Gå til sidens indhold

Afholdte arrange­menter

Kig op Hvordan skærmen kom imellem dig og mig – og hvordan vi tager kontrollen tilbage - den 20. marts 2024

Jakob Sorgenfri Kjær, journalist på Politiken og med speciale i digitalisering og teknologiens effekter, er oplægsholder på næste faglige arrangement i Danmarks Statistik den 20. marts 2024.

Hør mere om, hvordan vi har mistet autonomien i det digitale liv, og hvordan vi kan tage kontrollen tilbage. Arrangementet vil bl.a. belyse menneskets udhulede fordybelse, velfærdsstatens underbelyste tillids- og demokratikrise, negativitetsbias i datadrevne forretninger, og hvordan vi i trivselskrisen bliver opkoblet IRL. Det vil være muligt at stille spørgsmål undervejs.

Oplægget tager udgangspunkt i temaer fra Jakobs bog, der udkommer 11. april på Politikens Forlag. Bogen har titlen: Kig op Hvordan skærmen kom imellem dig og mig – og hvordan vi tager kontrollen tilbage.

Mennesket er blevet forandret af den digitale revolution. Mange føler sig slavebundet til telefonen, og har svært ved at rive sig løs. I oplægget udfoldes det, hvordan teknologien har påvirket mennesket og samfundet: vores forhold til hinanden, til vores børn, partner, os selv, vores sind samt til vores fællesskaber og staten.

Vi vil blive præsenteret for tankevækkende studier og detaljer om mennesket og vores digitale liv.

Det er en journalistisk samlende analyse, baseret på højaktuel viden fra bl.a. hjerneforskere, psykologer, sociologer, dataloger, antropologer og historikere samt stribevis af personlige beretninger fra berørte borgere og virksomhedsledere.

Jakob Sorgenfri Kjær var den første modtager af den digitale frihedspris, Libre-Prisen, i 2020 for sine afsløringer af statens negligering af borgernes persondata og privatliv. I 2023 fik han Hørup-prisen for sin serie om ’den digitale underklasse’, der blev et nyt begreb i ordbogen.

Tid

20. marts 2024 kl. 14.00-15.00

Sted

Danmarks Statistik
Lokale: Foredragssalen

Arrangør

Danmarks Statistik

Spørgsmål vedrørende arrangementet generelt

Lars Rosendahl
Tlf.: 39 17 39 32
lhh@dst.dk

Spørgsmål vedrørende arrangementets indhold

Anne Vibeke Jacobsen
Tlf.: 20 14 84 28
avj@dst.dk

Relancering af Lærer-elev-registret - den 11. marts 2024

Er du forsker, analytiker eller interessent på uddannelsesområdet, og kunne du tænke dig at blive klogere på danske elevers rejse fra grundskole til ungdomsuddannelse? Danmarks Statistik inviterer til stort fagligt event i anledning af relanceringen af Lærer-elev-registret, der nu udbygges med data fra både de gymnasiale og erhvervsfaglige uddannelser. Brugere af registret vil fremadrettet kunne følge eleverne helt fra 0. klasse og til afsluttet ungdomsuddannelse og få nye, unikke indsigter på tværs af lærere, linjefag, karakterer, fravær, mm. 

Kom og hør med, når lektor ved CBS, Fane Groes, fortæller om sin forskning i fravær og gennemførelse på erhvervsuddannelserne, samt når Andreas Bjerre-Nielsen, lektor ved Økonomisk Institut på KU, fortæller om potentialet ved det nye register. Et panel vil diskutere fremtiden for datadreven forandring i uddannelsessektoren - det består af Jesper Nielsen, direktør i Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier; Kristian Thor Jakobsen, cheføkonom og underdirektør i tænketanken DEA; Jørgen Elmeskov, tidl. Rigsstatistiker i Danmarks Statistik og medlem af bl.a. Velfærdskommissionen; og Niels Ploug, associeret partner ved Hansen & Ersbøll Agenda og tidl. direktør for personstatistik i Danmarks Statistik. 

Tid

11. marts 2024 kl. 15.00-17.00

Sted

CBS
Auditorium PHRs20
Porcelænshaven 20, Stuen, Frederiksberg

Tilmelding

Deltag enten fysisk eller digitalt (via Zoom).

Arrangør

Danmarks Statistik og CBS

Demokrati i den digitale tidsalder – hvordan bekæmper tjekdet.dk misinformation, desinformation og fake news - den 11. januar 2024

Thomas Hedin, direktør og chefredaktør for www.tjekdet.dk, er oplægsholder til næste faglige arrangement i Danmarks Statistik d. 11. januar 2024.

Arrangementet vil bl.a. belyse følgende emner:

 • Hvordan arbejder TjekDet med faktatjek?
 • Hvordan bruger TjekDet tal fra DST i det daglige arbejde?
 • Hvor gode er vi til at genkende fake news? Nye tal fra Danmarks Statistik.

Det vil være muligt at stille spørgsmål undervejs.

Thomas Hedin har været med til at etablere TjekDet, da det gik i luften i 2016. TjekDet er et dansk faktatjek-medie. TjekDet faktatjekker påstande i den offentlige debat og korrigerer eller nuancerer, hvor der er behov for det. Opgør med misinformation og desinformation har været TjekDet’s hovedfokus, siden mediet første gang så dagens lys i november 2016.

Mødet afholdes i samarbejde med Algoritmer, data og demokrati eller ADD (www.algoritmer.org). Danmarks Statistik er en del af
Folkeoplysningsalliancen under ADD-projektet. ADD’s vision er, at Danmark om ti år er et foregangsland i forhold til befolkningens digitale indsigter samt sikringen af demokratiske værdier og legitimitet i den konkrete udvikling af algoritmer og brug af data i samfundets bærende institutioner og beslutningsprocesser.

Tid

11. januar 2024 kl. 14.00-15.00

Sted

Danmarks Statistik
Lokale: Foredragssalen

Arrangør

Danmarks Statistik og ADD

Spørgsmål vedrørende arrangementet generelt

Lars Rosendahl
Tlf.: 39 17 39 32
lhh@dst.dk

Spørgsmål vedrørende arrangementets indhold

Agnes Tassy
Tlf.: 24 81 48 78
ata@dst.dk

Platformsarbejde og det uformelle arbejdsmarked - den 11. december 2023

Kom og hør mere om, hvordan arbejdsmarkedet forandrer sig, og om hvilken rolle platformsarbejde har på det danske arbejdsmarked.

Platformsarbejde bliver stadig mere udbredt og er et fænomen, der i stigende grad får opmærksomhed. Fra madbude, der præger gadebilledet i de større byer, til tømrervirksomheden, der får faciliteret kundekontakt via en tredjepart, skabes der afhængigheder og komplicerede kunderelationer. 

For hvem er kunden, når et madbud er partner hos en udbringningsplatform? Er det platformen, er det pizzabaren, eller er det personen, der køber maden og udbringningen?

Og hvad er konsekvenserne for samfundet, når en voksende del af arbejdsstyrken er i ”platforms”-beskæftigelse? Her kan peges på områder som indbetaling af skat, ret til feriepenge, ret til løn under sygdom etc.

Anna Ilsøe og Trine Larsen fra Forskningscenter for Arbejdsmarkeds og Organisationsstudier (FAOS) på Sociologisk Institut på Københavns Universitet kommer og fortæller om, hvad deres forskning på området viser.

Tid

11. december 2023 kl. 13.00-14.00

Sted

Danmarks Statistik
Lokale: Foredragssalen

Arrangør

Danmarks Statistik,
Martin Nielsen

Spørgsmål vedrørende arrangementet generelt

Lars Rosendahl
Tlf.: 39 17 39 32
lhh@dst.dk

Spørgsmål vedrørende arrangementets indhold

Martin Nielsen
Tlf.: 39 17 34 98
mfs@dst.dk

 

Ny viden om danskernes brug af kunstig intelligens, digitale kompetencer og holdning til nye teknologier - den 24. november 2023

De første resultater fra Algoritmer, Data og Demokrati (ADD)-projektets store befolkningsundersøgelse offentliggøres i november 2023. Kom og hør om den nye analyse, der bl.a. besvarer følgende spørgsmål:

 • Hvilke digitale teknologier er det som bekymrer os?
 • Hvilke begejstrer os?
 • Hvad gør livet, arbejdet og dagligdagen nemmere eller sværere for os?

Analysen præsenteres af senior-analytiker i Tænketanken Mandag Morgen, Daniel Honoré Jensen.

Mandag Morgen står for oplysningsindsatsen i ADD-projektet, som er et forsknings- og oplysningsprojekt finansieret af Velux og Villum Fonden.

Fondene har bevilget 100 mio. kr. over ti år til et forsknings- og oplysningsprojekt om den digitale udviklings konsekvenser, muligheder og udfordringer i forhold til demokratiet.

ADD’s vision er, at Danmark om ti år er et foregangsland i forhold til befolkningens digitale indsigter samt sikringen af demokratiske værdier og legitimitet i den konkrete udvikling af algoritmer og brug af data i samfundets bærende institutioner og beslutningsprocesser.

Danmarks Statistik er en del af folkeoplysningsalliancen under ADD-projektet.

Tid

24. november 2023 kl. 13.00-14.00

Sted

Danmarks Statistik
Sejrøgade 11
København Ø
Lokale: Foredragssalen

Arrangør

Danmarks Statistik og ADD

Spørgsmål vedrørende arrangementet generelt

Lars Rosendahl
Tlf.: 39 17 39 32
lhh@dst.dk

Spørgsmål vedrørende arrangementets indhold

Agnes Tassy
Tlf.: 24 81 48 78
ata@dst.dk

Spatial Migration Dynamics - den 2. november 2023

Gridded Population Data and Projections Using Machine Learning. Experiences from the FUME Project

As urban centers become more diverse, detailed data on the distribution of different groups and their interrelationships are necessary for effective planning and forecasting, while addressing segregation and inequalities.

In FUME, we explored the complex dynamics of migrant distributions in urban areas by examining gridded population data. We used analytical approaches to understand underlying patterns and advanced machine learning (ML) methods to make projections for the future.

In this presentation, Marina Georgati will share results and insights from FUME. She will show how these insights can be applied and also suggest potential possibilities for further research. This presentation is a great opportunity to explore the intersection of geospatial data science and migration dynamics through data-driven research and captivating visualizations.

Marina Georgati is a PhD fellow at Aalborg University in Copenhagen, working on cohort-based population estimations at the local level in European cities within the scope of the Horizon 2020 ‘Future Migration Scenarios for Europe (FUME)’ project. Her research interests revolve around the use of programming for geospatial, urban and socioeconomic analysis. She also enjoys experimenting with 3D visualizations, routing services and webGIS applications.

Tid

2. november 2023 kl. 14.00-15.30

Sted

Danmarks Statistik
Lokale: Foredragssalen

Arrangør

Marcin Jan Stonawski
Danmarks Statistik

Spørgsmål vedrørende arrangementet generelt

Lars Rosendahl
Tlf.: 39 17 39 32
lhh@dst.dk

Spørgsmål vedrørende arrangementets indhold

Marcin Jan Stonawski
Tlf.: 39 17 30 14
msw@dst.dk

Sociale medie data i samfundsanalyserne - den 27. september 2023

Kom og hør mere om, hvordan sociale medie data disse år i stadig højere grad anvendes i forståelsen af vores samfund.

Sociale medie data anvendes stadig oftere når vi skal forstå vores samfund. I alt fra målinger af hadtale til ulighed udtrækker forskere data fra de sociale medieplatforme. Det til trods for at social medie data oftest hverken er repræsentative eller ”rene”.

Men hvad er det disse nye datakilder kan og ikke kan? Hvad ligger bag deres voksende troværdighed som datakilde? Og i hvilket omfang ser vi ind i en fremtid, hvor sociale medie data vil optræde i de statslige registrer på lige fod med DSTs andre statistikker?

Det og meget mere skal vi hører om når Tobias besøger DST og fortæller om hans forskning og arbejde i Analyse og Tal med at kortlægge samfundsfænomener i de skandinaviske lande ved hjælp af social medie data.

Tobias Bornakke er Ph.D. i digitale metoder fra Københavns Universitet. Han er medstifter af det kooperative analysebureau, Analyse & Tal, der foruden survey og registeranalyser anvender store mængder af offentlige social medie data i deres kortlægninger. Aktuelt er Tobias formand for Nordisk tænketank for Tech og Demokrati under nordisk ministerråd.

Tid

27. september 2023 kl. 13.00-14.00

Sted

Danmarks Statistik
Lokale: Foredragssalen

Arrangør

Personstatistik
Danmarks Statistik

Spørgsmål vedrørende arrangementet generelt

Lars Rosendahl
lhh@dst.dk

Spørgsmål vedrørende arrangementets indhold

Hanne Rasmussen
Tlf.: 39 17 34 57
hra@dst.dk

Svarprocenter - den 29. september 2022

Hvordan får vi flere svar?

Høje svarprocenter er et kvalitetsparameter, når resultater af surveys skal bruges til forskning og statistik. Er svarprocenten for lav, går det ud over undersøgelsens validitet, og i videnskabelige sammenhænge kan det være vanskeligt at anvende resultaterne. DST Survey gennemfører mange surveys for forskere, interne brugere, tænketanke, ministerier, styrelser, m.v., der stiller krav om, at svarprocenten skal være høj.

Vi oplever en generel tendens til, at færre deltager i vores surveys, og vi arbejder løbende med forskellige initiativer og test dels for at forklare tendensen, dels i håb om at højne svarprocenterne. Men nytter det noget? Og er det muligt at vende den nedadgående kurve?

På dette faglige arrangement om svarprocenter vil vi fortælle om de aktuelle udfordringer, og hvordan vi søger at imødegå dem med brug af incitamenter og andre tiltag og hvilke effekter, vi ser. Vi håber deltagerne vil bidrage med egne erfaringer enten som dataindsamler eller fra en personlig vinkel som mulig respondent.

Tid

29. september 2022 kl. 14.30-16.00

Sted

Danmarks Statistik
Lokale: Skak-Nielsen (3338)
Der er et begrænset antal pladser som tildeles efter først-til-mølle princippet.

Arrangør

Danmarks Statistik,
DST Survey

Spørgsmål vedrørende arrangementet generelt

Lars Rosendahl
Tlf.: 39 17 39 32
lhh@dst.dk

Spørgsmål vedrørende indhold

Nils Galberg Enoksen
Tlf.: 39 17 38 86
nge@dst.dk

I Danmark har vi ikke diamanter i jorden – vi har data i skyen - den 11. august 2022

Læge Amani Meadi – vinder af ph.d. cup 2022

Amani Meaidi meldte sig til dette års Ph.D. Cup for at fortælle om den fantastiske ressource, der ligger i de danske registerdata. Ved netop at anvende danske registerdata har Amani i sin ph.d. under-søgt 
sikkerheden af et potentielt livsfarligt lægemiddel, der anvendes i behandling af for kraftig menstruationsblødning. 
Kom og hør nærmere om hvordan registerdata kan være med til at kvalitetssikre autoriserede lægemidler fra vinderen af Danmarks største konkurrence i forskningsformidling! 

Amani Meaidi er 31 år, uddannet læge fra Københavns Universitet, skrevet en farmakoepidemiologisk ph.d. ved Rigshospitalets gynækologiske afdeling og er aktuelt ansat i en postdoc ved Kræftens Bekæmpelse.

Tid

11. august 2022 kl. 13.00-14.00

Sted

Danmarks Statistik
Lokale: Foredragssalen

Arrangør

Personstatistik
Danmarks Statistik

Spørgsmål vedrørende arrangementet generelt

Lars Rosendahl
lhh@dst.dk

Spørgsmål vedrørende arrangementets indhold

Niels Ploug
Tlf.: 39 17 39 51
npl@dst.dk

Ny form for samarbejde om forskning i kultur og social ulighed - den 15. juni 2022

Vi har inviteret to forskere fra KU Sociologisk Institut til at dele deres erfaring om at samarbejde med Danmarks Statistik.

Kom og hør postdoc Ea Hoppe Blaabæk og professor Mads Meier Jæger fortælle om deres forskningsinteresser og hvordan det unikke data og samarbejde gjorde hurtige og relevante COVID-forskning mulig under nedlukningen. Du får desuden indblik i, hvor forskelligartede projekter forskerne arbejder med ved at anvende data fra Danmarks Statistik.

Tid

15. juni 2022 kl. 14.00-15.00

Sted

Danmarks Statistik
Lokale: Foredragssalen

Arrangør

Danmarks Statistik

Spørgsmål vedrørende arrangementet generelt

Lars Rosendahl
Mobil: 21 35 79 57
lhh@dst.dk

Spørgsmål vedrørende indhold

Agnes Tassy
Mobil: 24 81 48 78
ata@dst.dk

Et aldrende Danmark - den 9. juni 2022

Vi bliver muligvis langt flere ældre danskere i de kommende årtier end hidtil antaget.

Hvis danskerne fortsætter tendensen med at leve længere, er det sandsynligt, at vi bliver langt flere ældre i Danmark, end de officielle fremskrivninger viser. Allerede i 2050 kan der være 170.000 flere ældre over 65 år end ventet.

Over næsten to fulde århundreder har der internationalt været registreret en støt stigende levetid. Den danske befolknings middellevetid har i perioder været tæt på såkaldt ”bedste praksis”-middellevetider og i perioder lidt under, fordi dødeligheden i Danmark ikke er faldet i samme takt som dødeligheden i de lande, hvor middellevetiden er højest. Men hvis danskerne når op på siden af bedste praksis, hvilket ikke er utænkeligt, vil der blive markant flere ældre i Danmark, end de officielle fremskrivninger hidtil har vist.

Det fremgår af Rockwool Fondens antologi ’Et aldrende Danmark’.

Jan Rose Skaksen er forskningschef ved Rockwool Fondens Forskningsenhed og har redigeret antologien ’Et aldrende Danmark’ sammen med professor Torben M. Andersen

Tid

9. juni 2022 kl. 13.00-14.00

Sted

Danmarks Statistik
Lokale: Foredragssalen

Arrangør

Danmarks Statistik

Spørgsmål vedrørende arrangementet generelt

Lars Rosendahl
Mobil: 21 35 79 57
lhh@dst.dk

Spørgsmål vedrørende indhold

Niels Ploug
Tlf.: 39 17 39 51
npl@dst.dk

Bilbranchen er under hastig forandring – følger du med? - den 8. december 2021

Den klassiske relation mellem forhandlere og importører er under forandring i denne tid. 

For at sikre adgang til bilers data og dermed kunne udvikle nye services til bilejerne, ønsker bilproducenterne at komme tættere på kunderne ved at sælge direkte til dem. 

Samtidig vinder nye finansieringsformer frem, fordi stadig flere leaser deres bil eller deler den med andre.

Kom og hør Thomas Møller Sørensen fortælle, hvordan alle disse forandringer påvirker branchen og ikke mindst forhandlerne og deres kunder.

Du kan også få et indblik i, hvordan forandringerne i bilbranchen vil påvirke DSTs statistikker.

Thomas Møller Sørensen er direktør i Bilbranchen DI, der er bilforhandleres organisation.

Tid

8. december 2021 kl. 13.30-15.00

Sted

Danmarks Statistik
Lokale: Foredragssalen

Arrangør

Danmarks Statistik,
Konjunkturstatistik

Deltag via Zoom:

Zoomlink vil blive sendt før arrangementets start

Spørgsmål vedrørende arrangementet generelt

Bente Ottosen
Tlf.: 39 17 39 32
bbo@dst.dk

Spørgsmål vedrørende indhold

Søren Dalbro
Tlf.: 39 17 34 16
sda@dst.dk

Forpagtning og produktivitet i dansk landbrug - den 10. juni 2021

"Connecting Tenancy to Productivity and Management Practices in the Danish Agricultural Sector
- A review of the Existing Theory and Empirical analysis using Data Envelopment Analysis"

Ved Sarah Emilie Nøhr Dolmer og Amalie Kafling Nørrelund
Specialestuderende hos DST Fødevareerhverv. 

Påvirkes produktiviteten i det danske landbrug af, at graden af forpagtning i Danmark er stigende?

De seneste årtier er forpagtning blevet mere udbredt i den danske landbrugssektor og kan ses som et alternativ til selveje og derved hjælpe sektoren med at overkomme etablerings- og generationsskifte problematikken, sektoren står overfor de kommende årtier.

Men kan den stigende grad af forpagtning have en påvirkning på produktiviteten, når der sker en adskillelse mellem ejerskab og driftsledelse? Og påvirker det de driftsmæssige beslutninger, og dermed produktiviteten på langt sigt, når landmanden ikke ejer jorden?

Denne problemstilling er aldrig blevet undersøgt før i en dansk sammenhæng. Derfor satte vi os for at undersøge det i vores speciale som specialestuderende i Fødevareerhverv. Det gav nogle interessante resultater, og dét, vil vi gerne fortælle jer om.

På dagsordenen er:

 • Hvorfor kan forpagtning påvirke produktiviteten?
 • Hvordan ser markedet for forpagtning ud i Danmark?
 • Metoden til undersøgelsen
 • Resultater og konklusion

Og til sidst: 

 • Hvordan det er at være specialestuderende i Danmarks Statistik

Arrangementet vil foregå på dansk.

Tid

10. juni 2021 kl. 13.00-14.00

Sted

Zoom

Arrangør

Danmarks Statistik,
Fødevareerhverv

Eksterne deltagere:

Zoomlink vil blive sendt før arrangementets start

Spørgsmål vedrørende arrangementet generelt

Bente Ottosen
Tlf.: 39 17 39 32
bbo@dst.dk

Spørgsmål vedrørende indhold

Henrik Bolding Pedersen
Tlf.: 39 17 33 15
hpe@dst.dk

Kvaliteten af bopælsregistreringen i CPR registeret - den 25. januar 2021

Social- og indenrigsministeriet nedsatte i foråret en arbejdsgruppe, med deltagelse af DST, til undersøgelse af kvaliteten i CPR. Undersøgelsen er iværksat på baggrund af, at der i de senere år har været rejst tvivl om kommunernes opgaveløsning i forbindelse med registrering af bopæl herunder udrejse i CPR. 

VIVE har forestået de kvantitative såvel som kvalitative undersøgelser af kommunernes personregistrering i CPR mhp. at komme med mulige forslag til forbedringer i f.eks. registreringspraksis, organisering af registrering i kommunerne såvel som i lovgrundlaget for CPR.

Niels Jørgen Mau Pedersen, VIVE vil fortælle om resultaterne af den rapport som er udarbejdet dels på baggrund af dels CPR data og dels på baggrund af en survey undersøgelse af udvalgte kommuners procedure for deres registreringspraksis. 

Niels Jørgen Mau Pedersen er projektchef i Det Nationale Forskningsscenter for Velfærd (VIVE).

Tid

25. januar 2021 kl. 14.00-15.00

Sted

Zoom

Arrangør

Danmarks Statistik

Eksterne deltagere:

Zoomlink vil blive sendt før arrangementets start

Spørgsmål vedrørende arrangementet generelt

Bente Ottosen
Tlf.: 39 17 39 32
bbo@dst.dk

Spørgsmål vedrørende indhold

Henning Christiansen
Tlf.: 39 17 33 05
hch@dst.dk

Konference om Big Data - den 23. januar 2020

Danmarks Statistik afholder en konference om Big Data. Konferencen vil komme ind på følgende emner:

 • Vise eksempler på fordele og muligheder for anvendelse af de nye datakilder i statistikproduktionen
 • Vise eksempler på hvordan anvendelsen af nye datakilder indgår i forskning og undervisning på universiteterne
 • Lægge op til en diskussion af de etiske aspekter af anvendelsen af de nye datakilder
 • Slutte af med en diskussion af de strategiske muligheder for et gennemdigitaliseret samfund som det danske ved anvendelsen af de nye datakilder  

Se program

Tid

23. januar 2020 kl. 8.30 – 15.30

Sted

Eigtveds Pakhus, 
Strandgade 25G,
1401 København

Arrangør

Danmarks Statistik

Spørgsmål vedrørende arrangementet generelt

Michael Specht
Lokal tlf.: 39 17 38 77
msp@dst.dk

Spørgsmål vedrørende indhold

Niels Ploug
Tlf.: 39 17 39 51
npl@dst.dk

Big Data in Official Statistics - den 22. januar 2020

I forbindelse med Danmarks Statistiks konference ’Nye datakilder – Nye muligheder’ der afholdes torsdag den 23. januar, får vi besøg af Generaldirektøren for det estiske statistikbureau Mart Magi.

På konferencen har han følgende indlæg:
‘The use of Big Data in official statistics – the case of Estonia’.

Du får hermed en unik mulighed for at høre indlægget dagen før konferencen. Estland er på mange områder langt fremme, når det gælder digitalisering og modernisering af statistikproduktionen.

Mart Magi har været Generaldirektør for det estiske statistikbureau siden 2017.

Tid

22. januar 2020 kl. 13.30 – 14.30

Sted

Danmarks Statistik
Lokale: Foredragssalen

Arrangør

Personstatistik
Danmarks Statistik

Spørgsmål vedrørende arrangementet generelt

Bettina Steen Brix
Tlf.: 39 17 39 02
bsb@dst.dk

Spørgsmål vedrørende indhold

Niels Ploug
Tlf.: 39 17 39 51
npl@dst.dk

Landbrug og klima - hvad betyder det? - den 16. januar 2020

Kom og hør Lars Gårn Hansen og Jørgen Elmeskov for-tælle om landbrug og klima:

 • hvad betyder den nye klimalov, 70 pct. målet, og hvordan kommer vi derhen
 • Hvordan kan landbruget reguleres i forhold til ud-ledning af kvælstof for at nå klimamålene, og hvad betyder lækage problematikken for landbruget?

Lars Gårn Hansen er professor på Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet og er desuden en del af formandsskabet for De Økonomiske Råd.

Jørgen Elmeskov er Rigsstatistiker i Danmarks Statistik, og sidder bl.a. i Klimarådet.Har tidligere været Vicechef-økonom i OECD og har siddet i Klimakommissionen.

Tid

16. januar 2020 kl. 14.00-15.30

Sted

Danmarks Statistik,
Lokale: Foredragssalen

Arrangør

Fødevareerhverv,
Danmarks Statistik

Eksterne deltagere

Bedes møde 15 min. før arrangementets start.

Spørgsmål vedrørende arrangementet

Jeppe S. Herring
Lokal tlf.: 39 17 33 25
jhr@dst.dk

Kontakt

Lars Rosendahl
Telefon: 39 17 39 32