Gå til sidens indhold
Gå til delmål 16.7: Beslutninger skal tages på en responsiv, inkluderende og repræsentativ måde Gå til delmål 16.7
Delmål 16.8: Delmål 16.8
Delmål 16.8

Udviklingslandenes deltagelse i globale mellemstatslige institutioner skal udbygges og styrkes.

Gå til delmål 16.9 Gå til delmål 16.9: Giv alle fødselsattest og legal identitet
Indikatorer

16.8.1

Andel af medlemmer og stemmerettigheder fra udviklingslande i internationale organisationer

Udråbstegn: Ingen data på indikator eller data under udarbejdelse. Læs beskrivelsen under ikonet for at få specificeret dette.

Forklaring
Indikatoren omhandler ikke Danmark, da indikatoren opgøres på institutionelt niveau.

Senest opdateret: 30-06-2020

Del sidens indhold:

Del på LinkedIn