Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Brug statistikken

Du må frit gengive indhold fra dst.dk og statistikbanken.dk. Det gælder også kommercielt brug. Men husk at angive os som kilde.

Kildeangivelse ved brug af vores statistik

Kildeangivelsen skal så vidt muligt henvise/linke til det pågældende sted på dst.dk eller statistikbanken.dk, hvor brugeren kan se tallene i sin sammenhæng.

Eksempler på korrekt kildeangivelse:

Dst.dk:

Kilde: Danmarks Statistik - http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/priser-og-forbrug/forbrugerpriser

Statistikbanken.dk:
Kilde: Danmarks Statistik - statistikbanken.dk/bef1 (koden efter statistikbanken.dk/ angiver den specifikke tabel, tallene kommer fra.)

Du er velkommen til at gengive vores figurer eller selv lave figurer ud fra vores tal. Også her skal vi angives som kilde.

Hvis du viderebearbejder vores tal, skal dette tydeligt fremgå. Det kan du fx gøre ved at skrive "Kilde: Egne beregninger baseret på tal fra Danmarks Statistik".

Vi tager altid kontakt, hvis vi bliver opmærksomme på anvendelse af vores tal, uden at vi er krediteret.

Fotos: Pressefotos af Direktionen kan frit gengives. Brug af andre fotos kræver aftale med Danmarks Statistik, pdf@dst.dk.

Videoer kan kun genbruges i uændret form. 

Åbne data

Danmarks Statistiks åbne data er officielle statistikdata, der er elektronisk tilgængelige på en sådan måde, at brugere kan anvende dem direkte i forskellige egne applikationer. De kan tilgås enten via en brugergrænseflade eller via et api mod Statistikbanken. Data kan frit benyttes af brugere i udviklingen af diverse services, bl.a. udvikling af apps til smartphones.

Alle statistikdata på Statistikbanken.dk og hjemmesiden dst.dk kan benyttes frit både kommercielt og ikke-kommercielt, blot kilde angives. Det svarer til den licens, der benævnes Creative Commons, CC 4.0 BY.

Oversigt over Danmarks Statistiks åbne data findes i statistikbanken.dk. der indeholder data fra alle de områder Danmarks Statistik producerer statistik. Data kan downloades i tabelform, grafik, på landkort, i en række dataformater eller som bulk download- afhængigt af om det er brugergrænsefladen eller API indgangen, der benyttes. I Statistikbanken finder man altid de senest opdaterede data.

 

Læg statistik på jeres website

Automatiske udtræk af statistikken

Publikationer: Det er tilladt at citere fra publikationerne og kopiere til privat brug. Se i øvrigt copyright beskrivelsen i den enkelte publikation.

Links til vores hjemmeside: Du kan linke til vores hjemmesiden uden yderligere tilladelse.

Ansvar

Danmarks Statistik gør sit bedste for at udarbejde kvalificeret og retvisende statistik.

Danmarks Statistik påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte kan afledes af brugen af statistik fra Danmarks Statistik. Dette gælder, hvad enten skaden eller tabet er forårsaget af fejlagtig information i statistikken eller af øvrige forhold, der relaterer sig til statistikken.

Danmarks Statistik viser links til eksterne kilder som en service. Brugen af disse links indebærer ikke en anbefaling eller støtte til fremsatte synspunkter på pågældende sites.

Ved tvivlsspørgsmål kontakt venligst presseansvarlige på tlf. 39 17 30 70 eller presse@dst.dk

Danmarks Statistiks Pressepolitik

Uddrag fra pressepolitikken

Danmarks Statistik (DST) er en brugervenlig, åben, tilgængelig og kommunikerende institution, og pressen er en af vores vigtigste interessenter.

Vi vil opbygge og vedligeholde gode relationer til pressen ved at yde en professionel service af høj kvalitet, tilpasset den enkelte medietypes behov. Det gælder både, når vi formidler ny statistik, når vi af andre årsager henvender os til pressen, og når pressen kontakter os.

Vores service over for pressen er baseret på fem principper:

Troværdig

Vi vil fastholde og udbygge vores troværdighed ved at give pressen let adgang til relevante, præcise og korrekte informationer.

Kompetent

Den medarbejder, der er bedst inde i emnet, er som hovedregel den, der udtaler sig.

Aktuel

Vi hjælper pressen så hurtigt, det overhovedet er muligt. Vi besvarer normalt enhver henvendelse i almindelig arbejdstid samme dag. I tilfælde af at vi ikke kan give svar på henvendelsen samme dag, meddeler vi dette tydeligt.

Tilgængelig

Vi bestræber os på, at det er let og hurtigt at komme i kontakt med den rigtige medarbejder i arbejdstiden. Uden for arbejdstid kan pressen komme i kontakt med kommunikationschefen, der vurderer behovet for videre kontakt.

Kvalitativ

Vi yder den samme høje service til alle journalister uanset medietype og er bevidste om journalisternes forskellige arbejdsbetingelser - herunder deadlines.