Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

DISCO_RAS_KODE

Langt navn

Arbejdsfunktion for lønmodtagere

Generel Beskrivelse

Variablen angiver arbejdsfunktionen for lønmodtagere. Kilderne til variablen har varieret en del over årene.

I perioden 2004-2008 er arbejdsfunktionen (DISCO-koden) fra lønstatistikken koblet direkte på registret med det formål at sikre at disco koden og de øvrige oplysninger i RAS relaterer sig til det samme job. Herudover anvendes der fortsat oplysninger fra Arbejdsklassifikationsmodulet, men det sker i langt mindre omfang en hidtil.

Fra 2008 og frem er den primære kilde ligeledes lønstatistikken. Oplysningerne er dog taget før lønstatistikkens generelle valideringsarbejde, hvilket betyder at antallet med uoplyst DISCO-kode falder.

Fra 2001 anvendes oplysningerne fra CPR-registret om arbejdstilling ikke længere som en kilde til variablen. Oplysningen i CPR-registret havde ikke været vedligeholdt i en årrække og var derfor meget uaktuelle.

Efter etableringen af de tværfaglige a-kasser kan oplysningen om medlemskab af en a-akasse i stadigt mindre omgang anvendes som grundlag for at kodningen. Det betyder at oplysninger om a-kasse medlemskab anvendes i stadigt mindre omfang fra 2003 og frem.

Detaljeret beskrivelse

DISCO_RAS_KODE har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

Arbejdsfunktionskode
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1996 31-12-2009 0 Militært arbejde
01-01-2010 31-12-9999 000000 Militært arbejde
01-01-1996 31-12-2009 01 Militært arbejde
01-01-2010 31-12-9999 010000 Militært arbejde på officersniveau
01-01-1996 31-12-2009 011 Militært arbejde
01-01-1996 31-12-2009 0110 Militært arbejde
01-01-1996 31-12-2009 011000 Militært arbejde
01-01-2010 31-12-9999 011000 Militært arbejde på officersniveau
01-01-2010 31-12-9999 020000 Militært arbejde på befalingsmandsniveau (underofficersarbejde)
01-01-2010 31-12-9999 021000 Militært arbejde på befalingsmandsniveau (underofficersarbejde)
01-01-2010 31-12-9999 030000 Militært arbejde, øvrige rangordener
01-01-2010 31-12-9999 031000 Militært arbejde, øvrige rangordener
01-01-1996 31-12-2009 1 Ledelse på øverste plan i virksomheder, organisationer og den offentlige sektor
01-01-1996 31-12-2009 100000 Ledelse på øverste plan i virksomheder, organisationer og den offentlige sektor
01-01-2010 31-12-9999 100000 Ledelsesarbejde
01-01-1996 31-12-2009 11 Lovgivningsarbejde samt ledelse i offentlig administration og interesseorganisationer
01-01-1996 31-12-2009 11000 Militær/civilforsvar
01-01-1996 31-12-2009 110000 Lovgivningsarbejde samt ledelse i offentlig administration og interesseorganisationer
01-01-2010 31-12-9999 110000 Øverste ledelse i lovgivende myndigheder, virksomheder og organisationer
01-01-1996 31-12-2009 111 Lovgivningsarbejde og overordnet administration af lovgivning
01-01-1996 31-12-2009 1110 Lovgivningsarbejde og ledelse i offentlig administration
01-01-1996 31-12-2009 111000 Lovgivningsarbejde og overordnet administration af lovgivning
01-01-2010 31-12-9999 111100 Øverste ledelse i lovgivende myndigheder
01-01-2010 31-12-9999 111200 Øverste ledelse i offentlige virksomheder
01-01-2010 31-12-9999 111400 Øverste ledelse i interesseorganisationer
01-01-1996 31-12-2009 112 Overordnet offentlig ledelse
01-01-1996 31-12-2009 112000 Overordnet offentlig ledelse
01-01-2010 31-12-9999 112000 Øverste virksomhedsledelse
01-01-2010 31-12-9999 112010 Øverste administrerende virksomhedsledelse
01-01-2010 31-12-9999 112020 Virksomhedsledelse af tværgående funktioner
01-01-1996 31-12-2009 114 Overordnet ledelse af interesseorganisationer og humanitære organisationer
01-01-1996 31-12-2009 114000 Overordnet ledelse af interesseorganisationer og humanitære organisationer
01-01-1996 31-12-2009 1141 Ledelse i politiske partiorganisationer
01-01-1996 31-12-2009 114100 Ledelse af politiske partiorganisationer
01-01-1996 31-12-2009 1142 Ledelse af økonomiske interesseorganisationer
01-01-1996 31-12-2009 114200 Ledelse af økonomiske interesseorganisationer
01-01-1996 31-12-2009 114210 Politisk ansvarlige/politisk valgte ledere i økonomiske interesseorganisationer
01-01-1996 31-12-2009 114220 Ansatte ledere i økonomiske interesseorganisationer
01-01-1996 31-12-2009 1143 Ledelse i humanitære organisationer, fx miljø- og idrætsorganisationer
01-01-1996 31-12-2009 114300 Ledelsesarbejde i humanitære eller andre interesseorganisationer
01-01-1996 31-12-2009 12 Øverste ledelse i virksomheden
01-01-1996 31-12-2009 120000 Øverste ledelse i virksomheden i virksomhed med mindst 10 beskæftigede
01-01-2010 31-12-9999 120000 Ledelse inden for administration og erhvervsorienterede funktioner
01-01-1996 31-12-2009 121 Ledelse omfattende virksomheden som helhed
01-01-1996 31-12-2009 1210 Overordnet og/eller tværgående ledelse i virksomheder med ti eller flere beskæftigede
01-01-1996 31-12-2009 121000 Ledelse omfattende virksomheden som helhed i virksomhed med mindst 10 beskæftigede
01-01-2010 31-12-9999 121000 Ledelse inden for forretningsservice og administrative funktioner
01-01-1996 31-12-2003 121010 Øverste ledelsesniveau, administrerende direktører, ledere med reference til bestyrelsen i A/S eller koncernledelse
01-01-2004 31-12-2009 121010 Øverste ledelsesniveau, administrerende direktører eller tilsvarende
01-01-1996 31-12-2003 121020 Tværgående ledelse, direktører med reference til den adm. direktør, som ikke er ledere af et specialområde i virksomheden
01-01-2004 31-12-2009 121020 Tværgående direktører
01-01-2010 31-12-9999 121100 Ledelse inden for økonomifunktioner
01-01-2010 31-12-9999 121200 Ledelse inden for HR-funktioner
01-01-2010 31-12-9999 121300 Ledelse inden for offentlig administration og virksomhedsstrategi/policy området
01-01-2010 31-12-9999 121310 Ledelse inden virksomhedsstrategi/policy området
01-01-2010 31-12-9999 121320 Administrativ ledelse i den offentlige sektor
01-01-2010 31-12-9999 121900 Ledelse inden for anden forretningsservice og andre administrative funktioner
01-01-2010 31-12-9999 121910 Ledelse af rengøringsfunktioner o.l.
01-01-2010 31-12-9999 121920 Ledelse af logistikfunktioner
01-01-2010 31-12-9999 121990 Anden ledelse inden for forretningsservice og administrative funktioner i øvrigt
01-01-1996 31-12-2003 122 Ledelse af specialområder i store og mellemstore virksomheder, ledelse af hovedaktiviteten
01-01-2004 31-12-2009 122 Ledelse af hovedaktiviteten
01-01-1996 31-12-2009 122000 Ledelse af hovedaktiviteten i virksomhed med mindst 10 beskæftigede
01-01-2010 31-12-9999 122000 Ledelse af forretnings- og udviklingsorienterede funktioner
01-01-1996 31-12-2009 1221 Ledelse af bedriften inden for landbrug, skovbrug og fiskeri
01-01-1996 31-12-2009 122100 Ledelse af bedriften inden for landbrug, skovbrug og fiskeri
01-01-2010 31-12-9999 122100 Ledelse af salg og marketing
01-01-1996 31-12-2003 1222 Ledelse af produktionen i håndværks- og industrivirksomheder
01-01-2004 31-12-2009 1222 Produktionsledelse i industrivirksomheder
01-01-1996 31-12-2009 122200 Produktionsledelse i industrivirksomheder i virksomhed med mindst 10 beskæftigede
01-01-2010 31-12-9999 122200 Ledelse af reklame og PR
01-01-1996 31-12-2003 122210 Øverste leder af produktionen i håndværks- og industrivirksomheder
01-01-2004 31-12-2009 122210 Øverste ledelse af produktionen i industrivirksomheder
01-01-1996 31-12-2003 122220 Andre ledere af produktionen i store industrivirksomheder
01-01-2004 31-12-2009 122220 Ledelse af produktionen i industrivirksomheder i øvrigt
01-01-1996 31-12-2009 1223 Ledelse af produktionen i bygge- og anlægssektoren
01-01-1996 31-12-2009 122300 Ledelse af produktionen i bygge- og anlægssektoren
01-01-2010 31-12-9999 122300 Ledelse af kommerciel forskning og udvikling
01-01-1996 31-12-2009 1224 Ledelse af salget i engros- og detailhandelsvirksomheder
01-01-1996 31-12-2009 122400 Ledelse af salget i engros- og detailhandelsvirksomhed
01-01-1996 31-12-2009 1225 Ledelse af hovedaktiviteten i hotel- og restaurationsvirksomheder
01-01-1996 31-12-2009 122500 Ledelse af hovedaktiviteten i hotel- og restaurationsvirksomhed
01-01-1996 31-12-2009 1226 Ledelse af hovedaktiviteten i virksomheder inden for transport og kommunikation
01-01-1996 31-12-2009 122600 Ledelse af hovedaktiviteten i virksomheder inden for transport og kommunikation
01-01-1996 31-12-2009 1227 Ledelse af hovedaktiviteten i virksomheder inden for forretningsservice
01-01-1996 31-12-2009 122700 Ledelse af hovedaktiviteten i virksomheder inden for forretningsservice
01-01-1996 31-12-2009 1228 Ledelse af hovedaktiviteten i virksomheder inden for sektoren "personlige tjenesteydelser"
01-01-1996 31-12-2009 122800 Ledelse af hovedaktiviteten i virksomheder inden for personlige tjenesteydelser
01-01-1996 31-12-2003 1229 Ledelse af hovedaktiviteten i øvrige virksomheder med ti eller flere beskæftigede
01-01-2004 31-12-2009 1229 Ledelse af hovedaktiviteten i andre virksomheder
01-01-1996 31-12-2009 122900 Ledelse af hovedaktiviteten i andre virksomheder i virksomhed med mindst 10 beskæftigede
01-01-1996 31-12-2009 122910 Ledelse i politi og retsvæsen
01-01-1996 31-12-2009 122920 Ledelse i undervisningssektoren
01-01-1996 31-12-2009 122930 Ledelse i social- og sundhedssektoren
01-01-1996 31-12-2009 122940 Ledelse af andre offentlige områder, herunder sport, kultur og servicevirksomhed
01-01-1996 31-12-2003 122990 Ledelse af hovedaktiviteten i store og mellemstore virksomheder i øvrigt
01-01-2004 31-12-2009 122990 Ledelse af hovedaktiviteten i øvrigt
01-01-1996 31-12-2003 123 Ledelse af specialområder i store og mellemstore virksomheder
01-01-2004 31-12-2009 123 Ledelse af specialområder
01-01-1996 31-12-2009 123000 Ledelse af specialområder i virksomhed med mindst 10 beskæftigede
01-01-1996 31-12-2003 1231 Ledelse vedrørende administration og finansiering i ikke-finansielle virksomheder
01-01-1996 31-12-2009 123100 Arbejde vedr. administration og finansiering i ikke-finansielle virksomheder
01-01-1996 31-12-2009 1232 Personaleledelse
01-01-1996 31-12-2009 123200 Personaleledelse
01-01-1996 31-12-2009 1233 Salgs- og afsætningsledelse, eksklusive salgsvirksomheder
01-01-1996 31-12-2009 123300 Salgs- og afsætningsledelse, ekskl. salgsvirksomhed
01-01-1996 31-12-2009 1234 Informations- og markedsføringsledelse
01-01-1996 31-12-2009 123400 Informations- og markedsføringsledelse
01-01-1996 31-12-2009 1235 Indkøbs- og forsyningsledelse
01-01-1996 31-12-2009 123500 Indkøbs- og forsyningsledelse
01-01-1996 31-12-2009 1236 Edb-ledelse, eksklusive edb-virksomheder
01-01-1996 31-12-2009 123600 Edb-ledelse, ledelse af edb-virksomhed placeres i gruppe 122700
01-01-1996 31-12-2009 1237 Forsknings- og udviklingsledelse
01-01-1996 31-12-2009 123700 Forsknings- og udviklingsledelse
01-01-1996 31-12-2009 1239 Ledelse af andre specialområder i virksomheder med ti eller flere beskæftigede
01-01-1996 31-12-2009 123900 Ledelse af andre specialområder
01-01-1996 31-12-2003 13 Ledelse af virksomheder med færre end 10 beskæftigede
01-01-1996 31-12-2009 130000 Ledelse af virksomhed med færre end 10 beskæftigede
01-01-2010 31-12-9999 130000 Ledelse af hovedaktiviteten inden for produktions- og servicevirksomhed
01-01-1996 31-12-2003 131 Generel ledelse af små virksomheder
01-01-1996 31-12-2009 131000 Ledelse af virksomhed med færre end 10 beskæftigede
01-01-2010 31-12-9999 131000 Ledelse af produktion i landbrug, skovbrug og fiskeri
01-01-1996 31-12-2003 1311 Ledelse af virksomheder inden for landbrug, skovbrug og fiskeri
01-01-1996 31-12-2009 131100 Ledelse af virksomheder inden for landbrug, skovbrug og fiskeri
01-01-2010 31-12-9999 131100 Ledelse af produktion i landbrug og skovbrug
01-01-1996 31-12-2003 1312 Ledelse af håndværks- og industrivirksomheder
01-01-1996 31-12-2009 131200 Ledelse af håndværks- og industrivirksomheder
01-01-2010 31-12-9999 131200 Ledelse af produktion inden for akvakultur og fiskeri
01-01-1996 31-12-2009 131210 Øverste ledelse af produktionen i industrivirksomheder i virksomhed med færre end 10 beskæftigede
01-01-1996 31-12-2009 131220 Ledelse af produktionen i industrivirksomheder i øvrigt i virksomhed med færre end 10 beskæftigede
01-01-1996 31-12-2003 1313 Ledelse af virksomheder i bygge- og anlægssektoren
01-01-1996 31-12-2009 131300 Ledelse af virksomheder i bygge- og anlægssektoren
01-01-1996 31-12-2003 1314 Ledelse af engros- og detailhandelsvirksomheder
01-01-1996 31-12-2009 131400 Ledelse af engros- og detailhandelsvirksomheder
01-01-1996 31-12-2003 1315 Ledelse af hotel- og restaurationsvirksomheder
01-01-1996 31-12-2009 131500 Ledelse af hotel- og restaurationsvirksomheder
01-01-1996 31-12-2003 1316 Ledelse af virksomheder inden for transport og kommunikation
01-01-1996 31-12-2009 131600 Ledelse af virksomheder inden for transport og kommunikation
01-01-1996 31-12-2003 1317 Ledelse af virksomheder inden for forretningsservice
01-01-1996 31-12-2009 131700 Ledelse af virksomheder inden for forretningsservice
01-01-1996 31-12-2003 1318 Ledelse af virksomheder inden for sektoren "personlige tjenesteydelser"
01-01-1996 31-12-2009 131800 Ledelse af virksomheder inden for sektoren "personlige tjenesteydelser"
01-01-1996 31-12-2003 1319 Ledelse af øvrige virksomheder med færre end ti beskæftigede
01-01-1996 31-12-2009 131900 Ledelse af hovedaktiviteten i andre virksomheder i virksomhed med færre end 10 beskæftigede
01-01-1996 31-12-2003 131910 Ledelse i politi og retsvæsen
01-01-1996 31-12-2009 131920 Ledelse i undervisningssektoren
01-01-1996 31-12-2009 131930 Ledelse i social- og sundhedssektoren
01-01-1996 31-12-2009 131940 Ledelse af andre offentlige områder, herunder sport, kultur og servicevirksomhed
01-01-1996 31-12-2009 131990 Ledelse af andre små virksomheder
01-01-2010 31-12-9999 132000 Ledelse af hovedaktiviteten inden for fremstillingsvirksomhed, råstofudvinding, byggeri, forsyning,
01-01-2010 31-12-9999 132100 Ledelse af hovedaktiviteten inden for fremstillingsvirksomhed (undtagen landbrug, skovbrug og fisker
01-01-2010 31-12-9999 132200 Ledelse af hovedaktiviteten inden for råstofudvinding
01-01-2010 31-12-9999 132300 Ledelse af hovedaktiviteten inden for bygge- og anlægsvirksomhed
01-01-2010 31-12-9999 132400 Ledelse af hovedaktiviteten inden for forsyning, distribution o.l.
01-01-2010 31-12-9999 133000 Ledelse af hovedaktiviteten inden for informations- og kommunikationsteknologi
01-01-2010 31-12-9999 133010 Ledelse af hovedaktiviteten inden for informations- og kommunikationsteknologi (Business to Business
01-01-2010 31-12-9999 133020 Ledelse af intern IT
01-01-2010 31-12-9999 134000 Ledelse af hovedaktiviteten inden for servicefag
01-01-2010 31-12-9999 134100 Ledelse af hovedaktiviteten inden for pædagogisk arbejde med og omsorg for børn
01-01-2010 31-12-9999 134200 Ledelse af hovedaktiviteten inden for sundhedsområdet
01-01-2010 31-12-9999 134300 Ledelse af hovedaktiviteten inden for ældreplejen
01-01-2010 31-12-9999 134400 Ledelse af hovedaktiviteten inden for det sociale område
01-01-2010 31-12-9999 134500 Ledelse af hovedaktiviteten inden for undervisningsområdet
01-01-2010 31-12-9999 134600 Ledelse af hovedaktiviteten inden for finans-, pensions og forsikringsområdet
01-01-2010 31-12-9999 134900 Anden ledelse af hovedaktiviteten inden for servicefag
01-01-2010 31-12-9999 134910 Ledelse af hovedaktiviteten inden for politi og retsvæsen
01-01-2010 31-12-9999 134990 Anden ledelse af hovedaktiviteten inden for servicefag i øvrigt
01-01-2010 31-12-9999 140000 Ledelse af hovedaktiviteten inden for hotel og restauration, detail- og engroshandel og andre servic
01-01-2010 31-12-9999 141000 Ledelse af hovedaktiviteten inden for hoteller og restauration
01-01-2010 31-12-9999 141100 Ledelse af hovedaktiviteten af hoteller
01-01-2010 31-12-9999 141200 Ledelse af hovedaktiviteten inden for restauration
01-01-2010 31-12-9999 142000 Ledelse af hovedaktiviteten inden for detail- og engroshandel
01-01-2010 31-12-9999 142010 Ledelse af hovedaktiviteten inden for detailhandel
01-01-2010 31-12-9999 142020 Ledelse af hovedaktiviteten inden for engroshandel
01-01-2010 31-12-9999 143000 Ledelse af hovedaktiviteten inden for andre serviceområder
01-01-2010 31-12-9999 143100 Ledelse af hovedaktiviteten inden for sport, forlystelse og kultur
01-01-2010 31-12-9999 143900 Ledelse af hovedaktiviteten inden for andre serviceområder
01-01-1996 31-12-2003 2 Arbejde der forudsætter viden på højeste niveau inden for pågældende område
01-01-2004 31-12-2009 2 Arbejde der forudsætter viden på højeste niveau inden for område
01-01-1996 31-12-2009 200000 Arbejde der forudsætter viden på højeste niveau inden for område
01-01-2010 31-12-9999 200000 Arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau inden for pågældende område
01-01-1996 31-12-2003 21 Forskning og/eller anvendelse af viden inden for de ikke-biologiske grene af naturvidenskab samt datalogi, statistik, arkitektur og tekniske videnskaber
01-01-2004 31-12-2009 21 Arbejde inden for de ikke-biologiske grene af naturvidenskab samt datalogi, statistik, arkitektur og tekniske videnskaber
01-01-1996 31-12-2009 210000 Arbejde inden for de ikke-biologiske grene af naturvidenskab samt datalogi, statistik, arkitektur og tekniske videnskaber
01-01-2010 31-12-9999 210000 Arbejde inden for naturvidenskab og ingeniørvirksomhed
01-01-1996 31-12-2003 211 Arbejde med emner inden for fysik, kemi, astronomi, meteorologi, geologi og geofysik
01-01-2004 31-12-2009 211 Arbejde inden for fysik, kemi, astronomi, meteorologi, geologi og geofysik
01-01-1996 31-12-2009 211000 Arbejde inden for fysik, kemi, astronomi, meteorologi, geologi og geofysik
01-01-2010 31-12-9999 211000 Arbejde inden for fysik og geologi
01-01-1996 31-12-2003 2111 Arbejde med emner inden for fysik og astronomi
01-01-1996 31-12-2003 211100 Anvendelse af viden og forskning inden for fysik og astronomi
01-01-2004 31-12-2009 211100 Arbejde inden for fysik og astronomi
01-01-2010 31-12-9999 211100 Arbejde inden for fysik og astronomi
01-01-1996 31-12-2009 2112 Arbejde med emner inden for meteorologi
01-01-1996 31-12-2003 211200 Anvendelse af viden og forskning vedrørende meteorologiske forhold
01-01-2004 31-12-2009 211200 Arbejde inden for meteorologi
01-01-2010 31-12-9999 211200 Arbejde inden for meteorologi
01-01-1996 31-12-2009 2113 Arbejde med emner inden for kemi
01-01-1996 31-12-2003 211300 Forsknings-, udviklings- og kontrolarbejde i forbindelse med kemiske processer
01-01-2004 31-12-2009 211300 Arbejde inden for kemi
01-01-2010 31-12-9999 211300 Arbejde inden for kemi
01-01-1996 31-12-2009 2114 Arbejde med emner inden for geologi og geofysik
01-01-1996 31-12-2003 211400 Anvendelse af viden og forskning inden for geologi og geofysik
01-01-2004 31-12-2009 211400 Arbejde inden for geologi og geofysik
01-01-2010 31-12-9999 211400 Arbejde inden for geologi og geofysik
01-01-1996 31-12-2009 212 Arbejde med matematiske og statistiske begreber, teorier og metoder
01-01-1996 31-12-2009 212000 Arbejde med matematiske og statistiske begreber, teorier og metoder
01-01-2010 31-12-9999 212000 Arbejde med matematiske, aktuariske og statistiske metoder og teorier
01-01-1996 31-12-2009 2121 Arbejde med matematiske begreber, teorier og metoder
01-01-1996 31-12-2009 212100 Arbejde med matematiske begreber, teorier og metoder
01-01-1996 31-12-2009 2122 Arbejde med statistiske begreber, teorier og metoder
01-01-1996 31-12-2009 212200 Arbejde med statistiske begreber, teorier og metoder
01-01-1996 31-12-2003 213 Edb-systemudviklingsarbejde på overordnet niveau
01-01-2004 31-12-2009 213 IT-arbejde på teknisk højt niveau
01-01-1996 31-12-2009 213000 IT-arbejde på teknisk højt niveau
01-01-2010 31-12-9999 213000 Arbejde inden for biovidenskab
01-01-1996 31-12-2003 2131 Design, analyse og overordnet planlægning af edb-systemer
01-01-2004 31-12-2009 2131 Udvikling og overordnet drift af IT-systemer
01-01-1996 31-12-2009 213100 Udvikling og overordnet drift af IT-systemer
01-01-2010 31-12-9999 213100 Arbejde inden for biokemi, biologi, botanik, zoologi og beslægtede områder
01-01-1996 31-12-2003 213110 Arbejde med edb-design og analyse i ide- og analysefasen
01-01-2004 31-12-2009 213110 Projektstyring, IT-systemudvikling
01-01-2010 31-12-9999 213110 Arbejde inden for biokemi
01-01-1996 31-12-2003 213120 Arbejde med overordnet design af edb-systemer, inkl. design af driftssystemet
01-01-2004 31-12-2009 213120 IT-systemudvikling, herunder analyse, design og udarbejdelse af kravspecifikationer
01-01-2010 31-12-9999 213120 Arbejde inden for biologi, botanik, zoologi og beslægtede områder
01-01-2003 31-12-2009 213130 Overordnet drift af IT-systemer, herunder planlægning, implementering og vedligeholdelse af drifts-systemer
01-01-1996 31-12-2009 213190 Andet overordnet arbejde med design, analyse, planlægning og drift af edb-systemer
01-01-1996 31-12-2009 2132 Systemudvikling samt konstruktion/programmering af edb-systemer
01-01-1996 31-12-2003 213200 Arbejde med overordnet konfiguration af komplekse edb-systemer
01-01-2004 31-12-2009 213200 Programmeringsarbejde på teknisk højt niveau, herunder overordnet konfiguration af database- og filstrukturer
01-01-2010 31-12-9999 213200 Rådgivning inden for landbrug, skovbrug og fiskeri
01-01-2010 31-12-9999 213300 Arbejde inden for miljøbeskyttelse
01-01-1996 31-12-2009 2139 Andet edb-arbejde på højeste faglige niveau
01-01-1996 31-12-2003 213900 Andet edb-arbejde på teknisk højt niveau, eksempelvis implementering, design og konstruktion af systemprogrammel
01-01-2004 31-12-2009 213900 Andet IT-arbejde på teknisk højt niveau, herunder rådgivning om implementering og vedligeholdelse af software og hardware
01-01-1996 31-12-2003 214 Arkitekt - og ingeniørarbejde med videre
01-01-2004 31-12-2009 214 Arkitekt- og ingeniørarbejde
01-01-1996 31-12-2009 214000 Arkitekt- og ingeniørarbejde
01-01-2010 31-12-9999 214000 Ingeniørarbejde (undtagen inden for elektroteknologi)
01-01-1996 31-12-2009 2141 Arkitektarbejde og planlægning af anlægsarbejder
01-01-1996 31-12-2009 214100 Arkitektarbejde og planlægning af anlægsarbejder
01-01-2010 31-12-9999 214100 Ingeniørarbejde i industri og produktion
01-01-1996 31-12-2009 2142 Ingeniørarbejde vedrørende bygninger og anlæg
01-01-1996 31-12-2003 214200 Ingeniørarbejde vedr. bygninger og anlæg
01-01-2004 31-12-2009 214200 Ingeniørarbejde vedr. bygninger, infrastruktur og anlæg
01-01-2010 31-12-9999 214200 Ingeniørarbejde vedrørende bygninger og anlæg
01-01-1996 31-12-2009 2143 Ingeniørarbejde vedrørende stærkstrøm
01-01-1996 31-12-2009 214300 Ingeniørarbejde vedr. stærkstrøm
01-01-2010 31-12-9999 214300 Ingeniørarbejde inden for miljø
01-01-1996 31-12-2009 2144 Ingeniørarbejde vedrørende svagstrøm
01-01-1996 31-12-2009 214400 Ingeniørarbejde vedr. svagstrøm
01-01-2010 31-12-9999 214400 Ingeniørarbejde inden for mekaniske systemer
01-01-1996 31-12-2009 2145 Ingeniørarbejde vedrørende ikke-elektriske motorer og maskinanlæg
01-01-1996 31-12-2003 214500 Ingeniørarbejde vedr. maskiner, transportmidler og industrianlæg, (ekskl. elektriske maskiner og -anlæg)
01-01-2004 31-12-2009 214500 Ingeniørarbejde vedr. ikke-elektriske motorer og maskinanlæg
01-01-2010 31-12-9999 214500 Ingeniørarbejde inden for kemi
01-01-1996 31-12-2009 2146 Ingeniørarbejde vedrørende kemiske processer ved industriel produktion
01-01-1996 31-12-2009 214600 Ingeniørarbejde vedr. kemiske processer ved industriel produktion
01-01-2010 31-12-9999 214600 Ingeniørarbejde inden for minedrift, metallurgi og beslægtede områder
01-01-1996 31-12-2009 2147 Mineingeniørarbejde
01-01-1996 31-12-2009 214700 Mineingeniørarbejde
01-01-1996 31-12-2009 2148 Landinspektørarbejde
01-01-1996 31-12-2009 214800 Landinspektørarbejde
01-01-1996 31-12-2009 2149 Andet arkitekt- og ingeniørarbejde med videre
01-01-1996 31-12-2003 214900 Ingeniør- og arkitektarbejde i øvrigt, arbejde m.h.t. produktionsmetoder og arbejdstilrettelæggelse samt ingeniørarbejde, der kræver specialuddannelse
01-01-2004 31-12-2009 214900 Ingeniør- og arkitektarbejde i øvrigt
01-01-2010 31-12-9999 214900 Andet ingeniørarbejde (undtagen elektroteknologi)
01-01-2010 31-12-9999 215000 Ingeniørarbejde inden for elektroteknologi
01-01-2010 31-12-9999 215100 Ingeniørarbejde inden for elektricitet
01-01-2010 31-12-9999 215200 Ingeniørarbejde inden for elektronik
01-01-2010 31-12-9999 215300 Ingeniørarbejde inden for telekommunikation
01-01-2010 31-12-9999 216000 Arbejde med arkitektur, infrastruktur og design
01-01-2010 31-12-9999 216100 Arbejde med bygningsarkitektur
01-01-2010 31-12-9999 216200 Arbejde med landskabsarkitektur
01-01-2010 31-12-9999 216300 Arbejde med produkt- og tøjdesign
01-01-2010 31-12-9999 216400 Arbejde med by- og trafikplanlægning
01-01-2010 31-12-9999 216500 Arbejde med kartografi og landinspektørarbejde
01-01-2010 31-12-9999 216600 Arbejde med grafisk og multimediedesign
01-01-1996 31-12-2003 22 Forskning og/eller anvendelse af viden inden for medicin, farmaci, og de biologiske grene af naturvidenskab, samt jordemoderarbejde, overordnet sygeplejearbejde m.v.
01-01-2004 31-12-2009 22 Arbejde inden for medicin, farmaci, og de biologiske grene af naturvidenskab, samt jordemoderarbejde, overordnet sygeplejearbejde mv.
01-01-1996 31-12-2009 220000 Arbejde inden for medicin, farmaci, og de biologiske grene af naturvidenskab, samt jordemoderarbejde, overordnet sygeplejearbejde mv.
01-01-2010 31-12-9999 220000 Arbejde inden for sundhedsområdet
01-01-1996 31-12-2003 221 Forskning og/eller anvendelse af viden indenfor naturvidenskab
01-01-2004 31-12-2009 221 Arbejde inden for naturvidenskab
01-01-1996 31-12-2009 221000 Arbejde inden for naturvidenskab
01-01-2010 31-12-9999 221000 Lægearbejde
01-01-1996 31-12-2003 2211 Arbejde med emner inden for biologi, genetik, zoologi, botanik og økologi samt levnedsmiddelområdet
01-01-2004 31-12-2009 2211 Arbejde inden for levnedsmiddelområdet, biologi, genetik, zoologi, botanik og økologi
01-01-1996 31-12-2009 221100 Arbejde inden for levnedsmiddelområdet, biologi, genetik, zoologi, botanik og økologi
01-01-2010 31-12-9999 221100 Almindeligt lægearbejde
01-01-1996 31-12-2003 221110 Forskning og/eller anvendelse af viden inden for levnedsmiddelområdet
01-01-2004 31-12-2009 221110 Arbejde inden for levnedsmiddelområdet
01-01-1996 31-12-2003 221120 Forskning og/eller anvendelse af viden inden for biologi, genetik, zoologi, botanik og økologi
01-01-2004 31-12-2009 221120 Arbejde inden for biologi, genetik, zoologi, botanik og økologi
01-01-1996 31-12-2009 2212 Arbejde med emner inden for anatomi, biokemi, fysiologi, patologi og farmakologi
01-01-1996 31-12-2003 221200 Forskning og/eller anvendelse af viden inden for anatomi, biokemi, fysiologi, patologi og farmakologi
01-01-2004 31-12-2009 221200 Arbejde inden for anatomi, biokemi, fysiologi, patologi og farmakologi
01-01-2010 31-12-9999 221200 Speciallægearbejde
01-01-1996 31-12-2009 2213 Arbejde med emner inden for agronomi vedrørende plante- og husdyravl
01-01-1996 31-12-2003 221300 Forskning og/eller anvendelse af viden inden for agronomi vedr. planteavl og husdyravl
01-01-2004 31-12-2009 221300 Arbejde inden for planteavl og husdyravl, herunder agronom- og konsulentarbejde
01-01-1996 31-12-2003 222 Forskning og/eller anvendelse af viden inden for medicin og farmaci
01-01-2004 31-12-2009 222 Arbejde inden for medicin og farmaci
01-01-1996 31-12-2009 222000 Arbejde inden for medicin og farmaci
01-01-2010 31-12-9999 222000 Sygeplejerske- og jordemoderarbejde
01-01-1996 31-12-2009 2221 Lægearbejde
01-01-1996 31-12-2009 222100 Lægearbejde
01-01-2010 31-12-9999 222100 Sygeplejerskearbejde
01-01-2010 31-12-9999 222110 Sygeplejerskearbejde, basisfunktioner
01-01-2010 31-12-9999 222120 Sygeplejerskearbejde, specialfunktioner
01-01-2010 31-12-9999 222130 Sundhedsplejerskearbejde
01-01-1996 31-12-2009 2222 Tandlægearbejde
01-01-1996 31-12-2009 222200 Tandlægearbejde
01-01-2010 31-12-9999 222200 Jordemoderarbejde
01-01-1996 31-12-2009 2223 Veterinærarbejde
01-01-1996 31-12-2009 222300 Veterinærarbejde
01-01-1996 31-12-2009 2224 Farmaceutarbejde
01-01-1996 31-12-2009 222400 Farmaceutarbejde
01-01-1996 31-12-2009 2229 Arbejde med emner inden for medicin, odontologi, veterinærvidenskab og farmaci i øvrigt
01-01-1996 31-12-2009 222900 Videnskabeligt arbejde inden for medicin og farmaci i øvrigt
01-01-1996 31-12-2009 223 Jordemoderarbejde, sundhedsplejerskearbejde og overordnet sygeplejearbejde
01-01-1996 31-12-2009 2230 Jordemoderarbejde, overordnet sygeplejearbejde med videre
01-01-1996 31-12-2009 223000 Jordemoderarbejde, sundhedsplejerskearbejde og overordnet sygeplejearbejde
01-01-2010 31-12-9999 223000 Arbejde inden for naturmedicin og alternativ behandling
01-01-1996 31-12-2009 223010 Jordemoderarbejde
01-01-1996 31-12-2009 223020 Sundhedsplejerskearbejde
01-01-1996 31-12-2003 223030 Overordnet sygeplejerskearbejde, herunder chefsygeplejerskearbejde o.l.
01-01-2004 31-12-2009 223030 Overordnet sygeplejerskearbejde og hjemmesygeplejearbejde
01-01-2010 31-12-9999 224000 Paramedicinsk arbejde
01-01-2010 31-12-9999 225000 Dyrlægearbejde
01-01-2010 31-12-9999 226000 Andet sundhedsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 226100 Tandlægearbejde
01-01-2010 31-12-9999 226200 Farmaceutarbejde
01-01-2010 31-12-9999 226300 Arbejde inden for arbejdsmiljø og hygiejne
01-01-2010 31-12-9999 226400 Fysioterapeut- og afspændingspædagogarbejde
01-01-2010 31-12-9999 226410 Fysioterapeutarbejde
01-01-2010 31-12-9999 226420 Afspændingspædagogarbejde
01-01-2010 31-12-9999 226500 Kost- og ernæringsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 226510 Kost- og ernæringsarbejde, basisfunktioner
01-01-2010 31-12-9999 226520 Kost- og ernæringsarbejde, specialfunktioner
01-01-2010 31-12-9999 226600 Arbejde inden for audiologi og logopædi
01-01-2010 31-12-9999 226610 Arbejde inden for audiologi
01-01-2010 31-12-9999 226620 Arbejde inden for logopædi
01-01-2010 31-12-9999 226700 Optiker/optometristarbejde
01-01-2010 31-12-9999 226900 Sundhedsarbejde ikke klassificeret andetsteds
01-01-2010 31-12-9999 226910 Ergoterapeutarbejde
01-01-2010 31-12-9999 226920 Fodterapeutarbejde
01-01-2010 31-12-9999 226930 Kiropraktikerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 226990 Sundhedsarbejde ikke klassificeret andetsteds
01-01-1996 31-12-2009 23 Undervisning i folkeskoler, erhvervsskoler, gymnasier samt højere læreanstalter, forskningstilrettelæggelse og kontrol af undervisningsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 230000 Undervisning i folkeskoler, erhvervsskoler, gymnasier samt højere læreanstalter, forskningstilrettelæggelse og kontrol af undervisningsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 230000 Undervisning og pædagogisk arbejde
01-01-1996 31-12-2009 231 Undervisning på universiteter og højere læreanstalter
01-01-1996 31-12-2009 2310 Undervisning på universiteter og andre højere læreanstalter
01-01-1996 31-12-2009 231000 Undervisning på universiteter mm., herunder undervisning med forskningspligt
01-01-2010 31-12-9999 231000 Undervisning og forskning ved universiteter og højere læreanstalter
01-01-2010 31-12-9999 231010 Undervisning og forskning ved lange videregående uddannelser
01-01-2010 31-12-9999 231020 Undervisning og forskning ved mellemlange videregående uddannelser
01-01-2010 31-12-9999 231030 Undervisning og forskning ved korte videregående uddannelser
01-01-1996 31-12-2009 232 Undervisning på gymnasier og erhvervsskoler
01-01-1996 31-12-2009 2320 Undervisning på gymnasier, erhvervsskoler med videre
01-01-1996 31-12-2009 232000 Undervisning på gymnasier og erhvervsskoler
01-01-2010 31-12-9999 232000 Undervisning ved erhvervsuddannelser
01-01-1996 31-12-2003 232010 Undervisning i almene fag
01-01-2004 31-12-2009 232010 Undervisning i gymnasier
01-01-2010 31-12-9999 232010 Undervisning ved erhvervsuddannelser for unge
01-01-1996 31-12-2003 232020 Undervisning i fag med sigte på erhvervsuddannelse
01-01-2004 31-12-2009 232020 Undervisning i erhvervsuddannelsesskoler
01-01-2010 31-12-9999 232020 Undervisning ved arbejdsmarkedsuddannelser
01-01-2010 31-12-9999 232030 Undervisning ved voksenerhvervsuddannelser
01-01-1996 31-12-2003 233 Undervisning på folkeskoleniveau
01-01-2004 31-12-2009 233 Undervisning på folkeskoleniveau, ekskl. børnehaveklasse
01-01-1996 31-12-2009 233000 Undervisning på folkeskoleniveau, ekskl. børnehaveklasse
01-01-2010 31-12-9999 233000 Almen undervisning efter grundskoleniveau
01-01-2010 31-12-9999 233010 Undervisning på gymnasialt niveau
01-01-2010 31-12-9999 233020 Undervisning ved øvrige almene uddannelser efter grundskoleniveau
01-01-1996 31-12-2009 2331 Undervisning i folkeskoler og lignende
01-01-1996 31-12-2009 233100 Undervisning på folkeskoleniveau, ekskl. børnehaveklasse
01-01-1996 31-12-2003 233110 Undervisning i folkeskoler
01-01-2004 31-12-2009 233110 Undervisning i folkeskoler, ekskl. børnehaveklasse
01-01-1996 31-12-2009 233120 Undervisning i ungdomsskoler
01-01-1996 31-12-2009 233130 Undervisning på efter-, husholdnings- og håndarbejdsskoler
01-01-1996 31-12-2003 234 Undervisning af fysisk eller mentalt handicappede børn eller voksne
01-01-2004 31-12-2009 234 Undervisning af handicappede
01-01-1996 31-12-2009 2340 Undervisning af handicappede mennesker
01-01-1996 31-12-2003 234000 Undervisning af fysisk eller mentalt handicappede børn eller voksne
01-01-2004 31-12-2009 234000 Undervisning af handicappede
01-01-2010 31-12-9999 234000 Undervisning og pædagogisk arbejde
01-01-2010 31-12-9999 234100 Undervisning på grundskoleniveau (inkl. 10. klasse)
01-01-2010 31-12-9999 234110 Undervisning på grundskoleniveau, unge og voksne
01-01-2010 31-12-9999 234120 Undervisning på grundskoleniveau, (børn, 1.-10. klasse)
01-01-2010 31-12-9999 234130 Undervisning på grundskoleniveau, børnehaveklasseniveau
01-01-2010 31-12-9999 234200 Undervisning før grundskoleniveau
01-01-2010 31-12-9999 234300 Pædagogisk arbejde
01-01-2010 31-12-9999 234310 Pædagogisk arbejde med unge og voksne
01-01-2010 31-12-9999 234320 Pædagogisk arbejde, fritidsklubber/legepladser
01-01-2010 31-12-9999 234330 Pædagogisk arbejde i skolefritidsordninger/fritidshjem og på skoler
01-01-2010 31-12-9999 234340 Pædagogisk arbejde, førskolebørn
01-01-2010 31-12-9999 234390 Andet pædagogisk arbejde
01-01-1996 31-12-2009 235 Arbejde vedrørende undervisning i øvrigt
01-01-1996 31-12-2009 235000 Arbejde vedrørende undervisning i øvrigt
01-01-2010 31-12-9999 235000 Andet undervisnings- og pædagogisk arbejde
01-01-1996 31-12-2009 2351 Forskning, udvikling og rådgivning vedrørende undervisningsmetoder
01-01-1996 31-12-2009 235100 Forskning, udvikling og rådgivning vedr. undervisningsmetoder
01-01-2010 31-12-9999 235100 Forskning, udvikling og rådgivning inden for undervisningsmetoder
01-01-1996 31-12-2009 2352 Kontrol og tilrettelæggelse af undervisning
01-01-1996 31-12-2009 235200 Kontrol og tilrettelæggelse af undervisning
01-01-2010 31-12-9999 235200 Specialundervisning
01-01-2010 31-12-9999 235210 Specialundervisning, unge og voksne
01-01-2010 31-12-9999 235220 Specialundervisning på grundskoleniveau (1.-10. klasse)
01-01-2010 31-12-9999 235230 Specialundervisning på børnehaveklasseniveau
01-01-2010 31-12-9999 235300 Anden sprogundervisning
01-01-2010 31-12-9999 235400 Anden musik- og sangundervisning
01-01-2010 31-12-9999 235500 Anden undervisning inden for kreative fag
01-01-2010 31-12-9999 235600 Anden undervisning inden for informationsteknologi
01-01-2010 31-12-9999 235700 Specialpædagogisk arbejde
01-01-2010 31-12-9999 235710 Specialpædagogisk arbejde, ældre og handicappede
01-01-2010 31-12-9999 235720 Specialpædagogisk arbejde, aktivering mv.
01-01-2010 31-12-9999 235730 Specialpædagogisk arbejde, rådgivning af voksne
01-01-2010 31-12-9999 235740 Specialpædagogisk arbejde, kontakt med og ledsagning af voksne
01-01-2010 31-12-9999 235750 Specialpædagogisk arbejde, børn og unge
01-01-2010 31-12-9999 235760 Specialpædagogisk arbejde, førskolebørn
01-01-2010 31-12-9999 235790 Andet specialpædagogisk arbejde
01-01-1996 31-12-2003 2359 Andet arbejde vedrørende undervisning, herunder kursusvirksomhed
01-01-2004 31-12-2009 2359 Andet undervisningsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 235900 Andet undervisningsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 235900 Undervisnings- og pædagogisk arbejde ikke klassificeret andetsteds
01-01-1996 31-12-2009 235910 Undervisning på høj-, daghøj- og produktionsskoler
01-01-2010 31-12-9999 235910 Undervisningsarbejde ikke klassificeret andetsteds (ekskl. medhjælp)
01-01-1996 31-12-2009 235920 Undervisning ved almen voksenuddannelse
01-01-2010 31-12-9999 235920 Pædagogisk arbejde ikke klassificeret andetsteds (ekskl. medhjælp)
01-01-1996 31-12-2009 235930 Undervisning af indvandrere
01-01-1996 31-12-2009 235940 Undervisning ved arbejdsmarkedsuddannelser
01-01-1996 31-12-2009 235950 Undervisning på aftenskoler
01-01-1996 31-12-2009 235960 Kursusvirksomhed i øvrigt
01-01-1996 31-12-2009 235990 Andet arbejde vedr. undervisning
01-01-1996 31-12-2003 24 Anvendelse af viden og forskning inden for samfundsvidenskaberne og humaniora
01-01-2004 31-12-2009 24 Arbejde inden for samfundsvidenskaberne og humaniora
01-01-1996 31-12-2009 240000 Arbejde inden for samfundsvidenskaberne og humaniora
01-01-2010 31-12-9999 240000 Arbejde inden for økonomi, administration og salg
01-01-1996 31-12-2003 241 Arbejde med relation til organiseringen af arbejdet i virksomheder m.v.
01-01-2004 31-12-2009 241 Arbejde med virksomheders organisation og økonomi
01-01-1996 31-12-2009 241000 Arbejde med virksomheders organisation og økonomi
01-01-2010 31-12-9999 241000 Arbejde inden for finans og økonomi
01-01-1996 31-12-2009 2411 Overordnet revisions- og regnskabsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 241100 Arbejde inden for revision og regnskab på overordnet niveau
01-01-2010 31-12-9999 241100 Revisions- og regnskabscontrollerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 2412 Udvikling og planlægning af personalespørgsmål
01-01-1996 31-12-2009 241200 Personalearbejde på professionelt niveau, herunder ansatte i konsulentbureauer
01-01-2010 31-12-9999 241200 Rådgivning inden for finans, pension, forsikring og investering
01-01-2010 31-12-9999 241210 Rådgivning af storkunder og private banking kunder inden for finans, pension og forsikring
01-01-2010 31-12-9999 241220 Generel rådgivning af erhvervskunder inden for finans, pension og forsikring
01-01-2010 31-12-9999 241230 Generel rådgivning af privatkunder inden for finans, pension og forsikring
01-01-2010 31-12-9999 241240 Rådgivning inden for specialområde som investering, valuta og formue
01-01-2010 31-12-9999 241300 Arbejde med analyse, produktudvikling og vedligeholdelse inden for finans, pension og forsikring
01-01-2010 31-12-9999 241310 Analytikerarbejde inden for finans, pension og forsikring
01-01-2010 31-12-9999 241320 Arbejde med udvikling og vedligeholdelse af bank-, pensions- og forsikringsprodukter
01-01-1996 31-12-2003 2419 Specialfunktioner vedrørende organisation, herunder ledelsesrådgivning
01-01-2004 31-12-2009 2419 Specialfunktioner i erhvervsvirksomheder, interesseorganisationer og offentlige virksomheder
01-01-1996 31-12-2009 241900 Specialfunktioner i erhvervsvirksomheder, interesseorganisationer og offentlige virksomheder
01-01-1996 31-12-2003 241910 Specialfunktioner i erhvervsvirksomheder vedr. organisation, herunder ledelses-rådgivning
01-01-2004 31-12-2009 241910 Specialfunktioner i erhvervsvirksomheder vedr. organisation, økonomi, salg mv.
01-01-1996 31-12-2003 241920 Specialfunktioner i interesseorganisationer vedr. organisation, herunder ledelses-rådgivning
01-01-2004 31-12-2009 241920 Specialfunktioner i interesseorganisationer vedr. organisation, økonomi mv.
01-01-2004 31-12-2009 241930 Specialfunktioner i offentlige virksomheder vedr. organisation, økonomi, forvaltning mv.
01-01-1996 31-12-2003 242 Arbejde vedr. lovfortolkning, juridisk rådgivning o.l.
01-01-2004 31-12-2009 242 Juridisk arbejde
01-01-1996 31-12-2009 242000 Juridisk arbejde
01-01-2010 31-12-9999 242000 Arbejde inden for virksomhedsadministration ¿ privat og offentlig
01-01-1996 31-12-2009 2421 Advokatarbejde
01-01-1996 31-12-2009 242100 Advokatarbejde
01-01-2010 31-12-9999 242100 Analytikerarbejde inden for ledelse og virksomhedsorganisation
01-01-1996 31-12-2009 242110 Advokatarbejde
01-01-1996 31-12-2009 242120 Advokatfuldmægtigarbejde
01-01-1996 31-12-2009 2422 Dommerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 242200 Dommerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 242200 Arbejde med virksomhedsstrategi/policy
01-01-2010 31-12-9999 242300 Arbejde med analyse og rådgivning inden for HR
01-01-2010 31-12-9999 242400 Arbejde med personaleudvikling og -oplæring
01-01-1996 31-12-2009 2429 Juridisk præget arbejde i øvrigt
01-01-1996 31-12-2009 242900 Juridisk arbejde i øvrigt
01-01-1996 31-12-2003 243 Informationsarbejde
01-01-2004 31-12-2009 243 Kulturformidling og informationsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 243000 Kulturformidling og informationsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 243000 Arbejde inden for salg, marketing og PR
01-01-1996 31-12-2009 2431 Museums- og arkivarbejde
01-01-1996 31-12-2009 243100 Museums- og arkivarbejde
01-01-2010 31-12-9999 243100 Arbejde inden for reklame og marketing
01-01-1996 31-12-2009 2432 Bibliotekararbejde
01-01-1996 31-12-2009 243200 Bibliotekararbejde
01-01-2010 31-12-9999 243200 Arbejde inden for PR
01-01-2010 31-12-9999 243300 Arbejde inden for teknisk og medicinsk salg (undtagen informations- og kommunikationsteknologi)
01-01-2010 31-12-9999 243310 Arbejde inden for teknisk salg (undtagen informations- og kommunikationsteknologi)
01-01-2010 31-12-9999 243320 Arbejde inden for medicinsk salg
01-01-2010 31-12-9999 243400 Arbejde inden for salg af informations- og kommunikationsteknologi
01-01-1996 31-12-2003 244 Forskning og/eller anvendelse af viden og inden for samfundsøkonomi og socialvidenskab
01-01-2004 31-12-2009 244 Arbejde inden for samfundsøkonomi og socialvidenskab
01-01-1996 31-12-2009 244000 Arbejde inden for samfundsøkonomi og socialvidenskab
01-01-1996 31-12-2009 2441 Arbejde med emner inden for samfundsøkonomi
01-01-1996 31-12-2003 244100 Forskning og/eller anvendelse af viden inden for samfundsøkonomi
01-01-2004 31-12-2009 244100 Arbejde inden for samfundsøkonomi
01-01-1996 31-12-2009 2442 Arbejde med emner inden for sociologi og antropologi
01-01-1996 31-12-2003 244200 Forskning og/eller anvendelse af viden inden for sociologi og antropologi
01-01-2004 31-12-2009 244200 Arbejde inden for sociologi og antropologi
01-01-1996 31-12-2009 2443 Arbejde med emner inden for filosofi og historie
01-01-1996 31-12-2003 244300 Forskning og/eller anvendelse af viden inden for filosofi og historie
01-01-2004 31-12-2009 244300 Arbejde inden for filosofi og historie
01-01-1996 31-12-2003 2444 Arbejde med emner inden for sprogvidenskab
01-01-2004 31-12-2009 2444 Arbejde inden for sprogvidenskab
01-01-1996 31-12-2009 244400 Arbejde inden for sprogvidenskab
01-01-1996 31-12-2009 244410 Forskning inden for sprogvidenskab
01-01-1996 31-12-2009 244420 Oversættelsesarbejde
01-01-1996 31-12-2009 244430 Tolkearbejde
01-01-1996 31-12-2009 244490 Andet arbejde vedr. sprog, sprogteknologi og kommunikation
01-01-1996 31-12-2009 2445 Arbejde med emner inden for psykologi
01-01-1996 31-12-2003 244500 Forskning og/eller anvendelse af viden inden for psykologi
01-01-2004 31-12-2009 244500 Arbejde inden for psykologi
01-01-1996 31-12-2009 2446 Overordnet socialrådgivningsarbejde
01-01-1996 31-12-2003 244600 Socialrådgivningsarbejde på overordnet niveau
01-01-2004 31-12-2009 244600 Socialrådgivningsarbejde, der forudsætter efteruddannelse, fx gennemført årskursus eller tilsvarende erfaringsgrundlag opnået
01-01-1996 31-12-2003 245 Journalistarbejde, skribentarbejde og kunstnerisk arbejde
01-01-2004 31-12-2009 245 Journalist- og skribentarbejde samt kunstnerisk arbejde
01-01-1996 31-12-2009 245000 Journalist- og skribentarbejde samt kunstnerisk arbejde
01-01-1996 31-12-2003 2451 Alment journalistisk arbejde og skribentarbejde
01-01-2004 31-12-2009 2451 Journalistik og skribentarbejde
01-01-1996 31-12-2009 245100 Journalistik og skribentarbejde
01-01-1996 31-12-2003 245110 Alment journalistisk arbejde
01-01-2004 31-12-2009 245110 Journalistisk arbejde
01-01-1996 31-12-2003 245120 Arbejde med redigering
01-01-2004 31-12-2009 245120 Redaktionelt arbejde
01-01-1996 31-12-2009 245130 Reklametekstarbejde
01-01-2003 31-12-2009 245140 Presse- og kommunikationsarbejde
01-01-2003 31-12-2009 245150 Webmasterarbejde (indhold)
01-01-1996 31-12-2009 245190 Andet skribentarbejde
01-01-1996 31-12-2003 2452 Illustrationsgrafisk arbejde vedrørende formidling og kunstnerisk arbejde vedrørende billedkunst og formgivning
01-01-2004 31-12-2009 2452 Illustrations- og formgivningsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 245200 Illustrations- og formgivningsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 245210 Illustrationsgrafisk arbejde i forbindelse med nyhedsformidling
01-01-2003 31-12-2009 245211 Illustrationsgrafisk arbejde vedr. nyhedsformidling
01-01-2003 31-12-2009 245212 Illustrationsgrafisk arbejde vedr. marketing
01-01-2003 31-12-2009 245219 Illustrationsgrafisk arbejde i øvrigt
01-01-1996 31-12-2009 245220 Illustrationsgrafisk arbejde i forbindelse med reklamering og PR-virksomhed
01-01-1996 31-12-2009 245230 Kunstnerisk formgivningsarbejde vedrørende produkter
01-01-2004 31-12-2009 245240 Konservatorarbejde
01-01-1996 31-12-2009 245290 Andet kunstnerisk arbejde inden for billedkunst og formgivning
01-01-1996 31-12-2003 2453 Kunstnerisk arbejde vedrørende udøvelse/instruktion af musik/sang
01-01-2004 31-12-2009 2453 Kunstnerisk arbejde vedr. musik og sang
01-01-1996 31-12-2009 245300 Kunstnerisk arbejde vedr. musik og sang
01-01-1996 31-12-2009 245310 Kunstnerisk arbejde som udøvende musiker og sanger
01-01-1996 31-12-2009 245320 Kunstnerisk arbejde som instruktør inden for sang og musik
01-01-1996 31-12-2009 2454 Kunstnerisk arbejde vedrørende dans og koreografi
01-01-1996 31-12-2009 245400 Kunstnerisk arbejde som danser og koreograf
01-01-1996 31-12-2009 2455 Film- og skuespilarbejde
01-01-1996 31-12-2009 245500 Film- og skuespilarbejde
01-01-1996 31-12-2009 246 Arbejde inden for religion
01-01-1996 31-12-2009 2460 Arbejde inden for religion
01-01-1996 31-12-2009 246000 Arbejde inden for religion, herunder præster o.l.
01-01-1996 31-12-2009 247 Offentligt administrationsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 2470 Arbejde med administration af lovgivningen inden for den offentlige sektor
01-01-1996 31-12-2009 247000 Arbejde med administration af lovgivningen inden for den offentlige sektor
01-01-2010 31-12-9999 250000 Arbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi
01-01-2010 31-12-9999 251000 Udvikling og analyse af software og applikatoner
01-01-2010 31-12-9999 251100 Systemanalytikerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 251110 Arbejde med overordnet IT-arkitektur
01-01-2010 31-12-9999 251120 Design af IT-systemer og analyse af forretningsprocesser
01-01-2010 31-12-9999 251200 Softwareudvikling
01-01-2010 31-12-9999 251210 IT-projektstyring
01-01-2010 31-12-9999 251220 Rådgivning og programmering inden for softwareudvikling
01-01-2010 31-12-9999 251300 Web- og multimedieudvikling
01-01-2010 31-12-9999 251400 Vedligeholdelse og dokumentation af software
01-01-2010 31-12-9999 251900 Andet arbejde med software, herunder test og kvalitetssikring
01-01-2010 31-12-9999 252000 Arbejde med databaser og netværk
01-01-2010 31-12-9999 252100 Design og administration af databaser
01-01-2010 31-12-9999 252200 Systemadministration
01-01-2010 31-12-9999 252300 Arbejde med computernetværk
01-01-2010 31-12-9999 252900 Andet arbejde med databaser og netværk
01-01-2010 31-12-9999 260000 Arbejde inden for jura, samfundsvidenskab og kultur
01-01-2010 31-12-9999 261000 Juridisk arbejde
01-01-2010 31-12-9999 261100 Advokatarbejde
01-01-2010 31-12-9999 261110 Advokatarbejde
01-01-2010 31-12-9999 261120 Advokatfuldmægtigarbejde
01-01-2010 31-12-9999 261200 Dommerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 261900 Andet juridisk arbejde
01-01-2010 31-12-9999 262000 Bibliotekar-, arkivar- og museumsinspektørarbejde
01-01-2010 31-12-9999 262100 Arkivar- og museumsinspektørarbejde
01-01-2010 31-12-9999 262200 Bibliotekararbejde og andet informationsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 263000 Arbejde inden for samfundsvidenskab og religion
01-01-2010 31-12-9999 263100 Arbejde inden for samfundsøkonomi
01-01-2010 31-12-9999 263200 Arbejde inden for sociologi, antropologi og beslægtede områder
01-01-2010 31-12-9999 263300 Arbejde inden for filosofi, historie og statskundskab
01-01-2010 31-12-9999 263400 Arbejde inden for psykologi
01-01-2010 31-12-9999 263500 Socialrådgivningsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 263600 Arbejde inden for religion
01-01-2010 31-12-9999 264000 Forfatterarbejde og journalistisk og sprogvidenskabeligt arbejde
01-01-2010 31-12-9999 264100 Forfatterarbejde
01-01-2010 31-12-9999 264200 Journalistisk arbejde
01-01-2010 31-12-9999 264300 Translatørarbejde og andet sprogvidenskabeligt arbejde
01-01-2010 31-12-9999 264310 Translatørarbejde
01-01-2010 31-12-9999 264320 Tolkearbejde
01-01-2010 31-12-9999 264390 Andet sprogvidenskabeligt arbejde
01-01-2010 31-12-9999 265000 Arbejde med kunst og kreative fag
01-01-2010 31-12-9999 265100 Kunstnerisk arbejde inden for visuelle kunstarter
01-01-2010 31-12-9999 265200 Kunstnerisk arbejde inden for musik og sang
01-01-2010 31-12-9999 265300 Kunstnerisk arbejde inden for dans og koreografi
01-01-2010 31-12-9999 265400 Arbejde med instruktion og produktion af film, teater og beslægtede funktioner
01-01-2010 31-12-9999 265500 Skuespilarbejde
01-01-2010 31-12-9999 265600 Speakerarbejde på radio, TV og andre medier
01-01-2010 31-12-9999 265900 Andet arbejde med kunst og kreative fag
01-01-1996 31-12-2009 3 Arbejde, der forudsætter viden på mellemniveau
01-01-1996 31-12-2009 300000 Arbejde, der forudsætter viden på mellemniveau
01-01-2010 31-12-9999 300000 Arbejde, der forudsætter viden på mellemniveau
01-01-1996 31-12-2009 31 Teknikerarbejde inden for ikke biologiske emner
01-01-1996 31-12-2009 310000 Teknikerarbejde inden for ikke biologiske emner
01-01-2010 31-12-9999 310000 Teknikerarbejde inden for videnskab, ingeniørvirksomhed og skibs- og luftfart
01-01-1996 31-12-2009 311 Teknikerarbejde inden for fysik og kemi, mekanik mv.
01-01-1996 31-12-2009 311000 Teknikerarbejde inden for fysik og kemi, mekanik mv.
01-01-2010 31-12-9999 311000 Teknikerarbejde inden for fysisk videnskab og ingeniørvirksomhed
01-01-1996 31-12-2003 3111 Teknikerarbejde inden for fysik, kemi, astronomi, meteorologi, geologi med videre
01-01-2004 31-12-2009 3111 Teknikerarbejde inden for fysik, kemi, geologi mv.
01-01-1996 31-12-2009 311100 Teknikerarbejde inden for fysik, kemi, geologi mv.
01-01-2010 31-12-9999 311100 Teknikerarbejde inden for kemisk, fysisk, biologisk og bioteknologisk videnskab
01-01-1996 31-12-2009 311110 Laborantarbejde
01-01-2010 31-12-9999 311110 Laborantarbejde
01-01-1996 31-12-2009 311120 Assistentarbejde i laboratorier
01-01-2010 31-12-9999 311120 Assistentarbejde i laboratorier
01-01-1996 31-12-2009 311130 Laboratorieteknikerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 311130 Laboratorieteknikerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 311140 Teknikerarbejde inden for geologi, meteorologi og astronomi
01-01-2010 31-12-9999 311140 Teknikerarbejde inden for geologi, meteorologi og astronomi
01-01-1996 31-12-2003 3112 Teknikerarbejde vedrørende bygninger og anlæg
01-01-1996 31-12-2003 311200 Teknikerarbejde vedr. bygninger og anlæg
01-01-2004 31-12-2009 311200 Teknikerarbejde vedr. bygnings- og anlægsarbejder
01-01-2010 31-12-9999 311200 Teknikerarbejde inden for byggeri- og anlæg
01-01-1996 31-12-2009 3113 Teknikerarbejde vedrørende elektriske anlæg med videre
01-01-1996 31-12-2009 311300 Teknikerarbejde vedr. elektriske anlæg og udstyr
01-01-2010 31-12-9999 311300 Teknikerarbejde inden for det elektriske område
01-01-1996 31-12-2009 3114 Teknikerarbejde vedrørende elektroniske anlæg med videre
01-01-1996 31-12-2003 311400 Teknikerarbejde vedr. elektroniske anlæg og udsty m.v.
01-01-2004 31-12-2009 311400 Teknikerarbejde vedr. elektroniske anlæg og udstyr, inkl. tele- og datakommunikation
01-01-2010 31-12-9999 311400 Teknikerarbejde inden for det elektronisk område
01-01-1996 31-12-2009 3115 Teknikerarbejde vedrørende maskiner og røranlæg, eksklusive vedligeholdelse af maskiner om bord på skibe
01-01-1996 31-12-2003 311500 Teknikerarbejde vedr. maskiner og røranlæg (ekskl. maskiner/anlæg om bord på skibe)
01-01-2004 31-12-2009 311500 Teknikerarbejde vedr. maskiner og røranlæg, ikke på skibe
01-01-2010 31-12-9999 311500 Teknikerarbejde inden for det mekaniske område
01-01-2010 31-12-9999 311510 Teknikerarbejde inden for VVS
01-01-2010 31-12-9999 311590 Teknikerarbejde inden for andre mekaniske områder
01-01-1996 31-12-2009 3116 Teknikerarbejde vedrørende kemiske processer ved industriel produktion
01-01-1996 31-12-2003 311600 Teknikerarbejde vedr. kemiske processer ved industriel produktion
01-01-2004 31-12-2009 311600 Teknikerarbejde vedr. kemiske processer
01-01-2010 31-12-9999 311600 Teknikerarbejde inden for det kemiske område
01-01-1996 31-12-2009 3117 Teknikerarbejde vedrørende industrielle udvindingsanlæg
01-01-1996 31-12-2009 311700 Teknikerarbejde vedr. industrielle udvindingsanlæg
01-01-2010 31-12-9999 311700 Teknikerarbejde inden for minedrift og metallurgi
01-01-1996 31-12-2009 3118 Teknisk tegnearbejde
01-01-1996 31-12-2003 311800 Teknisk tegnearbejde
01-01-2004 31-12-2009 311800 Teknisk design- og tegnearbejde
01-01-2010 31-12-9999 311800 Teknisk tegnearbejde
01-01-1996 31-12-2003 3119 Teknikerarbejde i øvrigt inden for fysik, kemi, mekanik med videre
01-01-2004 31-12-2009 3119 Teknikerarbejde inden for andre områder
01-01-1996 31-12-2009 311900 Teknikerarbejde i øvrigt inden for fysik, kemi, mekanik m.v.
01-01-2010 31-12-9999 311900 Andet teknikerarbejde inden for fysisk videnskab og ingeniørvirksomhed
01-01-2003 31-12-2009 311910 Teknikerarbejde vedr. drift, planlægning og kvalitetskontrol
01-01-2003 31-12-2009 311920 Teknikerarbejde vedr. produktion
01-01-2003 31-12-2009 311930 Grafiker- og Dtp-arbejde
01-01-2003 31-12-2009 311990 Teknikerarbejde i øvrigt
01-01-1996 31-12-2003 312 Edb-teknisk arbejde
01-01-2004 31-12-2009 312 IT-teknisk arbejde
01-01-1996 31-12-2009 312000 IT-teknisk arbejde
01-01-1996 31-12-2003 3121 Programmørarbejde
01-01-2004 31-12-2009 3121 Programmørarbejde og IT-driftsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 312100 Programmørarbejde (applikationsprogrammering)
01-01-2003 31-12-2009 312110 Programmeringsarbejde, tilpasning af applikationer, design af skabeloner
01-01-2003 31-12-2009 312120 IT-driftsplanlægning og -administration, herunder administration af brugerrettigheder
01-01-2003 31-12-2009 312130 Hotline-/IT-teknikerarbejde internt i virksomheden
01-01-1996 31-12-2009 3122 Edb-operatørarbejde samt planlægning af edb-drift
01-01-2003 31-12-2009 312200 IT-operatørarbejde, herunder konsol- og maskinoperatørarbejde
01-01-1996 31-12-2009 312210 EDB-maskinoperatør
01-01-1996 31-12-2009 312220 EDB-konsoloperatør
01-01-1996 31-12-2009 312230 EDB-operatørassistent
01-01-1996 31-12-2009 312240 EDB-driftsplanlægger
01-01-1996 31-12-2009 3123 Arbejde med industrielle robotprogrammer
01-01-1996 31-12-2009 312300 Arbejde med industri-robotprogrammer
01-01-1996 31-12-2003 313 Arbejde med optagelse og udsendelse af lyd og billeder
01-01-2004 31-12-2009 313 Arbejde med lyd, lys og billeder samt betjening af hospitalsudstyr
01-01-1996 31-12-2009 313000 Arbejde med lyd, lys og billeder samt betjening af hospitalsudstyr
01-01-2010 31-12-9999 313000 Teknisk kontrolarbejde inden for processtyring
01-01-1996 31-12-2003 3131 Arbejde med lyd, lys og billeder ved fotografering, optagelse, film- og teaterforestillinger med videre
01-01-2004 31-12-2009 3131 Optagelse af lyd og billeder
01-01-1996 31-12-2009 313100 Optagelse af lyd og billeder
01-01-2010 31-12-9999 313100 Teknisk kontrolarbejde på kraftværker
01-01-1996 31-12-2009 313110 Fotografarbejde, nyhedsformidling, pressefotograf
01-01-1996 31-12-2003 313120 Andet fotografarbejde
01-01-2004 31-12-2009 313120 Fototeknisk arbejde
01-01-1996 31-12-2009 313130 Film- og videooptagelse, nyhedsformidling
01-01-1996 31-12-2009 313140 Film- og videooptagelse, ekskl. nyhedsformidling
01-01-1996 31-12-2009 313150 Lydoptagelse og lydteknik, nyhedsformidling
01-01-1996 31-12-2009 313160 Lydoptagelse og lydteknik, ekskl. nyhedsformidling
01-01-1996 31-12-2009 313170 Redigering af lyd og billede, nyhedsformidling
01-01-1996 31-12-2009 313180 Redigering af lyd og billede, ekskl. nyhedsformidling
01-01-1996 31-12-2009 313190 Andet arbejde med lyd, lys og billeder ved film og teater
01-01-1996 31-12-2009 3132 Betjening af maskiner ved udsendelse af radio- og fjernsynsudsendelser samt ekspedition af samtaler ved anvendelse af trådløs telefoni
01-01-1996 31-12-2003 313200 Betjening af maskiner ved og udsendelse af radio- og fjernsynsudsendelser. Ekspedition af samtaler ved anvendelse af trådløs telefoni
01-01-2004 31-12-2009 313200 Betjening af maskiner ved radio- og fjernsynsudsendelser samt telegrafi
01-01-2010 31-12-9999 313200 Teknisk kontrolarbejde på forbrændings- og vandrensningsanlæg
01-01-1996 31-12-2009 3133 Betjening af medicinsk udstyr såsom scannings- og narkoseapparatur samt maskiner til optagelse af røntgenbilleder og elektrodiagrammer
01-01-1996 31-12-2003 313300 Betjening af scanningsapparatur, narkoseapparatur, maskiner til optagelse af røntgenbilleder og elektrodiagrammer
01-01-2004 31-12-2009 313300 Betjening af hospitalsudstyr
01-01-2010 31-12-9999 313300 Teknisk kontrolarbejde på kemiske behandlingsanlæg
01-01-2010 31-12-9999 313400 Teknisk kontrolarbejde på olie- og naturgasraffinaderier
01-01-2010 31-12-9999 313500 Teknisk kontrolarbejde ved metalproduktion
01-01-1996 31-12-2009 3139 Arbejde med lyd, lys og billeder i øvrigt
01-01-1996 31-12-2003 313900 Arbejde med optagelse og udsendelse af lyd og billeder i øvrigt
01-01-2004 31-12-2009 313900 Arbejde lyd, lys og billeder i øvrigt
01-01-2010 31-12-9999 313900 Andet teknisk kontrolarbejde inden for processtyring
01-01-2006 31-12-2006 313930 ny kodetekst
01-01-1996 31-12-2009 314 Arbejde inden for skibsfart og luftfart
01-01-1996 31-12-2009 314000 Arbejde inden for skibsfart og luftfart
01-01-2010 31-12-9999 314000 Teknikerarbejde inden for biovidenskab
01-01-1996 31-12-2009 3141 Teknisk arbejde om bord på skibe med mekaniske, elektriske og elektroniske installationer
01-01-1996 31-12-2003 314100 Teknisk arbejde om bord på skibe med mekaniske, elektriske og elektroniske installationer.
01-01-2004 31-12-2009 314100 Teknisk arbejde om bord på skibe
01-01-2010 31-12-9999 314100 Teknikerarbejde inden for biovidenskab (undtagen medicinsk område)
01-01-1996 31-12-2009 3142 Skibsførerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 314200 Skibsførerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 314200 Landbrugsteknikerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 3143 Flypilotarbejde
01-01-1996 31-12-2009 314300 Flypilotarbejde
01-01-2010 31-12-9999 314300 Skovbrugsteknikerarbejde
01-01-1996 31-12-2003 3144 Flyvelederarbejde samt planlægning og afvikling af flytrafik i øvrigt
01-01-2004 31-12-2009 3144 Planlægning og afvikling af flytrafik
01-01-1996 31-12-2009 314400 Planlægning og afvikling af flytrafik
01-01-1996 31-12-2009 314410 Flyvelederarbejde
01-01-1996 31-12-2009 314420 Planlægning og afvikling af flytrafik i øvrigt
01-01-1996 31-12-2009 3145 Flymaskinistarbejde
01-01-1996 31-12-2003 314500 Flymaskinistarbejde
01-01-2004 31-12-2009 314500 Flymaskinistarbejde
01-01-1996 31-12-2003 315 Sikkerheds- og kvalitetsarbejde
01-01-2004 31-12-2009 315 Sikkerhedsarbejde og kvalitetskontrol
01-01-1996 31-12-2009 315000 Sikkerhedsarbejde og kvalitetskontrol
01-01-2010 31-12-9999 315000 Teknikerarbejde inden for skibs- og luftfart
01-01-1996 31-12-2009 3151 Arbejde vedrørende bygnings- og brandsikkerhed
01-01-1996 31-12-2009 315100 Arbejde med bygnings- og brandsikkerhed
01-01-2010 31-12-9999 315100 Teknikerarbejde inden for skibsfart
01-01-1996 31-12-2003 3152 Arbejde vedrørende kontrol af miljø, sikkerhed og kvalitet
01-01-2004 31-12-2009 3152 Teknisk kontrolarbejde
01-01-1996 31-12-2009 315200 Teknisk kontrolarbejde
01-01-2010 31-12-9999 315200 Skibsførerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 315210 Kontrolarbejde vedr. miljø
01-01-1996 31-12-2009 315220 Kontrolarbejde vedr. sikkerhed
01-01-1996 31-12-2009 315230 Kontrolarbejde vedr. kvalitet
01-01-2010 31-12-9999 315300 Flypilotarbejde
01-01-2010 31-12-9999 315400 Flyvelederarbejde
01-01-2010 31-12-9999 315410 Flyvelederarbejde
01-01-2010 31-12-9999 315420 Planlægning og afvikling af flytrafik i øvrigt
01-01-2010 31-12-9999 315500 Teknikerarbejde inden for luftfartssikkerhed
01-01-1996 31-12-2009 32 Teknikerarbejde samt andet arbejde inden for biologiske emner
01-01-1996 31-12-2009 320000 Teknikerarbejde samt andet arbejde inden for biologiske emner
01-01-2010 31-12-9999 320000 Teknikerarbejde og assisterende arbejde inden for sundhedsområdet
01-01-1996 31-12-2003 321 Teknikerarbejde inden for biologi, botanik, zoologi, biokemi, landbrug og skovbrug
01-01-2004 31-12-2009 321 Teknikerarbejde inden for biologi, biokemi, farmakologi, zoologi, botanik, landbrug og skovbrug
01-01-1996 31-12-2009 321000 Teknikerarbejde inden for biologi, biokemi, farmakologi, zoologi, botanik, landbrug og skovbrug
01-01-2010 31-12-9999 321000 Teknikerarbejde inden for det medicinske og farmaceutiske område
01-01-1996 31-12-2003 3211 Teknikerarbejde inden for biologi, medicin med videre
01-01-2004 31-12-2009 3211 Teknikerarbejde inden for biologi, biokemi, farmakologi og zoologi
01-01-1996 31-12-2009 321100 Teknikerarbejde inden for biologi, biokemi, farmakologi og zoologi
01-01-2010 31-12-9999 321100 Teknikerarbejde inden for brug af medicinsk røntgen- og behandlingsudstyr
01-01-2006 31-12-2006 321110 ny kodetekst
01-01-1996 31-12-2003 321111 Laborantarbejde i medicinalindustri og på hospitaler
01-01-2004 31-12-2009 321111 Laborantarbejde, medicinalindustri
01-01-1996 31-12-2003 321112 Assistentarbejde i laboratorier i medicinalindustri og på hospitaler
01-01-2004 31-12-2009 321112 Assistentarbejde i laboratorier, medicinalindustri
01-01-1996 31-12-2003 321113 Laboratorieteknikerarbejde i medicinalindustri og på hospitaler
01-01-2004 31-12-2009 321113 Laboratorieteknikerarbejde, medicinalindustri
01-01-1996 31-12-2003 321114 Andet teknikerarbejde i medicinalindustri og på hospitaler
01-01-2004 31-12-2009 321114 Andet teknikerarbejde, medicinalindustri
01-01-1996 31-12-2003 321121 Laborantarbejde ved forskning og analyse af fødevarer
01-01-2004 31-12-2009 321121 Laborantarbejde, fødevareindustri
01-01-1996 31-12-2003 321122 Assistentarbejde i laboratorier ved forskning og analyse af fødevarer
01-01-2004 31-12-2009 321122 Assistentarbejde i laboratorier, fødevareindustri
01-01-1996 31-12-2003 321123 Laboratorieteknikerarbejde ved forskning og analyse af fødevarer
01-01-2004 31-12-2009 321123 Laboratorieteknikerarbejde, fødevareindustri
01-01-1996 31-12-2003 321124 Andet teknikerarbejde ved forskning og analyse af fødevarer
01-01-2004 31-12-2009 321124 Andet teknikerarbejde, fødevareindustri
01-01-2004 31-12-2009 321131 Bioanalytiker- og laborantarbejde, hospitaler
01-01-2004 31-12-2009 321132 Assistentarbejde i laboratorier, hospitaler
01-01-2004 31-12-2009 321133 Laboratorieteknikerarbejde, hospitaler
01-01-2004 31-12-2009 321134 Andet teknikerarbejde, hospitaler
01-01-2004 31-12-2009 321141 Laborantarbejde vedr. forskning
01-01-2004 31-12-2009 321142 Laboratorieteknikerarbejde vedr. forskning
01-01-1996 31-12-2003 321190 Teknikerarbejde inden for biokemi, farmakologi og zoologi i øvrigt
01-01-2004 31-12-2009 321190 Teknikerarbejde inden for biologi, biokemi, farmakologi og zoologi i øvrigt
01-01-1996 31-12-2009 3212 Teknikerarbejde inden for landbrug og skovbrug
01-01-1996 31-12-2009 321200 Teknikerarbejde inden for landbrugs- og skovbrugsvidenskab
01-01-2010 31-12-9999 321200 Teknikerarbejde i medicinske og patologiske laboratorier
01-01-2010 31-12-9999 321210 Bioanalytikerarbejde, basisfunktioner
01-01-2010 31-12-9999 321220 Bioanalytikerarbejde, specialfunktioner
01-01-2010 31-12-9999 321230 Laborantarbejde på sygehuslaboratorier
01-01-2010 31-12-9999 321290 Andet teknikerarbejde i medicinske og patologiske laboratorier
01-01-1996 31-12-2009 3213 Rådgivningsarbejde inden for landbrug og skovbrug
01-01-1996 31-12-2009 321300 Rådgivningsarbejde ved landbrug og skovbrug
01-01-2010 31-12-9999 321300 Arbejde inden for farmaci
01-01-2010 31-12-9999 321310 Farmakonomarbejde
01-01-2010 31-12-9999 321390 Andet arbejde inden for farmaci
01-01-2010 31-12-9999 321400 Teknikerarbejde inden for fremstilling af proteser
01-01-1996 31-12-2003 322 Assistentarbejde inden for lægevidenskab og sundhedssektoren, ekskl. sygeplejearbejde
01-01-2004 31-12-2009 322 Assistentarbejde inden for sundhedssektoren, ekskl. sygeplejearbejde
01-01-1996 31-12-2009 322000 Assistentarbejde inden for sundhedssektoren, ekskl. sygeplejearbejde
01-01-2010 31-12-9999 322000 Assisterende arbejde inden for sygepleje og jordemoderarbejde
01-01-1996 31-12-2009 3221 Assistentarbejde og rådgivning vedrørende sundhed, fødsel med videre
01-01-1996 31-12-2003 322100 Assistentarbejde vedr. sundhed, fødsel, diæt m.m. og behandlinger af sygdomme
01-01-2004 31-12-2009 322100 Assistentarbejde og rådgivning vedr. sundhed, fødsel, diæt og sygdomsbehandling
01-01-2010 31-12-9999 322100 Assisterende arbejde inden for sygepleje
01-01-1996 31-12-2009 3222 Assistentarbejde og rådgivning vedrørende hygiejne
01-01-1996 31-12-2003 322200 Assistentarbejde og rådgivning vedr. hygiejne
01-01-2004 31-12-2009 322200 Assistentarbejde og rådgivning vedr. hygiejne, og miljøteknisk arbejde
01-01-2010 31-12-9999 322200 Assisterende arbejde inden for fødselshjælp
01-01-1996 31-12-2009 3223 Assistentarbejde og rådgivning vedrørende kostforplejning på hospitaler og andre lignende institutioner
01-01-1996 31-12-2003 322300 Arbejde med kostforplejning på hospitaler og andre institutioner
01-01-2004 31-12-2009 322300 Arbejde med kostforplejning og kostens sammensætning og tilberedning, fx økonomaarbejde
01-01-1996 31-12-2009 3224 Optikerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 322400 Optikerarbejde
01-01-1996 31-12-2003 3225 Assistentarbejde vedrørende tandpleje
01-01-2004 31-12-2009 3225 Arbejde med tandpleje
01-01-1996 31-12-2009 322500 Arbejde med tandpleje
01-01-1996 31-12-2009 322510 Tandklinikassistentarbejde
01-01-1996 31-12-2009 322520 Tandplejerarbejde
01-01-1996 31-12-2003 3226 Arbejde med emner inden for fysioterapi, kiropraktik med videre
01-01-2004 31-12-2009 3226 Fysioterapi, kiropraktik og andet terapeutarbejde
01-01-1996 31-12-2009 322600 Fysioterapi, kiropraktik og andet terapeutarbejde
01-01-1996 31-12-2009 322610 Fysioterapeutarbejde
01-01-1996 31-12-2009 322620 Fodterapeutarbejde
01-01-1996 31-12-2009 322630 Kiropraktorarbejde
01-01-1996 31-12-2009 322640 Ergoterapeutarbejde
01-01-1996 31-12-2009 3227 Assistentarbejde hos dyrlæge
01-01-1996 31-12-2009 322700 Assistentarbejde hos dyrlæge
01-01-1996 31-12-2003 3228 Assistentarbejde inden for farmaci
01-01-2004 31-12-2009 3228 Farmaceutisk assistentarbejde
01-01-1996 31-12-2009 322800 Farmaceutisk assistentarbejde
01-01-1996 31-12-2009 322810 Apoteksassistent
01-01-1996 31-12-2009 322820 Apotekstekniker
01-01-1996 31-12-2009 3229 Arbejde med emner inden for ergoterapi, zoneterapi, yoga med videre
01-01-1996 31-12-2003 322900 Assistentarbejde inden for lægevidenskab i øvrigt, fx terapeutisk arbejde i øvrigt
01-01-2004 31-12-2009 322900 Assistentarbejde inden for sundhedssektoren i øvrigt, herunder zoneterapeutarbejde
01-01-1996 31-12-2009 323 Sygeplejearbejde
01-01-1996 31-12-2009 323000 Sygeplejearbejde
01-01-2010 31-12-9999 323000 Assisterende arbejde inden for naturmedicin og alternativ behandling
01-01-1996 31-12-2009 3231 Sygeplejearbejde
01-01-1996 31-12-2009 323100 Sygeplejearbejde
01-01-2010 31-12-9999 324000 Assisterende veterinærarbejde og veterinærteknisk arbejde
01-01-2010 31-12-9999 325000 Andet tekniker- og assistentarbejde inden for sundhedsområdet
01-01-2010 31-12-9999 325100 Arbejde med tandpleje
01-01-2010 31-12-9999 325110 Tandklinikassistentarbejde
01-01-2010 31-12-9999 325120 Tandplejerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 325200 Teknikerarbejde inden for medicinsk registrering og sundhedsinformation
01-01-2010 31-12-9999 325300 Assisterende sundhedsarbejde ved lokale/akutte behandlingscentre
01-01-2010 31-12-9999 325400 Teknikerarbejde inden for fremstilling af synshjælpemidler
01-01-2010 31-12-9999 325500 Assisterende arbejde inden for fysioterapi
01-01-2010 31-12-9999 325600 Assisterende arbejde inden for sundhedsområdet
01-01-2010 31-12-9999 325700 Arbejde med kontrol af arbejdsmiljø og sikkerhed
01-01-2010 31-12-9999 325710 Kontrolarbejde vedr. arbejdsmiljø
01-01-2010 31-12-9999 325720 Kontrolarbejde vedr. sikkerhed
01-01-2010 31-12-9999 325730 Assistentarbejde og rådgivning vedr. hygiejne og miljøteknisk arbejde
01-01-2010 31-12-9999 325800 Redningsarbejde (Ambulancebehandler)
01-01-2010 31-12-9999 325900 Tekniker- og assistentarbejde inden for sundhedsområdet ikke klassificeret andetsteds
01-01-1996 31-12-2009 33 Omsorgs- og pædagogisk arbejde
01-01-1996 31-12-2009 330000 Omsorgs- og pædagogisk arbejde
01-01-2010 31-12-9999 330000 Arbejde inden for forretningsservice, økonomi, administration og salg
01-01-1996 31-12-2009 331 Skoleundervisning af børn under den undervisningspligtige alder
01-01-1996 31-12-2009 3310 Skoleundervisning af børn under den undervisningspligtige alder
01-01-1996 31-12-2009 331000 Skoleundervisning af børn under den undervisningspligtige alder
01-01-2010 31-12-9999 331000 Arbejde med finans, regnskab og matematik
01-01-2010 31-12-9999 331100 Arbejde med omsætning af værdipapirer og valuta
01-01-2010 31-12-9999 331110 Handel med værdipapirer og valuta
01-01-2010 31-12-9999 331120 Afvikling af handel med værdipapirer og valuta (back office)
01-01-2010 31-12-9999 331200 Arbejde med kredit- og långivning
01-01-2010 31-12-9999 331210 Arbejde med kreditbevilling og ¿analyse
01-01-2010 31-12-9999 331220 Arbejde med erhverskunder ¿ standardprodukter
01-01-2010 31-12-9999 331230 Arbejde med privatkunder ¿ standardprodukter
01-01-2010 31-12-9999 331240 Arbejde med både erhvervs- og privatkunder ¿ standardprodukter
01-01-2010 31-12-9999 331300 Regnskabsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 331400 Arbejde med statistik og matematik
01-01-2010 31-12-9999 331500 Vurderings- og takseringsarbejde
01-01-1996 31-12-2003 332 Omsorgs- og pædagogisk arbejde for børn i daginstitutioner
01-01-2004 31-12-2009 332 Pædagogisk arbejde med børn under den undervisningspligtige alder
01-01-1996 31-12-2009 3320 Pædagogisk arbejde med børn under den undervisningspligtige alder
01-01-1996 31-12-2003 332000 Omsorgs- og pædagogisk arbejde for børn i daginstitutioner
01-01-2004 31-12-2009 332000 Pædagogisk arbejde med børn under den undervisningspligtige alder
01-01-2010 31-12-9999 332000 Agent- og mæglerarbejde inden for salg og indkøb
01-01-2010 31-12-9999 332100 Forsikringsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 332110 Forsikringssalgsarbejde med egen kundeportefølje
01-01-2010 31-12-9999 332120 Forsikringssalgsarbejde uden egen kundeportefølje
01-01-2010 31-12-9999 332130 Forsikringsteknisk vurdering
01-01-2010 31-12-9999 332200 Salgsarbejde (agenter)
01-01-2010 31-12-9999 332300 Indkøbsarbejde (agenter)
01-01-2010 31-12-9999 332400 Erhvervsmæglerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 333 Omsorgs- og pædagogisk arbejde for børn og voksne i specialinstitutioner
01-01-1996 31-12-2009 3330 Omsorgsarbejde med handicappede mennesker
01-01-1996 31-12-2009 333000 Omsorgs- og pædagogisk arbejde for børn og voksne i specialinstitutioner
01-01-2010 31-12-9999 333000 Arbejde inden for forretningsservice
01-01-2010 31-12-9999 333100 Speditørarbejde
01-01-2010 31-12-9999 333110 Speditørarbejde vedr. land- og lufttransport
01-01-2010 31-12-9999 333120 Speditørarbejde vedr. skibsfart
01-01-2010 31-12-9999 333190 Speditørarbejde i øvrigt
01-01-2006 31-12-2006 333200 ny kodetekst
01-01-2010 31-12-9999 333200 Konference- og eventplanlægning
01-01-2010 31-12-9999 333300 Jobformidling
01-01-2010 31-12-9999 333400 Ejendomsmægler- og ejendomsadministratorarbejde
01-01-2010 31-12-9999 333410 Ejendomsmæglerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 333420 Ejendomshandlerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 333430 Ejendomsadministratorarbejde
01-01-2010 31-12-9999 333900 Andet arbejde inden for forretningsservice
01-01-1996 31-12-2003 334 Undervisningsarbejde i øvrigt
01-01-2004 31-12-2009 334 Undervisnings- og pædagogisk arbejde i øvrigt
01-01-1996 31-12-2009 3340 Undervisnings- og omsorgsarbejde i øvrigt
01-01-1996 31-12-2009 334000 Undervisningsarbejde i øvrigt, herunder kørelærere
01-01-2010 31-12-9999 334000 Administrativt sekretærarbejde
01-01-2003 31-12-2009 334010 Undervisning og pædagogisk arbejde i institutioner i øvrigt
01-01-2003 31-12-2009 334020 Køreteknisk undervisningsarbejde o.l.
01-01-2010 31-12-9999 334200 Advokatsekretærarbejde
01-01-2010 31-12-9999 334300 Chef- og direktionssekretærarbejde
01-01-2010 31-12-9999 334310 Chef- og direktionssekretærarbejde
01-01-2010 31-12-9999 334320 Oversættelse af korrespondance
01-01-2010 31-12-9999 334400 Lægesekretærarbejde
01-01-2010 31-12-9999 335000 Arbejde med forvaltning og udøvelse af lovgivning
01-01-2010 31-12-9999 335100 Told- og grænsebetjentarbejde
01-01-2010 31-12-9999 335200 Administration af skatte- og afgiftslovgivning
01-01-2010 31-12-9999 335300 Formidling af offentlige ydelser
01-01-2010 31-12-9999 335400 Udstedelse af pas, kørekort o.l.
01-01-2010 31-12-9999 335500 Politimæssigt undersøgelsesarbejde
01-01-2010 31-12-9999 335900 Andet arbejde med forvaltning og udøvelse af lovgivning
01-01-1996 31-12-2009 34 Arbejde med salg, finansiering, forretningsservice, administration m.v.
01-01-1996 31-12-2009 340000 Arbejde med salg, finansiering, forretningsservice, administration m.v.
01-01-2010 31-12-9999 340000 Arbejde inden for jura, samfundsvidenskab og kultur
01-01-1996 31-12-2009 341 Salgs- og finansieringsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 341000 Salgs- og finansieringsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 341000 Arbejde inden for jura og samfundsforhold
01-01-1996 31-12-2003 3411 Finansielt arbejde vedrørende omsætning af værdipapirer, opstilling af lånebetingelser, undersøgelse af kreditværdighed med videre
01-01-2004 31-12-2009 3411 Kreditarbejde og omsætning af værdipapirer
01-01-1996 31-12-2009 341100 Finansiel arbejde og rådgivning i forbindelse med omsætning af værdipapirer, opstilling af lånebetingelser, undersøgelse af kreditværdighed
01-01-2010 31-12-9999 341100 Juridisk arbejde på mellemniveau
01-01-2003 31-12-2009 341110 Kreditarbejde vedr. kreditanalyse
01-01-2003 31-12-2009 341120 Kreditarbejde vedr. behandling/bevilling
01-01-2003 31-12-2009 341130 Kreditarbejde vedr. opfølgning/rapportering
01-01-2003 31-12-2009 341140 Kreditarbejde vedr. nødlidende engagementer
01-01-2003 31-12-2009 341150 Handel med værdipapirer, valuta og andre finansielle instrumenter
01-01-2003 31-12-2009 341160 Rådgivningsarbejde vedr. omsætning af værdipapirer, valuta og andre finansielle instrumenter
01-01-2003 31-12-2009 341170 Analysearbejde vedr. omsætning af værdipapirer, valuta og andre finansielle instrumenter
01-01-1996 31-12-2009 3412 Forsikringssalgsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 341200 Forsikringssalgsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 341200 Social rådgivningsarbejde på mellemniveau
01-01-1996 31-12-2003 3413 Arbejde med køb, salg, leje og leasing af fast ejendom
01-01-2004 31-12-2009 3413 Køb og salg af ejendom
01-01-1996 31-12-2009 341300 Køb og salg af ejendom
01-01-2010 31-12-9999 341300 Arbejde med tilknytning til religion på mellemniveau
01-01-1996 31-12-2009 341310 Ejendomsmægler
01-01-1996 31-12-2009 341320 Ejendomshandler
01-01-1996 31-12-2009 3414 Arbejde vedrørende tilrettelæggelse af rejser
01-01-1996 31-12-2009 341400 Arbejde vedrørende tilrettelæggelse af rejser
01-01-1996 31-12-2003 3415 Opsøgende salgsarbejde, eksklusive detailsalg
01-01-2004 31-12-2009 3415 Salgsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 341500 Salgsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 341510 Opsøgende salgsarbejde ekskl. detailsalg
01-01-2003 31-12-2009 341520 Produktsupport vedr. salg
01-01-2003 31-12-2009 341530 Salg af person- og varebiler, herunder motorcykler
01-01-2003 31-12-2009 341540 Salg af lastbiler og andre erhvervskøretøjer
01-01-1996 31-12-2009 341590 Andet salgsarbejde ekskl. detailsalg
01-01-1996 31-12-2003 3416 Indkøbsarbejde i virksomheder og organisationer
01-01-2004 31-12-2009 3416 Indkøbsarbejde i virksomheder og organisationer
01-01-1996 31-12-2003 341600 Indkøbsarbejde for virksomheder eller organisationer
01-01-2004 31-12-2009 341600 Indkøbsarbejde
01-01-1996 31-12-2003 3417 Vurderings- og takseringsarbejde
01-01-2004 31-12-2009 3417 Vurdering, taksering og sagsbehandling af forsikringsskader
01-01-1996 31-12-2009 341700 Vurderings- og takseringsarbejde, arbejde
01-01-2003 31-12-2009 341710 Vurderings- og takseringsarbejde
01-01-2003 31-12-2009 341720 Forsikringsteknisk arbejde vedr. sagsbehandling af forsikringsskader
01-01-1996 31-12-2003 3419 Salgs- og finansieringsarbejde i øvrigt
01-01-2004 31-12-2009 3419 Andet salgs- og finansieringsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 341900 Salgs- og finansieringsarbejde, herunder marketingsarbejde
01-01-2003 31-12-2009 341910 Marketingsarbejde
01-01-2003 31-12-2009 341920 Finansielt arbejde vedr. boligrådgivning
01-01-2003 31-12-2009 341930 Arbejde vedr. pensions- og investeringsrådgivning
01-01-2003 31-12-2009 341940 Generel finansiel og forsikringsmæssig rådgivning
01-01-2003 31-12-2009 341950 Forsikringsteknisk arbejde vedr. oprettelse og vedligeholdelse af forsikringspolicer
01-01-2003 31-12-2009 341990 Andet salgs- og finansieringsarbejde i øvrigt
01-01-1996 31-12-2003 342 Agentarbejde, forretningsservice og mæglerarbejde
01-01-2004 31-12-2009 342 Agentarbejde inden for forretningsservice og mæglerarbejde, herunder interne konsulenter
01-01-1996 31-12-2009 342000 Agentarbejde inden for forretningsservice og mæglerarbejde, herunder interne konsulenter
01-01-2010 31-12-9999 342000 Arbejde med sport og fitness
01-01-1996 31-12-2009 3421 Mæglerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 342100 Mæglerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 342100 Sportsudøvere
01-01-1996 31-12-2003 3422 Speditionsarbejde
01-01-2004 31-12-2009 3422 Spedition
01-01-1996 31-12-2009 342200 Spedition
01-01-2010 31-12-9999 342200 Træner-, instruktør- og dommerarbejde inden for sport
01-01-1996 31-12-2003 342210 Speditionsarbejde vedr. land- og lufttransport
01-01-2004 31-12-2009 342210 Spedition vedr. land- og lufttransport
01-01-1996 31-12-2003 342220 Speditionsarbejde vedr. søtransport
01-01-2004 31-12-2009 342220 Spedition vedr. søtransport
01-01-1996 31-12-2003 342290 Speditionsarbejde i øvrigt
01-01-2004 31-12-2009 342290 Spedition i øvrigt
01-01-1996 31-12-2009 3423 Jobformidlingsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 342300 Jobformidlingsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 342300 Instruktørarbejde inden for fitness og beslægtede områder
01-01-1996 31-12-2003 3429 Agentarbejde og forretningsservice i øvrigt
01-01-2004 31-12-2009 3429 Andet forretningsservicearbejde
01-01-1996 31-12-2009 342900 Andet forretningsservicearbejde
01-01-1996 31-12-2009 342910 Salgs- og rådgivningsarbejde vedr. reklamer
01-01-1996 31-12-2009 342920 Agentarbejde for fx sportsudøvere og kunstnere
01-01-1996 31-12-2003 342990 Andet agentarbejde indenfor forretningsservice
01-01-2004 31-12-2009 342990 Andet agentarbejde inden for forretningsservice
01-01-1996 31-12-2009 343 Administrationsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 343000 Administrationsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 343000 Arbejde inden for kunstneriske, kulturelle og kulinariske områder
01-01-1996 31-12-2003 3431 Administrativt arbejde i sekretariat og lignende
01-01-2004 31-12-2009 3431 Administrativt sekretærarbejde mv.
01-01-1996 31-12-2009 343100 Administrativt sekretærarbejde mv.
01-01-2010 31-12-9999 343100 Fotografarbejde
01-01-1996 31-12-2009 343110 Oversættelse af korrespondance m.v.
01-01-1996 31-12-2003 343120 Administrativt sekretær- og sekretariatsarbejde, administrativ korrespondance
01-01-2004 31-12-2009 343120 Administrativt arbejde, intern sagsbehandling og direktionssekretærarbejde
01-01-1996 31-12-2009 3432 Advokatsekretærarbejde
01-01-1996 31-12-2009 343200 Advokatsekretærarbejde
01-01-2010 31-12-9999 343200 Indretningsarkitekt- og dekoratørarbejde
01-01-1996 31-12-2003 3433 Revisions- og regnskabsarbejde
01-01-2004 31-12-2009 3433 Bogholderi-, revisions- og regnskabsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 343300 Revisions- og regnskabsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 343300 Galleri-, museums- og biblioteksteknikerarbejde
01-01-2003 31-12-2009 343310 Bogholderiarbejde
01-01-2003 31-12-2009 343320 Revisions- og regnskabsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 3434 Assistentarbejde ved matematiske beregninger og udarbejdelse af statistik
01-01-1996 31-12-2009 343400 Assistentarbejde ved matematiske beregninger og udarbejdelse af statistik
01-01-2010 31-12-9999 343400 Køkkenchefarbejde
01-01-2010 31-12-9999 343500 Andet arbejde inden for kunstneriske, kulturelle og kulinariske områder
01-01-1996 31-12-2003 3439 Administrationsarbejde i øvrigt
01-01-2004 31-12-2009 3439 Andet administrationsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 343900 Andet administrationsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 343910 Tilsyns- og inspektørarbejde
01-01-1996 31-12-2003 343920 Personalearbejde, personaleplanlægning og administrativ arbejdstilrettelæggelse
01-01-2004 31-12-2009 343920 Administrativ arbejdstilrettelæggelse og personaleledelse
01-01-1996 31-12-2003 343990 Andet administrativt arbejde, herunder arbejde vedr. organisationsplanlægning
01-01-2004 31-12-2009 343990 Administrativ forvaltning og sagsbehandling
01-01-1996 31-12-2009 344 Arbejde vedr. offentlige ydelser og afgifter
01-01-1996 31-12-2009 344000 Arbejde vedr. offentlige ydelser og afgifter
01-01-1996 31-12-2009 3441 Toldarbejde med publikumsbetjening
01-01-1996 31-12-2009 344100 Toldarbejde (publikumsbetjening)
01-01-1996 31-12-2009 3442 Toldarbejde med administrative funktioner
01-01-1996 31-12-2009 344200 Toldarbejde (administrative funktioner)
01-01-1996 31-12-2009 3443 Arbejde vedrørende tildeling af offentlige ydelser
01-01-1996 31-12-2003 344300 Arbejde vedr. tildeling af offentlige ydelser, herunder socialrådgivere inden for stat og kommune
01-01-2004 31-12-2009 344300 Arbejde vedr. tildeling af offentlige ydelser, herunder socialformidling i stat og kommune
01-01-1996 31-12-2009 3444 Arbejde vedrørende udstedelse af pas, licens med videre
01-01-1996 31-12-2009 344400 Arbejde vedr. udstedelse af pas, licens mv.
01-01-1996 31-12-2009 3449 Andet administrativt arbejde vedrørende offentlige ydelser og afgifter
01-01-1996 31-12-2009 344900 Administrative funktioner i offentlig virksomhed i øvrigt
01-01-1996 31-12-2009 345 Politimæssigt undersøgelsesarbejde
01-01-1996 31-12-2009 3450 Politimæssigt undersøgelsesarbejde
01-01-1996 31-12-2009 345000 Politimæssigt arbejde og detektivarbejde
01-01-1996 31-12-2003 346 Socialt vejlednings- og omsorgsarbejde
01-01-2004 31-12-2009 346 Socialrådgivning og tilsvarende omsorgsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 3460 Socialt vejlednings- og omsorgsarbejde
01-01-1996 31-12-2003 346000 Socialt vejlednings- og omsorgsarbejde, herunder socialrådgivning i organisationer og på virksomheder
01-01-2004 31-12-2009 346000 Socialrådgivning og tilsvarende omsorgsarbejde
01-01-1996 31-12-2003 347 Arbejde inden for kunst, underholdning og sport
01-01-2004 31-12-2009 347 Arbejde inden for design, kunst, underholdning og sport
01-01-1996 31-12-2009 347000 Arbejde inden for design, kunst, underholdning og sport
01-01-1996 31-12-2003 3471 Arbejde med dekoration, design, illustration og indretning
01-01-2004 31-12-2009 3471 Dekoration, design og illustration
01-01-1996 31-12-2009 347100 Dekoration, design og illustration
01-01-1996 31-12-2009 347110 Dekoratørarbejde
01-01-2003 31-12-2009 347111 Blomsterdekoration
01-01-2003 31-12-2009 347112 Butiksdekoration
01-01-1996 31-12-2009 347115 Illustrationsarbejde
01-01-2003 31-12-2009 347119 Dekorationsarbejde i øvrigt
01-01-1996 31-12-2003 347120 Designarbejde
01-01-2004 31-12-2009 347120 Design og formgivningsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 347130 Indretningsarkitektarbejde
01-01-2003 31-12-2009 347140 Grafisk designarbejde
01-01-2003 31-12-2009 347150 Illustrations- og tegnearbejde
01-01-1996 31-12-2003 347190 Andet dekorations- og designarbejde
01-01-2004 31-12-2009 347190 Andet dekorations-, design og illustrationsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 3472 Speakerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 347200 Speakerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 3473 Arbejde med dans og musik, der ikke forudsætter færdigheder på højeste niveau
01-01-1996 31-12-2003 347300 Sangere og dansere, der ikke kan placeres i hovedgruppe 2
01-01-2004 31-12-2009 347300 Sangere og dansere, der ikke placeres i hovedgruppe 2
01-01-1996 31-12-2009 3474 Artistarbejde med videre
01-01-1996 31-12-2003 347400 Cirkusartistarbejde m.m.
01-01-2004 31-12-2009 347400 Cirkusartistarbejde mv.
01-01-1996 31-12-2003 3475 Sportsudøvelse og trænervirksomhed
01-01-2004 31-12-2009 3475 Trænervirksomhed og sportsudøvelse
01-01-1996 31-12-2009 347500 Sportsudøvelse, trænervirksomhed
01-01-2003 31-12-2009 347510 Trænervirksomhed, sport
01-01-2003 31-12-2009 347520 Sportsudøvelse
01-01-1996 31-12-2009 348 Arbejde med tilknytning til religion
01-01-1996 31-12-2009 3480 Arbejde med tilknytning til religion
01-01-1996 31-12-2009 348000 Arbejde med tilknytning til religion
01-01-2010 31-12-9999 350000 Informations- og kommunikationsteknikerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 351000 Driftsteknikerarbejde og brugersupportarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi
01-01-2010 31-12-9999 351100 Driftsteknikerarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi
01-01-2010 31-12-9999 351200 Brugersupportarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi
01-01-2010 31-12-9999 351300 Netværks- og systemteknikerarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi
01-01-2010 31-12-9999 351400 Internetteknikerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 352000 Teknikerarbejde inden for audiovisuelle medier og telekommunikation
01-01-2010 31-12-9999 352100 Teknikerarbejde inden for audiovisuelle medier
01-01-2010 31-12-9999 352200 Teknikerarbejde inden for telekommunikation
01-01-1996 31-12-2009 4 Kontorarbejde
01-01-1996 31-12-2009 400000 Kontorarbejde
01-01-2010 31-12-9999 400000 Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde
01-01-1996 31-12-2009 41 Internt kontorarbejde
01-01-1996 31-12-2009 410000 Internt kontorarbejde
01-01-2010 31-12-9999 410000 Almindeligt kontor- og sekretærarbejde
01-01-1996 31-12-2009 411 Sekretærarbejde, indtastningsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 411000 Sekretærarbejde, indtastningsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 411000 Almindeligt kontorarbejde
01-01-1996 31-12-2009 4111 Arbejde med stenografering og maskinskrivning
01-01-1996 31-12-2003 411100 Stenografering og maskinskrivningsarbejde, arbejde på tekstbehandlingsanlæg
01-01-2004 31-12-2009 411100 Stenografering og maskinskrivning
01-01-1996 31-12-2009 4112 Betjening af teleprinter, telefax og lignende maskiner
01-01-1996 31-12-2003 411200 Betjening af teleprinter, telefax og lignende maskiner
01-01-2004 31-12-2009 411200 Betjening af teleprinter, telefax, varslingsanlæg og lignende maskiner
01-01-1996 31-12-2009 4113 Edb-indtastningsarbejde
01-01-1996 31-12-2003 411300 Edb-indtastningsarbejde
01-01-2004 31-12-2009 411300 Indtastningsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 4114 Andet indtastningsarbejde på regnemaskine med videre
01-01-1996 31-12-2003 411400 Indtastningsarbejde i øvrigt
01-01-2004 31-12-2009 411400 Betjening af bogføringsmaskiner, regnemaskiner o.l.
01-01-1996 31-12-2009 4115 Alment kontorarbejde
01-01-1996 31-12-2003 411500 Alment kontorarbejde
01-01-2004 31-12-2009 411500 Alment kontor- og sekretærarbejde
01-01-1996 31-12-2009 412 Beregningsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 412000 Beregningsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 412000 Almindeligt sekretærarbejde
01-01-1996 31-12-2003 4121 Beregningsarbejde i forbindelse med bogføring, lønadministration og revision
01-01-2004 31-12-2009 4121 Beregningsarbejde vedr. bogføring og revision
01-01-1996 31-12-2009 412100 Beregningsarbejde vedr. bogføring og revision
01-01-1996 31-12-2003 412110 Beregnings- og indtastningsarbejde i forbindelse med bogføring
01-01-2004 31-12-2009 412110 Beregningsarbejde vedr. bogføring
01-01-1996 31-12-2003 412120 Beregnings- og indtastningsarbejde i forbindelse med revision
01-01-2004 31-12-2009 412120 Beregningsarbejde vedr. revision
01-01-1996 31-12-2009 4122 Beregningsarbejde i forbindelse med finansielle transaktioner, statistik med videre
01-01-1996 31-12-2003 412200 Beregningsarbejde i forbindelse med financielle transaktioner og udarbejdelse af statistikker
01-01-2004 31-12-2009 412200 Beregningsarbejde vedr. finansielle transaktioner, statistik, standardforsikringspræmier mv.
01-01-1996 31-12-2003 413 Registreringsarbejde vedr. lager, varerforbrug og transport
01-01-2004 31-12-2009 413 Administration af lager, produktion og transport
01-01-1996 31-12-2009 413000 Administration af lager, produktion og transport
01-01-2010 31-12-9999 413000 Indtastningsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 4131 Registreringsarbejde vedrørende lagerføring af færdige produkter og produktionsmidler
01-01-1996 31-12-2003 413100 Registreringsarbejde vedr. lager af færdige produkter og produktionsmidler
01-01-2004 31-12-2009 413100 Lagerføring, omfatter registrering, fakturering, forvaltning og udlevering af lagerbeholdningen
01-01-2010 31-12-9999 413100 Tekstbehandlingsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 4132 Registreringsarbejde vedrørende ordrer, forbrug og lignende samt kontrol med overholdelsen af produktionsprogrammer
01-01-1996 31-12-2003 413200 Registreringsarbejde vedr. ordrer, forbrug, varebestillinger samt kontrol af overholdelse af produktionsprogrammer
01-01-2004 31-12-2009 413200 Kontrol af ordrer, forbrug og drift af produktionsprogrammer
01-01-2010 31-12-9999 413200 Dataregistreringsarbejde
01-01-1996 31-12-2003 4133 Registrerings- og kontrolarbejde vedrørende transport og transporttilrettelæggelse
01-01-2004 31-12-2009 4133 Transporttilrettelæggelse
01-01-1996 31-12-2009 413300 Registrerings- og kontrolarbejde vedr. transport og transporttilrettelæggelse
01-01-2004 31-12-2009 413310 Transporttilrettelæggelse vedr. jernbanetransport
01-01-2004 31-12-2009 413320 Transporttilrettelæggelse vedr. luftfart - ikke flyveledere
01-01-2004 31-12-2009 413330 Udryknings- og transporttilrettelæggelse vedr. redningstjeneste
01-01-2003 31-12-2009 413340 Transporttilrettelæggelse vedr. bustransport
01-01-2003 31-12-2009 413350 Transporttilrettelæggelse vedr. godstransport med last- og varevogn
01-01-2004 31-12-2009 413360 Transporttilrettelæggelse vedr. hyrevognskørsel
01-01-2003 31-12-2009 413390 Transporttilrettelæggelse i øvrigt
01-01-1996 31-12-2003 414 Registreringsarbejde i øvrigt og postsortering
01-01-2004 31-12-2009 414 Arkivarbejde, post- og betjentarbejde og korrekturlæsning
01-01-1996 31-12-2009 414000 Arkivarbejde, post- og betjentarbejde og korrekturlæsning
01-01-1996 31-12-2009 4141 Registreringsarbejde vedrørende samlinger af bøger og lignende
01-01-1996 31-12-2003 414100 Registreringsarbejde vedr. bogbestand, udlån og hjemtagning
01-01-2004 31-12-2009 414100 Registreringsarbejde vedr. bestand, udlån og hjemtagning af bøger mv.
01-01-1996 31-12-2003 4142 Post- og betjentarbejde
01-01-2004 31-12-2009 4142 Postarbejde
01-01-1996 31-12-2009 414200 Postarbejde
01-01-1996 31-12-2009 414210 Betjentarbejde, herunder intern postbehandling
01-01-1996 31-12-2009 414220 Postbudarbejde
01-01-1996 31-12-2009 4143 Arbejde med korrekturlæsning, kodning og lignende
01-01-1996 31-12-2009 414300 Korrekturlæsning, kodning o.l.
01-01-1996 31-12-2009 419 Internt kontorarbejde i øvrigt
01-01-1996 31-12-2009 4190 Internt kontorarbejde i øvrigt
01-01-1996 31-12-2009 419000 Kartoteksarbejde og andre specialopgaver, ekskl. kundebetjening
01-01-1996 31-12-2009 42 Kontorarbejde med kundebetjening
01-01-1996 31-12-2009 420000 Kontorarbejde med kundebetjening
01-01-2010 31-12-9999 420000 Kundeservice
01-01-1996 31-12-2009 421 Arbejde vedrørende pengetransaktioner
01-01-1996 31-12-2009 421000 Arbejde vedrørende pengetransaktioner
01-01-2010 31-12-9999 421000 Kasserer- og inkassatorarbejde samt beslægtede funktioner
01-01-1996 31-12-2009 4211 Kassererarbejde og billetsalg
01-01-1996 31-12-2003 421100 Kassererarbejde, modtagelse og udbetaling af penge, checks mv., udbetaling af lønninger , billetsalg
01-01-2004 31-12-2009 421100 Kassererarbejde og billetsalg
01-01-2010 31-12-9999 421100 Kundebetjening og kassererarbejde i finansvirksomheder
01-01-1996 31-12-2003 4212 Arbejde med registrering af pengetransaktioner, veksling af valuta med videre
01-01-2004 31-12-2009 4212 Alment bank- og sparekassearbejde
01-01-1996 31-12-2009 421200 Registrering af pengetransaktioner og veksling af fremmed mønt, herunder mere rutinepræget bank- og sparekassearbejde med kundebetjening
01-01-2010 31-12-9999 421200 Bookmaker- og croupierarbejde samt beslægtede funktioner
01-01-2003 31-12-2009 421210 Bank- og sparekassearbejde med generel kundebetjening
01-01-2003 31-12-2009 421220 Kassererarbejde i bank og sparekasse
01-01-1996 31-12-2009 4213 Bookmaker- og croupierarbejde med videre
01-01-1996 31-12-2003 421300 Arbejde, der udføres af bookmaker, croupier, lotterikollektør
01-01-2004 31-12-2009 421300 Bookmaker-, croupier- og kollektørarbejde
01-01-2010 31-12-9999 421300 Pantelånerarbejde og beslægtede funktioner
01-01-1996 31-12-2009 4214 Pantelånerarbejde
01-01-1996 31-12-2003 421400 Pantelåner
01-01-2004 31-12-2009 421400 Pantelånerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 421400 Inkassatorarbejde og beslægtede funktioner
01-01-1996 31-12-2009 4215 Inkassoarbejde
01-01-1996 31-12-2009 421500 Inkassoarbejde
01-01-1996 31-12-2009 422 Kundebetjening i øvrigt
01-01-1996 31-12-2009 422000 Kundebetjening i øvrigt
01-01-2010 31-12-9999 422000 Kundeinformationsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 4221 Rejsebureauarbejde
01-01-1996 31-12-2009 422100 Rejsebureauarbejde
01-01-2010 31-12-9999 422100 Rejsebureauarbejde
01-01-1996 31-12-2003 4222 Receptionsarbejde
01-01-2004 31-12-2009 4222 Receptions- og lægesekretærarbejde
01-01-1996 31-12-2009 422200 Receptions- og lægesekretærarbejde
01-01-2010 31-12-9999 422200 Informationsarbejde på kundekontaktcentre
01-01-1996 31-12-2003 422210 Receptionsarbejde på hoteller m.v.
01-01-2004 31-12-2009 422210 Receptionsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 422220 Receptionsarbejde inden for sundhedssektoren
01-01-2003 31-12-2009 422230 Lægesekretærarbejde
01-01-1996 31-12-2003 4223 Telefonomstillingsarbejde
01-01-2004 31-12-2009 4223 Telefonomstilling og callcenterarbejde
01-01-1996 31-12-2009 422300 Telefonomstillingsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 422300 Telefonomstillingsarbejde
01-01-2003 31-12-2009 422310 Telefonomstillingsarbejde
01-01-2003 31-12-2009 422320 Hotline- og callcenterarbejde
01-01-2010 31-12-9999 422400 Hotelreceptionistarbejde
01-01-2010 31-12-9999 422500 Oplysnings- og forespørgselsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 422600 Almindeligt receptionistarbejde, ekskl. hotelreceptionistarbejde
01-01-2010 31-12-9999 422700 Interviewarbejde inden for markedsundersøgelse
01-01-2010 31-12-9999 422900 Andet kundeinformationsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 430000 Almindeligt beregnings- og registreringsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 431000 Almindeligt beregningsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 431100 Almindeligt regnskabs- og bogføringsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 431200 Almindeligt kontorarbejde vedrørende statistik, finansielle transaktioner og forsikringer
01-01-2010 31-12-9999 431210 Almindeligt kontorarbejde ifm. udfærdigelse af statistik
01-01-2010 31-12-9999 431220 Almindeligt kontorarbejde ifm. finansielle transaktioner
01-01-2010 31-12-9999 431230 Forsikringsteknisk arbejde ifm. oprettelse og vedligeholdelse af pensions- og forsikringspolicer
01-01-2010 31-12-9999 431240 Forsikringsteknisk arbejde ifm. sagbehandling af skader mv.
01-01-2010 31-12-9999 431300 Almindeligt kontorarbejde inden for lønbehandling
01-01-2010 31-12-9999 432000 Kontorarbejde inden for materialeregistrering og transport
01-01-2010 31-12-9999 432100 Lagerekspeditionsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 432200 Registreringsarbejde inden for produktion
01-01-2010 31-12-9999 432300 Registreringsarbejde inden for transport- og trafikstyring
01-01-2010 31-12-9999 432310 Tilrettelæggelse af jernbanetransport
01-01-2010 31-12-9999 432320 Tilrettelæggelse af lufttransport ¿ ikke flyveledere
01-01-2010 31-12-9999 432330 Tilrettelæggelse af godstransport til lands
01-01-2010 31-12-9999 432340 Tilrettelæggelse af udrykning ifm. redningstjeneste
01-01-2010 31-12-9999 432390 Anden tilrettelæggelse af transport
01-01-2010 31-12-9999 440000 Andet almindeligt kontor- og kundeservicearbejde
01-01-2010 31-12-9999 441000 Andet almindeligt kontor- og kundeservicearbejde
01-01-2010 31-12-9999 441100 Biblioteksservicearbejde
01-01-2010 31-12-9999 441200 Postbud- og betjentarbejde samt postsorteringsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 441210 Postbudarbejde
01-01-2010 31-12-9999 441220 Betjentarbejde, intern postsortering og omdeling
01-01-2010 31-12-9999 441300 Korrekturlæsning og beslægtede funktioner
01-01-2010 31-12-9999 441500 Arbejde med arkivering og kopiering
01-01-2010 31-12-9999 441600 Almindeligt kontorarbejde inden for HR
01-01-2010 31-12-9999 441900 Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde ikke klassificeret andetsteds
01-01-1996 31-12-2003 5 Salgs-, service- og omsorgsarbejde
01-01-2004 31-12-2009 5 Detailsalg, service- og omsorgsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 500000 Detailsalg, service- og omsorgsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 500000 Service- og salgsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 51 Service- og omsorgsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 510000 Service- og omsorgsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 510000 Servicearbejde
01-01-1996 31-12-2003 511 Servicearbejde i forbindelse med transport og rejser
01-01-2004 31-12-2009 511 Servicearbejde vedr. transport, rejser og turisme
01-01-1996 31-12-2009 511000 Servicearbejde vedr. transport, rejser og turisme
01-01-2010 31-12-9999 511000 Service- og kontrolarbejde under transport og rejser
01-01-1996 31-12-2003 5111 Betjening af passagerer og besætning, eksklusive ekspedientarbejde
01-01-2004 31-12-2009 5111 Passagerbetjening
01-01-1996 31-12-2009 511100 Passagerbetjening
01-01-2010 31-12-9999 511100 Servicearbejde af passagerer i forbindelse med rejser
01-01-1996 31-12-2003 511110 Passagerbetjening, fx stewardessearbejde på fly og skib
01-01-2004 31-12-2009 511110 Passagerbetjening under rejse og transport
01-01-2010 31-12-9999 511110 Passagerbetjening under rejser
01-01-1996 31-12-2009 511120 Passagerbetjening i lufthavne og i havneterminaler
01-01-2010 31-12-9999 511120 Passagerbetjening i lufthavne og havneterminaler
01-01-1996 31-12-2009 5112 Kontrol- og informationsvirksomhed under rejser
01-01-1996 31-12-2009 511200 Billettering, informations- og kontrolarbejde under rejser
01-01-2010 31-12-9999 511200 Kontrolarbejde under rejser
01-01-1996 31-12-2009 5113 Turist- og rejselederarbejde
01-01-1996 31-12-2009 511300 Turist- og rejselederarbejde
01-01-2010 31-12-9999 511300 Turist- og rejselederarbejde
01-01-1996 31-12-2009 512 Arbejde i restaurant, cafeteria og husholdning
01-01-1996 31-12-2009 512000 Arbejde i restaurant, cafeteria og husholdning
01-01-2010 31-12-9999 512000 Kokkearbejde (ekskl. køkkenchefarbejde)
01-01-1996 31-12-2009 5121 Generelt husholdningsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 512100 Generelt husholdningsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 5122 Tilberedning af måltider
01-01-1996 31-12-2009 512200 Tilberedning af måltider, fx kok og køkkenleder
01-01-2006 31-12-2006 512220 ny kodetekst
01-01-1996 31-12-2009 5123 Serveringsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 512300 Serveringsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 513 Omsorgsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 513000 Omsorgsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 513000 Tjenere og bartendere
01-01-1996 31-12-2003 5131 Børnepasning i private hjem
01-01-2004 31-12-2009 5131 Børnepasning og pædagogisk hjælp
01-01-1996 31-12-2009 513100 Børnepasning og pædagogisk hjælp
01-01-2010 31-12-9999 513100 Tjenerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 513110 Børnepasning i private hjem
01-01-1996 31-12-2009 513120 Pædagogisk medhjælp i institutioner
01-01-1996 31-12-2003 5132 Plejearbejde på institutioner
01-01-2004 31-12-2009 5132 Social- og sundhedspersonale på institutioner, samt portørarbejde
01-01-1996 31-12-2009 513200 Social- og sundhedspersonale på institutioner, herunder pleje- og omsorgsarbejde, samt transport af patienter
01-01-2010 31-12-9999 513200 Bartenderarbejde
01-01-2003 31-12-2009 513210 Social- og sundhedspersonale på institutioner
01-01-2004 31-12-2009 513220 Portørarbejde
01-01-1996 31-12-2009 5133 Omsorgsarbejde i private hjem
01-01-1996 31-12-2003 513300 Social- og sundhedspersonale i private hjem, herunder pleje- og omsorgsarbejde
01-01-2004 31-12-2009 513300 Social- og sundhedspersonale i private hjem
01-01-1996 31-12-2009 5139 Omsorgs- og plejearbejde i øvrigt
01-01-1996 31-12-2003 513900 Serviceydelser for private husholdninger i øvrigt
01-01-2004 31-12-2009 513900 Omsorgsarbejde i øvrigt
01-01-1996 31-12-2009 514 Servicearbejde
01-01-1996 31-12-2009 514000 Servicearbejde
01-01-2010 31-12-9999 514000 Frisørarbejde og kosmetologarbejde samt beslægtede funktioner
01-01-1996 31-12-2009 5141 Personpleje
01-01-1996 31-12-2009 514100 Personpleje
01-01-2010 31-12-9999 514100 Frisørarbejde
01-01-1996 31-12-2009 514110 Frisør- og barberarbejde
01-01-1996 31-12-2003 514120 Kosmetolog- og massørarbejde
01-01-2004 31-12-2009 514120 Kosmetolog- og massørarbejde samt anden personpleje
01-01-1996 31-12-2009 5142 Kammertjenerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 514200 Kammertjenerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 514200 Kosmetologarbejde og beslægtede funktioner
01-01-1996 31-12-2009 5143 Bedemandsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 514300 Bedemandsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 5149 Servicearbejde for privatpersoner i øvrigt
01-01-1996 31-12-2003 514900 Servicearbejde i øvrigt, fx escort- og astrologarbejde
01-01-2004 31-12-2009 514900 Servicearbejde i øvrigt
01-01-2010 31-12-9999 515000 Inspektørarbejde inden for rengøring, husholdning og ejendomme
01-01-2010 31-12-9999 515100 Rengøringsinspektørarbejde
01-01-2010 31-12-9999 515200 Husbestyrerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 515300 Ejendomsinspektørarbejde
01-01-1996 31-12-2009 516 Overvågnings- og redningsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 516000 Overvågnings- og redningsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 516000 Andet servicearbejde
01-01-1996 31-12-2009 5161 Brandbekæmpelse
01-01-1996 31-12-2009 516100 Brandbekæmpelse
01-01-2010 31-12-9999 516100 Astrologiarbejde og beslægtede funktioner
01-01-1996 31-12-2009 5162 Politiarbejde
01-01-1996 31-12-2009 516200 Politiarbejde
01-01-2010 31-12-9999 516200 Kammertjenerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 5163 Overvågningsarbejde i fængsler
01-01-1996 31-12-2009 516300 Overvågningsarbejde i fængsler
01-01-2010 31-12-9999 516300 Bedemandsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 516400 Arbejde med kæledyr
01-01-2010 31-12-9999 516500 Kørelærerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 5169 Overvågnings- og redningsarbejde i øvrigt
01-01-1996 31-12-2009 516900 Overvågnings- og redningsarbejde i øvrigt
01-01-2010 31-12-9999 516900 Servicearbejde ikke klassificeret andetsteds
01-01-1996 31-12-2009 516910 Butiksdetektivarbejde
01-01-1996 31-12-2003 516920 Vægterarbejde
01-01-2004 31-12-2009 516920 Vagtarbejde
01-01-1996 31-12-2009 516930 Redningsarbejde
01-01-1996 31-12-2003 52 Salgsarbejde
01-01-2004 31-12-2009 52 Detailsalg og modelarbejde
01-01-1996 31-12-2009 520000 Detailsalg og modelarbejde
01-01-2010 31-12-9999 520000 Salgsarbejde (ekskl. agentarbejde)
01-01-1996 31-12-2009 521 Modelarbejde
01-01-1996 31-12-2009 5210 Modelarbejde
01-01-1996 31-12-2009 521000 Modelarbejde
01-01-2010 31-12-9999 521000 Salgsarbejde på gade og marked
01-01-2010 31-12-9999 521100 Stade- og markedssalg
01-01-2010 31-12-9999 521200 Gadesalg af fødevarer
01-01-1996 31-12-2003 522 Butikssalg og demonstrationsarbejde
01-01-2004 31-12-2009 522 Detailsalg og demonstrationsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 5220 Ekspedient-, kasse- og demonstrationsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 522000 Detailsalg og demonstrationsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 522000 Salgsarbejde i butik
01-01-1996 31-12-2003 522010 Arbejde ved udgangskasse
01-01-2004 31-12-2009 522010 Kasseekspedientarbejde
01-01-1996 31-12-2003 522020 Demonstrationsarbejde og uddeling af vareprøver
01-01-2004 31-12-2009 522020 Demonstrationsarbejde
01-01-1996 31-12-2003 522030 Betjening af kunder i øvrigt, herunder ekspedientarbejde
01-01-2004 31-12-2009 522030 Ekspedientarbejde
01-01-2003 31-12-2009 522040 Merchandising
01-01-2010 31-12-9999 522300 Salgsarbejde i butik
01-01-2010 31-12-9999 523000 Kasseassistentarbejde og beslægtet kundebetjening
01-01-2010 31-12-9999 524000 Andet salgsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 524100 Modelarbejde
01-01-2010 31-12-9999 524200 Demonstrationsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 524400 Salgsarbejde i kundekontaktcentre
01-01-2010 31-12-9999 524500 Salgsarbejde på servicestationer
01-01-2010 31-12-9999 524600 Kasseassistentarbejde inden for catering og fastfood
01-01-2010 31-12-9999 524900 Salgsarbejde ikke klassificeret andetsteds
01-01-2010 31-12-9999 530000 Omsorgsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 531000 Børneomsorgarbejde og hjælpelærerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 531100 Børneomsorgsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 531110 Dagplejearbejde
01-01-2010 31-12-9999 531120 Pædagogisk medhjælp
01-01-2010 31-12-9999 531190 Andet børneomsorgsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 531200 Hjælpelærerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 532000 Omsorgsarbejde inden for sundhedsområdet
01-01-2010 31-12-9999 532100 Omsorgsarbejde på institutioner og hospitaler (ekskl. plejehjem)
01-01-2010 31-12-9999 532110 Social- og sundhedsarbejde på institutioner og hospitaler, medhjælpere
01-01-2010 31-12-9999 532120 Social- og sundhedsarbejde på institutioner og hospitaler, assistenter
01-01-2010 31-12-9999 532130 Portørarbejde på institutioner og hospitaler
01-01-2010 31-12-9999 532190 Andet omsorgsarbejde på institutioner og hospitaler
01-01-2010 31-12-9999 532200 Social- og sundhedsarbejde i private hjem (inkl. plejehjem)
01-01-2010 31-12-9999 532210 Social- og sundhedsarbejde i private hjem, medhjælpere
01-01-2010 31-12-9999 532220 Social- og sundhedsarbejde i private hjem, assistenter
01-01-2010 31-12-9999 532900 Andet omsorgsarbejde inden for sundhedsområdet
01-01-2010 31-12-9999 540000 Rednings- og overvågningsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 541000 Rednings- og overvågningsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 541100 Brandslukningsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 541200 Politiarbejde
01-01-2010 31-12-9999 541300 Fængselsbetjentarbejde
01-01-2010 31-12-9999 541400 Sikkerhedsvagtarbejde
01-01-2010 31-12-9999 541900 Andet rednings- og overvågningsarbejde (ekskl. ambulancebehandlere)
01-01-2006 31-12-2006 543220 ny kodetekst
01-01-1996 31-12-2003 6 Arbejde inden for landbrug, gartneri, skovbrug, jagt og fiskeri, der forudsætter viden på grundniveau
01-01-2004 31-12-2009 6 Arbejde inden for landbrug, gartneri, skovbrug, jagt og fiskeri
01-01-1996 31-12-2009 600000 Arbejde inden for landbrug, gartneri, skovbrug, jagt og fiskeri
01-01-2010 31-12-9999 600000 Arbejde inden for landbrug, skovbrug og fiskeri ekskl. medhjælp
01-01-1996 31-12-2003 61 Arbejde inden for landbrug, gartneri, skovbrug, jagt og fiskeri, der forudsætter viden på grundniveau
01-01-2004 31-12-2009 61 Arbejde inden for landbrug, gartneri, skovbrug, jagt og fiskeri
01-01-1996 31-12-2009 610000 Arbejde inden for landbrug, gartneri, skovbrug, jagt og fiskeri
01-01-2010 31-12-9999 610000 Arbejde inden for landbrug og gartneri ekskl. medhjælp
01-01-1996 31-12-2009 611 Arbejde inden for plantevækst
01-01-1996 31-12-2009 611000 Arbejde inden for plantevækst
01-01-2010 31-12-9999 611000 Arbejde med plantevækst
01-01-1996 31-12-2009 6111 Arbejde med markafgrøder inden for landbrug
01-01-1996 31-12-2009 611100 Arbejde med markafgrøder på landbrug
01-01-2010 31-12-9999 611100 Dyrkning af markafgrøder inden for jordbrug
01-01-1996 31-12-2003 6112 Arbejde vedrørende plantevækst inden for gartneri
01-01-2004 31-12-2009 6112 Gartnerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 611200 Gartnerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 611200 Dyrkning af afgrøder fra træer og buske
01-01-1996 31-12-2003 611210 Avl af frugt og grøntsager
01-01-2004 31-12-2009 611210 Produktions- og væksthusgartnerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 611220 Avl af blomster og planter
01-01-1996 31-12-2009 611230 Anlægsgartnerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 611290 Gartnerarbejde i øvrigt
01-01-2010 31-12-9999 611300 Væksthus- og anlægsgartnerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 611310 Produktions- og væksthusgartnerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 611320 Anlægsgartnerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 611390 Andet gartnerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 611400 Dyrkning af blandede afgrøder
01-01-1996 31-12-2009 612 Arbejde med levende dyr
01-01-1996 31-12-2009 612000 Arbejde med levende dyr
01-01-2010 31-12-9999 612000 Arbejde med dyreopdræt
01-01-1996 31-12-2009 6121 Arbejde med husdyr undtagen fjerkræ
01-01-1996 31-12-2003 612100 Arbejde med tamme husdyr undtagen høns
01-01-2004 31-12-2009 612100 Arbejde med tamme husdyr undtagen fjerkræ
01-01-2010 31-12-9999 612100 Arbejde med opdræt af husdyr, ekskl. fjerkræ
01-01-1996 31-12-2009 6122 Arbejde med opdræt af fjerkræ
01-01-1996 31-12-2003 612200 Arbejde med opdræt af høns
01-01-2004 31-12-2009 612200 Arbejde med opdræt af fjerkræ
01-01-2010 31-12-9999 612200 Arbejde med opdræt af fjerkræ
01-01-2010 31-12-9999 612300 Arbejde med bi- og silkeavl
01-01-1996 31-12-2009 6129 Arbejde med dyr i øvrigt
01-01-1996 31-12-2009 612900 Arbejde med dyr i øvrigt
01-01-2010 31-12-9999 612900 Andet arbejde med dyreopdræt
01-01-1996 31-12-2009 613 Arbejde med såvel markafgrøder som husdyr
01-01-1996 31-12-2009 6130 Arbejde med såvel markafgrøder som husdyr
01-01-1996 31-12-2003 613000 Arbejde med såvel markafgrøder som husdyr
01-01-2004 31-12-2009 613000 Arbejde med såvel markafgrøder som husdyr, fx som landmand
01-01-2010 31-12-9999 613000 Arbejde med dyrkning af plantevækst og opdræt af dyr
01-01-1996 31-12-2009 614 Skovbrugsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 614000 Skovbrugsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 6141 Skovbrugsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 614100 Skovbrugsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 6142 Kulsvierarbejde
01-01-1996 31-12-2009 614200 kulsvierarbejde
01-01-1996 31-12-2003 615 Fiskeri, jagt
01-01-2004 31-12-2009 615 Fiskeri og jagt
01-01-1996 31-12-2009 615000 Fiskeri og jagt
01-01-1996 31-12-2009 6151 Arbejde med opdræt af fisk, østers og lignende
01-01-1996 31-12-2009 615100 Arbejde med opdræt af fisk, østers o.l.
01-01-1996 31-12-2009 6152 Arbejde med kystfiskeri
01-01-1996 31-12-2009 615200 Kystfiskeri
01-01-1996 31-12-2009 6153 Arbejde med havfiskeri
01-01-1996 31-12-2009 615300 Havfiskeri
01-01-1996 31-12-2009 6154 Arbejde med jagt
01-01-1996 31-12-2009 615400 Jagt
01-01-2010 31-12-9999 620000 Arbejde inden for skovbrug, fiskeri og jagt
01-01-2010 31-12-9999 621000 Skovbrugsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 622000 Arbejde med fiskeri og jagt
01-01-2010 31-12-9999 622100 Arbejde inden for akvakultur
01-01-2010 31-12-9999 622200 Arbejde med fiskeri i kyst- og søområder
01-01-2010 31-12-9999 622300 Arbejde med havfiskeri
01-01-2010 31-12-9999 622400 Jagtarbejde
01-01-1996 31-12-2009 7 Håndværkspræget arbejde
01-01-1996 31-12-2009 700000 Håndværkspræget arbejde
01-01-2010 31-12-9999 700000 Håndværkspræget arbejde
01-01-1996 31-12-2009 71 Arbejde med råstofudvinding og bygningshåndværk
01-01-1996 31-12-2009 710000 Arbejde med råstofudvinding og bygningshåndværk
01-01-2010 31-12-9999 710000 Håndværkspræget arbejde inden for byggeri, undtagen elektrikerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 711 Mine- og stenbrudsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 711000 Mine- og stenbrudsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 711000 Bygningsarbejde (ekskl. medhjælpere) - basis
01-01-1996 31-12-2009 7111 Minearbejde
01-01-1996 31-12-2009 711100 Mine- og stenbrudsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 7112 Arbejde med miner, fyrværkeri med videre
01-01-1996 31-12-2009 711200 Minørarbejde
01-01-2010 31-12-9999 711200 Murer- og brolægningsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 711210 Murerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 711220 Brolægningsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 7113 Stenhuggerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 711300 Stenhuggerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 711300 Stenhuggerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 711400 Arbejde med opførelse af betonkonstruktioner
01-01-2010 31-12-9999 711410 Struktørarbejde
01-01-2010 31-12-9999 711420 Terrazzoarbejde
01-01-2010 31-12-9999 711500 Tømrer- og bygningssnedkerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 711510 Tømrer- og snedkerarbejde, byggeri
01-01-2010 31-12-9999 711520 Tømrer- og snedkerarbejde, skibe
01-01-2010 31-12-9999 711900 Andet bygningsarbejde ¿ basis
01-01-2010 31-12-9999 711910 Fremstilling af bygningskonstruktioner i stål
01-01-2010 31-12-9999 711990 Andet bygningsarbejde i øvrigt
01-01-1996 31-12-2009 712 Bygningsarbejde (basis)
01-01-1996 31-12-2009 712000 Bygningsarbejde (basis)
01-01-2010 31-12-9999 712000 Bygningsarbejde (ekskl. medhjælpere) - finish
01-01-1996 31-12-2009 7121 Bygningsarbejde med naturmaterialer
01-01-1996 31-12-2003 712100 Bygningsarbejde (naturmaterialer)
01-01-2004 31-12-2009 712100 Bygningsarbejde med naturmaterialer
01-01-2010 31-12-9999 712100 Arbejde med tagdækning
01-01-1996 31-12-2009 7122 Murer- og brolægningsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 712200 Murer- og brolægningsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 712200 Arbejde med gulv- og klinkelægning
01-01-1996 31-12-2009 712210 Murerarbejde, ekskl. medhjælpere
01-01-1996 31-12-2009 712220 Brolægningsarbejde, ekskl. medhjælpere
01-01-1996 31-12-2009 7123 Beton-, cement- og terrazzoarbejde
01-01-1996 31-12-2009 712300 Beton-, cement- og terrazzoarbejde
01-01-2010 31-12-9999 712300 Stukkatørarbejde
01-01-1996 31-12-2009 712310 Fremstilling af råhuse og montagearbejde, ekskl. medhjælpere
01-01-1996 31-12-2009 712320 Brobygning og bygning af lignende betonkonstruktioner, ekskl. medhjælpere
01-01-1996 31-12-2009 712330 Terrazzoarbejde
01-01-1996 31-12-2009 7124 Tømrer- og snedkerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 712400 Tømrer- og snedkerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 712400 Arbejde med isolering af bygninger
01-01-1996 31-12-2003 712410 Tømrer- og snedkerarbejde i forbindelse med byggeri
01-01-2004 31-12-2009 712410 Tømrer- og snedkerarbejde vedr. byggeri
01-01-1996 31-12-2009 712420 Fremstilling og reparation af skibe i træ
01-01-1996 31-12-2009 712430 Tømrer- og snedkerarbejde (industriel forarbejdning uden anvendelse af maskiner)
01-01-2010 31-12-9999 712500 Glarmesterarbejde
01-01-2010 31-12-9999 712600 VVS-arbejde
01-01-2010 31-12-9999 712700 Montørarbejde inden for klima- og køleteknik
01-01-1996 31-12-2003 7129 Bygningsarbejde (basis) i øvrigt
01-01-2004 31-12-2009 7129 Andet bygningsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 712900 Andet bygningsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 712910 Fremstilling af bygningskonstruktioner i stål
01-01-1996 31-12-2009 712920 Nedbrydningsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 712930 Opsætning og nedtagning af stilladser
01-01-1996 31-12-2009 712990 Andet bygningsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 713 Bygningsarbejde (finish)
01-01-1996 31-12-2009 713000 Bygningsarbejde (finish)
01-01-2010 31-12-9999 713000 Malere og arbejde inden for rensning af bygninger
01-01-1996 31-12-2009 7131 Tagdækningsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 713100 Tagdækningsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 713100 Malerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 713110 Bygningsmaler- og tapetsererarbejde
01-01-2010 31-12-9999 713120 Skibsmalerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 7132 Arbejde med gulvlægning, vedligeholdelse af gulve og lignende
01-01-1996 31-12-2009 713200 Gulvlægning, vedligeholdelse af gulve og lignende
01-01-2010 31-12-9999 713200 Sprøjtelakererarbejde
01-01-1996 31-12-2009 7133 Stukkatørarbejde
01-01-1996 31-12-2009 713300 Stukkatørarbejde
01-01-2010 31-12-9999 713300 Rensning af bygninger
01-01-2010 31-12-9999 713310 Skorstensfejerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 713320 Kemisk og mekanisk rensning af bygningsoverflader
01-01-1996 31-12-2009 7134 Isoleringsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 713400 Isoleringsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 7135 Glarmesterarbejde
01-01-1996 31-12-2009 713500 Glarmesterarbejde
01-01-1996 31-12-2009 7136 VVS-arbejde
01-01-1996 31-12-2009 713600 Vvs-arbejde
01-01-1996 31-12-2009 7137 Elektrikerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 713700 Elektrikerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 7139 Bygningsarbejde (finish) i øvrigt
01-01-1996 31-12-2003 713900 Øvrigt arbejde indenfor bygningshåndværk
01-01-2004 31-12-2009 713900 Andet bygningshåndværk, fx køkkenmontering
01-01-1996 31-12-2003 714 Maler-, tapetsererarbejde m.m.
01-01-2004 31-12-2009 714 Malerarbejde og bygningsrengøring
01-01-1996 31-12-2009 714000 Malerarbejde og bygningsrengøring
01-01-1996 31-12-2003 7141 Maler-og tapetsererarbejde, herunder skibsmaler- og skiltemalerarbejde
01-01-2004 31-12-2009 7141 Maler- og tapetsererarbejde
01-01-1996 31-12-2009 714100 Maler- og tapetsererarbejde
01-01-1996 31-12-2009 714110 Bygningsmaler- og tapetsererarbejde
01-01-1996 31-12-2009 714120 Skibsmalerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 714130 Skiltemalerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 714190 Andet malerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 7142 Sprøjtelakeringsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 714200 Sprøjtelakeringsarbejde
01-01-1996 31-12-2003 7143 Arbejde med bygningsrengøring
01-01-2004 31-12-2009 7143 Bygningsrengøringsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 714300 Bygningsrengøringsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 714310 Skorstensfejning
01-01-1996 31-12-2009 714320 Kemisk rensning og sandblæsning af overflader
01-01-1996 31-12-2009 72 Metal- og maskinarbejde
01-01-1996 31-12-2009 720000 Metal- og maskinarbejde
01-01-2010 31-12-9999 720000 Metal- og maskinarbejde
01-01-1996 31-12-2003 721 Svejsearbejde m.m.
01-01-2004 31-12-2009 721 Svejsning og anden forarbejdning af metalemner samt dykkerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 721000 Svejsning og anden forarbejdning af metalemner samt dykkerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 721000 Pladearbejde, svejsning og beslægtede funktioner
01-01-1996 31-12-2009 7211 Formningsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 721100 Formningsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 721100 Formning og støbning af emner i metal
01-01-1996 31-12-2009 7212 Svejsearbejde
01-01-1996 31-12-2009 721200 Svejsning
01-01-2010 31-12-9999 721200 Svejsearbejde og skærebrænding
01-01-1996 31-12-2009 7213 Tyndpladearbejde
01-01-1996 31-12-2009 721300 Tyndpladearbejde
01-01-2010 31-12-9999 721300 Pladesmedarbejde
01-01-1996 31-12-2009 7214 Stålkonstruktionsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 721400 Stålkonstruktionsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 721400 Stålkonstruktionsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 7215 Rigger- og kabelsplejsningsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 721500 Rigger- og kabelsplejsningsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 721500 Riggerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 7216 Dykkerarbejde
01-01-1996 31-12-2003 721600 Dykkerarbejde
01-01-2004 31-12-2009 721600 Dykkerarbejde vedr. reparation o.l.
01-01-1996 31-12-2009 722 Grovsmede-, værktøjsmagerarbejde o.l.
01-01-1996 31-12-2009 722000 Grovsmede-, værktøjsmagerarbejde o.l.
01-01-2010 31-12-9999 722000 Smede, værktøjsmagere og beslægtede funktioner
01-01-1996 31-12-2009 7221 Grovsmedearbejde
01-01-1996 31-12-2009 722100 Grovsmedearbejde
01-01-2010 31-12-9999 722100 Smedearbejde
01-01-1996 31-12-2009 7222 Værktøjsmagerarbejde
01-01-1996 31-12-2003 722200 Værktøjsmagerarbejde
01-01-2004 31-12-2009 722200 Værktøjsmager- og klejnsmedearbejde
01-01-2010 31-12-9999 722200 Værktøjsmagerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 7223 Maskinelt præcisionsarbejde i metal og indstilling af metalforarbejdningsmaskiner
01-01-1996 31-12-2009 722300 Maskinelt præcisionsarbejde i metal og indstilling af metalforarbejdningsmaskiner
01-01-2010 31-12-9999 722300 Operatør- og opstillingsarbejde af metalforarbejdningsmaskiner
01-01-1996 31-12-2009 7224 Polerings- og slibearbejde i metal
01-01-1996 31-12-2009 722400 Polerings- og slibearbejde i metal
01-01-2010 31-12-9999 722400 Arbejde med polering og slibning af emner i metal
01-01-1996 31-12-2009 723 Mekaniker- og montørarbejde
01-01-1996 31-12-2009 723000 Mekaniker- og montørarbejde
01-01-2010 31-12-9999 723000 Mekanikerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 7231 Automekaniker- og automontørarbejde
01-01-1996 31-12-2009 723100 Automekaniker- og automontørarbejde
01-01-2010 31-12-9999 723100 Mekanikerarbejde inden for motorkøretøjer
01-01-2003 31-12-2009 723110 Automekanikerarbejde, person- og varevogne
01-01-2010 31-12-9999 723110 Mekanikerarbejde, person- og varevogne
01-01-2003 31-12-2009 723120 Automekanikerarbejde, lastvogne
01-01-2010 31-12-9999 723120 Mekanikerarbejde, lastvogne
01-01-2004 31-12-2009 723190 Automekaniker- og automontørarbejde i øvrigt
01-01-2010 31-12-9999 723190 Mekanikerarbejde, andre områder
01-01-1996 31-12-2009 7232 Flymekaniker- og flymontørarbejde
01-01-1996 31-12-2009 723200 Flymekaniker- og flymontørarbejde
01-01-2010 31-12-9999 723200 Flymekanikerarbejde
01-01-1996 31-12-2003 7233 Mekaniker- og montørarbejde med andre motorer og mekaniske maskiner
01-01-2004 31-12-2009 7233 Mekaniker- og montørarbejde, andre motorer, maskiner og anlæg
01-01-1996 31-12-2009 723300 Mekaniker- og montørarbejde, andre motorer og mekaniske maskiner
01-01-2010 31-12-9999 723300 Mekanikerarbejde, landbrugs- og industrimaskiner
01-01-2003 31-12-2009 723310 Kølemontørarbejde
01-01-2003 31-12-2009 723390 Mekaniker- og montørarbejde i øvrigt
01-01-2010 31-12-9999 723400 Mekanikerarbejde, cykler og tilsvarende køretøjer
01-01-1996 31-12-2003 724 Elektro- og elektronikmekanikerarbejde m.m.
01-01-2004 31-12-2009 724 Elektro- og elektronikmekanikerarbejde mv.
01-01-1996 31-12-2009 724000 Elektro? og elektronikmekanikerarbejde mv.
01-01-1996 31-12-2009 7241 Elektromekaniker- og specialelektrikerarbejde
01-01-1996 31-12-2003 724100 Elektromekaniker- og elektrikerarbejde
01-01-2004 31-12-2009 724100 Elektromekanikerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 7242 Montørarbejde vedrørende elektronik
01-01-1996 31-12-2003 724200 Elektronikmekanikerarbejde
01-01-2004 31-12-2009 724200 Montørarbejde vedr. elektronik
01-01-1996 31-12-2009 7243 Service- og reparationsarbejde vedrørende elektronik
01-01-1996 31-12-2003 724300 Service- og reparationsarbejde vedr. elektronik
01-01-2004 31-12-2009 724300 Elektronikmekanikerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 7244 Telefon- og telegrafmekanikerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 724400 Telefon- og telegrafmekanikerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 7245 Kabelmontørarbejde
01-01-1996 31-12-2009 724500 Kabelmontørarbejde
01-01-1996 31-12-2009 73 Præcisionshåndværk, grafisk arbejde o.l.
01-01-1996 31-12-2009 730000 Præcisionshåndværk, grafisk arbejde o.l.
01-01-2010 31-12-9999 730000 Præcisionshåndværk og grafisk arbejde
01-01-1996 31-12-2009 731 Præcisionshåndværk i metal og andre materialer
01-01-1996 31-12-2009 731000 Præcisionshåndværk i metal og andre materialer
01-01-2010 31-12-9999 731000 Præcisionshåndværk
01-01-1996 31-12-2003 7311 Fremstilling og reparation af præcisionsinstrumenter
01-01-2004 31-12-2009 7311 Finmekanisk arbejde mv.
01-01-1996 31-12-2009 731100 Finmekanisk arbejde mv.
01-01-2010 31-12-9999 731100 Finmekanikerarbejde
01-01-1996 31-12-2003 731110 Instrumentmager- og urmagerarbejde o.l.
01-01-2004 31-12-2009 731110 Instrument- og urmagerarbejde o.l.
01-01-1996 31-12-2009 731120 Fremstilling af ortopædiske hjælpemidler
01-01-1996 31-12-2003 731130 Tandtekniker
01-01-2004 31-12-2009 731130 Tandteknikerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 7312 Arbejde vedrørende bygning og stemning af musikinstrumenter
01-01-1996 31-12-2009 731200 Musikinstrumentbygger- og stemmearbejde
01-01-2010 31-12-9999 731200 Håndfremstilling af musikinstrumenter
01-01-1996 31-12-2009 7313 Juvelér-, guld- og sølvsmedearbejde
01-01-1996 31-12-2009 731300 Juveler-, guld- og sølvsmedearbejde
01-01-2010 31-12-9999 731300 Juveler-, guld- og sølvsmedearbejde
01-01-2010 31-12-9999 731400 Pottemagerarbejde og beslægtede funktioner
01-01-2010 31-12-9999 731500 Glaspusterarbejde og arbejde med færdiggørelse af glasprodukter
01-01-2010 31-12-9999 731600 Skiltemaler-, dekoratør- og gravørarbejde
01-01-2010 31-12-9999 731610 Skiltemalerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 731620 Porcelænsmalerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 731690 Andet male- og dekorationsarbejde inden for præcisionshåndværk
01-01-2010 31-12-9999 731700 Håndfremstilling af produkter i træ og tilsvarende materialer
01-01-2010 31-12-9999 731800 Håndfremstilling af produkter i tekstil, læder og tilsvarende materialer
01-01-2010 31-12-9999 731900 Andet præcisionshåndværk
01-01-1996 31-12-2009 732 Glas-, keramik- og teglarbejde
01-01-1996 31-12-2009 732000 Glas-, keramik- og teglarbejde
01-01-2010 31-12-9999 732000 Grafisk arbejde
01-01-1996 31-12-2009 7321 Pottemager-, dreje- og støbearbejde
01-01-1996 31-12-2009 732100 Pottemager-, dreje- og støbearbejde
01-01-2010 31-12-9999 732100 Prepressarbejde og grafisk formfremstilling
01-01-1996 31-12-2009 7322 Glasblæserarbejde
01-01-1996 31-12-2009 732200 Glasblæserarbejde
01-01-2010 31-12-9999 732200 Trykkerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 7323 Glasætsnings- og sandblæsningsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 732300 Glasætsnings- og sandblæsningsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 732300 Arbejde med færdiggørelse og indbinding af trykte produkter
01-01-1996 31-12-2009 7324 Glas- og porcelænsmalingsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 732400 Glas- og porcelænsmalingsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 733 Håndarbejde i træ, tekstil o.l.
01-01-1996 31-12-2009 733000 Håndarbejde i træ, tekstil o.l.
01-01-1996 31-12-2009 7331 Håndarbejde i træ og lignende materialer,
01-01-1996 31-12-2009 733100 Håndarbejde i træ o.l. materiale
01-01-1996 31-12-2009 7332 Håndarbejde i tekstil og læder
01-01-1996 31-12-2009 733200 Håndarbejde i tekstil og læder
01-01-1996 31-12-2009 734 Formfremstilling, håndbogbinding og serigrafi
01-01-1996 31-12-2009 734000 Formfremstilling, håndbogbinding og serigrafi
01-01-1996 31-12-2009 7341 Grafisk formfremstilling (pre-press)
01-01-1996 31-12-2009 734100 Grafisk formfremstilling
01-01-1996 31-12-2009 7342 Arbejde vedrørende stereotypi med videre
01-01-1996 31-12-2009 734200 Stereotypi- og elektrotypiarbejde
01-01-1996 31-12-2009 7343 Gravør- og ætsearbejde
01-01-1996 31-12-2009 734300 Gravør- og ætserarbejde
01-01-1996 31-12-2009 7344 Fototeknisk og reprofotografisk arbejde
01-01-2003 31-12-2009 734400 Andet fototeknisk arbejde, fx filmfremkaldelse
01-01-1996 31-12-2009 734410 Reprofotografisk arbejde
01-01-1996 31-12-2009 734490 Andet fototeknisk arbejde (mørkekammerarbejde)
01-01-1996 31-12-2009 7345 Bogbinderarbejde
01-01-1996 31-12-2009 734500 Håndbogbinding
01-01-1996 31-12-2009 7346 Serigrafisk arbejde
01-01-1996 31-12-2009 734600 Serigrafisk arbejde
01-01-1996 31-12-2009 74 Andet håndværkspræget arbejde
01-01-1996 31-12-2009 740000 Andet håndværkspræget arbejde
01-01-2010 31-12-9999 740000 Arbejde inden for det elektriske og elektroniske område
01-01-1996 31-12-2009 741 Arbejde inden for nærings- og nydelsesmiddelindustri
01-01-1996 31-12-2009 741000 Arbejde inden for nærings- og nydelsesmiddelindustri
01-01-2010 31-12-9999 741000 Installation- og reparation af elektrisk udstyr
01-01-1996 31-12-2003 7411 Slagterarbejde og behandling af fisk og skaldyr
01-01-2004 31-12-2009 7411 Slagterarbejde og behandling af fisk
01-01-1996 31-12-2009 741100 Slagterarbejde og behandling af fisk
01-01-2010 31-12-9999 741100 Elektrikerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 741110 Fiskefiletering, håndfiletering
01-01-1996 31-12-2009 741120 Behandling af skaldyr
01-01-1996 31-12-2009 741130 Røgearbejde
01-01-1996 31-12-2003 741140 Slagterarbejde i forbindelse med butik e.l.
01-01-2004 31-12-2009 741140 Slagterarbejde vedr. butik o.l.
01-01-1996 31-12-2009 7412 Bager-, konfekture- og chokoladearbejde
01-01-1996 31-12-2009 741200 Bager-, konfekture- og chokoladearbejde
01-01-2010 31-12-9999 741200 Elektromekanikerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 7413 Mejeriarbejde
01-01-1996 31-12-2009 741300 Mejeriarbejde
01-01-2010 31-12-9999 741300 Installation og reparation af elektrisk ledningsføring inden for forsyningsvirksomhed
01-01-1996 31-12-2009 7414 Arbejde med konservering af frugt og grønt samt fremstilling af juice
01-01-1996 31-12-2009 741400 Konservering af frugt og grønt samt juicefremstilling
01-01-1996 31-12-2009 7415 Prøvesmagningsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 741500 Prøvesmagningsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 7416 Arbejde med produktion af tobaksvarer
01-01-1996 31-12-2009 741600 Tobaksproduktionsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 742 Træindustriarbejde
01-01-1996 31-12-2009 742000 Træindustriarbejde
01-01-2010 31-12-9999 742000 Installation og reparation af elektronik og telekommunikation
01-01-1996 31-12-2009 7421 Træimprægneringsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 742100 Træimprægneringsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 742100 Elektronikmekanikerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 7422 Bødker- og møbelsnedkerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 742200 Bødker- og møbelsnedkerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 742200 Installation og service inden for informations- og kommunikationsteknologi
01-01-1996 31-12-2009 7423 Opstilling og betjening af maskiner inden for træindustrien
01-01-1996 31-12-2009 742300 Opstilling og betjening af maskiner inden for træindustri
01-01-1996 31-12-2009 7424 Kurvemager-, børstenbinderarbejde og lignende
01-01-1996 31-12-2003 742400 Kurvemager- og børstenbinderarbejde o.l.
01-01-2004 31-12-2009 742400 Kurvemager- og børstenbinderarbejde o.l.
01-01-1996 31-12-2009 743 Tekstil- og beklædningsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 743000 Tekstil- og beklædningsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 7431 Garnforberedende arbejde (håndarbejde)
01-01-1996 31-12-2009 743100 Garnforberedende arbejde (håndarbejde)
01-01-1996 31-12-2009 7432 Spinde-, væve- og strikkearbejde (håndarbejde)
01-01-1996 31-12-2009 743200 Spinde-, væve- og strikkearbejde (håndarbejde)
01-01-1996 31-12-2009 7433 Skrædder-, modist- og hattemagerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 743300 Skrædderarbejde, modister og hattemagere
01-01-1996 31-12-2009 7434 Buntmagerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 743400 Buntmagerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 7435 Tilskærerarbejde (ikke maskinelt)
01-01-1996 31-12-2009 743500 Tilskærerarbejde (ikke maskinelt)
01-01-1996 31-12-2009 7436 Sy- og broderiarbejde (ikke maskinelt)
01-01-1996 31-12-2009 743600 Sy- og broderiarbejde (ikke maskinelt)
01-01-1996 31-12-2009 7437 Møbelpolstrer- og autosadelmagerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 743700 Møbelpolstre-, autosadelmagerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 744 Skind-, læder- og skotøjsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 744000 Skind-, læder- og skotøjsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 7441 Garveriarbejde
01-01-1996 31-12-2009 744100 Garveriarbejde
01-01-1996 31-12-2009 7442 Skomager- og læderarbejde
01-01-1996 31-12-2009 744200 Skomager- og læderarbejde
01-01-2010 31-12-9999 750000 Fødevarefremstilling, snedkeriarbejde, beklædningsfremstilling og beslægtede håndværk
01-01-2010 31-12-9999 751000 Arbejde inden for nærings- og nydelsesmiddelområdet
01-01-2010 31-12-9999 751100 Slagterarbejde, fiskehandel og beslægtet arbejde inden for fødevarefremstilling
01-01-2010 31-12-9999 751110 Slagterarbejde i detailhandelen
01-01-2010 31-12-9999 751120 Håndforarbejdning af fisk og skaldyr i detailhandelen
01-01-2010 31-12-9999 751190 Anden håndforarbejdning af fødevarer i detailhandelen
01-01-2010 31-12-9999 751200 Bager- og konditorarbejde, ekskl. industri
01-01-2010 31-12-9999 751300 Fremstilling af mejeriprodukter
01-01-2010 31-12-9999 751400 Fremstilling og konservering af frugt, grøntsager og tilsvarende produkter
01-01-2010 31-12-9999 751500 Prøvesmagning af nærings- og nydelsesmidler
01-01-2010 31-12-9999 751600 Fremstilling af tobaksprodukter
01-01-2010 31-12-9999 752000 Håndværkspræget arbejde i træindustri
01-01-2010 31-12-9999 752100 Håndværkspræget træimprægneringsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 752200 Møbelsnedkerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 752300 Operatør- og opstillingsarbejde af træbearbejdningsmaskiner
01-01-2010 31-12-9999 753000 Tekstil- og beklædningsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 753100 Skrædderarbejde og beslægtet arbejde
01-01-2010 31-12-9999 753200 Tilskærerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 753300 Syarbejde og beslægtet arbejde
01-01-2010 31-12-9999 753400 Møbelpolstrerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 753500 Forarbejdning af skind
01-01-2010 31-12-9999 753600 Skomagerarbejde og beslægtet arbejde
01-01-2010 31-12-9999 754000 Andet håndværkspræget arbejde
01-01-2010 31-12-9999 754100 Dykkerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 754200 Sprængnings- og fyrværkeriarbejde
01-01-2010 31-12-9999 754300 Kvalitetskontrol og testarbejde af produkter (undtagen nærings- og nydelsesmidler)
01-01-2010 31-12-9999 754400 Desinfektionsarbejde og skadedyrsbekæmpelse
01-01-2010 31-12-9999 754900 Håndværkspræget arbejde ikke klassificeret andetsteds
01-01-1996 31-12-2009 8 Proces- og maskinoperatørarbejde samt transport- og anlægsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 800000 Proces- og maskinoperatørarbejde samt transport- og anlægsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 800000 Operatør- og monteringsarbejde samt transportarbejde
01-01-1996 31-12-2009 81 Arbejde med stationære procesanlæg
01-01-1996 31-12-2009 810000 Arbejde med stationære procesanlæg
01-01-2010 31-12-9999 810000 Operatørarbejde ved stationære anlæg og maskiner
01-01-1996 31-12-2009 811 Mine- og mineraludvindingsanlægsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 811000 Mine- og mineraludvindingsanlægsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 811000 Operatørarbejde ved anlæg i minedrift og råstofudvinding
01-01-1996 31-12-2009 8111 Mineanlægsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 811100 Mineanlægsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 811100 Mine- og stenbrudsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 8112 Mineral- og stenbrudsanlægsarbejde, eksklusive varmebehandlingsanlæg
01-01-1996 31-12-2009 811200 Mineral- og stenbrudsanlægsarbejde, ekskl. varmebehandlingsanlæg
01-01-2010 31-12-9999 811200 Operatørarbejde ved anlæg til råstofudvinding
01-01-1996 31-12-2009 8113 Boreanlægsarbejde, olie, gas med videre
01-01-1996 31-12-2009 811300 Olie-, gas- og andet boreanlægsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 811300 Boreanlægsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 811400 Operatørarbejde ved fremstilling af cement-, sten- og andre råstofprodukter
01-01-1996 31-12-2009 812 Jern- og metalværkanlæg og støberianlægsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 812000 Jern- og metalværkanlæg og støberianlægsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 812000 Operatørarbejde ved forarbejdning og færdiggørelse af metal
01-01-1996 31-12-2009 8121 Smelteovnsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 812100 Smelteovnsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 812100 Operatørarbejde ved forarbejdning af metal
01-01-1996 31-12-2009 8122 Stålværksarbejde
01-01-1996 31-12-2009 812200 Stålværksarbejde
01-01-2010 31-12-9999 812200 Operatørarbejde ved overfladebehandling af metal
01-01-1996 31-12-2009 8123 Støberiarbejde
01-01-1996 31-12-2009 812300 Støberiarbejde
01-01-1996 31-12-2009 8124 Arbejde med tråd- og rørtrækning
01-01-1996 31-12-2009 812400 Tråd- og rørtrækning
01-01-1996 31-12-2009 813 Glas-, keramik- og teglprocesanlægsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 813000 Glas-, keramik- og teglprocesanlægsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 813000 Operatørarbejde ved fremstilling af kemiske og fotografiske produkter
01-01-1996 31-12-2009 8131 Operatørarbejde ved glas- og keramikovne
01-01-1996 31-12-2009 813100 Operatør ved glas- og keramikovne
01-01-2010 31-12-9999 813100 Operatørarbejde ved fremstilling af kemiske produkter
01-01-2010 31-12-9999 813110 Operatørarbejde ved fremstilling af kemiske produkter i medicinalindustri
01-01-2010 31-12-9999 813120 Operatørarbejde ved fremstilling af kemiske produkter ekskl. medicinalindustri
01-01-2010 31-12-9999 813200 Operatørarbejde ved fremstilling af fotografiske produkter
01-01-1996 31-12-2009 8139 Glas-, keramik- og teglprocesanlægsarbejde i øvrigt
01-01-1996 31-12-2009 813900 Andre procesoperatører ved glas-, keramik- og teglproduktion
01-01-1996 31-12-2009 814 Træ- og papirprocesanlægsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 814000 Træ- og papirprocesanlægsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 814000 Operatører af maskiner til fremstilling af gummi-, plastik- og papirprodukter
01-01-1996 31-12-2009 8141 Operatørarbejde ved træprocesanlæg
01-01-1996 31-12-2003 814100 Operatør ved træ-procesanlæg
01-01-2004 31-12-2009 814100 Forarbejdning af træ til yderligere bearbejdning
01-01-2010 31-12-9999 814100 Operatørarbejde ved fremstilling af gummiprodukter
01-01-1996 31-12-2009 8142 Operatørarbejde ved papirmasseprocesanlæg
01-01-1996 31-12-2009 814200 Operatør ved papirmasseprocesanlæg
01-01-2010 31-12-9999 814200 Operatørarbejde ved fremstilling af plast
01-01-2010 31-12-9999 814210 Operatørarbejde ved fremstilling af plast til videreforarbejdning
01-01-2010 31-12-9999 814220 Operatørarbejde ved fremstilling af plastprodukter
01-01-1996 31-12-2009 8143 Operatørarbejde ved papirfremstillingsanlæg
01-01-1996 31-12-2009 814300 Operatør ved papirfremstillingsanlæg
01-01-2010 31-12-9999 814300 Operatørarbejde ved fremstilling af papirprodukter
01-01-1996 31-12-2009 815 Kemisk procesanlægsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 815000 Kemisk procesanlægsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 815000 Operatørarbejde ved fremstilling af tekstil-, pels- og læderprodukter
01-01-1996 31-12-2009 8151 Operatørarbejde ved knuse- og blandingsanlæg med videre
01-01-1996 31-12-2009 815100 Knuse-, blandings- og procesanlægsarbejde o.l.
01-01-2010 31-12-9999 815100 Operatørarbejde ved forarbejdning af materialer i fiber og tekstil
01-01-1996 31-12-2009 8152 Operatørarbejde ved varmebehandlingsanlæg inden for den kemiske industri og mineralindustrien
01-01-1996 31-12-2003 815200 Operatør ved varmebehandlingsanlæg i kemisk industri og mineralindustri
01-01-2004 31-12-2009 815200 Operatør ved varmebehandlingsanlæg i kemisk- og mineralindustri
01-01-2010 31-12-9999 815200 Operatørarbejde ved vævning og strikning
01-01-1996 31-12-2009 8153 Operatørarbejde ved filtrerings- og separeringsanlæg
01-01-1996 31-12-2009 815300 Operatør ved filtrerings- og separeringsanlæg
01-01-2010 31-12-9999 815300 Operatørarbejde af symaskiner
01-01-1996 31-12-2009 8154 Destilleringsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 815400 Destilleringsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 815400 Operatørarbejde ved blegning, farvning og rensning af tekstiler
01-01-1996 31-12-2009 8155 Arbejde med benzin- og naturgasraffinering
01-01-1996 31-12-2009 815500 Benzin- og naturgasraffinering
01-01-2010 31-12-9999 815500 Operatørarbejde ved klargøring af pels og læder
01-01-2010 31-12-9999 815600 Operatørarbejde ved fremstilling af fodtøj og tilsvarende produkter
01-01-2010 31-12-9999 815700 Operatørarbejde af vaskemaskiner
01-01-1996 31-12-2009 8159 Kemisk procesanlægsarbejde i øvrigt
01-01-1996 31-12-2009 815900 Øvrige procesoperatørarbejde
01-01-2010 31-12-9999 815900 Andet operatørarbejde ved fremstilling af tekstil-, pels- og læderprodukter
01-01-1996 31-12-2009 816 Energi- og vandforsyningsanlægsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 816000 Energi- og vandforsyningsanlægsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 816000 Operatørarbejde ved fremstilling af nærings- og nydelsesmidler
01-01-2010 31-12-9999 816010 Industrielt slagteriarbejde og behandling af råvarer (ekskl. fjerkræ)
01-01-2010 31-12-9999 816020 Industrielt slagteriarbejde og behandling af råvarer, fjerkræ
01-01-2010 31-12-9999 816030 Behandling af råvarer i fiskeindustri
01-01-2010 31-12-9999 816040 Arbejde med færdigvareproduktion i nærings- og nydelsesmiddelindustri
01-01-1996 31-12-2009 8161 Operatørarbejde ved elværk
01-01-1996 31-12-2009 816100 Elværksoperatørarbejde
01-01-1996 31-12-2009 8162 Arbejde med kedelpasning
01-01-1996 31-12-2009 816200 Kedelpasning
01-01-1996 31-12-2009 8163 Operatørarbejde ved forbrændings- og vandforsyningsanlæg
01-01-1996 31-12-2009 816300 Operatør ved forbrændings- og vandforsyningsanlæg
01-01-1996 31-12-2003 817 Industriel robotoperatørarbejde
01-01-2004 31-12-2009 817 Industrielt robotoperatørarbejde, automatiseret samlebåndsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 8170 Industrielt robotoperatørarbejde
01-01-1996 31-12-2009 817000 Industrirobotoperatører
01-01-2010 31-12-9999 817000 Operatørarbejde ved træforarbejdning og papirfremstilling
01-01-2010 31-12-9999 817100 Operatørarbejde ved fremstilling af papirmasse og papirprodukter
01-01-2010 31-12-9999 817200 Operatørarbejde ved træforarbejdning
01-01-2010 31-12-9999 818000 Andet operatørarbejde ved stationære anlæg og maskiner
01-01-2010 31-12-9999 818100 Operatørarbejde ved fremstilling af glas og keramik
01-01-2010 31-12-9999 818200 Operatørarbejde ved dampmaskine- og kedelanlæg
01-01-2010 31-12-9999 818210 Operatørarbejde ved dampmaskine- og kedelanlæg i forsyningsindustri
01-01-2010 31-12-9999 818290 Andet operatørarbejde ved dampmaskine- og kedelanlæg
01-01-2010 31-12-9999 818300 Operatørarbejde af maskiner til pakning, påfyldning og mærkning
01-01-2010 31-12-9999 818900 Andet operatørarbejde ved stationære anlæg og maskiner
01-01-2010 31-12-9999 818910 Operatørarbejde ved stationære anlæg inden for vandforsyning og forbrændnings- og rensningsanlæg
01-01-2010 31-12-9999 818990 Andet operatørarbejde ved stationære anlæg og maskiner
01-01-1996 31-12-2009 82 Betjening af industrimaskiner
01-01-1996 31-12-2009 820000 Betjening af industrimaskiner
01-01-2010 31-12-9999 820000 Monteringsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 821 Betjening af maskiner inden for metal- og mineralindustri
01-01-1996 31-12-2009 821000 Betjening af maskiner inden for metal- og mineralindustri
01-01-2010 31-12-9999 821000 Monteringsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 8211 Betjening af maskiner inden for metalindustrien
01-01-1996 31-12-2009 821100 Betjening af metalforarbejdningsmaskiner
01-01-2010 31-12-9999 821100 Monteringsarbejde af mekaniske maskiner
01-01-1996 31-12-2009 8212 Betjening af maskiner inden for mineralindustrien
01-01-1996 31-12-2009 821200 Betjening af maskiner i mineralindustri
01-01-2010 31-12-9999 821200 Monteringsarbejde af elektrisk og elektronisk udstyr
01-01-2010 31-12-9999 821900 Andet monteringsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 822 Betjening af maskiner inden for kemisk industri
01-01-1996 31-12-2009 822000 Betjening af maskiner inden for kemisk industri
01-01-1996 31-12-2009 8221 Betjening af maskiner inden for medicinalvare-, sæbe- og kosmetikindustrien
01-01-1996 31-12-2009 822100 Betjening af maskiner i medicinalvare-, sæbe- og kosmetikindustrien
01-01-1996 31-12-2009 8222 Betjening af maskiner ved produktion af ammunition og krudtværk
01-01-1996 31-12-2009 822200 Betjening af maskiner ved ammunitions- og krudtværksproduktion
01-01-1996 31-12-2009 8223 Betjening af maskiner ved galvanisering
01-01-1996 31-12-2003 822300 Betjening af maskiner ved galvanisering
01-01-2004 31-12-2009 822300 Betjening af maskiner ved galvanisering og industrilakering
01-01-1996 31-12-2009 8224 Betjening af maskiner ved produktion af fotografiske artikler
01-01-1996 31-12-2009 822400 Betjening af maskiner til produktion af fotografiske artikler
01-01-1996 31-12-2009 8229 Betjening af maskiner inden for den kemiske industri i øvrigt
01-01-1996 31-12-2009 822900 Betjening af maskiner ved andet kemisk arbejde
01-01-1996 31-12-2009 823 Betjening af maskiner inden for gummi-og plastindustri
01-01-1996 31-12-2009 823000 Betjening af maskiner inden for gummi-og plastindustri
01-01-1996 31-12-2009 8231 Betjening af maskiner inden for gummivareindustrien
01-01-1996 31-12-2009 823100 Betjening af maskiner i gummivareindustrien
01-01-1996 31-12-2003 8232 Betjening af maskiner inden for plastindustrien
01-01-2004 31-12-2009 8232 Betjening af maskiner inden for plastindustri
01-01-1996 31-12-2009 823200 Betjening af maskiner inden for plastindustri
01-01-1996 31-12-2003 823210 Betjening af maskiner ved produktion af plast
01-01-2004 31-12-2009 823210 Betjening af maskiner ved produktion af plast
01-01-1996 31-12-2009 823220 Betjening af maskiner ved produktion af plastprodukter
01-01-2006 31-12-2006 823310 ny kodetekst
01-01-1996 31-12-2009 824 Betjening af maskiner inden for træindustri
01-01-1996 31-12-2009 8240 Betjening af maskiner inden for træindustrien, eksklusive selvstændig opstilling
01-01-1996 31-12-2003 824000 Betjening af maskiner i træindustriel produktion, ekskl. selvstændig opstilling
01-01-2004 31-12-2009 824000 Betjening af maskiner vedr. færdige produkter i træ
01-01-1996 31-12-2009 825 Betjening af maskiner inden for grafisk- og papirvareindustri
01-01-1996 31-12-2009 825000 Betjening af maskiner inden for grafisk- og papirvareindustri
01-01-1996 31-12-2003 8251 Betjening af trykkerimaskiner
01-01-2004 31-12-2009 8251 Betjening af trykmaskiner
01-01-1996 31-12-2009 825100 Betjening af trykmaskiner
01-01-2003 31-12-2009 825110 Betjening af trykmaskiner, ark
01-01-2003 31-12-2009 825120 Betjening af trykmaskiner, rotation
01-01-2003 31-12-2009 825130 Betjening af trykmaskiner, digitaltryk og -print
01-01-1996 31-12-2009 8252 Betjening af bogbinderimaskiner
01-01-1996 31-12-2009 825200 Betjening af bogbinderimaskiner
01-01-1996 31-12-2009 8253 Betjening af papirbearbejdningsmaskiner
01-01-1996 31-12-2009 825300 Betjening af papirbearbejdningsmaskiner
01-01-1996 31-12-2009 826 Betjening af maskiner inden for tekstil-, skind- og læderindustri
01-01-1996 31-12-2009 826000 Betjening af maskiner inden for tekstil-, skind- og læderindustri
01-01-1996 31-12-2009 8261 Betjening af maskiner i garnforberedende arbejde, spinderiarbejde
01-01-1996 31-12-2009 826100 Betjening af maskiner i garnforberedende arbejde, spinderiarbejde
01-01-1996 31-12-2009 8262 Betjening af væve- og strikkemaskiner
01-01-1996 31-12-2009 826200 Betjening af væve- og strikkemaskiner
01-01-1996 31-12-2009 8263 Betjening af symaskiner
01-01-1996 31-12-2009 826300 Betjening af symaskiner
01-01-1996 31-12-2009 8264 Betjening af maskiner til efterbehandling
01-01-1996 31-12-2009 826400 Betjening af maskiner til efterbehandlingsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 8265 Betjening af maskiner til garvning og pelsberedning
01-01-1996 31-12-2009 826500 Betjening af maskiner til garvning og pelsberedningsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 8266 Betjening af maskiner ved produktion af sko
01-01-1996 31-12-2009 826600 Betjening af maskiner til skoproduktion
01-01-1996 31-12-2009 8269 Betjening af andre maskiner inden for tekstil-, skind- og læderindustri
01-01-1996 31-12-2009 826900 Betjening af andre maskiner inden for tekstil-, skind- og læderindustri
01-01-1996 31-12-2009 826910 Maskinel tilskæring af tekstilvarer
01-01-1996 31-12-2009 826920 Betjening af rebslagerimaskiner
01-01-1996 31-12-2009 826930 Betjening af vodbindingsmaskiner
01-01-1996 31-12-2009 826940 Betjening af lædervaremaskiner ekskl. skoproduktion
01-01-1996 31-12-2009 826990 Øvrigt maskinarbejde inden for tekstil-, skind- og læderindustri
01-01-1996 31-12-2009 827 Betjening af maskiner inden for nærings- og nydelsesmiddelindustri
01-01-1996 31-12-2009 827000 Betjening af maskiner inden for nærings- og nydelsesmiddelindustri
01-01-1996 31-12-2009 8271 Industrislagtning, maskinel behandling af råvarer inden for fiskeindustri mv.
01-01-1996 31-12-2009 827100 Industrislagtning, maskinel behandling af råvarer inden for fiskeindustri mv.
01-01-1996 31-12-2009 827110 Industrielt slagteriarbejde, behandling af råvarer (ekskl. fjerkræ)
01-01-1996 31-12-2009 827120 Fjerkræslagteriarbejde, behandling af råvarer
01-01-1996 31-12-2009 827130 Maskinel behandling af råvarer inden for fiskeindustrien
01-01-1996 31-12-2009 827140 Færdigvareproduktion, kød-, fjerkræ- og fiskeprodukter
01-01-1996 31-12-2009 8272 Betjening af maskiner ved produktion af mejeriprodukter
01-01-1996 31-12-2009 827200 Betjening af maskiner i mejeriproduktion
01-01-1996 31-12-2009 8273 Betjening af maskiner på møllerier
01-01-1996 31-12-2009 827300 Betjening af maskiner på møllerier
01-01-1996 31-12-2009 8274 Betjening af maskiner ved produktion af bage- og sukkervarer
01-01-1996 31-12-2009 827400 Betjening af bageri- og sukkervareproduktionsmaskiner
01-01-1996 31-12-2009 8275 Betjening af maskiner ved produktion af frugt- og grøntkonserves
01-01-1996 31-12-2003 827500 Betjening af maskiner inden for frugt- og grøntkonservesproduktion
01-01-2004 31-12-2009 827500 Betjening af maskiner i frugt- og grøntkonservesproduktion og margarinefremstilling
01-01-1996 31-12-2009 8276 Betjening af maskiner ved produktion af sukker
01-01-1996 31-12-2009 827600 Betjening af maskiner i sukkerproduktion
01-01-1996 31-12-2009 8277 Betjening af maskiner ved produktion af te, kaffe og kakaoristningsprodukter
01-01-1996 31-12-2009 827700 Betjening af maskiner ved te-, kaffe- og kakaoristningsproduktion
01-01-1996 31-12-2009 8278 Betjening af maskiner ved produktion af drikkevarer
01-01-1996 31-12-2009 827800 Betjening af maskiner i bryggeriproduktion
01-01-1996 31-12-2009 8279 Betjening af maskiner inden for tobaksindustrien
01-01-1996 31-12-2009 827900 Betjening af maskiner i tobaksindustrien
01-01-1996 31-12-2009 828 Monterings- og samlebåndsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 828000 Monterings- og samlebåndsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 8281 Montering af mekaniske maskiner
01-01-1996 31-12-2009 828100 Montering af me­kaniske maskiner
01-01-1996 31-12-2009 8282 Montering af elektrisk udstyr
01-01-1996 31-12-2009 828200 Montering af elektrisk udstyr
01-01-1996 31-12-2009 8283 Montering af elektronisk udstyr
01-01-1996 31-12-2009 828300 Montering af elektronisk udstyr
01-01-1996 31-12-2009 8284 Monterings- og samlebåndsarbejde ved produktion af metal-, gummi- og plastvarer
01-01-1996 31-12-2009 828400 Monterings- og samlebåndsarbejde inden for metal-, gummi- og plastproduktion
01-01-1996 31-12-2009 8285 Monterings- og samlebåndsarbejde ved produktion af trævarer
01-01-1996 31-12-2009 828500 Monterings- og samlebåndsarbejde inden for træproduktion
01-01-1996 31-12-2009 8286 Samlebåndsarbejde ved produktion af papir- og tekstilvarer og lignende
01-01-1996 31-12-2009 828600 Samlebåndsarbejde inden for papir-, tekstil- og tilsvarende produktion
01-01-1996 31-12-2009 8287 Monterings- og samlebåndsarbejde i øvrigt
01-01-1996 31-12-2009 828700 Andet monterings og samlebåndsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 829 Betjening af andre maskiner og kvalitetskontrol af varer i produktionen
01-01-1996 31-12-2009 8290 Betjening af industrimaskiner i øvrigt
01-01-1996 31-12-2009 829000 Betjening af andre maskiner og kvalitetskontrol af varer i produktionen
01-01-1996 31-12-2009 829010 Maskinel pakning og mærkning
01-01-1996 31-12-2009 829020 Kontrol af varer før bearbejdning
01-01-1996 31-12-2009 829030 Kontrol af varer efter bearbejdning
01-01-1996 31-12-2009 829090 Betjening af øvrige maskiner
01-01-1996 31-12-2009 83 Transport- og anlægsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 830000 Transport- og anlægsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 830000 Chaufførarbejde og førere af køretøjer og mobile maskiner
01-01-1996 31-12-2009 831 Jernbanedrift
01-01-1996 31-12-2009 831000 Jernbanedrift
01-01-2010 31-12-9999 831000 Lokomotivførerarbejde og tograngering
01-01-1996 31-12-2009 8311 Lokomotiv- og elektroførerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 831100 Lokomotiv- og elektroførerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 831100 Lokomotivførerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 8312 Betjentarbejde, arbejde med rangering samt styring af togtrafik
01-01-1996 31-12-2009 831200 Betjent- og rangerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 831200 Tograngering
01-01-1996 31-12-2003 831210 Betjent- og rangerarbejde
01-01-2004 31-12-2009 831210 Betjent- og rangerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 831220 Trafikstyring inden for jernbanedrift
01-01-1996 31-12-2009 831230 Planlægning og afvikling af jernbanetrafik i øvrigt
01-01-1996 31-12-2003 832 Last- og bustransportarbejde
01-01-2004 31-12-2009 832 Chaufførarbejde
01-01-1996 31-12-2009 832000 Chaufførarbejde
01-01-2010 31-12-9999 832000 Chauffører af biler, varevogne og motorcykler
01-01-1996 31-12-2009 8321 Budkørsel på motorcykel
01-01-1996 31-12-2009 832100 Motorcykelbude
01-01-2010 31-12-9999 832100 Motorcykelførere
01-01-1996 31-12-2003 8322 Kørsel af hyre- og varevogn
01-01-2004 31-12-2009 8322 Hyre- og varevognschauffører
01-01-1996 31-12-2009 832200 Hyre- og varevognschauffører
01-01-2010 31-12-9999 832200 Chauffører af biler, taxier og varevogne
01-01-1996 31-12-2003 832210 Hyrevognschauffører, persontransport
01-01-2004 31-12-2009 832210 Hyrevognschauffører og anden persontransport
01-01-2010 31-12-9999 832210 Hyrevogns- og privatchaufførarbejde eller tilsvarende chaufførarbejde
01-01-1996 31-12-2003 832220 Hyrevognschauffører, godstransport
01-01-2004 31-12-2009 832220 Hyrevognschauffører med godstransport
01-01-2010 31-12-9999 832220 Varevognschaufførarbejde
01-01-1996 31-12-2009 832230 Varevognschauffører med farligt gods, national transport
01-01-2010 31-12-9999 832230 Varevognschaufførarbejde med salgs- og repræsentationsopgaver
01-01-1996 31-12-2009 832240 Varevognschauffører med farligt gods, international transport
01-01-2010 31-12-9999 832240 Varevognschaufførarbejde med renovationsopgaver
01-01-1996 31-12-2009 832250 Varevognschauffører med flytteopgaver
01-01-1996 31-12-2009 832260 Varevognschauffører med renovationsopgaver
01-01-1996 31-12-2009 832270 Varevognschauffører med salgs- og repræsentationsopgaver
01-01-1996 31-12-2009 832280 Andre varevognschauffører, national transport
01-01-1996 31-12-2009 832290 Andre varevognschauffører, international transport
01-01-1996 31-12-2003 8323 Kørsel af bus
01-01-2004 31-12-2009 8323 Buschauffører
01-01-1996 31-12-2009 832300 Buschauffører
01-01-1996 31-12-2009 832310 Buschauffører, national rutefart
01-01-1996 31-12-2009 832320 Buschauffører, national turistfart
01-01-1996 31-12-2009 832330 Buschauffører, international rutefart
01-01-1996 31-12-2009 832340 Buschauffører, international turistfart
01-01-1996 31-12-2003 8324 Kørsel af last- og tankbil med videre
01-01-2004 31-12-2009 8324 Last- og tankbilschauffører
01-01-1996 31-12-2009 832400 Last- og tankbilschauffører
01-01-1996 31-12-2009 832410 Last- og tankbilschauffører med farligt gods, national transport
01-01-1996 31-12-2009 832420 Last- og tankbilschauffører med farligt gods, international transport
01-01-1996 31-12-2009 832430 Last- og tankbilschauffører med flytteopgaver
01-01-1996 31-12-2009 832440 Last- og tankbilschauffører med renovationsopgaver
01-01-1996 31-12-2009 832450 Last- og tankbilschauffører med salgs- og repræsentationsopgaver
01-01-1996 31-12-2009 832460 Andre last- og tankbilschauffører, national transport
01-01-1996 31-12-2009 832470 Andre last- og tankbilschauffører, international transport
01-01-1996 31-12-2009 833 Arbejde med andre mobile maskiner og køretøjer
01-01-1996 31-12-2009 833000 Arbejde med andre mobile maskiner og køretøjer
01-01-2010 31-12-9999 833000 Chauffører af busser og lastbiler
01-01-1996 31-12-2009 8331 Landbrugsmaskinførerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 833100 Landbrugsmaskinførere
01-01-2010 31-12-9999 833100 Buschauffører
01-01-2010 31-12-9999 833110 Buschauffører, national rutefart
01-01-2010 31-12-9999 833120 Buschauffører, national turistfart
01-01-2010 31-12-9999 833130 Buschauffører, international rutefart
01-01-2010 31-12-9999 833140 Buschauffører, international turistfart
01-01-1996 31-12-2009 8332 Entreprenørmaskinførerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 833200 Entreprenørmaskinførere
01-01-2010 31-12-9999 833200 Lastbilchauffører
01-01-2010 31-12-9999 833210 Lastbilchauffører, national transport
01-01-2010 31-12-9999 833220 Lastbilchauffører, international transport
01-01-2010 31-12-9999 833230 Lastbilchauffører med salgs- og repræsentationsopgaver
01-01-2010 31-12-9999 833240 Lastbilchauffører med renovationsopgaver
01-01-2010 31-12-9999 833250 Lastbilchauffører med flytteopgaver
01-01-2010 31-12-9999 833260 Lastbilchauffører med farligt gods
01-01-1996 31-12-2009 8333 Kran- og liftførerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 833300 Kran- og liftførerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 833310 Kranførere ved stationære kraner
01-01-1996 31-12-2009 833320 Kran- og liftførere ved mobile kraner og lifte
01-01-1996 31-12-2009 8334 Truckførerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 833400 Truckførere
01-01-1996 31-12-2009 834 Skibstransportarbejde
01-01-1996 31-12-2009 8340 Skibstransportarbejde
01-01-1996 31-12-2009 834000 Dæksarbejde og medhjælperarbejde ombord på skibe
01-01-2010 31-12-9999 834000 Førere af mobile maskiner
01-01-2010 31-12-9999 834100 Førere af mobile landsbrugs- og skovbrugsmaskiner
01-01-2010 31-12-9999 834200 Entreprenørmaskinførerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 834300 Kran- og liftførerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 834310 Kran- og liftførerarbejde ved stationære enheder
01-01-2010 31-12-9999 834320 Kran- og liftførerarbejde ved mobile enheder
01-01-2010 31-12-9999 834400 Truckførerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 835000 Dæksarbejde og medhjælp om bord på skibe
01-01-1996 31-12-2009 9 Andet arbejde
01-01-1996 31-12-2009 900000 Andet arbejde
01-01-2010 31-12-9999 900000 Andet manuelt arbejde
01-01-1996 31-12-2003 91 Rengørings- og renovationsarbejde, bud- og vagttjeneste samt telefon- og dørsalg m.v.
01-01-2004 31-12-2009 91 Rengørings- og renovationsarbejde, bud- og vagttjeneste, telefon- og dørsalg m.v.
01-01-1996 31-12-2009 910000 Rengørings- og renovationsarbejde, bud- og vagttjeneste, telefon- og dørsalg m.v.
01-01-2010 31-12-9999 910000 Rengøringsarbejde
01-01-1996 31-12-2003 911 Salg og service primært ved telefon
01-01-2004 31-12-2009 911 Salg og service fra gade eller telefon
01-01-1996 31-12-2009 911000 Salg og service fra gade eller telefon
01-01-2010 31-12-9999 911000 Rengøringsarbejde i private hjem, hoteller og kontorer
01-01-2010 31-12-9999 911100 Rengøringsarbejde i private hjem
01-01-2010 31-12-9999 911200 Rengøringsarbejde undtagen i private hjem
01-01-2010 31-12-9999 911210 Rengøring af kontorer og beboelsesområder
01-01-2010 31-12-9999 911220 Rengøring på hospitaler o.l.
01-01-2010 31-12-9999 911230 Rengøring af industrilokaliteter
01-01-2010 31-12-9999 911240 Rengøring på hoteller o.l.
01-01-2010 31-12-9999 911250 Rengøring af passagerområder i transportmidler
01-01-2010 31-12-9999 911260 Tværgående serviceopgaver
01-01-1996 31-12-2009 9113 Salgs- og servicearbejde primært ved telefon
01-01-1996 31-12-2009 911300 salgs- og servicearbejde fra gade eller telefon
01-01-1996 31-12-2003 911310 Telefonsalg
01-01-2004 31-12-2009 911310 Dør- og telefonsalg
01-01-1996 31-12-2003 911320 Interviewing, herunder personlig henvendelse
01-01-2004 31-12-2009 911320 Interviewarbejde vedr. undersøgelser, herunder personlig henvendelse
01-01-1996 31-12-2003 912 Skopudsning o.l.
01-01-2004 31-12-2009 912 Skopudsning o.l. gadeservicearbejde
01-01-1996 31-12-2009 9120 Arbejde med skopudsning og lignende former for gadeservice
01-01-1996 31-12-2003 912000 Skopudsere o.l. gadeservicearbejde
01-01-2004 31-12-2009 912000 Skopudsning o.l. gadeservicearbejde
01-01-2010 31-12-9999 912000 Manuelt rengøringsarbejde af køretøjer, vinduer, vasketøj og andet
01-01-2010 31-12-9999 912100 Manuel vask og presning af tøj
01-01-2010 31-12-9999 912200 Rengøring af transportmidler
01-01-2010 31-12-9999 912300 Vinduespudsning
01-01-2010 31-12-9999 912900 Andet rengøringsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 912910 Rengøring ved skadeservice
01-01-2010 31-12-9999 912990 Andet rengøringsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 913 Rengørings- og køkkenhjælpsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 913000 Rengørings- og køkkenhjælpsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 9131 Rengørings- og køkkenhjælpsarbejde i private hjem
01-01-1996 31-12-2009 913100 Rengørings- og køkkenhjælpsarbejde i private hjem
01-01-1996 31-12-2003 9132 Rengørings- og køkkenhjælpsarbejde i øvrigt
01-01-2004 31-12-2009 9132 Rengøring, køkkenhjælp mv. (ikke private hjem)
01-01-1996 31-12-2009 913200 Rengøring, køkkenhjælp mv. (ikke private hjem)
01-01-1996 31-12-2009 913210 Rengøring af kontorer og beboelsesområder
01-01-1996 31-12-2009 913220 Rengøring på hospitaler o.l.
01-01-1996 31-12-2009 913230 Rengøring af fabrikslokaler o.l.
01-01-1996 31-12-2009 913240 Medhjælp i køkken
01-01-1996 31-12-2003 913245 Afrydder i restauranter mv.
01-01-2004 31-12-2009 913245 Afrydder i restauranter o.l.
01-01-1996 31-12-2003 913250 Klargøring af værelser på hoteller og lignende
01-01-2004 31-12-2009 913250 Klargøring af værelser på hoteller o.l.
01-01-1996 31-12-2003 913260 Rengøring af passagerområder i fly, tog og busser
01-01-2004 31-12-2009 913260 Rengøring af passagerområder i fly, tog og busser
01-01-2003 31-12-2009 913270 Serviceassistentarbejde, tværgående serviceopgaver mv.
01-01-1996 31-12-2009 9133 Vaskeri- og renseriarbejde
01-01-1996 31-12-2009 913300 Vaskeri- og renseriarbejde
01-01-1996 31-12-2003 914 Bygningsrengøring, vinduespolering
01-01-2004 31-12-2009 914 Vedligeholdelse af bygninger og anlæg samt vinduespolering o.l.
01-01-1996 31-12-2009 914000 Vedligeholdelse af bygninger og anlæg samt vinduespolering o.l.
01-01-1996 31-12-2003 9141 Tilsyns-, vicevært- og pedelarbejde
01-01-2004 31-12-2009 9141 Ejendomsservice og pedelarbejde
01-01-1996 31-12-2009 914100 Tilsyns-, vicevært- og pedelarbejde
01-01-2003 31-12-2009 914111 Ejendomsserviceassistentarbejde
01-01-2003 31-12-2009 914112 Arbejde som gårdmand o.l.
01-01-2003 31-12-2009 914113 Pedelarbejde på skoler o.l.
01-01-1996 31-12-2003 9142 Bil- og vinduespolerarbejde
01-01-2004 31-12-2009 9142 Vinduespolering og klargøring af biler
01-01-1996 31-12-2009 914200 Bil- og vinduespolerarbejde
01-01-2003 31-12-2009 914210 Vinduespolering
01-01-2003 31-12-2009 914220 Rengøring og klargøring af biler
01-01-1996 31-12-2003 915 Bud, portner o.l.
01-01-2004 31-12-2009 915 Budtjeneste, vagtarbejde og måleraflæsning o.l.
01-01-1996 31-12-2009 915000 Budtjeneste, vagtarbejde og måleraflæsning o.l.
01-01-1996 31-12-2009 9151 Budtjeneste og lignende
01-01-1996 31-12-2009 915100 Bude, dragere o.l.
01-01-1996 31-12-2009 9152 Vagtarbejde
01-01-1996 31-12-2003 915200 Dørvogtere og andet vagtarbejde (portner)
01-01-2004 31-12-2009 915200 Dørvogtere, billettering og opsyn o.l.
01-01-1996 31-12-2009 9153 Arbejde med måleraflæsning, automattømning med videre
01-01-1996 31-12-2009 915300 Måleraflæsning, automattømning
01-01-1996 31-12-2009 916 Renovationsarbejde ekskl. kørsel af renovationsvogne
01-01-1996 31-12-2009 916000 Renovationsarbejde ekskl. kørsel af renovationsvogne
01-01-1996 31-12-2009 9161 Renovationsarbejde, eksklusive kørsel af renovationsvogne
01-01-1996 31-12-2009 916100 Renovationsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 9162 Arbejde med gadefejning, snerydning og lignende
01-01-1996 31-12-2009 916200 Gadefejere, snerydning o.l.
01-01-1996 31-12-2009 92 Medhjælp inden for landbrug, gartneri, fiskeri og skovbrug
01-01-1996 31-12-2009 920000 Medhjælp inden for landbrug, gartneri, fiskeri og skovbrug
01-01-2010 31-12-9999 920000 Manuelt arbejde inden for landbrug, skovbrug og fiskeri
01-01-1996 31-12-2009 921 Medhjælp inden for landbrug, gartneri, fiskeri og skovbrug
01-01-1996 31-12-2009 921000 Medhjælp inden for landbrug, gartneri, fiskeri og skovbrug
01-01-2010 31-12-9999 921000 Manuelt arbejde inden for landbrug, skovbrug og fiskeri
01-01-1996 31-12-2009 9211 Landbrugs- og gartnerimedhjælperarbejde
01-01-1996 31-12-2009 921100 Landbrugs- og gartnerimedhjælperarbejde, frugtplukkerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 921100 Manuelt arbejde inden for agerbrug
01-01-1996 31-12-2009 9212 Medhjælp ved skovbrug
01-01-1996 31-12-2009 921200 Medhjælp ved skovbrug
01-01-2010 31-12-9999 921200 Manuelt arbejde inden for husdyravl
01-01-1996 31-12-2009 9213 Medhjælp i fiskerierhverv (på land) samt medhjælp ved jagt og lignende
01-01-1996 31-12-2003 921300 Medhjælp ved fiskeri (på land), jagt o.l.
01-01-2004 31-12-2009 921300 Medhjælp i fiskerierhverv på land, samt medhjælp ved jagt o.l.
01-01-2010 31-12-9999 921300 Manuelt arbejde inden for både agerbrug og husdyravl
01-01-2010 31-12-9999 921400 Manuelt arbejde inden for havebrug og væksthusgartneri
01-01-2010 31-12-9999 921500 Manuelt skovarbejde
01-01-2010 31-12-9999 921600 Manuelt arbejde inden for fiskeri og akvakultur
01-01-1996 31-12-2009 93 Manuelt arbejde inden for bygge- og anlægssektoren, fremstillingsvirksomhed samt transportsektoren
01-01-1996 31-12-2009 930000 Manuelt arbejde inden for bygge- og anlægssektoren, fremstillingsvirksomhed samt transportsektoren
01-01-2010 31-12-9999 930000 Manuelt arbejde inden for råstofudvinding, bygge- og anlægssektoren, produktion og transport
01-01-1996 31-12-2009 931 Manuelt arbejde inden for bygge- og anlægssektoren
01-01-1996 31-12-2009 931000 Manuelt arbejde inden for bygge- og anlægssektoren
01-01-2010 31-12-9999 931000 Manuelt arbejde inden for råstofudvinding og bygge- og anlægssektoren
01-01-1996 31-12-2009 9311 Manuelt arbejde med grus og sten
01-01-1996 31-12-2009 931100 Mine- og stenbrudsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 931100 Manuelt arbejde inden for råstofudvinding
01-01-1996 31-12-2003 9312 Jord- og kloakarbejde samt andet anlægsarbejde
01-01-2004 31-12-2009 9312 Anlægsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 931200 Anlægsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 931200 Manuelt arbejde inden for anlægssektoren
01-01-1996 31-12-2003 931210 Asfaltvejarbejde
01-01-2004 31-12-2009 931210 Asfaltarbejde
01-01-2010 31-12-9999 931210 Asfaltarbejde
01-01-1996 31-12-2009 931220 Medhjælp ved brolæggerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 931220 Medhjælp med brolæggerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 931230 Kabelarbejde
01-01-2010 31-12-9999 931230 Kabelarbejde
01-01-1996 31-12-2009 931240 Montage af luftledninger
01-01-2010 31-12-9999 931240 Montage af luftledninger
01-01-1996 31-12-2009 931290 Jord-, kloak- og andet anlægsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 931290 Jord-, kloak- og andet anlægsarbejde
01-01-1996 31-12-2003 9313 Medhjælp ved bygningsarbejde
01-01-2004 31-12-2009 9313 Bygningsarbejde, medhjælp
01-01-1996 31-12-2009 931300 Bygningsarbejde, medhjælp
01-01-2010 31-12-9999 931300 Manuelt arbejde inden for byggesektoren
01-01-1996 31-12-2009 931310 Isoleringsarbejde uden særlige kvalifikationer
01-01-2010 31-12-9999 931310 Medhjælp ved isoleringsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 931320 Tagdækningsarbejde uden særlige kvalifikationer
01-01-2010 31-12-9999 931320 Medhjælp ved tagdækningsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 931330 Medhjælp ved murerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 931330 Medhjælp ved murerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 931340 Beton- jernbeton- og montagearbejde uden særlige kvalifikationer
01-01-2010 31-12-9999 931340 Beton- jernbeton og montagearbejde
01-01-2010 31-12-9999 931350 Opsætning og nedtagning af stilladser
01-01-1996 31-12-2009 931390 Andet bygningsarbejde uden særlige kvalifikationer
01-01-2010 31-12-9999 931390 Medhjælp ved andet bygningsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 932 Manuelt arbejde inden for fremstillingsvirksomhed
01-01-1996 31-12-2009 9320 Manuelt arbejde inden for fremstillingsvirksomhed
01-01-1996 31-12-2009 932000 Manuelt arbejde inden for fremstillingsvirksomhed
01-01-2010 31-12-9999 932000 Manuelt produktionsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 932010 Manuelt pakningsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 932020 Andet industriarbejde uden betjening af stationære maskiner
01-01-2010 31-12-9999 932100 Pakkeriarbejde
01-01-2010 31-12-9999 932900 Andet manuelt produktionsarbejde
01-01-1996 31-12-2009 933 Manuelt transport- og lagerarbejde m.v.
01-01-1996 31-12-2009 9330 Manuelt transport- og lagerarbejde, hvor der ikke anvendes maskiner eller køretøjer
01-01-1996 31-12-2009 933000 Manuelt transport- og lagerarbejde m.v.
01-01-2010 31-12-9999 933000 Transport- og lagerarbejde
01-01-1996 31-12-2009 933010 Lager- og pakhusarbejde
01-01-1996 31-12-2009 933020 Lastning og losning af skibe ekskl. bulk og fisk
01-01-1996 31-12-2009 933030 Lastning og losning af skibe, bulk
01-01-1996 31-12-2009 933040 Lastning og losning af skibe, fisk
01-01-1996 31-12-2009 933050 Håndtering af bagage og flyttegods
01-01-1996 31-12-2003 933060 Medhjælp i butik m.v.
01-01-2004 31-12-2009 933060 Medhjælp i butik mv. (uden kassearbejde)
01-01-1996 31-12-2009 933090 Medhjælp ved transportarbejde i øvrigt
01-01-2010 31-12-9999 933100 Førere af hånd- og pedaldrevne køretøjer
01-01-2010 31-12-9999 933200 Førere af dyretrukne køretøjer og maskineri
01-01-2010 31-12-9999 933300 Arbejde med lastning og losning
01-01-2010 31-12-9999 933400 Arbejde med opfyldning af lager og butik
01-01-2010 31-12-9999 933410 Lager- og pakhusarbejde
01-01-2010 31-12-9999 933420 Medhjælp i butik mv. (ekskl. kassearbejde)
01-01-2010 31-12-9999 940000 Manuelt arbejde med tilberedning af mad
01-01-2010 31-12-9999 941000 Manuelt arbejde med tilberedning af mad
01-01-2010 31-12-9999 941100 Tilberedning af fastfood
01-01-2010 31-12-9999 941200 Køkkenhjælp mv.
01-01-2010 31-12-9999 941210 Medhjælp i køkken
01-01-2010 31-12-9999 941220 Afrydning i restaurationer o.l.
01-01-2010 31-12-9999 950000 Gadesalg og -service
01-01-2010 31-12-9999 951000 Servicearbejde på gaden
01-01-2010 31-12-9999 952000 Gadesalg (undtagen madvarer)
01-01-2010 31-12-9999 960000 Renovationsarbejde og andet manuelt arbejde
01-01-2010 31-12-9999 961000 Renovationsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 961100 Indsamling af skrald og genbrugsartikler
01-01-2010 31-12-9999 961200 Arbejde med affaldssortering
01-01-2010 31-12-9999 961300 Gadefejning og beslægtet arbejde
01-01-2010 31-12-9999 962000 Andet manuelt arbejde
01-01-2010 31-12-9999 962100 Kurérarbejde og transport af bagage
01-01-2010 31-12-9999 962110 Kurérarbejde
01-01-2010 31-12-9999 962120 Transport af bagage
01-01-2010 31-12-9999 962200 Forefaldende arbejde
01-01-2010 31-12-9999 962300 Måleraflæsning og tømning af salgsautomater
01-01-2010 31-12-9999 962900 Andet manuelt arbejde
01-01-2003 31-12-2009 990000 Uoplyst
01-01-1996 31-12-2009 9999 Uoplyst
01-01-1996 31-12-2009 999900 Uoplyst
01-01-1996 31-12-2030 999999 Uoplyst