomhed uoplyst vareområde
01-01-1600 31-12-9999 30001 Fremstilling
01-01-1600 31-12-9999 31111 Svineslagterier
01-01-1600 31-12-9999 31112 Kødv.- og kødkonservesfabrikker
01-01-1600 31-12-9999 31113 Kreaturslagterier
01-01-1600 31-12-9999 31114 Offentlige slagtehuse
01-01-1600 31-12-9999 31115 Talgsmelterier
01-01-1600 31-12-9999 31116 Tarmrenserier
01-01-1600 31-12-9999 31117 Fjerkræslagterier
01-01-1600 31-12-9999 31119 Hjemmeslagtere samt røgning og saltning
01-01-1600 31-12-9999 31121 Mejerier
01-01-1600 31-12-9999 31122 Smelteostfabrikker
01-01-1600 31-12-9999 31123 Mælkekondenseringsfabr.
01-01-1600 31-12-9999 31124 Konsumisfabrikker
01-01-1600 31-12-9999 31130 Grønt- og frugtkonserves-fabr. samt æblemoste
01-01-1600 31-12-9999 31141 Røgning og saltn. af fisk
01-01-1600 31-12-9999 31142 Fiskehermetik-,fiskefars-og fiskefiletfabrikk
01-01-1600 31-12-9999 31151 Oliemøller
01-01-1600 31-12-9999 31152 Margarinefabrikker
01-01-1600 31-12-9999 31153 Fiskemelsfabrikker
01-01-1600 31-12-9999 31154 Destruktionsanstalter og kødfoderfabrikker
01-01-1600 31-12-9999 31160 Møller (fremstilling af mel, gryn og corn-fla
01-01-1600 31-12-9999 31171 Brødfabrikker
01-01-1600 31-12-9999 31172 Kiks- og vaffelfabrikker
01-01-1600 31-12-9999 31173 Kagefabrikker
01-01-1600 31-12-9999 31174 Bagerforretninger og konditorier
01-01-1600 31-12-9999 31179 Fremstilling af makaroni og spaghetti mv
01-01-1600 31-12-9999 31180 Sukkerfabrikker og -raffinaderier
01-01-1600 31-12-9999 31190 Chokolade- og sukkervarefabrikker
01-01-1600 31-12-9999 31211 Kartoffelmels- eller stivelsesfabrikker
01-01-1600 31-12-9999 31219 Fremstilling af næringsmidler i.a.n
01-01-1600 31-12-9999 31220 Fremstilling af færdige foderstoffer
01-01-1600 31-12-9999 31310 Sprit- og likørfabrikker
01-01-1600 31-12-9999 31330 Bryggerier og maltfabr.
01-01-1600 31-12-9999 31340 Mineralvandsfabrikker
01-01-1600 31-12-9999 31400 Tobaksfabrikker
01-01-1600 31-12-9999 32111 Uldspinderier og -væverier
01-01-1600 31-12-9999 32112 Bomuldsspinderier og -væverier
01-01-1600 31-12-9999 32113 Fremstilling af garner og stoffer af kemofibr
01-01-1600 31-12-9999 32114 Håndvæverier
01-01-1600 31-12-9999 32115 Fremstilling af bånd, possement samt elastik
01-01-1600 31-12-9999 32116 Andre spinderier og væverier
01-01-1600 31-12-9999 32117 Tekstilfarverier og imprægneringsfabrikker
01-01-1600 31-12-9999 32121 Fremstilling af broderier
01-01-1600 31-12-9999 32122 Plisse- og hulsømforretn.
01-01-1600 31-12-9999 32123 Flag- og teltfabrikker);(inkl. sejlmagerier)
01-01-1600 31-12-9999 32124 Fremstilling af gardiner,sengetæpper og linne
01-01-1600 31-12-9999 32129 Fremstilling af div. færdige tekstilvarer
01-01-1600 31-12-9999 32130 Trikotagefabrikker
01-01-1600 31-12-9999 32140 Tæppefabrikker
01-01-1600 31-12-9999 32151 Rebslagerier
01-01-1600 31-12-9999 32152 Fiskenetfabrikker
01-01-1600 31-12-9999 32190 Fremst. af div. tekstilv.heru. tvist-og vat,
01-01-1600 31-12-9999 32211 Herrekonfektionsfabrikker
01-01-1600 31-12-9999 32212 Kjolekonfektionsfabrikker
01-01-1600 31-12-9999 32213 Konfektionsfabrikker for dameovertøj
01-01-1600 31-12-9999 32214 Skjortefabrikker
01-01-1600 31-12-9999 32215 Fremst. af korsetter m.v.
01-01-1600 31-12-9999 32219 Anden konfektionsindustri
01-01-1600 31-12-9999 32291 Skrædderforretninger
01-01-1600 31-12-9999 32292 Kjolesyning
01-01-1600 31-12-9999 32293 Hattefabrikker
01-01-1600 31-12-9999 32294 Buntmagerier
01-01-1600 31-12-9999 32295 Damehatte- og modevarefremstilling
01-01-1600 31-12-9999 32296 Handskefabrikker
01-01-1600 31-12-9999 32299 Beklædningsindustri i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 32310 Garverier
01-01-1600 31-12-9999 32320 Pelsberedning m.v.
01-01-1600 31-12-9999 32330 Lædervarefabrikker
01-01-1600 31-12-9999 32401 Skotøjsfabrikker
01-01-1600 31-12-9999 32402 Håndskomagere
01-01-1600 31-12-9999 32403 Træskofabrikker
01-01-1600 31-12-9999 32409 Fodtøjsindustri i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 33111 Savværker m.v.
01-01-1600 31-12-9999 33112 Træimprægneringsanstalter
01-01-1600 31-12-9999 33113 Fremstilling af spånplader, finer m.v.
01-01-1600 31-12-9999 33114 Fremstilling af bygningsartikler
01-01-1600 31-12-9999 33121 Træemballagefabrikker
01-01-1600 31-12-9999 33122 Bødkere
01-01-1600 31-12-9999 33123 Kurvemagere
01-01-1600 31-12-9999 33191 Trævarefabrikker
01-01-1600 31-12-9999 33192 Rammelistefabrikker
01-01-1600 31-12-9999 33193 Trædrejere
01-01-1600 31-12-9999 33194 Billedskærere
01-01-1600 31-12-9999 33195 Modelsnedkere
01-01-1600 31-12-9999 33196 Korkvarefabrikker
01-01-1600 31-12-9999 33197 Ligkistefabrikker
01-01-1600 31-12-9999 33201 Træ- og polstermøbelfabr.
01-01-1600 31-12-9999 33202 Møbelpolstrere og sadelm.
01-01-1600 31-12-9999 33203 Madrasfabrikker
01-01-1600 31-12-9999 33209 Lakering samt afsyring mv af møbler
01-01-1600 31-12-9999 34110 Papir- og papfabrikker
01-01-1600 31-12-9999 34120 Papir- og papembalagefabrikker
01-01-1600 31-12-9999 34191 Tapetfabrikker
01-01-1600 31-12-9999 34199 Papir- og papvareindustri (undtagen tapetfabr
01-01-1600 31-12-9999 34211 Reproduktionsanstalter
01-01-1600 31-12-9999 34212 Sætterier
01-01-1600 31-12-9999 34221 Bogtrykkerier
01-01-1600 31-12-9999 34222 Offsettrykker. (plantryk)
01-01-1600 31-12-9999 34223 Serigrafiske trykkerier
01-01-1600 31-12-9999 34224 Anilintrykkerier
01-01-1600 31-12-9999 34229 Anden grafisk virksomhed
01-01-1600 31-12-9999 34230 Bogbinderier
01-01-1600 31-12-9999 34240 Dagblade
01-01-1600 31-12-9999 34291 Bog- og kunstforlag
01-01-1600 31-12-9999 34292 Ugeblade og magasiner
01-01-1600 31-12-9999 34293 Distr.- og annonceblade
01-01-1600 31-12-9999 34299 Udgivelse af fagblade og foreningsblade m.v.
01-01-1600 31-12-9999 35111 Fremstilling af ilt og andre industrigasser
01-01-1600 31-12-9999 35119 Fremst. af primære kemiske forb. og grundstof
01-01-1600 31-12-9999 35121 Fremst. af kunstgødning
01-01-1600 31-12-9999 35122 Fremstilling af færdige bekæmpelsesmidler
01-01-1600 31-12-9999 35131 Fremst. af basisplast
01-01-1600 31-12-9999 35132 Fremstilling af plader, folier, rør m.v. af p
01-01-1600 31-12-9999 35133 Fremst. af klæbestrimler
01-01-1600 31-12-9999 35210 Farve- og lakfabrikker
01-01-1600 31-12-9999 35220 Medicinalvarefabrikker
01-01-1600 31-12-9999 35231 Sæbefabrikker
01-01-1600 31-12-9999 35232 Kosmetikfabrikker
01-01-1600 31-12-9999 35291 Sprængstoffabrikker
01-01-1600 31-12-9999 35292 Pudse- og rensemiddelfabrikker
01-01-1600 31-12-9999 35293 Fremst. af stearinlys
01-01-1600 31-12-9999 35294 Limfabrikker
01-01-1600 31-12-9999 35295 Fremstilling af lysfølsomt papir og pap
01-01-1600 31-12-9999 35299 Kemisk industri i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 35300 Mineralolieraffinaderier
01-01-1600 31-12-9999 35401 Asfaltfabrikker
01-01-1600 31-12-9999 35402 Tagpapfabrikker
01-01-1600 31-12-9999 35409 Fremstilling af olie- og kulprodukter
01-01-1600 31-12-9999 35510 Vulkaniseringsanstalter
01-01-1600 31-12-9999 35590 Gummifabrikker
01-01-1600 31-12-9999 35601 Fremstilling af plastemballage
01-01-1600 31-12-9999 35609 Fremst. af plastvarer
01-01-1600 31-12-9999 36101 Porcelæns- og fajancefabrikker
01-01-1600 31-12-9999 36102 Fremstilling af keramik- og lervarer
01-01-1600 31-12-9999 36103 Porcelænsmalere og -brænderier
01-01-1600 31-12-9999 36201 Glasværker
01-01-1600 31-12-9999 36202 Glasbearbejdning
01-01-1600 31-12-9999 36911 Teglværker
01-01-1600 31-12-9999 36912 Fremstilling af molerprodukter
01-01-1600 31-12-9999 36921 Cementfabrikker
01-01-1600 31-12-9999 36922 Kalk- og kridtværker
01-01-1600 31-12-9999 36923 Mørtelfabrikker
01-01-1600 31-12-9999 36991 Stenhuggerier
01-01-1600 31-12-9999 36992 Fremstilling af færdigblandet beton
01-01-1600 31-12-9999 36993 Betonvarefabrikker
01-01-1600 31-12-9999 36994 Fremstilling af glasuld og glasfiber
01-01-1600 31-12-9999 36995 Fremstilling af kalksand-sten og gipsplader
01-01-1600 31-12-9999 36996 Fremstilling af slibematerialer
01-01-1600 31-12-9999 36999 Fremstilling af sten-,ler- og glasprodukter
01-01-1600 31-12-9999 37101 Jern- og stålværker
01-01-1600 31-12-9999 37102 Jernstøberier
01-01-1600 31-12-9999 37201 Metalværker
01-01-1600 31-12-9999 37202 Metalstøberier
01-01-1600 31-12-9999 38110 Fremstilling af værktøj, beslag samt bestik
01-01-1600 31-12-9999 38121 Metalmøbelfabrikker
01-01-1600 31-12-9999 38122 Lampefabrikker
01-01-1600 31-12-9999 38131 Fremstilling af jern- og metalkonstruktioner,
01-01-1600 31-12-9999 38132 Fremstilling af stationære beholdere
01-01-1600 31-12-9999 38133 Rørfabrikker
01-01-1600 31-12-9999 38190 Fremstilling af centralvarmekedler
01-01-1600 31-12-9999 38191 Metalemballagefabrikker
01-01-1600 31-12-9999 38192 Fremstilling af ovne og radiatorer
01-01-1600 31-12-9999 38193 Armaturfabrikker
01-01-1600 31-12-9999 38194 Fremstilling af bolte, skruer og søm
01-01-1600 31-12-9999 38195 Galvaniseringsanst. m.v.
01-01-1600 31-12-9999 38196 Industrilakering
01-01-1600 31-12-9999 38197 Fremstilling af fjedre ogkæder
01-01-1600 31-12-9999 38198 Fremstilling af tråd og trådvarer
01-01-1600 31-12-9999 38199 Fremstilling af jern- og metalvarer i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 38210 Fremstilling af motorer
01-01-1600 31-12-9999 38220 Fremstilling af landbrugsmaskiner og tilbehør
01-01-1600 31-12-9999 38231 Fremstilling af maskiner til træforarbejdning
01-01-1600 31-12-9999 38232 Fremstilling af maskiner til metalforarbejdni
01-01-1600 31-12-9999 38233 Fremstilling af støberimaskiner
01-01-1600 31-12-9999 38241 Fremstilling af tekstil- maskiner og tilbehør
01-01-1600 31-12-9999 38242 Fremst. af maskiner til næringsmiddel-og kemi
01-01-1600 31-12-9999 38243 Fremst. af maskiner til skotøjs-,papir-,pap-
01-01-1600 31-12-9999 38249 Fremstilling af industrimaskiner i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 38251 Fremst. og reparation af kontor- og datamaski
01-01-1600 31-12-9999 38252 Vægtfabrikker
01-01-1600 31-12-9999 38280 Smede- og maskinreparationsværksteder
01-01-1600 31-12-9999 38291 Fremstilling af storkøkkenmateriel
01-01-1600 31-12-9999 38292 Fremst. af komfurer og kogeapparater
01-01-1600 31-12-9999 38293 Fremstilling af husholdningsmaskiner
01-01-1600 31-12-9999 38294 Fremstilling af internt transportmateriel
01-01-1600 31-12-9999 38295 Fremstilling og reparation af symaskiner
01-01-1600 31-12-9999 38296 Fremstilling af tandhjul og transmissionsaksl
01-01-1600 31-12-9999 38297 Fremstilling af maskiner til renserier
01-01-1600 31-12-9999 38298 Underleverandørfabr. med jern- og metalforarb
01-01-1600 31-12-9999 38299 Fremst. af div. maskiner,kompressorer, pumper
01-01-1600 31-12-9999 38311 Fremstill. af el-motorer samt el-apparatur
01-01-1600 31-12-9999 38312 Elektromek. værksteder
01-01-1600 31-12-9999 38321 Radio- og fjernsynsfabr.
01-01-1600 31-12-9999 38329 Fremstilling af telemateriel
01-01-1600 31-12-9999 38331 Fremstilling af el-vand- varmere, el-radiator
01-01-1600 31-12-9999 38332 Fremstilling af el-husholdningsartikler i øvr
01-01-1600 31-12-9999 38391 Kabelfabrikker
01-01-1600 31-12-9999 38392 Akkumulator- og tørelementfabrikker
01-01-1600 31-12-9999 38393 Fremstilling af glødelamper og lysstofrør
01-01-1600 31-12-9999 38399 Fremstilling af elektrisk materiel i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 38411 Jern- og stålskibsværfter
01-01-1600 31-12-9999 38412 Træskibsværfter og bådebyggerier
01-01-1600 31-12-9999 38413 Skibsmotorfabrikker
01-01-1600 31-12-9999 38419 Fremstilling af skibsmateriel
01-01-1600 31-12-9999 38420 Fremstilling af banemateriel
01-01-1600 31-12-9999 38431 Samling og fremstilling af biler m.v.
01-01-1600 31-12-9999 38432 Karosserifabrikker
01-01-1600 31-12-9999 38439 Fremstilling af motorer, bremser, gear
01-01-1600 31-12-9999 38440 Cykel- og knallertfabr.
01-01-1600 31-12-9999 38450 Flyvemaskineværksteder
01-01-1600 31-12-9999 38491 Fremstilling af håndtransportvogne
01-01-1600 31-12-9999 38492 Barnevognsfabrikker
01-01-1600 31-12-9999 38499 Transportmiddelindustri i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 38511 Fremstilling af medicinske ikke-el. instrumen
01-01-1600 31-12-9999 38512 Fremstilling af medicinske el.-instrumenter
01-01-1600 31-12-9999 38513 Fremstilling af ikke-el. måleinstrumenter
01-01-1600 31-12-9999 38514 Fremstilling af elektr. måleinstrumenter
01-01-1600 31-12-9999 38515 Bandagister
01-01-1600 31-12-9999 38520 Fremstilling af optisk og fotografisk udstyr
01-01-1600 31-12-9999 39011 Guld- og sølvvarefabr.
01-01-1600 31-12-9999 39012 Guld- og sølvsmedeværkst.
01-01-1600 31-12-9999 39020 Fremstilling af musikinstrumenter
01-01-1600 31-12-9999 39030 Fremstilling af sportsrekvisitter
01-01-1600 31-12-9999 39091 Legetøjsfabrikker
01-01-1600 31-12-9999 39092 Fremstill. af børstevarer
01-01-1600 31-12-9999 39093 Pibefabrikker
01-01-1600 31-12-9999 39094 Fremstilling af karbonpapir, blyanter mm
01-01-1600 31-12-9999 39095 Fremstilling af kontorartikler i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 39096 Fremstill. af lampeskærme
01-01-1600 31-12-9999 39097 Skiltefabrikker og skiltemalere
01-01-1600 31-12-9999 39099 Fremstilling af div. varer i.a.n.
01-01-1600 31-12-9999 41010 Fremst. og distribution af elektricitet
01-01-1600 31-12-9999 41020 Gasforsyning
01-01-1600 31-12-9999 41030 Varmeværker
01-01-1600 31-12-9999 42000 Vandværker m.v.
01-01-1600 31-12-9999 50000 Bygge- og anlægsvirksomh.uden nærmere angivel
01-01-1600 31-12-9999 50001 Bygge- og anlægsvirksomhed
01-01-1600 31-12-9999 50110 Offentlig bygge- og anlægsvirksomhed
01-01-1600 31-12-9999 50121 Entreprenørforretninger
01-01-1600 31-12-9999 50122 Dræningsmestre
01-01-1600 31-12-9999 50123 Brolæggermestre
01-01-1600 31-12-9999 50124 Kloakmestre
01-01-1600 31-12-9999 50130 Murerforretninger
01-01-1600 31-12-9999 50140 Tømrer- og snedkerforretninger
01-01-1600 31-12-9999 50150 Malerforretninger
01-01-1600 31-12-9999 50160 Vvs-installatører, blikkenslagerforretn.
01-01-1600 31-12-9999 50170 Elektroinstallationsforretninger
01-01-1600 31-12-9999 50180 Glarmesterforretninger
01-01-1600 31-12-9999 50191 Gulvbelægnings- og terrazzoforretninger
01-01-1600 31-12-9999 50192 Isoleringsforretninger
01-01-1600 31-12-9999 50193 Tagtækkere og tagpapdækkere
01-01-1600 31-12-9999 50194 Brøndborere
01-01-1600 31-12-9999 50195 Ovnsætning
01-01-1600 31-12-9999 50196 Stilladsforretninger
01-01-1600 31-12-9999 50199 Byggevirksomhed i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 61000 Engroshandel, uoplyst); vareområde
01-01-1600 31-12-9999 61001 Engroshandel
01-01-1600 31-12-9999 61111 Engroshandel med kolonialvarer
01-01-1600 31-12-9999 61112 Engroshandel med kød, kødvarer, fjerkræ
01-01-1600 31-12-9999 61113 Engroshandel med fisk
01-01-1600 31-12-9999 61114 Engroshandel med frugt og grøntsager
01-01-1600 31-12-9999 61115 Engroshandel med mælk, smør, ost og æg
01-01-1600 31-12-9999 61116 Engroshandel med kaffe, te og kakao
01-01-1600 31-12-9999 61117 Engroshandel med chokolade og sukkervarer
01-01-1600 31-12-9999 61118 Engroshandel med brød, kager og bisquits
01-01-1600 31-12-9999 61119 Engroshandel med øl og mineralvand
01-01-1600 31-12-9999 61121 Engroshandel med vin og spiritus
01-01-1600 31-12-9999 61122 Engroshandel med tobaksvarer
01-01-1600 31-12-9999 61131 Engroshandel med beklædning, trikotage og man
01-01-1600 31-12-9999 61132 Engroshandel med tæpper, møbelstoffer og bol
01-01-1600 31-12-9999 61133 Engroshandel med skotøj
01-01-1600 31-12-9999 61141 Engroshandel med møbler
01-01-1600 31-12-9999 61142 Engroshandel med radio, fjernsyn
01-01-1600 31-12-9999 61143 Engrosh. m. isenkram,husholdningsart., kunsth
01-01-1600 31-12-9999 61144 Engrosh.m. hårde hvidevarer og belysningsarti
01-01-1600 31-12-9999 61151 Engrosh.m. toilet-, parfumeri- og rengørings
01-01-1600 31-12-9999 61152 Engrosh.m. medicinalvarer og sygeplejeartikle
01-01-1600 31-12-9999 61153 Engrosh.m. guld- og sølvvarer, ure, optik og
01-01-1600 31-12-9999 61154 Engrosh.m. cykler, knallerter, barnevogne og
01-01-1600 31-12-9999 61155 Engrosh.m. legetøj, sportsartikler, camp.-uds
01-01-1600 31-12-9999 61156 Engrosh.m. bøger, blade, papir og papirvarer
01-01-1600 31-12-9999 61157 Engrosh.m. lædervarer, galanteri varer og sou
01-01-1600 31-12-9999 61158 Engrosh. med blomster og planter
01-01-1600 31-12-9999 61161 Handel med korn, foder- og gødningsstoffer
01-01-1600 31-12-9999 61162 Engrosh. med frø, såsæd og blomsterløg
01-01-1600 31-12-9999 61163 Handel med kreaturer og grise
01-01-1600 31-12-9999 61164 Handel med råhuder, læder og skind
01-01-1600 31-12-9999 61165 Handel med råuld, garner og metervarer
01-01-1600 31-12-9999 61166 Handel med kemikalier
01-01-1600 31-12-9999 61167 Handel med jern og andre metaller
01-01-1600 31-12-9999 61168 Handel med træ, trælast og bygningsartikler
01-01-1600 31-12-9999 61169 Handel med rør, sanitet og støbegods
01-01-1600 31-12-9999 61171 Engrosh. med farver, tapet og gulvbelægningsa
01-01-1600 31-12-9999 61172 Handel med elinstallationsmateriel og elektro
01-01-1600 31-12-9999 61173 Handel med gammelt jern, metal, og papir m.v.
01-01-1600 31-12-9999 61179 Handel med råvarer og halvfabrikata
01-01-1600 31-12-9999 61181 Handel med landbrugsmask.
01-01-1600 31-12-9999 61182 Handel med industrimask. og entreprenørmateri
01-01-1600 31-12-9999 61183 Handel med værktøjsmaskiner, værktøj mm
01-01-1600 31-12-9999 61184 Handel med kontor- og datamaskiner og udstyr
01-01-1600 31-12-9999 61185 Handel med læge- og hospitalsartikler
01-01-1600 31-12-9999 61189 Engroshandel med maskiner og andet udstyr i.a
01-01-1600 31-12-9999 61191 Engroshandel med biler,motorcykler og dele he
01-01-1600 31-12-9999 61192 Engrosh.m. benzin, fast og flydende brændsel
01-01-1600 31-12-9999 61291 Skibsproviantering
01-01-1600 31-12-9999 61299 Engroshandel
01-01-1600 31-12-9999 61311 Engrosagenturer
01-01-1600 31-12-9999 61312 Kvægkommisionærer
01-01-1600 31-12-9999 61313 Kommissionshandel
01-01-1600 31-12-9999 61314 Frugt- og grøntauktioner
01-01-1600 31-12-9999 61315 Fiskeauktioner
01-01-1600 31-12-9999 61319 Auktionsforretninger
01-01-1600 31-12-9999 62000 Detailhandel uoplyst vareområde
01-01-1600 31-12-9999 62001 Detailhandel
01-01-1600 31-12-9999 62111 Kolonial og blandet købmandshandel uden grovv
01-01-1600 31-12-9999 62112 Kolonial og blandet købmandshandel med grovva
01-01-1600 31-12-9999 62113 Supermarkeder
01-01-1600 31-12-9999 62114 Varehuse (dobbeltsupermarkeder)
01-01-1600 31-12-9999 62121 Slagter- og viktualieforretninger
01-01-1600 31-12-9999 62122 Fiskeforretninger
01-01-1600 31-12-9999 62123 Mejeri- og brødudsalg
01-01-1600 31-12-9999 62124 Osteforretninger
01-01-1600 31-12-9999 62125 Frugt- og grøntforretn.
01-01-1600 31-12-9999 62126 Tobaks- og vinforretn.
01-01-1600 31-12-9999 62127 Kaffe-,te- og delikatesseforretninger
01-01-1600 31-12-9999 62128 Chokoladeforretninger
01-01-1600 31-12-9999 62129 Iskiosker
01-01-1600 31-12-9999 62131 Farve- og tapetforretning
01-01-1600 31-12-9999 62132 Parfumerier
01-01-1600 31-12-9999 62133 Materialister
01-01-1600 31-12-9999 62134 Apoteker
01-01-1600 31-12-9999 62135 Håndkøbsudsalg
01-01-1600 31-12-9999 62140 Stormagasiner
01-01-1600 31-12-9999 62151 Manufakturforretninger
01-01-1600 31-12-9999 62152 Boligtekstilforretninger
01-01-1600 31-12-9999 62153 Trikotageforretninger
01-01-1600 31-12-9999 62154 Herreekviperingsforretn.
01-01-1600 31-12-9999 62155 Damekonfektionsforretn.
01-01-1600 31-12-9999 62156 Herre- og damekonfektionsforretninger
01-01-1600 31-12-9999 62157 Skotøjsforretninger
01-01-1600 31-12-9999 62158 Lædervareforretninger
01-01-1600 31-12-9999 62159 Detailha. m tekstil-og beklædningsvarer i.a.n
01-01-1600 31-12-9999 62161 Møbelforretninger
01-01-1600 31-12-9999 62162 Tæppeforretninger
01-01-1600 31-12-9999 62163 Kunst- og antikvitetsforretninger
01-01-1600 31-12-9999 62164 Detailhandel med gaveartikler og brugskunst
01-01-1600 31-12-9999 62171 Isenkramforretninger
01-01-1600 31-12-9999 62172 Specialforretninger for hårde hvidevarer
01-01-1600 31-12-9999 62173 Jagt-,sports- og camping-udstyrsforretninger
01-01-1600 31-12-9999 62174 Cykel- og knallert forretninger samt barnevog
01-01-1600 31-12-9999 62175 Kombinerede cykel- og radioforretninger
01-01-1600 31-12-9999 62176 Radio- og tv-forhandlere,grammofonpladeforret
01-01-1600 31-12-9999 62177 Musikforretninger
01-01-1600 31-12-9999 62179 Salg af symaskiner, støvsugere,lamper og træv
01-01-1600 31-12-9999 62181 Urmagerforretninger
01-01-1600 31-12-9999 62182 Urmager- og guldsmedeforretninger
01-01-1600 31-12-9999 62183 Guldsmede- og juvelerforretninger
01-01-1600 31-12-9999 62184 Specialoptikere
01-01-1600 31-12-9999 62185 Fotoforretninger
01-01-1600 31-12-9999 62191 Boghandlere
01-01-1600 31-12-9999 62192 Bog-antikvariater
01-01-1600 31-12-9999 62193 Papirvareforretninger
01-01-1600 31-12-9999 62194 Bladkiosker
01-01-1600 31-12-9999 62195 Frimærke- og møntforretninger
01-01-1600 31-12-9999 62211 Bil- og motorcykelforretninger, herunder dæk
01-01-1600 31-12-9999 62212 Autoudstyr, campingvogne, både,incudlejn. af
01-01-1600 31-12-9999 62213 Servicestationer
01-01-1600 31-12-9999 62221 Detailhandel med fyringsolie og fast brændsel
01-01-1600 31-12-9999 62222 Detailhandel med flaskegas
01-01-1600 31-12-9999 62291 Legetøjs- og hobbyforretninger
01-01-1600 31-12-9999 62292 Blomsterforretninger
01-01-1600 31-12-9999 62293 Fugle- og akvarieforretn.
01-01-1600 31-12-9999 62299 Anden detailhandel i.a.n.
01-01-1600 31-12-9999 63001 Restaurations- og hotelvirksomhed
01-01-1600 31-12-9999 63101 Restaurationer
01-01-1600 31-12-9999 63102 Marketenderier
01-01-1600 31-12-9999 63109 Grill- og burgerbarer samt pølsevogne
01-01-1600 31-12-9999 63201 Hoteller og moteller
01-01-1600 31-12-9999 63202 Vandrerhjem
01-01-1600 31-12-9999 63203 Campingpladser
01-01-1600 31-12-9999 63209 Pensionater,feriekolonierog kursusejendomme m
01-01-1600 31-12-9999 70001 Transportvirksomhed
01-01-1600 31-12-9999 71110 Jernbaner
01-01-1600 31-12-9999 71121 Busdrift (rutebiler)
01-01-1600 31-12-9999 71122 Rutebilstationer
01-01-1600 31-12-9999 71131 Turistvognmænd
01-01-1600 31-12-9999 71132 Taxivognmænd
01-01-1600 31-12-9999 71133 Taxicentraler
01-01-1600 31-12-9999 71141 Vognmandsforretninger (undt. taxi- og turist
01-01-1600 31-12-9999 71142 Flytteforretninger
01-01-1600 31-12-9999 71143 Fragtcentraler
01-01-1600 31-12-9999 71149 Transportforretninger i.a.n.
01-01-1600 31-12-9999 71150 Rørtransport
01-01-1600 31-12-9999 71161 Udlejning af køretøjer u.fører (herunder leas
01-01-1600 31-12-9999 71162 Redningskorps
01-01-1600 31-12-9999 71169 Hjælpevirksomheder for landtransport
01-01-1600 31-12-9999 71211 Rederier
01-01-1600 31-12-9999 71212 Færgefart
01-01-1600 31-12-9999 71219 Bådfart m.v.
01-01-1600 31-12-9999 71231 Bugserings-, bjærgnings- og redningsvæsen
01-01-1600 31-12-9999 71232 Havne
01-01-1600 31-12-9999 71233 Laste- og losseentreprenører (stevedorer)
01-01-1600 31-12-9999 71234 Fyrvæsen og lodserier
01-01-1600 31-12-9999 71239 Hjælpevirksomheder for søtransport
01-01-1600 31-12-9999 71311 Ruteflyvnings- og charterselskaber
01-01-1600 31-12-9999 71319 Lufttransport
01-01-1600 31-12-9999 71321 Lufthavne
01-01-1600 31-12-9999 71329 Hjælpevirksomheder for lufttransport
01-01-1600 31-12-9999 71911 Rejse- og turistbureauer
01-01-1600 31-12-9999 71912 Skibsmæglere
01-01-1600 31-12-9999 71913 Speditører og shippingvirksomhed
01-01-1600 31-12-9999 71914 Vejere og målere
01-01-1600 31-12-9999 71919 Tjenesteydelser iforbindelse med transport
01-01-1600 31-12-9999 71920 Pakhus- og oplagringsvirksomhed
01-01-1600 31-12-9999 72000 Telefonselskaber,post- og telegrafvæsen
01-01-1600 31-12-9999 72001 Postvæsen
01-01-1600 31-12-9999 72002 Telekommunikation
01-01-1600 31-12-9999 80001 Bank- og finansieringsvirksomhed
01-01-1600 31-12-9999 81011 Nationalbank
01-01-1600 31-12-9999 81012 Forretningsbanker
01-01-1600 31-12-9999 81013 Sparekasser
01-01-1600 31-12-9999 81014 Andelskasser
01-01-1600 31-12-9999 81015 Postgiro
01-01-1600 31-12-9999 81021 Reakkreditinstitutter
01-01-1600 31-12-9999 81022 Øvrige obligationsudstedende institutter
01-01-1600 31-12-9999 81023 Finansieringsfonde
01-01-1600 31-12-9999 81024 Holding-, investerings-, finansierings-selska
01-01-1600 31-12-9999 81027 Børsmæglerselskaber
01-01-1600 31-12-9999 81028 Investeringsforeninger
01-01-1600 31-12-9999 81029 Finansieringsvirksomheder i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 81030 Tjenesteydelser i forbindelse med finansierin
01-01-1600 31-12-9999 81090 Hvilende selskaber
01-01-1600 31-12-9999 82001 Livsforsikringsselsk. og skadesforsikringssel
01-01-1600 31-12-9999 82003 Tjenesteydelser i forbindelse med livs- og sk
01-01-1600 31-12-9999 82004 Pensionskasser
01-01-1600 31-12-9999 82005 Pensionsforsikringsselsk.
01-01-1600 31-12-9999 82006 Sygeforsikringsselskaber
01-01-1600 31-12-9999 82007 Arbejdsløshedskasser
01-01-1600 31-12-9999 82008 Begravelseskasser
01-01-1600 31-12-9999 82009 Anden forsikringsvirksomhed
01-01-1600 31-12-9999 83111 Administration og udlejn.af egne ejendomme
01-01-1600 31-12-9999 83112 Administration af fremmede ejendomme
01-01-1600 31-12-9999 83121 Ejendomsmæglere og ejendomshandlere
01-01-1600 31-12-9999 83122 Boliganvisning
01-01-1600 31-12-9999 83129 Handel og formidling vedr. fast ejendom
01-01-1600 31-12-9999 83210 Advokatvirksomheder
01-01-1600 31-12-9999 83220 Revisions- og bogføringsvirksomheder
01-01-1600 31-12-9999 83230 Databehandlingsvirksomh.
01-01-1600 31-12-9999 83241 Rådgivende ingeniør virksomheder
01-01-1600 31-12-9999 83242 Landinspektører
01-01-1600 31-12-9999 83243 Arkitektvirksomheder
01-01-1600 31-12-9999 83244 Havearkitektvirksomheder
01-01-1600 31-12-9999 83245 Tekniske og kemiske laboratorier
01-01-1600 31-12-9999 83249 Anden teknisk rådgivning
01-01-1600 31-12-9999 83250 Reklamebureauer og markedsanalyse
01-01-1600 31-12-9999 83291 Presse- og telegrambureau
01-01-1600 31-12-9999 83292 Maskinskrivningsbureauer
01-01-1600 31-12-9999 83293 Adresseringsbureauer, udgivelse af vejvisere
01-01-1600 31-12-9999 83294 Landbrugskonsulenter
01-01-1600 31-12-9999 83295 Rationaliserings- og planlægningskonsulenter
01-01-1600 31-12-9999 83299 Forretningsservice i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 83300 Udl. el. leasing af maskiner og andre driftsm
01-01-1600 31-12-9999 83310 Finansiel leasing
01-01-1600 31-12-9999 83321 Udlejning af landbrugsmaskiner og -driftsmidl
01-01-1600 31-12-9999 83322 Udlejning af maskiner til bygge- og anlægsvir
01-01-1600 31-12-9999 83323 Udlejning af industrimaskiner
01-01-1600 31-12-9999 83324 Udlejning af edbudstyr og kontormaskiner
01-01-1600 31-12-9999 83329 Udlejning af andre maskiner og andet driftsma
01-01-1600 31-12-9999 91011 Centraladministration
01-01-1600 31-12-9999 91019 Statslig administration
01-01-1600 31-12-9999 91020 Politi og retsvæsen
01-01-1600 31-12-9999 91030 Forsvar og civilforsvar
01-01-1600 31-12-9999 91040 Amtskomm. administration
01-01-1600 31-12-9999 91050 Kommunal administration
01-01-1600 31-12-9999 92011 Kloakvæsen
01-01-1600 31-12-9999 92012 Renovationsvirksomheder
01-01-1600 31-12-9999 92021 Rengøringsvirksomheder (sanitører)
01-01-1600 31-12-9999 92022 Vinduespolering
01-01-1600 31-12-9999 92023 Skorstensfejere
01-01-1600 31-12-9999 92024 Desinfektion, skadedyrsbekæmpelse o. lign.
01-01-1600 31-12-9999 93101 Højere læreanstalter
01-01-1600 31-12-9999 93102 Gymnasier, hf- og studenterkurser
01-01-1600 31-12-9999 93103 Børneskoler
01-01-1600 31-12-9999 93104 Højskoler, efterskoler og aftenskoler
01-01-1600 31-12-9999 93105 Handelsskoler, tekniske skoler, efg-skoler
01-01-1600 31-12-9999 93106 Fagskoler
01-01-1600 31-12-9999 93107 Specialskoler for handicappede
01-01-1600 31-12-9999 93108 Køreskoler
01-01-1600 31-12-9999 93109 Undervisning i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 93200 Forskningsinstitutioner
01-01-1600 31-12-9999 93311 Hospitaler, sanatorier og lignende
01-01-1600 31-12-9999 93312 Praktiserende læger
01-01-1600 31-12-9999 93313 Praktiserende tandlæger
01-01-1600 31-12-9999 93314 Praktiserende tandteknik.
01-01-1600 31-12-9999 93315 Dentallaboratorier
01-01-1600 31-12-9999 93316 Fødeklinikker og praktiserende jordemødre
01-01-1600 31-12-9999 93317 Fysioterapeutiske klinik.og praktiserende fys
01-01-1600 31-12-9999 93319 Institutioner og praktiserende inden for sun
01-01-1600 31-12-9999 93320 Dyrlægevirksomheder
01-01-1600 31-12-9999 93401 Velfærdsinstitutioner og foreninger for mødre
01-01-1600 31-12-9999 93402 Vuggestuer og børnehaver
01-01-1600 31-12-9999 93403 Daginstitutioner for børn og unge
01-01-1600 31-12-9999 93404 Hjem for børn og unge
01-01-1600 31-12-9999 93405 Velfærdsinstitutioner og foreninger for børn
01-01-1600 31-12-9999 93406 Velfærdsinstitutioner og foreninger for syge
01-01-1600 31-12-9999 93407 Velfærdsinstitutioner og foreninger for alkoh
01-01-1600 31-12-9999 93408 Velfærdsinstitutioner og foreninger for ældre
01-01-1600 31-12-9999 93409 Velfærdsinstitutioner og foreninger i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 93501 Arbejdsgiverforeninger og erhvervsorganisatio
01-01-1600 31-12-9999 93502 Lønmodtagerorganisationer
01-01-1600 31-12-9999 93503 Grundejerforeninger
01-01-1600 31-12-9999 93504 Lejerforeninger
01-01-1600 31-12-9999 93509 Økonomiske interesseorganisationer i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 93910 Religiøse foreninger og institutioner
01-01-1600 31-12-9999 93991 Politiske partier
01-01-1600 31-12-9999 93992 Politiske og ideologiske organisationer
01-01-1600 31-12-9999 93993 Faglige og oplysende foreninger
01-01-1600 31-12-9999 93994 Oplysende og kulturelle foreninger og institu
01-01-1600 31-12-9999 93995 Friluftsorganisationer
01-01-1600 31-12-9999 93996 Selskabelige foreninger og loger
01-01-1600 31-12-9999 93997 Elevråd
01-01-1600 31-12-9999 93998 Personaleforeninger
01-01-1600 31-12-9999 93999 Organisationer og institutioner i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 94110 Filmproduktion
01-01-1600 31-12-9999 94121 Filmudlejning
01-01-1600 31-12-9999 94122 Biografer
01-01-1600 31-12-9999 94129 Virksomheder i relation til film i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 94130 Radio og tv
01-01-1600 31-12-9999 94141 Teatre
01-01-1600 31-12-9999 94142 Orkestre
01-01-1600 31-12-9999 94143 Grammofonpladeindspilning
01-01-1600 31-12-9999 94149 Teatervirksomheder o.l.
01-01-1600 31-12-9999 94150 Selvstændigt udøvende kunstnere
01-01-1600 31-12-9999 94200 Biblioteker, museer, botan. og zoolog. haver
01-01-1600 31-12-9999 94901 Forlystelsesparker og cirkus m.v.
01-01-1600 31-12-9999 94902 Idrætsklubber og -sammenslutninger
01-01-1600 31-12-9999 94903 Idrætsanlæg
01-01-1600 31-12-9999 94909 Forlystelser, rekreation,heru. ride- og danse
01-01-1600 31-12-9999 95001 Reparation og anden servicevirksomhed
01-01-1600 31-12-9999 95110 Reparation af skotøj og andre lædervarer
01-01-1600 31-12-9999 95121 Radio- og tv-reparations-værksteder
01-01-1600 31-12-9999 95122 Reparation af elektriske husholdningsmask. o.
01-01-1600 31-12-9999 95131 Autoreparationsværksteder
01-01-1600 31-12-9999 95132 Karosseriværksteder, undervognsbehandling
01-01-1600 31-12-9999 95133 Autolakerier
01-01-1600 31-12-9999 95134 Autoelektrikere
01-01-1600 31-12-9999 95139 Autoservice i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 95140 Reparation af ure
01-01-1600 31-12-9999 95150 Cykelreparationsværksted.
01-01-1600 31-12-9999 95190 Reparationsvirksomheder, herunder låsesmede
01-01-1600 31-12-9999 95201 Vaskerier
01-01-1600 31-12-9999 95202 Selvbetjeningsvaskerier
01-01-1600 31-12-9999 95203 Rulleforretninger
01-01-1600 31-12-9999 95204 Renserier og farverier
01-01-1600 31-12-9999 95205 Selvbetjeningsrenserier
01-01-1600 31-12-9999 95206 Indleveringssteder for renserier og vaskerie
01-01-1600 31-12-9999 95207 Udlejning af kitler,håndklæder o.l.
01-01-1600 31-12-9999 95400 Private husholdninger medans. medhjælp (barne
01-01-1600 31-12-9999 95911 Damefrisører, skønheds- saloner og solarier
01-01-1600 31-12-9999 95912 Herrefrisører
01-01-1600 31-12-9999 95913 Herre- og damefrisører
01-01-1600 31-12-9999 95920 Fotografiske virksomheder
01-01-1600 31-12-9999 95991 Udlejning af service o.l.
01-01-1600 31-12-9999 95992 Udlejningsvirksomhed i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 95993 Bedemænd og begravelsesvæsen
01-01-1600 31-12-9999 95999 Personlige tjenesteydelser i øvrigt
01-01-1600 31-12-9999 96001 Internationale organer
01-01-1600 31-12-9999 96002 Fremmede staters repræsentationer
01-01-1600 31-12-9999 99999 Uoplyst