Gå til sidens indhold

Konjunktur­barometer for service­erhverv

OBS: Virksomheder skal skifte til MitID Erhverv senest 30. juni 2023, hvor NemID ophører. Hjælp til MitID.

Her kan I indberette oplysninger til statistikken

Indberet via virk.dk

Start indberetning

Læs mere under:
”Hvordan kan jeg indberette?”

Nem adgang uden MitID/NemID

Indberet uden MitID/NemID

Læs mere under:
”Hvordan kan jeg indberette?”

 

Hvad bliver jeres indberetning brugt til?

Her indberetter udvalgte virksomheder indenfor området serviceerhverv deres forretningssituation, omsætning, beskæftigelse, salgspriser/servicetakster, kapacitetsudnyttelse og produktionsbegrænsninger. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse de økonomiske indikatorer, der gør det muligt at give et aktuelt billede af faktiske forhold og forventninger inden for serviceerhverv. Statistikken bakkes op af Dansk Erhverv og bruges af brancheorganisationer, banker, politiske beslutningstagere, offentlige myndigheder, internationale organisationer, private virksomheder og nyhedsmedier. Se "Nyt fra konjunkturstatistikkerne" nederst på siden.

Mere om indberetningen:

Frister for indberetning

Fristen vil typisk være anden fredag i hver måned. Se præcis dato på skemaet.

Anmod om længere frist.

Hvilke oplysninger skal I indberette?

Her kan I hente en oversigt over alle spørgsmål i undersøgelsen som kladde eller som forberedelse til jeres indberetning.

Se alle spørgsmål: Konjunkturbarometer for serviceerhverv (PDF - kladde).

Se alle spørgsmål: Konjunkturbarometer for serviceerhverv april (PDF - kladde).

Se alle spørgsmål: Konjunkturbarometer for serviceerhverv oktober (PDF - kladde).

Se vejledning på indberetningsskemaet eller kladden.

I besvarelsen bedes man se bort fra for normale sæsonbestemte udsving. Hvis virksomheden har store sæsonudsving, kan det dog være svært at bedømme udviklingen over en tre-måneders-periode. Her kan man i stedet sammenligne med samme periode året før.

Hvordan kan I indberette?

Indberet digitalt med MitID Erhverv/NemID. Ejere af enkeltmandsvirksomheder kan også indberette med deres private MitID/NemID til erhverv.

Vælg START INDBERETNING ovenfor, og indberet med MitID Erhverv/NemID.

  • Når I er logget ind, kan I indberette til flere statistikker og for flere perioder.
  • Hvis indberetningen afbrydes, kan I gemme en kladde.
  • I kan genåbne og rette indsendte indberetninger med MitID Erhverv/NemID.

Vælg INDBERET UDEN MITID/NEMID ovenfor og gå direkte til indberetning uden MitID/NemID.

  • Nem adgang åbner blanketten for den seneste måned.
  • Tast virksomhedens CVR-nr., og det journalnr., som står i anmodningen om indberetning.
  • I kan også starte indberetning via det direkte link i anmodningen.
  • Bemærk: Ved adgang uden MitID/NemID, bør I udfylde og indsende data i én arbejdsgang, da data ikke gemmes, hvis I afbryder, før I indsender. Det er desuden ikke muligt at genåbne eller rette efter indsendelse. Endvidere kan der kun indberettes for indeværende periode, og ikke for tidligere indberetninger I mangler.
Hvorfor skal I indberette?

Konjunkturbarometrene er frivillige tendensundersøgelser, der giver et hurtigt og aktuelt billede af faktiske forhold og forventninger inden for sektorerne. Undersøgelsen er en del af konjunkturbarometre for erhvervsgrupperne bygge og anlæg, industri, serviceerhverv og detailhandel. De fire barometre er økonomiske indikatorer, der gør det muligt at vurdere den aktuelle konjunktursituation. Undersøgelsen er månedlig og udarbejdes i overensstemmelse med tilsvarende undersøgelser i de øvrige EU-medlemslande.

Antal virksomheder udvalgt til denne statistik

Hvert år anmodes ca. 2.900 virksomheder om månedlig indberetning.

Hvordan udvælges virksomheder?

Stikprøven til konjunkturbarometret for serviceerhverv udtrækkes tilfældigt via Erhvervsstatistisk register efter branchegrupper fordelt i størrelsesgrupper 10-19, 20-49 samt 50 eller flere ansatte, det vil sige beskæftigede fuldtidsårsværk.

Læs mere om dataindsamling fra virksomheder.

Hjælp til indberetning
Brug for hjælp?

Vores supportteam kan svare jer via e-mail eller ringe jer op.

Support til indberetning.

Længere frist?

I kan anmode om længere frist via vores supportformular.

Anmod om længere frist.


Seneste "Nyt fra statistikken"

Erhvervslivet forventer mere rolig prisudvikling

23. maj 2023

Erhvervslivet forventer mere rolig prisudvikling

Efter en lang periode med udbredte meldinger om både faktisk stigende priser og forventninger om yderligere stigninger ser billedet nu mere afdæmpet ud.

Tabeller i Statistikbanken om 'Industriens konjunkturbarometer'


Emneside: Konjunkturbarometer for serviceerhverv.

Statistikdokumentation: Konjunkturbarometer for serviceerhverv.

Support til indberetning

Kontakt os via vores supportformular. Vi kan svare via e-mail eller ringe dig op.

Support til indberetning

Anmod om udsættelse af frist