Gå til sidens indhold
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.
Vi har fra 14. september 2021 organiseret vores statistikker på en ny måde. Har du brug for hjælp til at finde den statistik, du plejer at bruge, eller vil du vide mere om ændringerne, kan du læse mere her.

Regnskabsstatistik for fiskeri og akvakultur 2015

Publikationen samler regnskabsresultater for fiskerivirksomheder og akvakultur, som dækker over havbrug, dambrug og andre anlæg med opdræt af fisk eller skaldyr.

Regnskabsstatistik for fiskeri og akvakultur 2015 samler regnskabsresultater for fiskerivirksomheder og virksomheder, som opdrætter fisk eller skaldyr i akvakulturanlæg.

Statistikken er blevet udgivet årligt de seneste 20 år. Den dækker 98 pct. af fiskeriets fangstværdi og alle de akvakulturanlæg, der er registreret som aktive hos NaturErhvervstyrelsen.

Fiskernes resultat satte rekord

Publikationen for 2015 viser, at fiskernes driftsresultat satte rekord i 2015. Overskuddet på 983 mio. kr. i 2015 er det bedste driftsresultat for branchen i de 20 år, hvor regnskabsstatistikken for erhvervet er blevet udgivet.

Samtidig er overskuddet hele 74 pct. højere end året før, og 40 pct. over resultatet fra 2013, som er det næstbedste år.

Publikationen viser desuden, at:

  • det gode resultat for fiskerne skyldes forøgede kvoter på brisling og tobis, højere priser på både konsum- og industrifisk og faldende pris på dieselolie.
  • værdien af fiskerirettigheder og –kvoter udgør ca. en tredjedel af den samlede værdi af anlægsaktiverne pr. virksomhed.
  • dambrug med høj grad af recirkulering (modeldambrug type 3) og ålebrug  havde et gennemsnitligt driftsresultat på henholdsvis 1,0 og 2,9 mio. kr. Til sammenligning tjente akvakulturerhvervet i gennemsnit 302.000 kroner pr. anlæg.
  • den økologiske fiskeproduktion voksede med 50 pct. fra 1. 873 ton i 2014 til 2.782 ton i 2015. Dermed udgjorde økologisk fisk 5,2 pct. af den samlede produktion. 

Tidsserier for en række grupperinger af regn­skabs­­materialet ligger i statistikbanken.


Regnskabsstatistik for fiskeri og akvakultur

Kolofon

Regnskabsstatistik for fiskeri og akvakultur
Erhvervsliv
ISBN pdf: 978-87-501-2244-9
Udgivet: 20. januar 2017 kl. 09:00
Antal sider: 71
Kontaktinfo:
Jeppe Strandgaard Herring
Telefon: 39 17 33 25

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig