Gå til sidens indhold

Ekspertudvalg

Formålet med ekspertudvalgene er at invitere eksperter helt ind i maskinrummet på specifikke statistikområder, og som giver mulighed for at præsentere og inddrage eksperterne i de statistiske problemstillinger. For Danmarks Statistik er ekspertudvalgene værdifulde fora, hvor metodiske og datamæssige udfordringer i statistikkerne kan drøftes med udgangspunkt i medlemmernes ekspertise og brugerønsker i forhold til deres kendskab til datakilderne.

Personstatistik

Ekspertudvalg for Indkomster og Formuer
Ekspertudvalg for Løn- og Fraværsstatistik
Ekspertudvalg - Forskningsudvalget
Ekspertudvalg for Uddannelsesstatistik

Økonomisk Statistik

Ekspertudvalg for Miljøøkonomiske Regnskaber og Statistikker (EMØRS)

Erhvervsstatistik

Ekspertudvalg for Ejendomssalgsstatistik
Ekspertudvalg for Industristatistik
Ekspertudvalg for Bygge- og Boligstatistik
Ekspertudvalg for Overnatningsstatistik
Ekspertudvalg for Det Digitale Samfund
Ekspertudvalg for Regnskabsstatistik for Fiskeri
Ekspertudvalg for Regnskabsstatistik for Akvakultur
Ekspertudvalg for Regnskabsstatistik for Jordbrug (FADN)
Ekspertudvalg for Regnskabsstatistik for Gartneri
Ekspertudvalg for Økologistatistik

Kontakt

Lars Rosendahl
Telefon: 39 17 39 32