Gå til sidens indhold

Konjunktur­barometer for bygge og anlæg

Her kan I indberette oplysninger til statistikken

Indberet via virk.dk

Start indberetning

Læs mere under:
Hvordan kan I indberette?

NemAdgang uden MitID

Indberet uden MitID

Læs mere under:
Hvordan kan I indberette?

Hvad bliver jeres indberetning brugt til?

Her indberetter virksomhedsledere indenfor bygge og anlæg deres forventninger til beskæftigelse og ordrebeholdning. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse udviklingen indenfor omsætning, beskæftigelse og tilbudspriser ved licitation samt ordrebeholdning og produktionsbegrænsninger. Undersøgelsen giver et aktuelt billede af faktiske forhold og forventninger inden for bygge- og anlægssektoren og bakkes op af DI Byggeri. Statistikken bruges af brancheorganisationer, banker, politiske beslutningstagere, offentlige myndigheder, internationale organisationer, private virksomheder og nyhedsmedier. Se "Nyt fra konjunkturstatistikkerne" nederst på siden.

Mere om indberetningen:

Hvornår er der frist for indberetning?
Periode Frist
1. måned 2024 12. januar 2024
2. måned 2024 9. februar 2024
3. måned 2024 8. marts 2024
4. måned 2024 12. april 2024
5. måned 2024 10. maj 2024
6. måned 2024 7. juni 2024
7. måned 2024 12. juli 2024
8. måned 2024 9. august 2024
9. måned 2024 13. september 2024
10. måned 2024 11. oktober 2024
11. måned 2024 8. november 2024
12. måned 2024 13. december 2024
Anmod om længere frist.
Hvilke oplysninger skal I indberette? (oversigt over spørgsmål/kladde)

Her kan I hente en oversigt over alle spørgsmål i undersøgelsen som kladde eller som forberedelse til jeres indberetning.

Se alle spørgsmål: Konjunkturbarometer for bygge og anlæg (PDF - kladde).

Se vejledning på indberetningsskemaet eller kladden.

I besvarelsen bedes I se bort fra normale sæsonbestemte udsving. Hvis virksomheden har store sæsonudsving, kan det dog være svært at bedømme udviklingen over en tre-måneders-periode. Her kan man i stedet sammenligne med samme periode året før.

Hvordan kan I indberette? (vejledning m.m.)

Indberet digitalt via PC, tablet eller smartphone med MitID Erhverv. Ejere af enkeltmandsvirksomheder kan også indberette med deres private MitID til erhverv.

Vælg START INDBERETNING øverst på denne side, og indberet med MitID Erhverv

  • Når I er logget ind, kan I indberette til flere statistikker og for flere perioder.
  • Hvis indberetningen afbrydes, kan I gemme en kladde.
  • I kan genåbne og rette indsendte indberetninger med MitID Erhverv.

Vælg INDBERET UDEN MITID øverst på denne side, og gå direkte til indberetning uden MitID.

  • NemAdgang åbner blanketten for den seneste måned.
  • Tast virksomhedens CVR-nr., og det journalnr., som står i anmodningen om indberetning.
  • I kan også starte indberetning via det direkte link i anmodningen.
  • Bemærk: Ved adgang uden MitID, bør I udfylde og indsende data i én arbejdsgang, da data ikke gemmes, hvis I afbryder, før I indsender. Det er desuden ikke muligt at genåbne eller rette efter indsendelse. Endvidere kan der kun indberettes for indeværende periode, og ikke for tidligere indberetninger I mangler.
Hvem skal indberette – og hvorfor?

Konjunkturbarometrene er frivillige tendensundersøgelser, der giver et hurtigt og aktuelt billede af faktiske forhold og forventninger inden for sektorerne. Undersøgelsen er en del af konjunkturbarometre for erhvervsgrupperne bygge og anlæg, industri, serviceerhverv og detailhandel. De fire barometre er økonomiske indikatorer, der gør det muligt at vurdere den aktuelle konjunktursituation. Undersøgelsen er månedlig og udarbejdes i overensstemmelse med tilsvarende undersøgelser i de øvrige EU-medlemslande.

Antal virksomheder udvalgt til denne statistik

Danmarks Statistik anmoder hvert år ca. 800 virksomheder om månedlig indberetning til denne statistik.

Hvordan udvælges virksomheder?

Stikprøven til konjunkturbarometret for bygge og anlæg udtrækkes tilfældigt via Erhvervsstatistisk register efter branchegrupper fordelt i størrelsesgrupper 1-9, 10-49 samt 50 eller flere ansatte, det vil sige beskæftigede fuldtidsårsværk, inkl. ejer.

Læs mere om dataindsamling fra virksomheder.

Hjælp til indberetning
Brug for hjælp?

Vores supportteam kan svare jer via e-mail eller ringe jer op.

Support til indberetning.

Længere frist?

Det er ikke muligt at anmode om længere frist til denne undersøgelse.


Seneste "Nyt fra statistikken"

Mangel på arbejdskraft er ujævnt fordelt i byggeriet

21. juni 2024

Mangel på arbejdskraft er ujævnt fordelt i byggeriet

Andelen af virksomheder i bygge og anlæg, der melder, at deres produktion er begrænset af mangel på arbejdskraft, har ligget på et stabilt højt niveau de seneste to år, efter en top på 48 pct. i september 2021.

Tabeller i Statistikbanken om 'Industriens konjunkturbarometer'


Emneside: Bygge- og anlægsbranchens konjunkturbarometer.

Statistikdokumentation: Konjunkturbarometer for bygge og anlæg.

Support til indberetning

Kontakt os via vores supportformular. Vi kan svare via e-mail eller ringe dig op.

Support til indberetning

Anmod om udsættelse af frist