Gå til sidens indhold
Gå til delmål 6.4: Gør vandforbruget effektivt og sikr forsyningen af ferskvand Gå til delmål 6.4
Delmål 6.5: Delmål 6.5
Delmål 6.5

Inden 2030 skal forvaltning af vandressourcer integreres på alle niveauer, herunder gennem samarbejde på tværs af landegrænser, som det er relevant.

Gå til delmål 6.6 Gå til delmål 6.6: Beskyt og genopret økosystemer i og omkring vand
Indikatorer
6.5.1

6.5.2

Andel af vandoplande på tværs af landegrænser med en operationel aftale om vandsamarbejde

Udråbstegn: Ingen data på indikator eller data under udarbejdelse. Læs beskrivelsen under ikonet for at få specificeret dette.

Forklaring
Indikatoren omhandler ikke Danmark, da vi ikke har vandoplande på tværs af landegrænser.

Senest opdateret: 13-04-2021

Del sidens indhold:

Del på LinkedIn