Gå til sidens indhold

JUR_VIRK_FORM

Langt navn

Virksomhedsformen for JUR_enheden

Generel Beskrivelse

Angiver kode for virksomhedsformen.

Detaljeret beskrivelse

JUR_VIRK_FORM har ingen detaljeret beskrivelse

Værdisæt

Virksomhedsform
Gyldig fra Gyldig til Kode Tekst
01-01-1900 31-12-9999 10 Enkeltmandsvirksomhed
01-01-1900 31-12-9999 100 Erhvervsdrivende fond
01-01-1900 31-12-9999 110 Forening
01-09-2005 31-12-9999 115 Frivillig forening
01-01-1900 31-12-9999 130 Andelsselskab (-forening)
01-01-1900 31-12-9999 140 Andelsselskab (-forening) begr. ansvar
01-09-2013 31-12-9999 15 Personlig Mindre Virksomhed
01-01-1900 31-12-9999 150 Forening eller selskab med begr. ansvar
01-01-1000 31-12-9999 151 Selskab med begrænset ansvar
01-01-1000 31-12-9999 152 Forening med begrænset ansvar
01-01-1900 31-12-9999 160 Europæisk Økonomisk Firmagruppe
01-01-1900 31-12-9999 170 Filial, udenl. aktieselsk/kommaditsels
01-01-1900 31-12-9999 180 Filial, udenl. anpart/tilsvar. retsform
01-01-1900 31-12-9999 190 Filial af udenl.virksomhed m. bgr. ansv
18-08-2006 31-12-9999 195 SCE-selskab
18-08-2006 31-12-9999 196 Filial af udenlandsk SCE-selskab
01-01-1900 31-12-9999 20 Dødsbo
01-01-1900 31-12-9999 200 Filial af anden udenl. virksomhedsform
01-01-1900 31-12-9999 210 Anden udenlandsk virksomhed
01-01-1900 31-12-9999 220 Fast forret.sted,Europæisk Øko.Firmagrp
01-01-1900 31-12-9999 230 Statslig administrativ enhed
01-01-1000 31-12-9999 235 Selvstændig offentlig virksomhed
01-01-1900 31-12-2006 240 Amtskommune
01-01-2007 31-12-9999 245 Region
01-01-1900 31-12-9999 250 Primærkommune
01-01-1900 13-02-2011 260 Meningshedsråd
14-02-2011 31-12-9999 260 Folkekirkelige Institutioner
01-01-1900 31-12-9999 270 Enhed under oprettelse i E&S
01-01-1900 31-12-9999 280 Øvrige virksomhedsformer
01-01-1000 31-12-9999 285 Særlig Finansiel virksomhed
19-05-2004 31-12-9999 290 Europæiske Selskaber (SE)
01-01-1000 31-12-9999 291 Filial af SE-selskab
01-01-1900 31-12-9999 30 Interessentskab
01-01-1900 31-12-9999 40 Kommanditselskab
01-01-2015 31-12-9999 45 Medarbejderinvesteringsselskab
01-01-1900 31-12-9999 50 Partrederi
01-01-1900 31-12-9999 520 Grønlandsk afdeling af udenlandsk selskab eller virksomhed
01-01-1900 31-12-9999 60 Aktieselskab
01-01-1900 31-12-9999 70 Kommanditaktieselskab/Partnerselskab
01-01-1900 31-12-9999 80 Anpartselskab
01-01-1000 31-12-9999 81 Iværksætterselskab
01-01-1900 24-08-2015 90 Fond
25-08-2015 31-12-9999 90 Fonde og andre selvejende institutioner
01-01-2008 31-12-9999 95 Trust virksomhed (afledt af hvidvaskningsloven)
01-01-1900 31-12-9999 990 Uoplyst virksomhedsform