Gå til sidens indhold
Gå til delmål 8.6: Hjælp flere unge i arbejde, uddannelse og træning Gå til delmål 8.6
Delmål 8.7: Delmål 8.7
Delmål 8.7

Der skal træffes øjeblikkelige og effektive foranstaltninger for at udrydde tvangsarbejde, moderne slaveri og menneskehandel og for at sikre forbud mod og afskaffelse af de værste former for børnearbejde, herunder rekruttering og anvendelse af børnesoldater, og for at udrydde børnearbejde i alle dens former inden 2025.

Gå til delmål 8.8 Gå til delmål 8.8: Beskyt arbejdstagerrettigheder og skab sikre arbejdsmiljøer
Indikatorer

8.7.1

Andel og antal af børn i alderen 5-17 år, der er involveret i børnearbejde, opdelt på køn og alder

Udråbstegn: Ingen data på indikator eller data under udarbejdelse. Læs beskrivelsen under ikonet for at få specificeret dette.

Forklaring
Børnearbejde inkluderer både almindeligt lønarbejde og husholdsarbejde. Danmarks Statistik har ikke information om husholdsarbejde. Ud af det samlede antal 5-17 årige i Danmark (855.982) ultimo november 2018 havde 1.114 (0,1 pct.) lønarbejde med et antal timer som specificeret i definitionen af indikatoren. 507 af dem er i aldersgruppen 5-11 år, hvor en stor andel har haft jobs indenfor de kulturelle erhverv (sang, dans, skuespil eller statistarbejde).

Senest opdateret: 02-07-2020

Del sidens indhold:

Del på LinkedIn