Gå til sidens indhold

Fravær

På siden kan du læse om indberetning af fravær for:

Den private sektor
Den statslige sektor
Den kommunale og regionale sektor

Indberet via IDEP.web:

Start indberetning

Bemærk: Indberetning til Fravær via IDEP.web kræver en særlig rettighed. Læs mere om at tildele/få rettigheden:


Læs om indberetning via IDEP.web:

Læs mere om IDEP.web

Indberetningsfrister

Frist for året 2021 er 28. februar 2022

Frist for året 2022 er 27. februar 2023

Den private sektor

Indkøbt system

Indkøbte systemer kendetegnes typisk ved, at den pågældende virksomhed selv forestår lønudbetalinger og indberetninger til bl.a. Danmarks Statistik. Systemet er placeret i den enkelte virksomhed og opdateres derfra. Disse filer skal indberettes i ESI format.

Service bureau

Service bureauer kendetegnes typisk ved, at den enkelte virksomhed skal 'logge' på eller overføre data til et eksternt system som forestår lønudbetalinger og diverse indberetninger mm..

Regnearksløsning - Skema til Fravær

Såfremt jeres virksomhed ikke benytter et system eller bureau, der kan håndtere fraværsstatistikken, kan man med fordel benytte Danmarks Statistiks regnearksskabelon "Skema til Fravær":

Vejledninger

Indkøbt system

Regnearksskabelon


Indberet medievalg

Hvilke af ovenstående systemer ønsker I at benytte?

Indberet dit medievalg

Kontakt

Kontakt statistikkontoret på loen@dst.dk eller tlf. 39 17 33 40 (kl.10 - 15).

Support til indberetning.

Den statslige sektor

Statslige institutioner har pligt til at indberette fravær. Fraværsoplysningerne skal indberettes i henhold til ’Cirkulære om indberetning af fraværsoplysninger 2018’ og ’Vejledning til indberetning af fraværsoplysninger’. Hvert kvartal videreformidles fraværsdata til Danmarks Statistik.


Den kommunale og regionale sektor

Danmarks Statistik har i samarbejde med KRL Kommunernes og Regionernes Løndatakontor udarbejdet fil-formater til brug for indberetning af fraværs- oplysninger for den kommunale og regionale sektor. Der er pt. ét fil-format til Kommunedata brugere og ét til Silkeborg Data brugere.

Formål og anvendelse

Statistikken belyser udvikling i den arbejdsindsats, der bortfalder på grund af fravær. Her indberettes antal fraværsepisoder pr. medarbejder inkl. fraværets årsag og længde.

Statistikken anvendes af ministerier, kommuner og regioner, private virksomheder og interesseorganisationer.

Læs mere om rammer for indberetning til Danmarks StatistikHvorfor indberette fravær?

Den politiske og økonomiske bevågenhed omkring fraværsstatistikken er på både samfunds- og virksomhedsniveau meget stor. Statistikken er således vigtig for at få viden om fraværets omfang.

Da kvaliteten af statistikkerne ikke er bedre end de indberetninger, som Danmarks Statistik modtager fra virksomhederne, er det væsentligt at de data, som sendes til Danmarks Statistik, er korrekte.


Emneside: Fravær

Se Nyt fra Danmarks Statistik