Gå til sidens indhold
Gå til delmål 8.8: Beskyt arbejdstagerrettigheder og skab sikre arbejdsmiljøer Gå til delmål 8.8
Delmål 8.9: Delmål 8.9
Delmål 8.9

Inden 2030 skal der udformes og gennemføres politikker, der fremmer bæredygtig turisme, som skaber arbejdspladser og fremmer lokale kultur og produkter.

Gå til delmål 8.10 Gå til delmål 8.10: Giv alle adgang til banker og forsikring
Indikatorer

8.9.1

Download data

Forklaring
Indikatoren sætter den direkte værditilvækst skabt af turismen i forhold til bruttonationalproduktet (BNP). Turismens værditilvækst er en del af satellitregnskab for turisme. Dette udarbejdes af VisitDenmark og offentliggøres i deres rapport ”Turismens økonomiske betydning”.

Senest opdateret: 19-03-2019

Del sidens indhold:

Del på LinkedIn