Gå til sidens indhold
Gå til delmål 12.b: Skab bedre værktøjer til at overvåge effekterne af bæredygtig turisme Gå til delmål 12.b
Delmål 12.c: Delmål 12.c
Delmål 12.c

Ineffektive fossile brændstof-subsidier, der tilskynder unødvendigt forbrug, skal rationaliseres ved at fjerne markedsforvridninger, i overensstemmelse med nationale forhold, herunder ved omlægning af beskatningsregler og udfasning af skadelige subsidier, hvor de eksisterer, for at afspejle deres miljøpåvirkninger, under fuld hensyntagen til de særlige behov og vilkår, der gør sig gældende for udviklingslande, og minimere eventuelle negative virkninger på deres udvikling på en måde, der beskytter de fattige og de berørte samfund.

Indikatorer

12.c.1

Summen af subsider til fossile brændstoffer pr. BNP-enhed (produktion og forbrug)

Udråbstegn: Ingen data på indikator eller data under udarbejdelse. Læs beskrivelsen under ikonet for at få specificeret dette.

Forklaring
Danmarks Statistik undersøger i øjeblikket, om der findes data til denne indikator.

Senest opdateret: 26-03-2021

Del sidens indhold:

Del på LinkedIn