Skip to content

Privacy and Cookie Policy

We use cookies to improve the user experience. By continuing on this page, you accept our use of cookies.

OK

Please read our Privacy and Cookie Policy here to find out more.

Environ­mental-Economic Accounts

The Green National Accounts are used as a term for individual accounts describing environmental aspects and the link with the economic activities. The Green National Accounts are set up in relation to the traditional National Accounts and comply with international guidelines prepared by the UN and other international organizations.

Introduction

The Green National Accounts supplement the traditional National Accounts and provide a broader and more comprehensive picture of the economic and environmental development. Fully developed Green National Accounts are a tool that can be incorporated in evaluations and analyses of whether developments in society are sustainable. Further information on the Green National Accounts, elements of the accounts and international threads are available from: www.dst.dk/groentnr

Analyses

COVID-19 restriktionerne har påvirket elforbruget

29. juli 2020

COVID-19 restriktionerne har påvirket elforbruget

For at mindske spredningen af COVID-19 virus blev store dele af det danske samfund lukket ned midt i marts 2020. Nedlukningen betød ændringer i både virksomheders og husstandes elforbrug.

How the Danish consumption affects the world's natural resources

14. februar 2020

How the Danish consumption affects the world

The Danish consumption taps into the natural resources - not just domestically, but in major parts of the world. Our planet's resources are not infinite, and the focus on sustainability and pressure on resources is increasing.

Hvordan påvirker vores forbrug verdens naturressourcer?

21. november 2019

Hvordan påvirker vores forbrug verdens naturressourcer?

Vores forbrug trækker på naturens ressourcer - ikke kun i Danmark, men i store dele af verden. Jordens ressourcer er ikke uendelige, og der er i stigende grad kommet fokus på bæredygtighed og ressourceknaphed.

Hvem ejer de bebyggede områder i Danmark?

8. oktober 2018

Hvem ejer de bebyggede områder i Danmark?

Danmark er et lille land med et areal på 43.000 km2, men hvem ejer egentlig jorden i Danmark? Denne analyse ser nærmere på ejerskabet af Danmarks jord. Især fokuseres der på ejerskab af de bebyggede områder, som består af parcelhuse og tilhørende haver, sommerhuse, erhvervsbygninger, boligblokke samt andre bygninger. De bebyggede områder udgør 7 pct. af Danmarks samlede areal.

Størstedelen af de danske naturarealer er ejet af private

31. oktober 2017

Størstedelen af de danske naturarealer er ejet af private

Mange danskere nyder at bruge de naturområder og andre rekreative områder, der findes tæt på deres bopæl. Der er dog store forskelle på, hvor meget natur, der er til rådighed i de forskellige kommuner. Der er også store kommunale forskelle på, hvilken natur der er tilgængelig, og hvem der ejer naturområderne. Mens der i nogle kommuner primært findes store privatejede skove, heder eller vådområder, er der i andre kommuner primært kommunalt ejede parker og anlæg.

Publications

Green National Accounts for Denmark 2015-2016

Green National Accounts for Denmark 2015-2016

Statistics Denmark’s Green National Accounts highlight the link between the economy and the environment through environmental-economic accounting. The feature publication titled “Green National Accounts for Denmark 2015-2016” is the final outcome of a three-year project which has developed a full set of environmental-economic accounts for Denmark according to the principles of the international statistical standard System of Environmental-Economic Accounting 2012 – Central Framework.