Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

DISCO_KODE

Langt navn

Disco kode for lønmodtagere

Generel Beskrivelse

Discokode for lønmodtagerjob.

Detaljeret beskrivelse

DISCO_KODE har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

Disco kode 08
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-2010 31-12-9999 000000 Ikke lønmodtager - oprettet af hensyn til statens arkiv
01-01-2010 31-12-9999 011000 Militært arbejde på officersniveau
01-01-2010 31-12-9999 021000 Militært arbejde på befalingsmandsniveau (underofficersarbejde)
01-01-2010 31-12-9999 031000 Militært arbejde, øvrige rangordener
01-01-2010 31-12-9999 100000 Ledelsesarbejde
01-01-2010 31-12-9999 110000 Øverste ledelse i lovgivende myndigheder, virksomheder og organisationer
01-01-2010 31-12-9999 111000 Øverste ledelse i lovgivende myndigheder, offentlige virksomheder og organisationer
01-01-2010 31-12-9999 111100 Øverste ledelse i lovgivende myndigheder
01-01-2010 31-12-9999 111200 Øverste ledelse i offentlige virksomheder
01-01-2010 31-12-9999 111400 Øverste ledelse i interesseorganisationer
01-01-2010 31-12-9999 112000 Øverste virksomhedsledelse
01-01-2010 31-12-9999 112010 Øverste administrerende virksomhedsledelse
01-01-2010 31-12-9999 112020 Virksomhedsledelse af tværgående funktioner
01-01-2010 31-12-9999 120000 Ledelse inden for administration og erhvervsorienterede funktioner
01-01-2010 31-12-9999 121000 Ledelse inden for forretningsservice og administrative funktioner
01-01-2010 31-12-9999 121100 Ledelse inden for økonomifunktioner
01-01-2010 31-12-9999 121200 Ledelse inden for HR-funktioner
01-01-2010 31-12-9999 121300 Ledelse inden for offentlig administration og virksomhedsstrategi/policy området
01-01-2010 31-12-9999 121310 Ledelse inden virksomhedsstrategi/policy området
01-01-2010 31-12-9999 121320 Administrativ ledelse i den offentlige sektor
01-01-2010 31-12-9999 121900 Ledelse inden for anden forretningsservice og andre administrative funktioner
01-01-2010 31-12-9999 121910 Ledelse af rengøringsfunktioner o.l.
01-01-2010 31-12-9999 121920 Ledelse af logistikfunktioner
01-01-2010 31-12-9999 121990 Anden ledelse inden for forretningsservice og administrative funktioner i øvrigt
01-01-2010 31-12-9999 122000 Ledelse af forretnings- og udviklingsorienterede funktioner
01-01-2010 31-12-9999 122100 Ledelse af salg og marketing
01-01-2010 31-12-9999 122200 Ledelse af reklame og PR
01-01-2010 31-12-9999 122300 Ledelse af kommerciel forskning og udvikling
01-01-2010 31-12-9999 130000 Ledelse af hovedaktiviteten inden for produktions- og servicevirksomhed
01-01-2010 31-12-9999 131000 Ledelse af produktion i landbrug, skovbrug og fiskeri
01-01-2010 31-12-9999 131100 Ledelse af produktion i landbrug og skovbrug
01-01-2010 31-12-9999 131200 Ledelse af produktion inden for akvakultur og fiskeri
01-01-2010 31-12-9999 132000 Ledelse af hovedaktiviteten inden for fremstillingsvirksomhed, råstofudvinding, byggeri, forsyning, distribution mv.
01-01-2010 31-12-9999 132100 Ledelse af hovedaktiviteten inden for fremstillingsvirksomhed (undtagen landbrug, skovbrug og fiskeri)
01-01-2010 31-12-9999 132200 Ledelse af hovedaktiviteten inden for råstofudvinding
01-01-2010 31-12-9999 132300 Ledelse af hovedaktiviteten inden for bygge- og anlægsvirksomhed
01-01-2010 31-12-9999 132400 Ledelse af hovedaktiviteten inden for forsyning, distribution o.l.
01-01-2010 31-12-9999 133000 Ledelse af hovedaktiviteten inden for informations- og kommunikationsteknologi
01-01-2010 31-12-9999 133010 Ledelse af hovedaktiviteten inden for informations- og kommunikationsteknologi (Business to Business)
01-01-2010 31-12-9999 133020 Ledelse af intern IT
01-01-2010 31-12-9999 134000 Ledelse af hovedaktiviteten inden for servicefag
01-01-2010 31-12-9999 134100 Ledelse af hovedaktiviteten inden for pædagogisk arbejde med og omsorg for børn
01-01-2010 31-12-9999 134200 Ledelse af hovedaktiviteten inden for sundhedsområdet
01-01-2010 31-12-9999 134300 Ledelse af hovedaktiviteten inden for ældrepleje
01-01-2010 31-12-9999 134400 Ledelse af hovedaktiviteten inden for det sociale område
01-01-2010 31-12-9999 134500 Ledelse af hovedaktiviteten inden for undervisningsområdet
01-01-2010 31-12-9999 134600 Ledelse af hovedaktiviteten inden for finans- og forsikringsområdet
01-01-2010 31-12-9999 134900 Anden ledelse af hovedaktiviteten inden for servicefag
01-01-2010 31-12-9999 134910 Ledelse af hovedaktiviteten inden for politi og retsvæsen
01-01-2010 31-12-9999 134990 Anden ledelse af hovedaktiviteten inden for servicefag i øvrigt
01-01-2010 31-12-9999 140000 Ledelse af hovedaktiviteten inden for hotel og restauration, detail- og engroshandel og andre serviceområder
01-01-2010 31-12-9999 141000 Ledelse af hovedaktiviteten inden for hoteller og restauration
01-01-2010 31-12-9999 141100 Ledelse af hovedaktiviteten af hoteller
01-01-2010 31-12-9999 141200 Ledelse af hovedaktiviteten inden for restauration
01-01-2010 31-12-9999 142000 Ledelse af hovedaktiviteten inden for detail- og engroshandel
01-01-2010 31-12-9999 142010 Ledelse af hovedaktiviteten inden for detailhandel
01-01-2010 31-12-9999 142020 Ledelse af hovedaktiviteten inden for engroshandel
01-01-2010 31-12-9999 143000 Ledelse af hovedaktiviteten inden for andre serviceområder
01-01-2010 31-12-9999 143100 Ledelse af hovedaktiviteten inden for sport, forlystelse og kultur
01-01-2010 31-12-9999 143900 Ledelse af hovedaktiviteten inden for andre serviceområder
01-01-2010 31-12-9999 200000 Arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau inden for pågældende område
01-01-2010 31-12-9999 210000 Arbejde inden for naturvidenskab og ingeniørvirksomhed
01-01-2010 31-12-9999 211000 Arbejde inden for fysik og geologi
01-01-2010 31-12-9999 211100 Arbejde inden for fysik og astronomi
01-01-2010 31-12-9999 211200 Arbejde inden for meteorologi
01-01-2010 31-12-9999 211300 Arbejde inden for kemi
01-01-2010 31-12-9999 211400 Arbejde inden for geologi og geofysik
01-01-2010 31-12-9999 212000 Arbejde med matematiske, aktuariske og statistiske metoder og teorier
01-01-2010 31-12-9999 213000 Arbejde inden for biovidenskab
01-01-2010 31-12-9999 213100 Arbejde inden for biokemi, biologi, botanik, zoologi og beslægtede områder
01-01-2010 31-12-9999 213110 Arbejde inden for biokemi
01-01-2010 31-12-9999 213120 Arbejde inden for biologi, botanik, zoologi og beslægtede områder
01-01-2010 31-12-9999 213200 Rådgivning inden for landbrug, skovbrug og fiskeri
01-01-2010 31-12-9999 213300 Arbejde inden for miljøbeskyttelse
01-01-2010 31-12-9999 214000 Ingeniørarbejde (undtagen inden for elektroteknologi)
01-01-2010 31-12-9999 214100 Ingeniørarbejde i industri og produktion
01-01-2010 31-12-9999 214200 Ingeniørarbejde vedrørende bygninger og anlæg
01-01-2010 31-12-9999 214300 Ingeniørarbejde inden for miljø
01-01-2010 31-12-9999 214400 Ingeniørarbejde inden for mekaniske systemer
01-01-2010 31-12-9999 214500 Ingeniørarbejde inden for kemi
01-01-2010 31-12-9999 214600 Ingeniørarbejde inden for minedrift, metallurgi og beslægtede områder
01-01-2010 31-12-9999 214900 Andet ingeniørarbejde (undtagen elektroteknologi)
01-01-2010 31-12-9999 215000 Ingeniørarbejde inden for elektroteknologi
01-01-2010 31-12-9999 215100 Ingeniørarbejde inden for elektricitet
01-01-2010 31-12-9999 215200 Ingeniørarbejde inden for elektronik
01-01-2010 31-12-9999 215300 Ingeniørarbejde inden for telekommunikation
01-01-2010 31-12-9999 216000 Arbejde med arkitektur, infrastruktur og design
01-01-2010 31-12-9999 216100 Arbejde med bygningsarkitektur
01-01-2010 31-12-9999 216200 Arbejde med landskabsarkitektur
01-01-2010 31-12-9999 216300 Arbejde med produkt- og tøjdesign
01-01-2010 31-12-9999 216400 Arbejde med by- og trafikplanlægning
01-01-2010 31-12-9999 216500 Arbejde med kartografi og landinspektørarbejde
01-01-2010 31-12-9999 216600 Arbejde med grafisk og multimediedesign
01-01-2010 31-12-9999 220000 Arbejde inden for sundhedsområdet
01-01-2010 31-12-9999 221000 Lægearbejde
01-01-2010 31-12-9999 221100 Almindeligt lægearbejde
01-01-2010 31-12-9999 221200 Speciallægearbejde
01-01-2010 31-12-9999 222000 Sygeplejerske- og jordemoderarbejde
01-01-2010 31-12-9999 222100 Sygeplejerskearbejde
01-01-2010 31-12-9999 222110 Sygeplejerskearbejde, basisfunktioner
01-01-2010 31-12-9999 222120 Sygeplejerskearbejde, specialfunktioner
01-01-2010 31-12-9999 222130 Sundhedsplejerskearbejde
01-01-2010 31-12-9999 222200 Jordemoderarbejde
01-01-2010 31-12-9999 223000 Arbejde inden for naturmedicin og alternativ behandling
01-01-2010 31-12-9999 224000 Paramedicinsk arbejde
01-01-2010 31-12-9999 225000 Dyrlægearbejde
01-01-2010 31-12-9999 226000 Andet sundhedsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 226100 Tandlægearbejde
01-01-2010 31-12-9999 226200 Farmaceutarbejde
01-01-2010 31-12-9999 226300 Arbejde indenfor arbejdsmiljø og hygiejne
01-01-2010 31-12-9999 226400 Fysioterapeut- og afspændingspædagogarbejde
01-01-2010 31-12-9999 226410 Fysioterapeutarbejde
01-01-2010 31-12-9999 226420 Afspændingspædagogarbejde
01-01-2010 31-12-9999 226500 Kost- og ernæringsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 226510 Kost- og ernæringsarbejde, basisfunktioner
01-01-2010 31-12-9999 226520 Kost- og ernæringsarbejde, specialfunktioner
01-01-2010 31-12-9999 226610 Arbejde inden for audiologi
01-01-2010 31-12-9999 226620 Arbejde inden for logopædi
01-01-2010 31-12-9999 226700 Optiker/ortometristarbejde
01-01-2010 31-12-9999 226900 Sundhedsarbejde ikke klassificeret andetsteds
01-01-2010 31-12-9999 226910 Ergoterapeutarbejde
01-01-2010 31-12-9999 226920 Fodterapeutarbejde
01-01-2010 31-12-9999 226930 Kiropraktikerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 226990 Sundhedsarbejde ikke klassificeret andetsteds
01-01-2010 31-12-9999 230000 Undervisning og pædagogisk arbejde
01-01-2010 31-12-9999 231000 Undervisning og forskning ved universiteter og højere læreanstalter
01-01-2010 31-12-9999 231010 Undervisning og forskning ved lange videregående uddannelser
01-01-2010 31-12-9999 231020 Undervisning og forskning ved mellemlange videregående uddannelser
01-01-2010 31-12-9999 231030 Undervisning og forskning ved korte videregående uddannelser
01-01-2010 31-12-9999 232000 Undervisning ved erhvervsuddannelser
01-01-2010 31-12-9999 232010 Undervisnig ved erhvervsuddannelser for unge
01-01-2010 31-12-9999 232020 Undervisning ved arbejdsmarkedsuddannelser
01-01-2010 31-12-9999 232030 Undervisning ved voksenerhvervsuddannelser
01-01-2010 31-12-9999 233000 Almen undervisning efter grundskoleniveau
01-01-2010 31-12-9999 233010 Undervisning på gymnasialt niveau
01-01-2010 31-12-9999 233020 Undervisning ved øvrige almene uddannelser efter grundskoleniveau
01-01-2010 31-12-9999 234000 Undervisning og pædagogisk arbejde
01-01-2010 31-12-9999 234100 Undervisning på grundskoleniveau (inkl. 10. klasse)
01-01-2010 31-12-9999 234110 Undervisning på grundskoleniveau, unge og voksne
01-01-2010 31-12-9999 234120 Undervisning på grundskoleniveau, (børn, 1.-10. klasse)
01-01-2010 31-12-9999 234130 Undervisning på grundskoleniveau, børnehaveklasseniveau
01-01-2010 31-12-9999 234200 Undervisning før grundskoleniveau
01-01-2010 31-12-9999 234300 Pædagogisk arbejde
01-01-2010 31-12-9999 234310 Pædagogisk arbejde med unge og voksne
01-01-2010 31-12-9999 234320 Pædagogisk arbejde, fritidsklubber/legepladser
01-01-2010 31-12-9999 234330 Pædagogisk arbejde i skolefritidsordninger/fritidshjem og på skoler
01-01-2010 31-12-9999 234340 Pædagogisk arbejde, førskolebørn
01-01-2010 31-12-9999 234390 Andet pædagogisk arbejde
01-01-2010 31-12-9999 235000 Andet undervisning og pædagogisk arbejde
01-01-2010 31-12-9999 235100 Forskning, udvikling og rådgivning inden for undervisningsmetoder
01-01-2010 31-12-9999 235200 Specialundervisning
01-01-2010 31-12-9999 235210 Specialundervisning, unge og voksne
01-01-2010 31-12-9999 235220 Specialundervisning på grundskoleniveau (1.-10. klasse)
01-01-2010 31-12-9999 235230 Specialundervisning på børnehaveklasseniveau
01-01-2010 31-12-9999 235300 Anden sprogundervisning
01-01-2010 31-12-9999 235400 Anden musik- og sangundervisning
01-01-2010 31-12-9999 235500 Anden undervisning inden for kreative fag
01-01-2010 31-12-9999 235600 Anden undervisning inden for informationsteknologi
01-01-2010 31-12-9999 235700 Specialpædagogisk arbejde
01-01-2010 31-12-9999 235710 Specialpædagogisk arbejde, ældre og handicappede
01-01-2010 31-12-9999 235720 Specialpædaogisk arbejde, akivering mv.
01-01-2010 31-12-9999 235730 Specialpædagogisk arbejde, rådgivning af voksne
01-01-2010 31-12-9999 235740 Specialpædagogisk arbejde, kontakt med og ledsagning af voksne
01-01-2010 31-12-9999 235750 Specialpædagogisk arbejde, børn og unge
01-01-2010 31-12-9999 235760 Specialpædagogisk arbejde, førskolebørn
01-01-2010 31-12-9999 235790 Andet specialpædagogisk arbejde
01-01-2010 31-12-9999 235900 Undervisnings- og pædagogisk arbejde ikke klassificeret andetsteds
01-01-2010 31-12-9999 235910 Undervisningsarbejde ikke klassificeret andetsteds (ekskl. medhjælp)
01-01-2010 31-12-9999 235920 Pædagogisk arbejde ikke klassificeret andetsteds (ekskl. medhjælp)
01-01-2010 31-12-9999 240000 Arbejde inden for økonomi, administration og salg
01-01-2010 31-12-9999 241000 Arbejde inden for finans og økonomi
01-01-2010 31-12-9999 241100 Revisions- og regnskabscontrollerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 241200 Rådgivning inden for finans, pension, forsikring og investering
01-01-2010 31-12-9999 241210 Rådgivning af storkunder og private banking kunder inden for finans og forsikring
01-01-2010 31-12-9999 241220 Generel rådgivning af erhvervskunder inden for finans, pension og forsikring
01-01-2010 31-12-9999 241230 Generel rådgivning af privatkunder inden for finans, pension og forsikring
01-01-2010 31-12-9999 241240 Rådgivning inden for specialområde som investering, valuta og formue
01-01-2010 31-12-9999 241300 Arbejde med analyse, produktudvikling og vedligeholdelse inden for finans, pension og forsikring
01-01-2010 31-12-9999 241310 Analytikerarbejde inden for finans, pension og forsikring
01-01-2010 31-12-9999 241320 Arbejde med udvikling og vedligeholdelse af bank-, pensions- og forsikringsprodukter
01-01-2010 31-12-9999 242000 Arbejde inden for virksomhedsadministration - privat og offentlig
01-01-2010 31-12-9999 242100 Analytikerarbejde inden for ledelse og virksomhedsorganisation
01-01-2010 31-12-9999 242200 Arbejde med virksomhedsstrategi/policy
01-01-2010 31-12-9999 242300 Arbejde med analyse og rådgivning inden for HR
01-01-2010 31-12-9999 242400 Arbejde med personaleudvikling og -oplæring
01-01-2010 31-12-9999 243000 Arbejde inden for salg, marketing og PR
01-01-2010 31-12-9999 243100 Arbejde inden for reklame og marketing
01-01-2010 31-12-9999 243200 Arbejde inden for PR
01-01-2010 31-12-9999 243300 Arbejde inden for teknisk og medicinsk salg (undtagen informations- og kommunikationsteknologi)
01-01-2010 31-12-9999 243310 Arbejde inden for teknisk salg (undtagen informations- og kommunikationsteknologi)
01-01-2010 31-12-9999 243320 Arbejde inden for medicinsk salg
01-01-2010 31-12-9999 243400 Arbejde inden for salg af informations- og kommunikationsteknologi
01-01-2010 31-12-9999 250000 Arbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi
01-01-2010 31-12-9999 251000 Udvikling og analyse af software og applikatoner
01-01-2010 31-12-9999 251100 Systemanalytikerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 251110 Arbejde med overordnet IT-arkitektur
01-01-2010 31-12-9999 251120 Design af IT-systemer og analyse af forretningsprocesser
01-01-2010 31-12-9999 251200 Softwareudvikling
01-01-2010 31-12-9999 251210 IT-projektstyring
01-01-2010 31-12-9999 251220 Rådgivning og programmering inden for softwareudvikling
01-01-2010 31-12-9999 251300 Web- og multimedieudvikling
01-01-2010 31-12-9999 251400 Vedligeholdelse og dokumentation af software
01-01-2010 31-12-9999 251900 Andet arbejde med software, herunder test og kvalitetssikring
01-01-2010 31-12-9999 252000 Arbejde med databaser og netværk
01-01-2010 31-12-9999 252100 Design og administration af databaser
01-01-2010 31-12-9999 252200 Systemadministration
01-01-2010 31-12-9999 252300 Arbejde med computernetværk
01-01-2010 31-12-9999 252900 Andet arbejde med databaser og netværk
01-01-2010 31-12-9999 260000 Arbejde inden for jura, samfundsvidenskab og kultur
01-01-2010 31-12-9999 261000 Juridisk arbejde
01-01-2010 31-12-9999 261100 Advokatarbejde
01-01-2010 31-12-9999 261110 Advokatarbejde
01-01-2010 31-12-9999 261120 Advokatfuldmægtigarbejde
01-01-2010 31-12-9999 261200 Dommerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 261900 Andet juridisk arbejde
01-01-2010 31-12-9999 262000 Bibliotekar-, arkivar- og museumsinspektørarbejde
01-01-2010 31-12-9999 262100 Arkivar- og museumsinspektørarbejde
01-01-2010 31-12-9999 262200 Bibliotekararbejde og andet informationsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 263000 Arbejde inden for samfundsvidenskab og religion
01-01-2010 31-12-9999 263100 Arbejde inden for samfundsøkonomi
01-01-2010 31-12-9999 263200 Arbejde inden for sociologi, antropologi og beslægtede områder
01-01-2010 31-12-9999 263300 Arbejde inden for filosofi, historie og statskundskab
01-01-2010 31-12-9999 263400 Arbejde inden for psykologi
01-01-2010 31-12-9999 263500 Socialrådgivningsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 263600 Arbejde inden for religion
01-01-2010 31-12-9999 264000 Forfatterarbejde og journalistisk og sprogvidenskabeligt arbejde
01-01-2010 31-12-9999 264100 Forfatterarbejde
01-01-2010 31-12-9999 264200 Journalistisk arbejde
01-01-2010 31-12-9999 264300 Translatørarbejde og andet sprogvidenskabeligt arbejde
01-01-2010 31-12-9999 264310 Translatørarbejde
01-01-2010 31-12-9999 264320 Tolkearbejde
01-01-2010 31-12-9999 264390 Andet sprogvidenskabeligt arbejde
01-01-2010 31-12-9999 265000 Arbejde med kunst og kreative fag
01-01-2010 31-12-9999 265100 Kunstnerisk arbejde inden for visuelle kunstarter
01-01-2010 31-12-9999 265200 Kunstnerisk arbejde inden for musik og sang
01-01-2010 31-12-9999 265300 Kunstnerisk arbejde inden for dans og koreografi
01-01-2010 31-12-9999 265400 Arbejde med instruktion og produktion af film, teater og beslægtede funktioner
01-01-2010 31-12-9999 265500 Skuespilarbejde
01-01-2010 31-12-9999 265600 Speakerarbejde på radio, TV og andre medier
01-01-2010 31-12-9999 265900 Andet arbejde med kunst og kreative fag
01-01-2010 31-12-9999 300000 Arbejde, der forudsætter viden på mellemniveau
01-01-2010 31-12-9999 310000 Teknikerarbejde inden for videnskab, ingeniørvirksomhed og skibs- og luftfart
01-01-2010 31-12-9999 311000 Teknikerarbejde inden for fysisk videnskab og ingeniørvirksomhed
01-01-2010 31-12-9999 311100 Teknikerarbejde inden for kemisk, fysisk, biologisk og bioteknologisk videnskab
01-01-2010 31-12-9999 311110 Laborantarbejde
01-01-2010 31-12-9999 311120 Assistentarbejde i laboratorier
01-01-2010 31-12-9999 311130 Laboratorieteknikerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 311140 Teknikerarbejde inden for geologi, meteorologi og astronomi
01-01-2010 31-12-9999 311200 Teknikerarbejde inden for byggeri- og anlæg
01-01-2010 31-12-9999 311300 Teknikerarbejde inden for det elektriske område
01-01-2010 31-12-9999 311400 Teknikerarbejde inden for det elektronisk område
01-01-2010 31-12-9999 311500 Teknikerarbejde inden for det mekaniske område
01-01-2010 31-12-9999 311510 Teknikerarbejde inden for VVS
01-01-2010 31-12-9999 311590 Teknikerarbejde inden for andre mekaniske områder
01-01-2010 31-12-9999 311600 Teknikerarbejde inden for det kemiske område
01-01-2010 31-12-9999 311700 Teknikerarbejde inden for minedrift og metallurgi
01-01-2010 31-12-9999 311800 Teknisk tegnearbejde
01-01-2010 31-12-9999 311900 Andet teknikerarbejde inden for fysisk videnskab og ingeniørvirksomhed
01-01-2010 31-12-9999 312000 Tilsynsførende inden for råstofudvinding, fremstillingsvirksomhed og bygge- og anlægsvirksomhed
01-01-2010 31-12-9999 312100 Tilsynsførende inden for råstofudvinding
01-01-2010 31-12-9999 312200 Tilsynsførende inden for fremstillingsvirksomhed
01-01-2010 31-12-9999 312300 Tilsynsførende inden for bygge- og anlægsvirksomhed
01-01-2010 31-12-9999 313000 Teknisk kontrolarbejde inden for processtyring
01-01-2010 31-12-9999 313100 Teknisk kontrolarbejde på kraftværker
01-01-2010 31-12-9999 313200 Teknisk kontrolarbejde på forbrændings- og vandrensningsanlæg
01-01-2010 31-12-9999 313300 Teknisk kontrolarbejde på kemiske behandlingsanlæg
01-01-2010 31-12-9999 313400 Teknisk kontrolarbejde på olie- og naturgasraffinaderier
01-01-2010 31-12-9999 313500 Teknisk kontrolarbejde ved metalproduktion
01-01-2010 31-12-9999 313900 Andet teknisk kontrolarbejde inden for processtyring
01-01-2010 31-12-9999 314000 Teknikerarbejde inden for biovidenskab
01-01-2010 31-12-9999 314100 Teknikerarbejde inden for biovidenskab (undtagen medicinsk område)
01-01-2010 31-12-9999 314200 Landbrugsteknikerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 314300 Skovbrugsteknikerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 315000 Teknikerarbejde inden for skibs- og luftfart
01-01-2010 31-12-9999 315100 Teknikerarbejde inden for skibsfart
01-01-2010 31-12-9999 315200 Skibsførerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 315300 Flypilotarbejde
01-01-2010 31-12-9999 315400 Flyvelederarbejde
01-01-2010 31-12-9999 315410 Flyvelederarbejde
01-01-2010 31-12-9999 315420 Planlægning og afvikling af flytrafik i øvrigt
01-01-2010 31-12-9999 315500 Teknikerarbejde inden for luftfartssikkerhed
01-01-2010 31-12-9999 320000 Teknikerarbejde og assisterende arbejde inden for sundhedsområdet
01-01-2010 31-12-9999 321000 Teknikerarbejde inden for det medicinske og farmaceutiske område
01-01-2010 31-12-9999 321100 Teknikerarbejde inden for brug af medicinsk røntgen- og behandlingsudstyr
01-01-2010 31-12-9999 321200 Teknikerarbejde i medicinske og patologiske laboratorier
01-01-2010 31-12-9999 321210 Bioanalytikerarbejde, basisfunktioner
01-01-2010 31-12-9999 321220 Bioanalytikerarbejde, specialfunktioner
01-01-2010 31-12-9999 321230 Laborantarbejde på sygehuslaboratorier
01-01-2010 31-12-9999 321290 Andet teknikerarbejde i medicinske og patologiske laboratorier
01-01-2010 31-12-9999 321300 Arbejde inden for farmaci
01-01-2010 31-12-9999 321310 Farmakonomarbejde
01-01-2010 31-12-9999 321390 Andet arbejde inden for farmaci
01-01-2010 31-12-9999 321400 Teknikerarbejde inden for fremstilling af proteser
01-01-2010 31-12-9999 322000 Assisterende arbejde inden for sygepleje og jordemoderarbejde
01-01-2010 31-12-9999 322100 Assisterende arbejde inden for sygepleje
01-01-2010 31-12-9999 322200 Assisterende arbejde inden for fødselshjælp
01-01-2010 31-12-9999 323000 Assisterende arbejde inden for naturmedicin og alternativ behandling
01-01-2010 31-12-9999 324000 Assisterende veterinærarbejde og veterinærteknisk arbejde
01-01-2010 31-12-9999 325000 Andet tekniker- og assistentarbejde inden for sundhedsområdet
01-01-2010 31-12-9999 325100 Arbejde med tandpleje
01-01-2010 31-12-9999 325110 Tandklinikassistentarbejde
01-01-2010 31-12-9999 325120 Tandplejerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 325200 Teknikerarbejde inden for medicinsk registrering og sundhedsinformation
01-01-2010 31-12-9999 325300 Assisterende sundhedsarbejde ved lokale/akutte behandlingscentre
01-01-2010 31-12-9999 325400 Teknikerarbejde inden for fremstilling af synshjælpemidler
01-01-2010 31-12-9999 325500 Assisterende arbejde inden for fysioterapi
01-01-2010 31-12-9999 325600 Assisterende arbejde inden for sundhedsområdet
01-01-2010 31-12-9999 325700 Arbejde med kontrol af arbejdsmiljø og sikkerhed
01-01-2010 31-12-9999 325710 Kontrolarbejde vedr. arbejdsmiljø
01-01-2010 31-12-9999 325720 Kontrolarbejde vedr. sikkerhed
01-01-2010 31-12-9999 325730 Assistentarbejde og rådgivning vedr. hygiejne og miljøteknisk arbejde
01-01-2010 31-12-9999 325800 Redningsarbejde (Ambulancebehandler)
01-01-2010 31-12-9999 325900 Tekniker- og assistentarbejde inden for sundhedsområdet ikke klassificeret andetsteds
01-01-2010 31-12-9999 330000 Arbejde inden for forretningsservice, økonomi, administration og salg
01-01-2010 31-12-9999 331000 Arbejde med finans, regnskab og matematik
01-01-2010 31-12-9999 331100 Arbejde med omsætning af værdipapirer og valuta
01-01-2010 31-12-9999 331110 Handel med værdipapirer og valuta
01-01-2010 31-12-9999 331120 Afvikling af handel med værdipapirer og valuta (back office)
01-01-2010 31-12-9999 331200 Arbejde med kredit- og långivning
01-01-2010 31-12-9999 331210 Arbejde med kreditbevilling og ¿analyse
01-01-2010 31-12-9999 331220 Arbejde med erhverskunder ¿ standardprodukter
01-01-2010 31-12-9999 331230 Arbejde med privatkunder ¿ standardprodukter
01-01-2010 31-12-9999 331240 Arbejde med både erhvervs- og privatkunder ¿ standardprodukter
01-01-2010 31-12-9999 331300 Regnskabsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 331400 Arbejde med statistik og matematik
01-01-2010 31-12-9999 331500 Vurderings- og takseringsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 332000 Agent- og mæglerarbejde inden for salg og indkøb
01-01-2010 31-12-9999 332100 Forsikringsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 332110 Forsikringssalgsarbejde med egen kundeportefølje
01-01-2010 31-12-9999 332120 Forsikringssalgsarbejde uden egen kundeportefølje
01-01-2010 31-12-9999 332130 Forsikringsteknisk vurdering
01-01-2010 31-12-9999 332200 Salgsarbejde (agenter)
01-01-2010 31-12-9999 332300 Indkøbsarbejde (agenter)
01-01-2010 31-12-9999 332400 Erhvervsmæglerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 333000 Arbejde inden for forretningsservice
01-01-2010 31-12-9999 333100 Speditørarbejde
01-01-2010 31-12-9999 333110 Speditørarbejde vedr. land- og lufttransport
01-01-2010 31-12-9999 333120 Speditørarbejde vedr. skibsfart
01-01-2010 31-12-9999 333190 Speditørarbejde i øvrigt
01-01-2010 31-12-9999 333200 Konference- og eventplanlægning
01-01-2010 31-12-9999 333300 Jobformidling
01-01-2010 31-12-9999 333400 Ejendomsmægler- og ejendomsadministratorarbejde
01-01-2010 31-12-9999 333410 Ejendomsmæglerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 333420 Ejendomshandlerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 333430 Ejendomsadministratorarbejde
01-01-2010 31-12-9999 333900 Andet arbejde inden for forretningsservice
01-01-2010 31-12-9999 334000 Administrativt sekretærarbejde
01-01-2010 31-12-9999 334100 Kontorlederarbejder
01-01-2010 31-12-9999 334200 Advokatsekretærarbejde
01-01-2010 31-12-9999 334300 Chef- og direktionssekretærarbejde
01-01-2010 31-12-9999 334310 Chef- og direktionssekretærarbejde
01-01-2010 31-12-9999 334320 Oversættelse af korrespondance
01-01-2010 31-12-9999 334400 Lægesekretærarbejde
01-01-2010 31-12-9999 335000 Arbejde med forvaltning og udøvelse af lovgivning
01-01-2010 31-12-9999 335100 Told- og grænsebetjentarejde
01-01-2010 31-12-9999 335200 Administration af skatte- og afgiftslovgivning
01-01-2010 31-12-9999 335300 Formidling af offentlige ydelser
01-01-2010 31-12-9999 335400 Udstedelse af pas, kørekort o.l.
01-01-2010 31-12-9999 335500 Politimæssigt undersøgelsesarbejde
01-01-2010 31-12-9999 335900 Andet arbejde med forvaltning og udøvelse af lovgivning
01-01-2010 31-12-9999 340000 Arbejde inden for jura, samfundsvidenskab og kultur
01-01-2010 31-12-9999 341000 Arbejde inden for jura og samfundsforhold
01-01-2010 31-12-9999 341100 Juridisk arbejde på mellemniveau
01-01-2010 31-12-9999 341200 Social rådgivningsarbejde på mellemniveau
01-01-2010 31-12-9999 341300 Arbejde med tilknytning til religion på mellemniveau
01-01-2010 31-12-9999 342000 Arbejde med sport og fitness
01-01-2010 31-12-9999 342100 Sportsudøvere
01-01-2010 31-12-9999 342200 Træner-, instruktør- og dommerarbejde inden for sport
01-01-2010 31-12-9999 342300 Instruktørarbejde inden for fitness og beslægtede områder
01-01-2010 31-12-9999 343000 Arbejde inden for kunstneriske, kulturelle og kulinariske områder
01-01-2010 31-12-9999 343100 Fotografarbejde
01-01-2010 31-12-9999 343200 Indretningsarkitekt- og dekoratørarbejde
01-01-2010 31-12-9999 343300 Galleri-, museums- og biblioteksteknikerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 343400 Køkkenchefarbejde
01-01-2010 31-12-9999 343500 Andet arbejde inden for kunstneriske, kulturelle og kulinariske områder
01-01-2010 31-12-9999 350000 Informations- og kommunikationsteknikerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 351000 Driftsteknikerarbejde og brugersupportarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi
01-01-2010 31-12-9999 351100 Driftsteknikerarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi
01-01-2010 31-12-9999 351200 Brugersupportarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi
01-01-2010 31-12-9999 351300 Netværks- og systemteknikerarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi
01-01-2010 31-12-9999 351400 Internetteknikerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 352000 Teknikerarbejde inden for audiovisuelle medier og telekommunikation
01-01-2010 31-12-9999 352100 Teknikerarbejde inden for audiovisuelle medier
01-01-2010 31-12-9999 352200 Teknikerarbejde inden for telekommunikation
01-01-2010 31-12-9999 400000 Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde
01-01-2010 31-12-9999 410000 Almindeligt kontor- og sekretærearbejde
01-01-2010 31-12-9999 411000 Almindeligt kontorarbejde
01-01-2010 31-12-9999 412000 Almindeligt sekretærarbejde
01-01-2010 31-12-9999 413000 Indtastningsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 413100 Tekstbehandlingsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 413200 Dataregistreringsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 420000 Kundeservice
01-01-2010 31-12-9999 421000 Kasserer- og inkassatorarbejde samt beslægtede funktioner
01-01-2010 31-12-9999 421100 Kundebetjening og kassererarbejde i finansvirksomheder
01-01-2010 31-12-9999 421200 Bookmaker- og croupierarbejde samt beslægtede funktioner
01-01-2010 31-12-9999 421300 Pantelånerarbejde og beslægtede funktioner
01-01-2010 31-12-9999 421400 Inkassatorarbejde og beslægtede funktioner
01-01-2010 31-12-9999 422000 Kundeinformationsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 422100 Rejsebureauarbejde
01-01-2010 31-12-9999 422200 Informationsarbejde på kundekontaktcentre
01-01-2010 31-12-9999 422300 Telefonomstillingsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 422400 Hotelreceptionistarbejde
01-01-2010 31-12-9999 422500 Oplysnings- og forespørgselsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 422600 Almindeligt receptionistarbejde, ekskl. hotelreceptionistarbejde
01-01-2010 31-12-9999 422700 Interviewarbejde inden for markedsundersøgelse
01-01-2010 31-12-9999 422900 Andet kundeinformationsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 430000 Almindeligt beregnings- og registreringsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 431000 Almindeligt beregningsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 431100 Almindeligt regnskabs-- og bogføringsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 431200 Bookmaker- og croupierarbejde samt beslægtede funktioner
01-01-2010 31-12-9999 431210 Almindeligt kontorarbejde ifm. udfærdigelse af statistik
01-01-2010 31-12-9999 431220 Almindeligt kontorarbejde ifm. finansielle transaktioner
01-01-2010 31-12-9999 431230 Forsikringsteknisk arbejde ifm. oprettelse og vedligeholdelse af forsikringspapirer
01-01-2010 31-12-9999 431240 Forsikringsteknisk arbejde ifm. sagbehandling af skader
01-01-2010 31-12-9999 431300 Almindeligt kontorarbejde inden for lønbehandling
01-01-2010 31-12-9999 432000 Kontorarbejde inden for materialeregistrering og transport
01-01-2010 31-12-9999 432100 Lagerekspeditionsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 432200 Registreringsarbejde inden for produktion
01-01-2010 31-12-9999 432300 Registreringsarbejde inden for transport- og trafikstyring
01-01-2010 31-12-9999 432310 Tilrettelæggelse af jernbanetransport
01-01-2010 31-12-9999 432320 Tilrettelæggelse af lufttransport ¿ ikke flyveledere
01-01-2010 31-12-9999 432330 Tilrettelæggelse af godstransport til lands
01-01-2010 31-12-9999 432340 Tilrettelæggelse af udrykning ifm. redningsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 432390 Anden tilrettelæggelse af transport
01-01-2010 31-12-9999 440000 Andet almindeligt kontor- og kundeservicearbejde
01-01-2010 31-12-9999 441000 Andet almindeligt kontor- og kundeservicearbejde
01-01-2010 31-12-9999 441100 Biblioteksservicearbejde
01-01-2010 31-12-9999 441200 Postbud- og betjentarbejde samt postsorteringsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 441210 Postbudarbejde
01-01-2010 31-12-9999 441220 Betjentarbjede, intern postsortering og omdeling
01-01-2010 31-12-9999 441300 Korrekturlæsning og beslægtede funktioner
01-01-2010 31-12-9999 441500 Arbejde med arkivering og kopiering
01-01-2010 31-12-9999 441600 Almindeligt kontorarbejde inden for HR
01-01-2010 31-12-9999 441900 Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde ikke klassificeret andetsteds
01-01-2010 31-12-9999 500000 Service- og salgsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 510000 Servicearbejde
01-01-2010 31-12-9999 511000 Service- og kontrolarbejde under transport og rejser
01-01-2010 31-12-9999 511100 Servicearbejde af passagerer i forbindelse med rejser
01-01-2010 31-12-9999 511110 Passagerbetjening under rejser
01-01-2010 31-12-9999 511120 Passagerbetjening i lufthavne og havneterminaler
01-01-2010 31-12-9999 511200 Kontrolarbejde under rejser
01-01-2010 31-12-9999 511300 Turist- og rejselederarbejde
01-01-2010 31-12-9999 512000 Kokkearbejde
01-01-2010 31-12-9999 513000 Tjenere og bartendere
01-01-2010 31-12-9999 513100 Tjenerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 513200 Bartenderarbejde
01-01-2010 31-12-9999 514000 Frisørarbejde og kosmetologarbejde samt beslægtede funktioner
01-01-2010 31-12-9999 514100 Frisørarbejde
01-01-2010 31-12-9999 514200 Kosmetologarbejde og beslægtede funktioner
01-01-2010 31-12-9999 515000 Inspektørarbejde inden for rengøring, husholdning og ejendomme
01-01-2010 31-12-9999 515100 Rengøringsinspektørarbejde
01-01-2010 31-12-9999 515200 Husbestyrerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 515300 Ejendomsinspektørarbejde
01-01-2010 31-12-9999 516000 Andet servicearbejde
01-01-2010 31-12-9999 516100 Astrologiarbejde og beslægtede funktioner
01-01-2010 31-12-9999 516200 Kammertjenerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 516300 Bedemandsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 516400 Arbejde med kæledyr
01-01-2010 31-12-9999 516500 Kørelærerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 516900 Servicearbejde ikke klassificeret andetsteds
01-01-2010 31-12-9999 520000 Salgsarbejde (ekskl. agentarbejde)
01-01-2010 31-12-9999 521000 Salgsarbejde på gade og marked
01-01-2010 31-12-9999 521100 Stade- og markedssalg
01-01-2010 31-12-9999 521200 Gadesalg af fødevarer
01-01-2010 31-12-9999 522000 Salgsarbejde i butik
01-01-2010 31-12-9999 522100 Butiksejere
01-01-2010 31-12-9999 522200 Butikslederarbejde
01-01-2010 31-12-9999 522300 Salgsarbejde i butik
01-01-2010 31-12-9999 523000 Kasseassistentarbejde og beslægtet kundebetjening
01-01-2010 31-12-9999 524000 Andet salgsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 524100 Modelarbejde
01-01-2010 31-12-9999 524200 Demonstrationsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 524400 Salgsarbejde i kundekontaktcentre
01-01-2010 31-12-9999 524500 Salgsarbejde på servicestationer
01-01-2010 31-12-9999 524600 Kasseassistentarbejde inden for catering og fastfood
01-01-2010 31-12-9999 524900 Salgsarbejde ikke klassificeret andetsteds
01-01-2010 31-12-9999 530000 Omsorgsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 531000 Børneomsorgarbejde og hjælpelærerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 531100 Børneomsorgsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 531110 Dagplejearbejde
01-01-2010 31-12-9999 531120 Pædagogisk medhjælp
01-01-2010 31-12-9999 531190 Andet børneomsorgsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 531200 Hjælpelærerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 532000 Omsorgsarbejde inden for sundhedsområdet
01-01-2010 31-12-9999 532100 Omsorgsarbejde på institutioner og hospitaler (ekskl. plejehjem)
01-01-2010 31-12-9999 532110 Social- og sundhedsarbejde på institutioner og hospitaler, medhjælpere
01-01-2010 31-12-9999 532120 Social- og sundhedsarbejde på institutioner og hospitaler, assistenter
01-01-2010 31-12-9999 532130 Portørarbejde på institutioner og hospitaler
01-01-2010 31-12-9999 532190 Andet omsorgsarbejde på institutioner og hospitaler
01-01-2010 31-12-9999 532200 Social- og sundhedsarbejde i private hjem (inkl. plejehjem)
01-01-2010 31-12-9999 532210 Social- og sundhedsarbejde i private hjem, medhjælpere
01-01-2010 31-12-9999 532220 Social- og sundhedsarbejde i private hjem, assistenter
01-01-2010 31-12-9999 532900 Andet omsorgsarbejde inden for sundhedsområdet
01-01-2010 31-12-9999 540000 Rednings- og overvågningsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 541000 Rednings- og overvågningsarbjede
01-01-2010 31-12-9999 541100 Brandslukningsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 541200 Politiarbejde
01-01-2010 31-12-9999 541300 Fængselsbetjentarbejde
01-01-2010 31-12-9999 541400 Sikkerhedsvagtarbejde
01-01-2010 31-12-9999 541900 Andet rednings- og overvågningsarbejde (ekskl. ambulancebehandlere)
01-01-2010 31-12-9999 600000 Arbejde inden for landbrug, skovbrug og fiskeri ekskl. medhjælp
01-01-2010 31-12-9999 610000 Arbejde inden for landbrug og gartneri ekskl. medhjælp
01-01-2010 31-12-9999 611000 Arbejde med plantevækst
01-01-2010 31-12-9999 611100 Dyrkning af markafgrøder inden for jordbrug
01-01-2010 31-12-9999 611200 Dyrkning af afgrøder fra træer og buske
01-01-2010 31-12-9999 611300 Væksthus- og anlægsgartnerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 611310 Produktions- og væksthusgartnerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 611320 Anlægsgartnerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 611390 Andet gartnerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 611400 Dyrkning af blandede afgrøder
01-01-2010 31-12-9999 612000 Arbejde med dyreopdræt
01-01-2010 31-12-9999 612100 Arbejde med opdræt af husdyr, ekskl. fjerkræ
01-01-2010 31-12-9999 612200 Arbejde med opdræt af fjerkræ
01-01-2010 31-12-9999 612300 Arbejde med bi- og silkeavl
01-01-2010 31-12-9999 612900 Andet arbejde med dyreopdræt
01-01-2010 31-12-9999 613000 Arbejde med dyrkning af plantevækst og opdræt af dyr
01-01-2010 31-12-9999 620000 Arbejde inden for skovbrug, fiskeri og jagt
01-01-2010 31-12-9999 621000 Skovbrugsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 622000 Arbejde med fiskeri og jagt
01-01-2010 31-12-9999 622100 Arbejde inden for akvakultur
01-01-2010 31-12-9999 622200 Arbejde med fiskeri i kyst- og søområder
01-01-2010 31-12-9999 622300 Arbejde med havfiskeri
01-01-2010 31-12-9999 622400 Jagtarbejde
01-01-2010 31-12-9999 700000 Håndværkspræget arbejde
01-01-2010 31-12-9999 710000 Håndværkspræget arbejde inden for byggeri, undtagen elektrikerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 711000 Bygningsarbejde (ekskl. medhjælpere) - basis
01-01-2010 31-12-9999 711200 Murer- og brolægningsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 711210 Murerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 711220 Brolægningsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 711300 Stenhuggerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 711400 Arbejde med opførelse af betonkonstruktioner
01-01-2010 31-12-9999 711410 Struktørarbejde
01-01-2010 31-12-9999 711420 Terrazzoarbejde
01-01-2010 31-12-9999 711500 Tømrer- og bygningssnedkerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 711510 Tømrer- og snedkerarbejde, byggeri
01-01-2010 31-12-9999 711520 Tømrer- og snedkerarbejde, skibe
01-01-2010 31-12-9999 711900 Andet bygningsarbejde ¿ basis
01-01-2010 31-12-9999 711910 Fremstilling af bygningskonstruktioner i stål
01-01-2010 31-12-9999 711990 Andet bygningsarbejde i øvrigt
01-01-2010 31-12-9999 712000 Bygningsarbejde (ekskl. medhjælpere) - finish
01-01-2010 31-12-9999 712100 Arbejde med tagdækning
01-01-2010 31-12-9999 712200 Arbejde med gulv- og klinkelægning
01-01-2010 31-12-9999 712300 Stukkatørarbejde
01-01-2010 31-12-9999 712400 Arbejde med isolering af bygninger
01-01-2010 31-12-9999 712500 Glarmesterarbejde
01-01-2010 31-12-9999 712600 VVS-arbejde
01-01-2010 31-12-9999 712700 Montørarbejde inden for klima- og køleteknik
01-01-2010 31-12-9999 713000 Malere og arbejde inden for rensning af bygninger
01-01-2010 31-12-9999 713100 Malerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 713110 Bygningsmaler- og tapetsererarbejde
01-01-2010 31-12-9999 713120 Skibsmalerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 713200 Sprøjtelakererarbejde
01-01-2010 31-12-9999 713300 Rensning af bygninger
01-01-2010 31-12-9999 713310 Skorstensfejerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 713320 Kemisk og mekanisk rensning af bygningsoverflader
01-01-2010 31-12-9999 720000 Metal- og maskinarbejde
01-01-2010 31-12-9999 721000 Pladearbejde, svejsning og beslægtede funktioner
01-01-2010 31-12-9999 721100 Formning og støbning af emner i metal
01-01-2010 31-12-9999 721200 Svejsearbejde og skærebrænding
01-01-2010 31-12-9999 721300 Pladesmedarbejde
01-01-2010 31-12-9999 721400 Stålkonstruktionsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 721500 Riggerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 722000 Smede, værktøjsmagere og beslægtede funktioner
01-01-2010 31-12-9999 722100 Smedearbejde
01-01-2010 31-12-9999 722200 Værktøjsmagerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 722300 Operatør- og opstillingsarbejde af metalforarbejdningsmaskiner
01-01-2010 31-12-9999 722400 Arbejde med polering og slibning af emner i metal
01-01-2010 31-12-9999 723000 Mekanikerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 723100 Mekanikerarbejde inden for motorkøretøjer
01-01-2010 31-12-9999 723110 Mekanikerarbejde, person- og varevogne
01-01-2010 31-12-9999 723120 Mekanikerarbejde, lastvogne
01-01-2010 31-12-9999 723190 Mekanikerarbejde, andre områder
01-01-2010 31-12-9999 723200 Flymekanikerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 723300 Mekanikerarbejde, landbrugs- og industrimaskiner
01-01-2010 31-12-9999 723400 Mekanikerarbejde, cykler og tilsvarende køretøjer
01-01-2010 31-12-9999 730000 Præcisionshåndværk og grafisk arbejde
01-01-2010 31-12-9999 731000 Præcisionshåndværk
01-01-2010 31-12-9999 731100 Finmekanikerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 731200 Håndfremstilling af musikinstrumenter
01-01-2010 31-12-9999 731300 Juveler-, guld- og sølvsmedearbejde
01-01-2010 31-12-9999 731400 Pottemagerarbejde og beslægtede funktioner
01-01-2010 31-12-9999 731500 Glaspusterarbejde og arbejde med færdiggørelse af glasprodukter
01-01-2010 31-12-9999 731610 Skiltemalerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 731620 Porcelænsmalerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 731690 Andet male- og dekorationsarbejde inden for præcisionshåndværk
01-01-2010 31-12-2018 731700 Håndfremstilling af produkter i træ og tilsvarende materialer
01-01-2010 31-12-9999 731800 Håndfremstilling af produkter i tekstil, læder og tilsvarende materialer
01-01-2010 31-12-9999 731900 Andet præcisionshåndværk
01-01-2010 31-12-9999 732000 Grafisk arbejde
01-01-2010 31-12-9999 732100 Prepressarbejde og grafisk formfremstilling
01-01-2010 31-12-9999 732200 Trykkerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 732300 Arbejde med færdiggørelse og indbinding af trykte produkter
01-01-2010 31-12-9999 740000 Arbejde inden for det elektriske og elektroniske område
01-01-2010 31-12-9999 741000 Installation- og reparation af elektrisk udstyr
01-01-2010 31-12-9999 741100 Elektrikerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 741200 Elektromekanikerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 741300 Installation og reparation af elektrisk ledningsføring inden for forsyningsvirksomhed
01-01-2010 31-12-9999 742000 Installation og reparation af elektronik og telekommunikation
01-01-2010 31-12-9999 742100 Elektronikmekanikerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 742200 Installation og service inden for informations- og kommunikationsteknologi
01-01-2010 31-12-9999 750000 Fødevarefremstilling, snedkeriarbejde, beklædningsfremstilling og beslægtede håndværk Fødevarefremstilling, snedkeriarbejde, beklædningsfremstilling og beslægtede håndværk
01-01-2010 31-12-9999 751000 Arbejde inden for nærings- og nydelsesmiddelområdet
01-01-2010 31-12-9999 751100 Slagterarbejde, fiskehandel og beslægtet arbejde inden for fødevarefremstilling
01-01-2010 31-12-9999 751110 Slagterarbejde i detailhandelen
01-01-2010 31-12-9999 751120 Håndforarbejdning af fisk og skaldyr i detailhandelen
01-01-2010 31-12-9999 751190 Anden håndforarbejdning af fødevarer i detailhandelen
01-01-2010 31-12-9999 751200 Bager- og konditorarbejde, ekskl. industri
01-01-2010 31-12-9999 751300 Fremstilling af mejeriprodukter
01-01-2010 31-12-9999 751400 Fremstilling og konservering af frugt, grøntsager og tilsvarende produkter
01-01-2010 31-12-9999 751500 Prøvesmagning af nærings- og nydelsesmidler
01-01-2010 31-12-9999 751600 Fremstilling af tobaksprodukter
01-01-2010 31-12-9999 752000 Håndværkspræget arbejde i træindustri
01-01-2010 31-12-9999 752100 Håndværkspræget træimprægneringsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 752200 Møbelsnedkerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 752300 Operatør- og opstillingsarbejde af træbearbejdningsmaskiner
01-01-2010 31-12-9999 753000 Tekstil- og beklædningsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 753100 Skrædderarbejde og beslægtet arbejde
01-01-2010 31-12-9999 753200 Tilskærerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 753300 Syarbejde og beslægtet arbejde
01-01-2010 31-12-9999 753400 Møbelpolstrerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 753500 Forarbejdning af skind
01-01-2010 31-12-9999 753600 Skomagerarbejde og beslægtet arbejde
01-01-2010 31-12-9999 754000 Andet håndværkspræget arbejde
01-01-2010 31-12-9999 754100 Dykkerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 754200 Sprængnings- og fyrværkeriarbejde
01-01-2010 31-12-9999 754300 Kvalitetskontrol og testarbejde af produkter (undtagen nærings- og nydelsesmidler)
01-01-2010 31-12-9999 754400 Desinfektionsarbejde og skadedyrsbekæmpelse
01-01-2010 31-12-9999 754900 Håndværkspræget arbejde ikke klassificeret andetsteds
01-01-2010 31-12-9999 800000 Operatør- og monteringsarbejde samt transportarbejde
01-01-2010 31-12-9999 810000 Operatørarbejde ved stationære anlæg og maskiner
01-01-2010 31-12-9999 811100 Mine- og stenbrudsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 811200 Operatørarbejde ved anlæg til råstofudvinding
01-01-2010 31-12-9999 811300 Boreanlægsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 811400 Operatørarbejde ved fremstilling af cement-, sten- og andre råstofprodukter
01-01-2010 31-12-9999 812000 Operatørarbejde ved forarbejdning og færdiggørelse af metal
01-01-2010 31-12-9999 812100 Operatørarbejde ved forarbejdning af metal
01-01-2010 31-12-9999 812200 Operatørarbejde ved overfladebehandling af metal
01-01-2010 31-12-9999 813000 Operatørarbejde ved fremstilling af kemiske og fotografiske produkter
01-01-2010 31-12-9999 813100 Operatørarbejde ved fremstilling af kemiske produkter
01-01-2010 31-12-9999 813110 Operatørarbejde ved fremstilling af kemiske produkter i medicinalindustri
01-01-2010 31-12-9999 813120 Operatørarbejde ved fremstilling af kemiske produkter ekskl. medicinalindustri
01-01-2010 31-12-9999 813200 Operatørarbejde ved fremstilling af fotografiske produkter
01-01-2010 31-12-9999 814000 Operatører af maskiner til fremstilling af gummi-, plastik- og papirprodukter
01-01-2010 31-12-9999 814100 Operatørarbejde ved fremstilling af gummiprodukter
01-01-2010 31-12-9999 814200 Operatørarbejde ved fremstilling af plast
01-01-2010 31-12-9999 814210 Operatørarbejde ved fremstilling af plast til videreforarbejdning
01-01-2010 31-12-9999 814220 Operatørarbejde ved fremstilling af plastprodukter
01-01-2010 31-12-9999 814300 Operatørarbejde ved fremstilling af papirprodukter
01-01-2010 31-12-9999 815100 Operatørarbejde ved forarbejdning af materialer i fiber og tekstil
01-01-2010 31-12-9999 815200 Operatørarbejde ved vævning og strikning
01-01-2010 31-12-9999 815300 Operatørarbejde af symaskiner
01-01-2010 31-12-9999 815400 Operatørarbejde ved blegning, farvning og rensning af tekstiler
01-01-2010 31-12-9999 815500 Operatørarbejde ved klargøring af pels og læder Operatørarbejde ved klargøring af pels og læder
01-01-2010 31-12-9999 815600 Operatørarbejde ved fremstilling af fodtøj og tilsvarende produkter
01-01-2010 31-12-9999 815700 Operatørarbejde af vaskemaskiner
01-01-2010 31-12-9999 815900 Andet operatørarbejde ved fremstilling af tekstil-, pels- og læderprodukter
01-01-2010 31-12-9999 816000 Operatørarbejde ved fremstilling af nærings- og nydelsesmidler
01-01-2010 31-12-9999 816010 Industrielt slagteriarbejde og behandling af råvarer (ekskl. fjerkræ)
01-01-2010 31-12-9999 816020 Industrielt slagteriarbejde og behandling af råvarer, fjerkræ
01-01-2010 31-12-9999 816030 Behandling af råvarer i fiskeindustri
01-01-2010 31-12-9999 816040 Arbejde med færdigvareproduktion i nærings- og nydelsesmiddelindustri
01-01-2010 31-12-9999 817000 Operatørarbejde ved træforarbejdning og papirfremstilling
01-01-2010 31-12-9999 817100 Operatørarbejde ved fremstilling af papirmasse og papirprodukter
01-01-2010 31-12-9999 817200 Operatørarbejde ved træforarbejdning
01-01-2010 31-12-9999 818000 Andet operatørarbejde ved stationære anlæg og maskiner
01-01-2010 31-12-9999 818100 Operatørarbejde ved fremstilling af glas og keramik
01-01-2010 31-12-9999 818200 Operatørarbejde ved dampmaskine- og kedelanlæg
01-01-2010 31-12-9999 818210 Operatørarbejde ved dampmaskine- og kedelanlæg i forsyningsindustri
01-01-2010 31-12-9999 818290 Andet operatørarbejde ved dampmaskine- og kedelanlæg
01-01-2010 31-12-9999 818300 Operatørarbejde af maskiner til pakning, påfyldning og mærkning
01-01-2010 31-12-9999 818900 Andet operatørarbejde ved stationære anlæg og maskiner
01-01-2010 31-12-9999 818910 Operatørarbejde ved stationære anlæg inden for vandforsyning og forbrændnings- og rensningsanlæg
01-01-2010 31-12-9999 818990 Andet operatørarbejde ved stationære anlæg og maskiner
01-01-2010 31-12-9999 820000 Monteringsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 821000 Monteringsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 821100 Monteringsarbejde af mekaniske maskiner
01-01-2010 31-12-9999 821200 Monteringsarbejde af elektrisk og elektronisk udstyr
01-01-2010 31-12-9999 821900 Andet monteringsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 830000 Chaufførarbejde og førere af køretøjer og mobile maskiner
01-01-2010 31-12-9999 831000 Lokomotivførerarbejde og tograngering
01-01-2010 31-12-9999 831100 Lokomotivførerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 831200 Tograngering
01-01-2010 31-12-9999 832000 Chauffører af biler, varevogne og motorcykler
01-01-2010 31-12-9999 832100 Motorcykelførere
01-01-2010 31-12-9999 832200 Chauffører af biler, taxier og varevogne
01-01-2010 31-12-9999 832210 Hyrevogns- og privatchaufførarbejde eller tilsvarende chaufførarbejde
01-01-2010 31-12-9999 832220 Varevognschaufførarbejde
01-01-2010 31-12-9999 832230 Varevognschaufførarbejde med salgs- og repræsentationsopgaver
01-01-2010 31-12-9999 832240 Varevognschaufførarbejde med renovationsopgaver
01-01-2010 31-12-9999 833000 Chauffører af busser og lastbiler
01-01-2010 31-12-9999 833100 Buschauffører
01-01-2010 31-12-9999 833110 Buschauffører, national rutefart
01-01-2010 31-12-9999 833120 Buschauffører, national turistfart
01-01-2010 31-12-9999 833130 Buschauffører, international rutefart
01-01-2010 31-12-9999 833140 Buschauffører, international turistfart
01-01-2010 31-12-9999 833200 Lastbilchauffører
01-01-2010 31-12-9999 833210 Lastbilchauffører, national transport
01-01-2010 31-12-9999 833220 Lastbilchauffører, international transport
01-01-2010 31-12-9999 833230 Lastbilchauffører med salgs- og repræsentationsopgaver
01-01-2010 31-12-9999 833240 Lastbilchauffører med renovationsopgaver
01-01-2010 31-12-9999 833250 Lastbilchauffører med flytteopgaver
01-01-2010 31-12-9999 833260 Lastbilchauffører med farligt gods
01-01-2010 31-12-9999 834000 Førere af mobile maskiner
01-01-2010 31-12-9999 834100 Førere af mobile landsbrugs- og skovbrugsmaskiner
01-01-2010 31-12-9999 834200 Entreprenørmaskinførerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 834300 Kran- og liftførerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 834310 Kran- og liftførerarbejde ved stationære enheder
01-01-2010 31-12-9999 834320 Kran- og liftførerarbejde ved mobile enheder
01-01-2010 31-12-9999 834400 Truckførerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 835000 Dæksarbejde og medhjælp om bord på skibe
01-01-2010 31-12-9999 900000 Andet manuelt arbejde
01-01-2010 31-12-9999 910000 Rengøringsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 911000 Rengøringsarbejde i private hjem, hoteller og kontorer
01-01-2010 31-12-9999 911100 Rengøringsarbejde i private hjem
01-01-2010 31-12-9999 911200 Rengøringsarbejde undtagen i private hjem
01-01-2010 31-12-9999 911210 Rengøring af kontorer og beboelsesområder
01-01-2010 31-12-9999 911220 Rengøring på hospitaler o.l.
01-01-2010 31-12-9999 911230 Rengøring af industrilokaliteter
01-01-2010 31-12-9999 911240 Rengøring på hoteller o.l.
01-01-2010 31-12-9999 911250 Rengøring af passagerområder i transportmidler
01-01-2010 31-12-9999 911260 Tværgående serviceopgaver
01-01-2010 31-12-9999 912000 Manuelt rengøringsarbejde af køretøjer, vinduer, vasketøj og andet
01-01-2010 31-12-9999 912100 Manuel vask og presning af tøj
01-01-2010 31-12-9999 912200 Rengøring af transportmidler
01-01-2010 31-12-9999 912300 Vinduespudsning
01-01-2010 31-12-9999 912900 Andet rengøringsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 912910 Rengøring af skadeservice
01-01-2010 31-12-9999 912990 Andet rengøringsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 920000 Manuelt arbejde inden for landbrug, skovbrug og fiskeri
01-01-2010 31-12-9999 921000 Manuelt arbejde inden for landbrug, skovbrug og fiskeri
01-01-2010 31-12-9999 921100 Manuelt arbejde inden for agerbrug
01-01-2010 31-12-9999 921200 Manuelt arbejde inden for husdyravl
01-01-2010 31-12-9999 921300 Manuelt arbejde inden for både agerbrug og husdyravl
01-01-2010 31-12-9999 921400 Manuelt arbejde inden for havebrug og væksthusgartneri
01-01-2010 31-12-9999 921500 Manuelt skovarbejde
01-01-2010 31-12-9999 921600 Manuelt arbejde inden for fiskeri og akvakultur
01-01-2010 31-12-9999 930000 Manuelt arbejde inden for råstofudvinding, bygge- og anlægssektoren, produktion og transport
01-01-2010 31-12-9999 931000 Manuelt arbejde inden for råstofudvinding og bygge- og anlægssektoren
01-01-2010 31-12-9999 931100 Manuelt arbejde inden for råstofudvinding
01-01-2010 31-12-9999 931200 Manuelt arbejde inden for anlægssektoren
01-01-2010 31-12-9999 931210 Asfaltarbejde
01-01-2010 31-12-9999 931220 Medhjælp med brolæggerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 931230 Kabelarbejde
01-01-2010 31-12-9999 931240 Montage af luftledninger
01-01-2010 31-12-9999 931290 Jord-, kloak- og andet anlægsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 931300 Manuelt arbejde inden for byggesektoren
01-01-2010 31-12-9999 931310 Medhjælp ved isoleringsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 931320 Medhjælp ved tagdækningsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 931330 Medhjælp ved murerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 931340 Beton-, jernbeton- og montagearbejde
01-01-2010 31-12-9999 931350 Opsætning og nedtagning af stilladser
01-01-2010 31-12-9999 931390 Medhjælp ved andet bygningsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 932000 Manuelt produktionsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 932100 Pakkeriarbejde
01-01-2010 31-12-9999 932900 Andet manuelt produktionsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 933000 Transport- og lagerarbejde
01-01-2010 31-12-9999 933100 Førere af hånd- og pedaldrevne køretøjer
01-01-2010 31-12-9999 933200 Førere af dyretrukne køretøjer og maskineri
01-01-2010 31-12-9999 933300 Arbejde med lastning og losning
01-01-2010 31-12-9999 933400 Arbejde med opfyldning af lager og butik
01-01-2010 31-12-9999 933410 Lager- og pakhusarbejde
01-01-2010 31-12-9999 933420 Medhjælp i butik mv. (ekskl. kassearbejde)
01-01-2010 31-12-9999 940000 Manuelt arbejde med tilberedning af mad
01-01-2010 31-12-9999 941000 Manuelt arbejde med tilberedning af mad
01-01-2010 31-12-9999 941100 Tilberedning af fastfood
01-01-2010 31-12-9999 941200 Køkkenhjælp mv.
01-01-2010 31-12-9999 941210 Medhjælp i køkken
01-01-2010 31-12-9999 941220 Afrydning i restaurationer o.l.
01-01-2010 31-12-9999 950000 Gadesalg og -service
01-01-2010 31-12-9999 951000 Servicearbejde på gaden
01-01-2010 31-12-9999 952000 Gadesalg (undtagen madvarer)
01-01-2010 31-12-9999 960000 Renovationsarbejde og andet manuelt arbejde
01-01-2010 31-12-9999 961000 Renovationsarbejde
01-01-2010 31-12-9999 961100 Indsamling af skrald og genbrugsartikler
01-01-2010 31-12-9999 961200 Arbejde med affaldssortering
01-01-2010 31-12-9999 961300 Gadefejning og beslægtet arbejde
01-01-2010 31-12-9999 962000 Andet manuelt arbejde
01-01-2010 31-12-9999 962100 Kurérarbejde og transport af bagage
01-01-2010 31-12-9999 962110 Kurérarbejde
01-01-2010 31-12-9999 962120 Transport af bagage
01-01-2010 31-12-9999 962200 Forefaldende arbejde
01-01-2010 31-12-9999 962300 Måleraflæsning og tømning af salgsautomater
01-01-2010 31-12-9999 962900 Andet manuelt arbejde
01-01-2010 31-12-9999 999999 Uoplyst