Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

VIRKFORM

Navn

VIRKFORM

Beskrivende navn

Virksomhedsform

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1999
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Ja
På tværs af variable: Ja

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Angiver kode for typen af virksomhed. For en række virksomhedsformer eksisterer der særlig lovgivning.

Detaljeret beskrivelse

VIRKFORM-koden blev indført i 1999 i forbindelse med etableringen af CVR-registret (Det Centrale Virksomhedsregister), der blev oprettet 17. oktober 1999.
I Bilag 2 under rubrikken "Højkvalitets Dokumenter" er der en detaljeret beskrivelse af de enkelte virksomhedsformer.

Eksternt databrud: Koden blev indført i 1999.
Internt databrud: Med tiden stigende branchedækning samt fra 1999 ændring i bagatelgrænse-definitionen, jf. nedenfor under "Population".
VIRKFORM-koden blev indført i 1999, og alle virksomheder med VIRKFORM-kode har fået tildelt et CVR-nummer i CVR-registret (Det Centrale Virksomhedsregister), der blev oprettet 17. oktober 1999.

Bilag

Virksomhedsformer i Det Erhvervsstatistiske Register
graf
tabel

Populationer:

Firmaer indenfor bygge og anlæg, detailhandel, industri og engroshanden, samt øvrige byerhverv.

Statistikken omfatter fra og med 1994 bygge og anlæg samt detailhandel (på arbejdsstedsniveau fra og med 1995). Fra 1995 tillige industri. Fra 1998 inddrages engroshandel og fra 1999 de resterende byerhverv (lufttransport, post og telekommunikation dog først fra 2001), således at næsten alle sekundære og tertiære erhverv herefter er dækket.

Kun reelt aktive firmaer indgår i statistikken, jf. nedenfor under Bagatelgrænse.

Bagatelgrænse: Danmarks Statistiks interne erhvervsstatistiske register, ESR, som er grundlaget for regnskabsstatistikken, indeholder mange firmaer, som er helt inaktive eller med meget begrænset aktivitet. Regnskabsstatistikken udarbejdes for de reelt aktive erhvervsvirksomheder. Inaktive firmaer samt firmaer med meget begrænset aktivitet indgår derfor ikke i statistikken.

Frem til 1998 indeholdt regnskabsstatistikken firmaer, der havde lønnet beskæftigelse eller en årlig omsætning på mindst 20.000 kr. (firmaer med en årlig omsætning på under 20.000 kr. var ikke pligtige til at lade sig momsregistrere, og kun firmaer, der havde lønnet beskæftigelse eller var momsregistrerede, indgik i Danmarks Statistiks interne erhvervsstatistiske register, ESR).

Fra 1999 er afgrænsningen af reelt aktive firmaer ændret til, at statistikken kun skal indeholde firmaer, hvor der præsteres en arbejdsindsats på mindst ½ årsværk. Denne afgrænsning er operationaliseret på den måde, at regnskabsstatistikken fra 1999 indeholder de firmaer, som har haft ATP-indbetalinger svarende til mindst ½ årsværk for ansatte lønmodtagere eller har haft en beregnet indtjening af en vis størrelse. Indtjeningen er beregnet ud fra omsætningen. Den omsætning, der svarer til en given indtjening, varierer meget fra branche til branche, og det kræver derfor forskellig omsætning i de forskellige brancher, for at firmaet skal indgå i statistikken. I 1999 er omsætningsgrænsen i brancher inden for engroshandel typisk på over 300.000 kr., mens den for brancher inden for industrien typisk ligger på mellem 150.000 og 200.000 kr.

Ændringen af bagatelgrænsen fra 1998 til 1999 bevirker en kraftig reduktion i antallet af firmaer og i mindre grad i antallet af beskæftigede. Derimod er påvirkningen af regnskabstallene i de fleste brancher minimal.

Værdisæt

Værdisæt

Fra dato ... Til dato
01-01-1900 31-12-9999 10 : Enkeltmandsvirksomhed
01-01-1900 31-12-9999 100 : Erhvervsdrivende fond
01-01-1900 31-12-9999 110 : Forening
01-09-2005 31-12-9999 115 : Frivillig forening
01-01-1900 31-12-9999 130 : Andelsselskab (-forening)
01-01-1900 31-12-9999 140 : Andelsselskab (-forening) begr. ansvar
01-09-2013 31-12-9999 15 : Personlig Mindre Virksomhed
01-01-1900 31-12-9999 150 : Forening eller selskab med begr. ansvar
01-01-1000 31-12-9999 151 : Selskab med begrænset ansvar
01-01-1000 31-12-9999 152 : Forening med begrænset ansvar
01-01-1900 31-12-9999 160 : Europæisk Økonomisk Firmagruppe
01-01-1900 31-12-9999 170 : Filial, udenl. aktieselsk/kommaditsels
01-01-1900 31-12-9999 180 : Filial, udenl. anpart/tilsvar. retsform
01-01-1900 31-12-9999 190 : Filial af udenl.virksomhed m. bgr. ansv
18-08-2006 31-12-9999 195 : SCE-selskab
18-08-2006 31-12-9999 196 : Filial af udenlandsk SCE-selskab
01-01-1900 31-12-9999 20 : Dødsbo
01-01-1900 31-12-9999 200 : Filial af anden udenl. virksomhedsform
01-01-1900 31-12-9999 210 : Anden udenlandsk virksomhed
01-01-1900 31-12-9999 220 : Fast forret.sted,Europæisk Øko.Firmagrp
01-01-1900 31-12-9999 230 : Statslig administrativ enhed
01-01-1000 31-12-9999 235 : Selvstændig offentlig virksomhed
01-01-1900 31-12-2006 240 : Amtskommune
01-01-2007 31-12-9999 245 : Region
01-01-1900 31-12-9999 250 : Primærkommune
01-01-1900 13-02-2011 260 : Meningshedsråd
14-02-2011 31-12-9999 260 : Folkekirkelige Institutioner
01-01-1900 31-12-9999 270 : Enhed under oprettelse i E&S
01-01-1900 31-12-9999 280 : Øvrige virksomhedsformer
01-01-1000 31-12-9999 285 : Særlig Finansiel virksomhed
19-05-2004 31-12-9999 290 : Europæiske Selskaber (SE)
01-01-1000 31-12-9999 291 : Filial af SE-selskab
01-01-1900 31-12-9999 30 : Interessentskab
01-01-1900 31-12-9999 40 : Kommanditselskab
01-01-2015 31-12-9999 45 : Medarbejderinvesteringsselskab
01-01-1900 31-12-9999 50 : Partrederi
01-01-1900 31-12-9999 520 : Grønlandsk afdeling af udenlandsk selskab eller virksomhed
01-01-1900 31-12-9999 60 : Aktieselskab
01-01-1900 31-12-9999 70 : Kommanditaktieselskab/Partnerselskab
01-01-1900 31-12-9999 80 : Anpartselskab
01-01-1000 31-12-9999 81 : Iværksætterselskab
01-01-1900 24-08-2015 90 : Fond
25-08-2015 31-12-9999 90 : Fonde og andre selvejende institutioner
01-01-2008 31-12-9999 95 : Trust virksomhed (afledt af hvidvaskningsloven)
01-01-1900 31-12-9999 990 : Uoplyst virksomhedsform