Gå til sidens indhold

Kriminalitet - ofre for straffelovsforbrydelser

Beskrivelse

Ofre for straffelovsovertrædelser er en del af kriminalstatistikken. Kriminalstatistikken er opdelt i en række hovedområder efter de centrale administrative hændelser i forløbet fra anmeldelse til afgørelse og eventuel indsættelse. Kriminalstatistikken dannes på baggrund af indberetninger det centrale anmeldelsesregister, Rigspolitiets centrale kriminalregister samt fra rigspolitiets POLSAS-system (Politiets-sags-analyse-system).

Kriminalstatistikken dækker følgende områder:
· Anmeldelser (fra 1990)
· Sigtelser (fra 1980)
· Afgørelser (fra 1980)
· Indsættelser (fra 1980)
· Ofre for Strafferetlige forbrydelser (fra 2001)
· Konfererede sager (fra 1980)

Kriminalstatistikken kan være enten sags- eller personorienteret/virksomhedsorienteret, og der findes derfor følgende to nøgler mellem statistikområderne:

· et journalnummer, som giver mulighed for følge en sag gennem retssystemet fra anmeldelse over sigtelse og afgørelse/sanktion til eventuel afsoning.
· personnummer eller virksomhedsnummer, der giver mulighed for at sammenkoble flere sager på samme person eller virksomhed samt at følge personer eller virksomheder over flere år.

Statistikområdet ofre for strafferetslige forbrydelser indeholder oplysninger vedrørende ofre for straffelovens personfarlige forbrydelser, dvs. sædeligheds- og voldsforbrydelser samt enkelte berigelsesforbrydelser (tasketyveri, røveri o.lign.), hvor offeret har været i tæt kontakt med gerningsmanden. Derimod er fx indbrud og almindelige tyverier ikke omfattet. Endvidere er der kun tale om ofre for anmeldte forbrydelser. Anmeldelsen kan være foretaget af offeret selv eller af en anden person, herunder politiet.

Desuden henvises til Publikationerne om Kriminalitet. Publikationerne rummer detaljerede oplysninger om alle dele af kriminalstatistikken - fra anmeldelser til strafferetlige afgørelser. Publikationerne gennemgår desuden også hovedtrækkene i kriminalitetens udvikling. Publikationerne findes på følgende LINK:
http://www.dst.dk/da/Statistik/Publikationer/VisPub.aspx?cid=17949

Variable

JOURNR Politiets sagsnummer (Journalnummer)
OFR_GER7 Offeret gerningsindholdskode DS