Gå til sidens indhold

Muligheder i Statistikbanken

Vores statistikdatabase, Statistikbanken ®, indeholder officiel statistik, som beskriver det danske samfund. Statistikbanken er gratis at bruge, og data kan gemmes i mange filformater og vises som diagrammer eller landkort.

Gå til Statistikbanken

 

Muligheder i Statistikbanken

 

Statistikbank API

Med Danmarks Statistiks API til Statistikbanken, er det muligt programmatisk at tilgå alle publicerede data i Statistikbanken.

Som bruger kan du anvende Danmarks Statistiks åbne data direkte i forskellige egne applikationer. Dataen kan tilgås enten via en brugergrænseflade eller via et api mod Statistikbanken. Data kan frit benyttes i udviklingen af diverse services, bl.a. udvikling af app’s til smartphones.

Oversigt over Danmarks Statistiks åbne data findes i statistikbanken.dk, der indeholder data fra alle de områder Danmarks Statistik producerer statistik. Data kan downloades i tabelform, grafik, på landkort, i en række dataformater eller som bulk download- afhængigt af om det er brugergrænsefladen eller API indgangen, der benyttes. I Statistikbanken finder man altid de senest opdaterede data. Alle statistikdata på Statistikbanken.dk og hjemmesiden dst.dk kan benyttes frit både kommercielt og ikke-kommercielt, blot kilde angives. Det svarer til den licens, der benævnes Creative Commons, CC 4.0 BY.

Læs mere om, hvordan API'et opsættes

Gem tabeludtræk i Statistikbanken

Du kan med fordel gemme dine tabeludtræk i Statistikbanken. Har du en Statistikbankbrugerprofil kan du vælge at gemme det tabeludtræk du har dannet fra en statistikbanktabel.

Der er en række fordele ved at gemme dine tabeludtræk:

 • Når du først har dannet et udtræk, slipper du for at skulle vælge fra tabellen, hver gang du skal benytte den. Du åbner blot dit gemte tabeludtræk
 • Du kan tilpasse indstillingerne til dine gemte tabeller i din brugerprofil
 • Du kan løbende redigere i dine gemte tabeller
 • Det er en helt gratis at oprette en brugerprofil

For at kunne gemme dit tabeludtræk skal du være oprettet som bruger af Statistikbanken.
Du kan registrere dig som bruger fra forsiden af Statistikbanken ved at klikke på Log på - Ny bruger.

Når du har dannet et tabeludtræk, som du ønsker at gemme, vil der under udtrækket være en boks Gem tabeludvælgelse. Her klikker du på Tilføj som ny tabel og dit tabeludtræk er nu gemt og kan genfindes under Gemte tabeller.

Hvis du ønsker at få besked, når den gemte tabel bliver opdateret med nye data, kan du tilmelde dig vores gratis service, Datashooting.

Datashoot

Hvis du har brug for nye data for de samme tabeller gentagne gange, fx hver måned, hvert kvartal eller hvert halvår, vil du med fordel kunne benytte dig af Datashooting.

Datashooting fungerer på følgende måde:

 • Du skal have en brugerprofil på Statistikbanken 
 • Du udvælger data fra en tabel i Statistikbanken og gemmer efterfølgende dit tabeludtræk på din brugerprofil
 • I boksen Gem tabeludvælgelse kan du "hakke af" at du ønsker Datashooting på det pågældende tabeludtræk
 • Når vi opdaterer data, får du en e-mail med et link direkte til dit opdaterede tabeludtræk. Du behøver altså ikke at gå ind og udvælge dine data en gang til
 • Vi holder dig også orienteret, hvis vi ændrer i Statistikbankens tabeller, og det har betydning for dine tabeller, eller hvis vi har opdaget fejl i data.

Når du først én gang er tilmeldt Datashooting, kan du gemme et ubegrænset antal tabeller. Du skal blot ”hakke af” at du ønsker Datashooting på det pågældende tabeludtræk.

Du kan overføre dine udvalgte data fra Statistikbanken til Excel, hvor du kan arbejde videre med dem og foretage de beregninger, du har brug for. Når du er tilmeldt Datashooting tilbyder vi Excel-web forespørgsler på dine gemte tabeller, så du kan få det beregnede regneark opdateret ganske automatisk uden at skulle åbne Statistikbanken.

For at komme i gang kræver det, at du er registret som bruger af Statistikbanken – og det er gratis. I din brugerprofil i Statistikbanken vil du kunne se, hvornår du har tilmeldt dig Datashooting. Under Gemte tabeller på din brugerprofil kan du se alle dine gemte tabeller og hvilke tabeller du har tilmeldt Datashooting. Du kan selv tilpasse siden med gemte tabeller og du kan også løbende gå ind og redigere i dine gemte tabeller. 

PxWin og PC-AXIS - programmer til talbehandling og præsentation af statistik

PxWin er et program til talbehandling og præsentation af statistiktabeller (PxWin er en nyere version af PC-AXIS). Programmet kan håndtere store mængder af statistiske data. Med programmet er det muligt at foretage beregninger, redigeringer og vise resultatet i tabeller, som kan eksporteres til andre programmer, fx Excel, eller gemmes i forskellige andre outputformater.

Dataudtræk fra Statistikbanken kan downloades i PX-format og let viderebearbejdes. Egne data kan importeres til PxWin med PX-MAKE eller PX-EDIT programmerne. Der er et tilhørende kortmodul, PX-MAP, som muliggør visning af geografisk tabeldata på kort på basis af kommune- og regionskoder. PxWin og PC-AXIS er udviklet af det svenske statistikkontor SCB med bidrag fra en række statistikkontorer, bl.a. Danmarks Statistik og SSB i Norge.

Henvendelse

Henvendelse om Px-produkterne kan rettes til Lars Knudsen, 3917 3318, lak@dst.dk, men Danmarks Statistik yder ikke support på de gratis produkter.

Link

Px-program (nyeste version)

PC-AXIS program (zip)

Vejledning til PC-AXIS (pdf)

PX-MAP programet til visning af kort ver. 1.07 (zip)

Vejledning til PX-MAP (pdf)

Kommuneinddeling til brug for kort, til PX-MAP ver. 1.07 (zip)

Regionsinddeling til brug for kort, til PX-MAP ver.1.07 (zip)

Landsdelsinddeling til brug for kort, til PX-MAP ver.1.07 (zip)

Har du brug for kort på mere detaljeret niveau, kan du kontakte Consulting

Dato konvertering

Ved udtræk fra Statistikbanktabeller, der er baseret på dagsobservationer er datoformatet 2016M06D30, som her angiver datoen 30. juni 2016. Datokonverteren giver brugeren mulighed for at konvertere datoformatet fra Statistikbanken til Excel datoformat, således at datoen i Excel bliver vist som 06-30-2016 på de udtræk der dannes fra Statistikbanken.

Vejledning

 1. Menupunktet til rådighed midlertidigt, indtil Excel lukkes: - Dobbeltklik på filen convertdates_003-xla.xla. Excel åbnes hvis det ikke er det i forvejen og menupunktet "Statistikbanken" tilføjes menulinien under Tilføjelsesprogrammer.
 2. Hvis du vil have punktet permanent til rådighed i Excel, kan det tilføjes Tilføjelsesprogrammerne.
 3. Generel vejledning: - Hvis der er markeret et område af arket, når programmet bruges. Rettes datoerne i dette området. Hvis der kun er valgt én celle, udføres rettelserne på hele arket.

Datokonverter (xlsx)

Kontakt

Statistikbank og Informationsservice
Telefon: 39 17 31 50

8 tips til Statistikbanken

Tips til Statistikbanken

Læs de 8 tips

Få lavet jeres egen Statistikbank

StatHost

StatHost