Gå til sidens indhold
Gå til delmål 9.a: Styrk bæredygtig infrastruktur i udviklingslandene Gå til delmål 9.a
Delmål 9.b: Delmål 9.b
Delmål 9.b

National teknologiudvikling, forskning og innovation i udviklingslande skal støttes, herunder ved at sikre et gunstigt politisk miljø for bl.a. industriel diversificering og højere merværdi for varer.

Gå til delmål 9.c Gå til delmål 9.c: Giv alle adgang til informations- og kommunikationsteknologi
Indikatorer

9.b.1

Download data

Forklaring
Indikatoren er beregnet af Danmarks Statistik på basis af Regnskabsstatistikken for de private byerhverv, som andelen af de mellem- og højteknologiske industrivirksomheders værditilvækst i forhold til den samlede værditilvækst inden for industri. Med mellem- og højteknologiske industrivirksomheder menes virksomheder inden for fremstilling af kemiske produkter, farmaceutiske råvarer og præparater, våben og ammunition, computere, elektroniske og optiske produkter, elektrisk udstyr, maskiner og udstyr, motorkøretøjer, påhængsvogne og sættevogne, transportmidler (ekskl. Skibe og både), medicinske og dentale instrumenter.

Senest opdateret: 06-06-2020

Del sidens indhold:

Del på LinkedIn