Skip to content

Privacy and Cookie Policy

We use cookies to improve the user experience. By continuing on this page, you accept our use of cookies.

OK

Please read our Privacy and Cookie Policy here to find out more.

Regional accounts

The regional accounts illustrate the geographical dimension of production and income conditions, as they are calculated in the national accounts. The regional distribution is calculated by provinces and regions. The regional accounts are calculated according to international guidelines in the EU’s system of national and regional accounts (ESA2010), and are comparable with the regional statements made in other EU countries.

Introduction
The statistics are based on regional figures of national accounts sources, where possible. Mainly data from the accounts statistics for Private Urban Trade, Agricultural AccountsStatistics, Establishment-related Employment Statistics,the Database for Integrated Public Accounts (DIOR), Research and Development statistics and Income statistics are applied. In addition, various quantitative indicators of regional activity are used.
The statistics are published annually.
Key figures
Related content in Regional accounts

Analyses

Er store arbejdsmarkeder mere produktive end små?

28. november 2018

Er store arbejdsmarkeder mere produktive end små?

BNP pr. indbygger har været stigende igennem en lang årrække. Den væsentligste årsag er, at arbejdsproduktiviteten har været stigende. Der er mange forskellige årsager til, at arbejdsproduktiviteten er stigende, men en af årsagerne kunne være, at arbejdskraften er blevet mere geografisk koncentreret. Med andre ord er der blevet færre og større lokale arbejdsmarkeder.

Årsager til at beskæftigelsen koncentreres i de større byer

1. april 2016

Årsager til at beskæftigelsen koncentreres i de større byer

I Danmark bliver den økonomiske aktivitet i stigende grad koncentreret i de større byområder, mens aktiviteten i yderområderne er faldende. En af årsagerne er, at de brancher med højest vækst i beskæftigelsen ligger i byerne, mens antallet af beskæftigede i fx landbrug og industri, som typisk ligger uden for byerne, er faldende.