Gå til sidens indhold

Regnskabsstatistik for jordbrug 2014

Publikationen beskriver økonomien i konventionelt landbrug, økologisk landbrug og gartneri.

Statistikken dækker både heltids- og deltidsbedrifter. Publikationen gennemgår jordbrugserhvervet fordelt efter produktionsområde, bl.a. kvæg, svin, fjerkræ, pelsdyr, planteavl og gartneri.

Blandt konklusionerne i publikationen er disse:

  • Lavere bruttoudbytte og højere finansieringsomkostninger medvirkede til, at driftsresultatet for det gennemsnitlige jordbrug faldt for andet år i træk. 
  • Der var samlet set 30.845 bedrifter, hvilket er knap 2.650 færre end for fem år siden. 1.454 bedrifter var omlagte økologiske landbrug, 1.036 var gartnerier og resten var konventionelt drevne landbrug. 
  • I løbet af de seneste fem år har der været en fortsat udvikling mod større enheder. Arealanvendelsen pr. bedrift er steget med 3,2 ha til 83 ha, og antallet af dyreenheder pr. bedrift er steget med 5,9 til 73,5.
  • Bedrifter med mælkeproduktion opnåede det bedste driftsresultat i mange år, mens heltidsbedrifterne med svin havde tilbagegang til et negativt driftsresultat.

Regnskabsstatistik for jordbrug

Kolofon

Regnskabsstatistik for jordbrug
Erhvervsliv
ISBN pdf: 978-87-501-2188-6
Udgivet: 12. november 2015 kl. 09:00
Antal sider: 105
Kontaktinfo:
Henrik Bolding Pedersen
Telefon: 39 17 33 15

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig