Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Stadig flere amerikanere i Danmark

Både antallet af indvandrere og turister fra USA er stort set steget hvert eneste år de senest ti år. Også antallet af ansatte i danske datterselskaber i USA er stigende.

28. marts 2017 kl. 11:00 - Opdateret 25. juli 2018 kl. 14:00

Denne artikel er 25. juli 2018 opdateret med de nyeste tal.

9.351 amerikanske indvandrere bor i Danmark

1. januar 2018 boede 9.351 amerikanske indvandrere i Danmark. 1.091 af dem havde desuden dansk statsborgerskab. Antallet af amerikanske indvandrere er siden 2008 steget fra 6.494 til 9.351 i 2018.

indvandrere USA 2018

Kilde: Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk/FOLK2

Amerikanerne havde i 2018 fået 742 børn i Danmark, så der boede i alt 10.093 amerikanske indvandrere og efterkommere i Danmark 1. januar i år.

Af de 9.351 indvandrere med oprindelse i USA, der bor i Danmark, havde 2.433 ret til at være i Danmark, fordi de er studerede, 2.184 personer havde arbejdstilladelse, og 1.595 personer var blevet familiesammenført.

Amerikanske turister besøger i stigende grad Danmark

Siden 2008 er antallet af amerikanske overnatninger på bl.a. danske hoteller, campingpladser og feriecentre mere end fordoblet fra 347.000 overnatninger i 2008 til 709.000 i 2017.

Amerikanerne besøger især Region Hovedstaden, hvor 90 pct. af overnatningerne i 2017 fandt sted. Det er også her, stigningen i overnatninger har været størst – fra 303.000 overnatninger i 2008 til 637.000 i 2017.

Turister USA 2018

Kilde: Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk/TURIST

Over 70.000 ansat i danske datterselskaber i USA

Antallet af personer, der er beskæftiget af danske virksomheders datterselskaber i USA, har været stigende siden 2010, hvor 57.900 personer i USA var beskæftiget i en dansk virksomheds datterselskab. I 2016, hvor de nyeste tal er fra, var antallet 74.700. Før 2010 lå antallet af beskæftigede over 90.000 personer og var i 2009 oppe på 98.800. Det betydelige fald i 2010 skyldes hovedsageligt omstrukturering af en række datterselskabers ejerforhold, så de ikke længere indgik i statistikken.

Antallet af danske virksomheders datterselskaber i USA var 760 i 2016 – det højeste de seneste ti år. I 2015 var antallet af virksomheder 733, og året før var antallet 672. Datterselskaber USA 2018

Anm: Det betydelige fald i 2010 skyldes hovedsageligt omstrukturering af en række datterselskabers ejerforhold, så de ikke længere indgik i statistikken. Kilde: Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk/OFATS4.

Du kan læse mere om amerikanske datterselskaber i Danmark og USA’s betydning for arbejdspladser i Danmark i analysen, Stor samhandel mellem Danmark og USA.

Eksporten til USA udgjorde 125 mia. kr. i 2017

Danmark eksporterede varer og tjenester til USA til en værdi af 125,2 mia. kr. i 2017, mens importen udgjorde 60,9 mia. kr. Til sammenligning var den samlede danske eksport 1.185 mia. kr. i 2017, mens importen var på 1.035 mia. kr. Eksporten og importen til og fra USA udgjorde dermed henholdsvis 11 pct. og 6 pct. af den samlede eksport og import.

Den største eksportvare til USA var i 2017 kemikalier og kemiske produkter, som med 25,1 mia. kr. udgjorde 20,1 pct. af den samlede eksport til USA. Derudover bidrog varer købt eller solgt i udlandet i forbindelse med forarbejdning i udlandet med 30,9 mia. kr. Den største post på tjenesteeksporten var søtransport og særligt transport af gods, som udgjorde 19,2 pct. af den samlede eksport til landet eller 24,0 mia. kr.

Søtransport fyldte også meget i importen. Med en værdi på 17,7 mia. kr. udgjorde søtransporten 29,1 pct. af importen. Men hvor Danmarks tjenesteeksport af søtransport næsten udelukkende bestod af godstransport, var importen præget af hjælpetjenester. Hjælpetjenester til søtransport indeholder bl.a. havnetjenester, ompakning af varer, logistik og udgifter til fx passage af kanaler.

Tabel 1 Handlen med udvalgte varer og tjenester mellem Danmark og USA i 2017

  Import fra USA Eksport til USA
Mia. kr. Pct. Mia. kr. Pct.
Betalingsbalancens varer og tjenester i alt 60,9 100,0 125,2 100,0
Varer i alt 19,6 32,2 82,8 66,1
Varer i alt, som krydser grænsen 16,0 26,2 51,5 41,1
Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv. 1,4 2,2 3,2 2,5
Råstoffer, ikke spiselige, undt. brændsel 0,8 1,3 0,4
0,4
Kemikalier og kemiske produkter
2,6
4,2 25,1
20,1
Forarbejdede varer, primært halvfabrikata
1,0
1,7
1,9
1,5
Maskiner, undt. transportmidler
3,4  5,6
11,8
9,5
Transportmidler
1,2 2,0
0,9
0,8
Færdigvarer og andre varer
3,3
5,4
6,8
5,5
Mineral, brændsels- og smørestoffer o.l.
1,3
2,1 0,9
0,7
Skibe, fly mv.
1,1
1,7
0,4
0,3
Aktiviteter i udlandet og korrektioner1
3,6
6,0
31,3
25,0
Bunkring og proviantering
2,8
..
..
..
Varer købt eller solgt i udlandet i forb. med forarbejdning i udlandet
2,8
..
30,9
.. 
Andre korrektioner -1,9
.. -6,9
..
Merchanting
..
..
7,3
..
 - Merchanting, salg af merchantingvarer i udlandet ..
..
19,7
..
 - Merchanting, købspris for salg af merchantingvarer i udlandet (negativ eksport) ..
..
-12,4
..
         
Tjenester i alt 41,3 67,8
42,4
33,9
Forarbejdningstjenester mv.
1,7
2,8
0,2
0,2
Søtransport
17,7
29,1
24,0 19,2
 - Person ..
..
0,0
0,0
 - Gods 2,9
4,8
23,7
18,9
 - Hjælpevirksomhed 14,8
24,3
..
..
Lufttransport 1,0
1,6
1,7
1,4 
Øvrig transport
0,5
0,8  0,5
0,4
Rejser
4,6
7,6
2,4
1,9 
Bygge- og anlægstjenester
0,9
1,4
0,9
0,7
Forsikrings- og finansielle tjenester
0,6
0,9
0,3
0,2
Royalties og licenser
2,5
4,0
3,2
2,5
Telekom.- og computertjenester mv.
3,5
5,7
3,6  2,9
Andre forretningstjenester
7,7
12,6
5,1
4,1
Øvrige tjenester
0,5
0,9
0,4
0,3

Anm: Denne tabel er baseret på samlede udenrigshandel med varer, samt betalingsbalancen.
1Der er forskelle mellem varebegrebet anvendt i udenrigshandel med varer og betalingsbalancen. Forskellene er begrundet i, at de to statistikopgørelser er baseret på forskellige internationale retningslinjer. Se www.dst.dk/bopdok for dokumentation.
Kilde: www.statistikbanken.dk/UHV3www.statistikbanken.dk/UHTX og særkørsel.

Ansvarlig for siden

Magnus Nørtoft