Gå til sidens indhold
Gå til delmål 16.6: Udvikl effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner Gå til delmål 16.6
Delmål 16.7: Delmål 16.7
Delmål 16.7

Der skal sikres lydhøre, inkluderende, deltagerbaserede og repræsentative beslutningsprocesser på alle niveauer.

Gå til delmål 16.8 Gå til delmål 16.8: Styrk udviklingslandenes deltagelse i det overnationale samarbejde
Indikatorer

16.7.1

16.7.2

Andel af stillinger ved nationale og lokale institutioner, inklusiv (a) beslutningsmyndigheder; (b) offentlige serviceerhverv; and (c) retsvæsenet i sammenligning med den nationale fordeling, opdelt efter køn, alder, personer med handicap og befolkningsgrupper

Udråbstegn: Ingen data på indikator eller data under udarbejdelse. Læs beskrivelsen under ikonet for at få specificeret dette.

Forklaring
Danmark Statistik har ikke registerbaserede oplysninger om hvorvidt man er handicappet. I Danmark foretages der af og til studier/analyser af handicappedes tilknytning til arbejdsmarkedet. En af aktørerne på området er ”Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd”. Der er dog ikke indhentet informationer, som muliggør dannelsen af indikatoren.

Senest opdateret: 28-05-2021

Del sidens indhold:

Del på LinkedIn