Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

FUNKTION_KODE

Langt navn

Funktionskode

Generel Beskrivelse

Funktionskode (til sektoropdeling). Variablen knytter sig til arbejdsstedet.

Funktionskoden giver mulighed for at foretage en afgrænsning mellem privat og of-fentlig sektor i overensstemmelse med de internationale aftaler, der er fastlagt i SNA (System of National Accounts).

Detaljeret beskrivelse

Funktionskode 31-53 angiver, at lønmodtageren arbejder i den del af den offentlige forvaltning og service, der producerer ikke-markedsmæssige ydelser. Offentlig forvaltning og service består af den statslige, den amtskommunale/regionale og den kommunale sektor og de sociale kasser og fonde.

Ved ikke-markedsmæssige ydelser forstås tjenester, der ikke omsættes på det frie marked, men stilles til rådighed for borgerne enten vederlagsfrit eller mod ikke-omkostningsbestemt betaling.

De offentlige selskaber og de offentlige selskabslignende virksomheder, der producerer og sælger varer og tjenester til markedspriser, har funktionskode 61-70.

Den offentlige sektor er det samlede område, hvor det offentlige har en aktiv kontrol og indflydelse, og består af alle funktionskoder mellem 31 og 70. Det giver ikke mening - i henhold til lønmodtagere - at anvende funktionskoden på et mere detaljeret niveau end det her beskrevne.

Funktionskode 80 dækker den private sektor. Funktionskode 90 bruges yderst sjældent, men dækker arbejdssteder, der er registreret i CVR (det danske Centrale Virksomhedsregister), men som er placeret i udlandet (hovedsageligt i Grønland).

Funktionskoden kan opgøres fra og med 1994.

Værdisæt

Funktionskode
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1900 01-12-9999 0 Ikke relevant
01-01-1900 01-12-9999 31 Integ. juridisk statsligt ejet insti.
01-01-1900 01-12-9999 32 Integ. juridisk ikke stats-ejet insti.
01-01-1900 31-12-2006 33 Ikke integ. statslig inst. (quasi)
01-01-2007 01-12-9999 33 Statslige og kvasi-statslige selvej. ins
01-01-1900 01-12-9999 34 Sociale kasser eller fonde
01-01-1900 01-12-9999 41 Integ. juridisk amtkommunaltejet inst.
01-01-1900 01-12-9999 42 Integ. juridisk ikke amtkom.ejet inst.
01-01-1900 31-12-2006 43 Ikke integ. amtkom.ejet inst. (quasi)
01-01-2007 01-12-9999 43 Reg. og kvasi-reg. selvej. institutioner
01-01-1900 01-12-9999 51 Integ. juridisk kommunalt ejet inst.
01-01-1900 01-12-9999 52 Integ. juridisk ikke komm. ejet inst.
01-01-1900 31-12-2006 53 Ikke integ. kommunal inst. (quasi)
01-01-2007 01-12-9999 53 Komm. og kvasi-komm. selvej. inst.
01-01-1900 01-12-9999 61 Integ. juridisk stats.selskabslign.virk.
01-01-1900 01-12-9999 62 Integ. jur. amtskom. selskabslign. virk.
01-01-1900 01-12-9999 63 Integ. jur. primær kom. selskabs. virk.
01-01-1900 01-12-9999 70 Ikke integ. off. virk.org. som selskab
01-01-1900 01-12-9999 80 Private område
01-01-1900 01-12-9999 90 Udland
01-01-1900 01-12-9999 99 Funktionskode endnu ikke fastsat