Gå til sidens indhold
Delmål 8.1: Delmål 8.1
Delmål 8.1

Den årlige økonomiske vækst pr. indbygger skal fastholdes i overensstemmelse med nationale forhold og, især, på mindst 7 procent vækst i bruttonationalproduktet (BNP) pr. år i de mindst udviklede lande.

Gå til delmål 8.2 Gå til delmål 8.2: Tænk nyt og opgrader teknologi for økonomisk produktivitet
Indikatorer

8.1.1

Download data

Forklaring
Indikatoren er beregnet af Danmarks Statistik på basis af nationalregnskabet. BNP er opgjort i 2010-priser, kædede værdier. Indikatoren er således i overensstemmelse med principperne i de internationale nationalregnskabsmanualer ESA2010 og SNA2008.

Senest opdateret: 05-07-2021

Del sidens indhold:

Del på LinkedIn