Gå til sidens indhold

Konjunktur­barometer for bygge og anlæg

Her kan I indberette oplysninger til statistikken

Indberet via virk.dk

Start indberetning

Læs mere under:
”Hvordan kan jeg indberette?”

Nem adgang uden MitID/NemID

Indberet uden MitID/NemID

Læs mere under:
”Hvordan kan jeg indberette?”

 

Hvad bliver jeres indberetning brugt til?

Her indberetter virksomhedsledere indenfor bygge og anlæg deres forventninger til beskæftigelse og ordrebeholdning. Jeres indberetning er nødvendig for at kunne belyse udviklingen indenfor omsætning, beskæftigelse og tilbudspriser ved licitation samt ordrebeholdning og produktionsbegrænsninger. Undersøgelsen giver et aktuelt billede af faktiske forhold og forventninger inden for bygge- og anlægssektoren og bakkes op af DI Byggeri. Statistikken bruges af af brancheorganisationer, banker, politiske beslutningstagere, offentlige myndigheder, internationale organisationer, private virksomheder og nyhedsmedier. Se "Nyt" fra konjunkturstatistikkerne nederst på siden.

Mere om indberetningen:

Frister for indberetning

Fristen vil typisk være anden fredag i hver måned. Se præcis dato på skemaet.

Anmod om længere frist.

Hvilke oplysninger skal I indberette?

Her kan I hente en oversigt over alle spørgsmål i undersøgelsen som kladde eller som forberedelse til jeres indberetning.

Se alle spørgsmål: Konjunkturbarometer for bygge og anlæg (PDF - kladde).

Se vejledning på indberetningsskemaet eller kladden.

I besvarelsen bedes I se bort fra normale sæsonbestemte udsving. Hvis virksomheden har store sæsonudsving, kan det dog være svært at bedømme udviklingen over en tre-måneders-periode. Her kan man i stedet sammenligne med samme periode året før.

Hvordan kan I indberette?

Indberet digitalt med MitID Erhverv/NemID. Ejere af enkeltmandsvirksomheder kan også indberette med deres private MitID/NemID til erhverv.

Vælg START INDBERETNING ovenfor, og indberet med MitID Erhverv/NemID.

  • Når I er logget ind, kan I indberette til flere statistikker og for flere perioder.
  • Hvis indberetningen afbrydes, kan I gemme en kladde.
  • I kan genåbne og rette indsendte indberetninger med MitID Erhverv/NemID.

Vælg INDBERET UDEN MITID/NEMID ovenfor og gå direkte til indberetning uden MitID/NemID.

  • Nem adgang åbner blanketten for den seneste måned.
  • Tast virksomhedens CVR-nr., og det journalnr., som står i anmodningen om indberetning.
  • I kan også starte indberetning via det direkte link i anmodningen.
  • Bemærk: Ved adgang uden MitID/NemID, bør I udfylde og indsende data i én arbejdsgang, da data ikke gemmes, hvis I afbryder, før I indsender. Det er desuden ikke muligt at genåbne eller rette efter indsendelse. Endvidere kan der kun indberettes for indeværende periode, og ikke for tidligere indberetninger I mangler.
Hvorfor skal I indberette?

Konjunkturbarometrene er frivillige tendensundersøgelser, der giver et hurtigt og aktuelt billede af faktiske forhold og forventninger inden for sektorerne. Undersøgelsen er en del af konjunkturbarometre for erhvervsgrupperne bygge og anlæg, industri, serviceerhverv og detailhandel. De fire barometre er økonomiske indikatorer, der gør det muligt at vurdere den aktuelle konjunktursituation. Undersøgelsen er månedlig og udarbejdes i overensstemmelse med tilsvarende undersøgelser i de øvrige EU-medlemslande.

Antal virksomheder udvalgt til denne statistik

Hvert år anmodes ca. 800 virksomheder om månedlig indberetning.

Hvordan udvælges virksomheder?

Stikprøven til konjunkturbarometret for bygge og anlæg udtrækkes tilfældigt via Erhvervsstatistisk register efter branchegrupper fordelt i størrelsesgrupper 1-9, 10-49 samt 50 eller flere ansatte, det vil sige beskæftigede fuldtidsårsværk, inkl. ejer.

Hjælp til indberetning
Brug for hjælp?

Vores supportteam kan svare jer via e-mail eller ringe jer op.

Support til indberetning.

Længere frist?

I kan anmode om længere frist via vores supportformular.

Anmod om længere frist.


Seneste "Nyt" fra statistikken

Erhvervslivets beskæftigelsesforventninger stiger

24. marts 2023

Erhvervslivets beskæftigelsesforventninger stiger

I marts steg forventningerne i bygge og anlæg, så det nu er lige store andele af virksomhederne, der venter stigende og faldende beskæftigelse.

Tabeller i Statistikbanken om 'Industriens konjunkturbarometer'


Emneside: Bygge- og anlægsbranchens konjunkturbarometer.

Statistikdokumentation: Konjunkturbarometer for bygge og anlæg.

Support til indberetning

Kontakt os via vores supportformular. Vi kan svare via e-mail eller ringe dig op.

Support til indberetning

Anmod om udsættelse af frist